Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual Page 47

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

Samsung Smart Control
: Trykk på denne knappen for å dempe lyden midlertidig.
- AD: Trykk på og hold inne denne knappen for å åpne
tilgjengelighetsmenyene.
Sette i batterier i Samsung Smart Control
For å bruke Samsung Smart Control skyver du det bakre
dekslet opp i pilens retning og setter inn batteriene som
vist i figuren. Sørg for at de positive og negative sidene er
vendt i riktig retning.
- Alkaline-batterier anbefales for lengre batterilevetid.
: Bruk mikrofonen sammen med talekontroll og talefunksjoner.
MIC
: Slår TV-en på og av.
SOURCE: Viser og velger tilgjengelige videokilder.
MENU/123: Viser nummerknappene, innholdskontrollknappene
og andre funksjonsknapper på skjermen, slik at du enkelt kan kjøre
funksjoner.
- Trykk og hold denne knappen for å kjøre
funksjonen.
Y: Endrer volumet.
<
P
POINTER: Plasser en finger på
Smart Control. Pekeren på skjermen flyttes i retningen du flyttet
Samsung Smart Control. Trykk på
kjøre et markert element.
< > ¡ £: Flytter fokus og endrer verdiene som vises i TV-ens meny.
(Oppgi): Velger eller aktiverer et uthevet element.
- Trykk på og hold for å vise
RETURN: Går tilbake til forrige meny eller kanal.
- EXIT: Trykk og hold denne knappen for å gå ut av funksjoner som
kjører på TV-skjermen.
: Kontrollerer innholdet når du spiller av medieinnhold, for eksempel
filmer, bilder eller musikk.
EXTRA: Viser relatert informasjon om det gjeldende programmet.
SMART HUB: Starter
kapittelet Smartfunksjoner > Smart Hub.)
Norsk - 5
Tilgjengelighetssnarveier
>: Endrer kanal.
POINTER
POINTER
Veiledning
Smart Hub
som aktiverer eller deaktiverer
-
Talegjenkjenning
knappen og flytt Samsung
-knappen for å velge eller
.
-applikasjoner. (Se e-Manual-

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: