Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual Page 23

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

Ekosensor och skärmljusstyrka
Ekosensorn justerar ljusstyrkan på TV:n automatiskt. Den här funktionen mäter ljuset i rummet och optimerar ljusstyrkan för
TV:n automatiskt för att minska strömförbrukningen. Om du vill inaktivera den går du till MENU >
.
Ekosensor
- Om du tycker att skärmen är för mörk när du tittar på TV i ett mörkt område kan det bero på
- Blockera inte sensorn med något objekt. Det kan minska bildens ljusstyrka.
Stillbildsvarning
Undvik att visa stillbilder (t.ex. jpeg-filer) eller andra objekt som ligger stilla på skärmen (t.ex. TV-programlogotyper, nyhets- eller
aktieinformation längst ner på skärmen) eller program i bildformat med panorama eller 4:3. Om du oavbrutet visar stillbilder kan
det orsaka bildskärmsbränning på LED-skärmen, vilket påverkar bildkvaliteten. För att minska risken för denna negativa effekt
ska du följa rekommendationerna nedan:
Undvik att visa stillbilden under långa perioder.
Försök alltid att visa en bild på hela skärmen. Använd TV:ns bildformatsmeny för bästa möjliga matchning.
Om du minskar ljusstyrka och kontrast bidrar det till att undvika problem med efterbilder.
Använd alla TV-egenskaper som har utformats för att minska bildskärmsbränning och efterbilder. Se e-Manual för detaljer.
Skötsel av TV:n
- Om en etikett har satts fast på TV-skärmen kan det lämna rester kvar efter att du har tagit bort etiketten. Rengör resterna
innan du tittar på TV.
- Exteriören och skärmen på TV:n kan repas under rengöring. Se till att du torkar utsidan och skärmen försiktigt med en mjuk
trasa, för att förhindra repor.
Spruta inte vatten eller vätska direkt på TV:n. All vätska som tränger in i
produkten kan orsaka fel, brand eller elektrisk kortslutning.
Stäng av TV: n och torka sedan försiktigt bort fläckar och fingeravtryck på
skärmen med en mikrofibertrasa. Rengör TV:n med en mjuk trasa som
har doppats i lite vatten. Använd inte antändbara vätskor (bensen, tinner
etc.) eller ett rengöringsmedel. För envisa fläckar ska du spruta en liten
mängd skärmrengöringsmedel på trasan.
Svenska - 9
>
>
System
Ekolösning
.
Ekosensor

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: