Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual Page 54

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

Sikkerhetsforholdsregler: Feste TV-en til veggen
Forhindre at TV-en faller
Dette er generelle instruksjoner. Klemme, skruene og snorer er ikke levert av Samsung. De må kjøpes hver for seg. Vi anbefaler
at du rådspør en monteringstjeneste eller en profesjonell TV-montør for spesifikk montering av jernvarer og fallsikring.
1. Sett skruene i klemmene, og fest dem skikkelig til veggen. Kontroller at skruene
har blitt skikkelig festet i veggen.
- Det kan hende du trenger ekstramateriell, som et anker, avhengig av
veggtypen.
2. Fjern skruene fra midten bak på TV-en, fest skruene i klemmene og fest deretter
skruene på TV-en igjen.
- Det kan hende at det ikke følger skruer med produktet. Hvis dette er tilfellet,
kjøper du skruene etter følgende spesifikasjoner.
3. Sett sammen klemmene som er festet på TV-en og klemmene som er festet i
veggen, med en solid, kraftig streng og knyt deretter strengen stramt.
- Monter TV-en nær veggen, slik at den ikke faller bakover.
- Koble til strengen slik at klemmene som er festet på veggen, er i samme
høyde eller lavere enn klemmene som er festet på TV-en.
- Fjern strengen før du flytter TV-en.
4. Kontroller at alle tilkoblinger er skikkelig sikret. Kontroller tilkoblingene periodevis
for tegn på slitasje eller feil. Hvis du er i tvil om sikkerheten til dine tilkoblinger,
kontakter du en profesjonell montør.
Forsiktig: Hvis du drar i, dytter på eller klatrer på TV-en, kan den falle ned. Pass
spesielt på at ikke barn henger på eller destabiliserer TV-en. Dette kan føre til at TV-en
tipper og forårsaker alvorlige personskader, eller det kan føre til dødsfall. Følg alle
sikkerhetsforanstaltninger i det medfølgende sikkerhetsarket til TV-en. Du kan øke
stabiliteten og sikkerheten ved å kjøpe antifallenheten som er beskrevet nedenfor.
Norsk - 12

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: