Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual Page 26

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

Säkerhetsföreskrifter: Fästa TV:n på väggen
Hindra TV:n från att falla
Det här är allmänna anvisningar. Klämmor, skruvar och band tillhandahålls inte av Samsung. De måste köpas separat. Vi
föreslår att du rådfrågar en installationstjänst eller professionell TV-installatör för specifik utrustning och installation av antifalls-
skyddsutrustning.
1. Skruva i skruvarna ordentligt i klämmorna och fäst dem på väggen. Se till att
skruvarna har skruvats fast ordentligt i väggen.
- Det kan krävas ytterligare material, t.ex. förankringar, beroende på typ av
vägg.
2. Ta bort skruvarna från mitten på TV:ns baksida, skruva fast dem i klämmorna och
dra sedan åt skruvarna i TV:n igen.
- Skruvar kanske inte medföljer produkten. I så fall ska du köpa skruvar med
följande specifikationer.
3. Anslut klämmorna ordentligt mot TV:n och fäst klämmorna på väggen med ett
tåligt, slitstarkt band och knyt sedan bandet ordenligt.
- Installera TV:n nära väggen så att den inte faller ned baklänges.
- Ansluta bandet så att klämmorna som sitter fast i väggen är i samma höjd
eller lägre än klämmorna som sitter fast i TV:n.
- Knyt upp bandet innan du flyttar TV:n.
4. Se till att alla anslutningar sitter fast ordentligt. Kontrollera anslutningarna
periodvis så att det inte finns risk att de lossnar eller sitter för löst. Om du har
några frågor angående säkerheten för dina anslutningar ska du kontakta en
professionell installatör.
Var försiktig! Om du drar i, trycker på eller klättrar på TV:n kan det göra att den faller
ned. I synnerhet är det viktigt att barn inte hänger på eller gör TV:n ostadig. Detta kan
orsaka att TV:n välter och det kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Följ alla
säkerhetsanvisningar som medföljer i säkerhetsflyern för TV:n. För ökad stabilitet och
säkerhet kan du köpa och installera antifall-skyddsenheten som beskrivs nedan.
Svenska - 12

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: