Download  Print this page

Samsung UE40JU7005 User Manual Page 46

Uhd 7 series.
Hide thumbs

Advertisement

Standardfjernkontrollen
Slår TV-en på/av.
Gir direkte tilgang til kanalene.
Veksler mellom tekst-TV PÅ, Dobbel,
Blandet eller AV.
Justerer volumet.
Åpner
Viser menyen på skjermen.
Velger ofte brukte funksjoner raskt.
Flytter fokuset og endrer verdiene som
vises på TV-menyen.
Går tilbake til forrige meny eller kanal.
Bruk disse knappene i henhold til
anvisningene på TV-skjermen.
Bruk disse knappene sammen med
spesifikke funksjoner. Bruk disse
knappene i henhold til anvisningene på
N Navnene på knappene ovenfor kan være forskjellig fra de faktiske navnene.
Sette i batterier i fjernkontrollen
Sett batteripolene riktig i forhold til symbolene i batterirommet.
- Bruk fjernkontrollen innenfor en avstand på 7 meter fra TV-en.
- Skarpt lys kan påvirke fjernkontrollens ytelse. Unngå å bruke den nær kraftige
fluoriserende lys eller neonskilt.
- Fargen og utformingen av fjernkontrollen kan variere avhengig av modell.
.
Kanalliste
TV-skjermen.
Viser og velger tilgjengelige videokilder.
Går tilbake til forrige kanal.
Slår lyden på/av.
Endrer gjeldende kanal.
Starter
e-Manual-kapittelet Smartfunksjoner >
Smart Hub
Viser elektronisk programguide (EPG).
Viser informasjon om gjeldende program
eller innhold.
E (Oppgi): Velger eller aktiverer et
uthevet element.
- Trykk på og hold for å vise
Lukker menyen.
REC
E-MANUAL
AD/SUBT.
': Stopper avspillingen.
Norsk - 4
-applikasjoner. Se
Smart Hub
.
Veiledning
: Tar opp det du ser på for øyeblikket.
: Åpner e-Manual.
: Viser
Tilgjengelighetssnarveier
.
.

Advertisement

   Related Manuals for Samsung UE40JU7005

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: