Silvercrest KH 1159 Operating Instructions Manual

Silvercrest KH 1159 Operating Instructions Manual

Table of Contents
 • Magyar

  • Biztonsági Utasítás
  • Műszaki Adatok
  • Rendeltetés
  • Falra Szerelés
  • IDő Beállítása
  • Kezelőelemek
  • Tartozékok
  • Üzembevétel
  • A Mértékegység Beállítása
  • Mérendő Áru Levétele a Mérlegről
  • Mérendő Áruk Mérése (Tárafunkció)
  • Mérés
  • Működtetés
  • A Mérési Funkció Kikapcsolása
  • Hibaelhárítás
  • HőMérséklet Kijelzés
  • IDőzítő Beállítása
  • Az Elemek Cseréje
  • Gyártja
  • Tisztítás
  • Ártalmatlanítás
  • Garancia És Szerviz
 • Čeština

  • Bezpečnostní Pokyny
  • Technické Údaje
  • Účel Použití
   • El Použit
  • Montáž Na Stěnu
  • Nastavení Hodinového Času
  • Obsah Dodávky
  • Ovládací Prvky
  • Uvedení Do Provozu
  • Nastavení Jednotky Míry
  • Obsluha
  • Odebrání Hmotnosti
  • PřIDání Hmotnosti (Funkce Tárování)
  • Vážení
  • Nastavení Časovače
  • Odstranění Chybných Funkcí
  • Ukazatel Teploty
  • Vyměnit Baterie
  • Vypnout Funkci Vážení
  • Dovozce
  • Likvidace
  • ČIštění
  • Záruka a Servis
 • Slovenčina

  • Bezpečnostné Pokyny
  • Technické Údaje
  • Účel Použitia
  • Montáž Na Stenu
  • Nastavenie Času
  • Obsah Dodávky
  • Ovládacie Prvky
  • Uvedenie Do Prevádzky
  • Nastavenie Mernej Jednotky
  • Naváženie Ďalšieho Množstva Látky (Funkcia Tara)
  • Odobratie Látky Určenej Na Váženie
  • Ovládanie
  • Váženie
  • Nastavenie Časovača
  • Odstránenie Porúch
  • Vypnutie Funkcie Váženia
  • Výmena Batérií
  • Zobrazenie Teploty
  • Dovozca
  • Likvidácia
  • Čistenie
  • Záruka a Servis
 • Hrvatski

  • Namjena
  • Sigurnosne Upute
  • Tehnički Podaci
  • Elementi Za Posluživanje
  • Obim Isporuke
  • Podešavanje Točnog Vremena
  • Puštanje U Rad
  • Zidna Montaža
  • Dodatno Vaganje Namirnica (Funkcija Tariranja)
  • Podešavanje Mjerne Jedinice
  • Rukovanje
  • Vaganje
  • Isključivanje Funkcije Vaganja
  • Podešavanje Timera
  • Prikaz Temperature
  • Vađenje Vaganih Namirnica
  • Uklanjanje Funkcijskih Smetnji
  • Zamjena Baterija
  • ČIšćenje
  • Jamstvo & Servis
  • Uvoznik
  • Zbrinjavanje
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Verwendungszweck
  • Bedienelemente
  • Inbetriebnahme
  • Lieferumfang
  • Uhrzeit Einstellen
  • Wandmontage
  • Bedienen
  • Einstellen der Maßeinheit
  • Wiegegut Zuwiegen (Tarierfunktion)
  • Wiegen
  • Temperaturanzeige
  • Timer Einstellen
  • Wiegefunktion Ausschalten
  • Wiegegut Entnehmen
  • Batterien Wechseln
  • Fehlfunktionen Beseitigen
  • Reinigen
  • Entsorgen
  • Garantie & Service
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
4
Digital Kitchen Scales
KH 1159
Digital Kitchen Scales
Operating instructions
Digitális konyhamérleg
Használati utasítás
Kuchyňská digitální váha
Návod k obsluze
Digitálna kuchynská váha
Návod na obsluhu
Digitalna kuhinjska vaga
Upute za upotrebu
Digitale Küchenwaage
Bedienungsanleitung
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH1159-01/09-V2

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 1159

 • Page 1 Digital Kitchen Scales KH 1159 Digital Kitchen Scales Operating instructions Digitális konyhamérleg Használati utasítás Kuchyňská digitální váha Návod k obsluze Digitálna kuchynská váha Návod na obsluhu Digitalna kuhinjska vaga Upute za upotrebu Digitale Küchenwaage Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com...
 • Page 2 KH 1159...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended use Technical Data Safety Instructions Operating Elements Items supplied Commissioning Setting the time .............3 Wall mounting .
 • Page 4: Intended Use

  KITCHEN SCALES Attention! KH 1159 Observe the following safety notices exactly. Failure to comply with them could damage the scales and possibly nullify your claims under the warranty Intended use provisions. These kitchen scales are intended for use in weighing •...
 • Page 5: Operating Elements

  Setting the time Injury hazard • Keep batteries away from children. Children can On commissioning and on a change of batteries the put batteries into their mouths and swallow them. time must be set resp. adjusted. ➩ As soon as the batteries have been inserted the If a battery is swallowed, medical assistance hour indicator blinks.
 • Page 6: Operation

  Operation ➩ Place the bowl , or another suitable receptacle, onto the scales and then press the button Z/T The scales once again shows "0", it does not take Setting the units of measurement account of the weight of the receptacle. You can choose between the metric and the Anglo- In the display appears "TARE".
 • Page 7: Setting The Timer

  Setting the Timer Switching the weighing function off The timer can be used in both a clock and a weighing If you do not weigh anything for ca. 2 minutes the mode. scale automatically switches into the clock mode. Der Timer enables you to set the clock for a specific ➩...
 • Page 8: Changing The Batteries

  Changing the batteries Disposal Do not, under any circumstances, dispose Warning! of the appliance with household refuse. Pay attention to the correct polarity when exchanging This product is subject to the provisions batteries. An incorrect battery exchange could lead of European Directive 2002/96/EC. to the risk of an explosion.
 • Page 9: Warranty & Service

  Warranty & Service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufac- tured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department.
 • Page 10 - 8 -...
 • Page 11 TARTALOMJEGYZÉK OLDALSZÁM Rendeltetés Műszaki adatok Biztonsági utasítás Kezelőelemek Tartozékok Üzembevétel Idő beállítása ............. .11 Falra szerelés .
 • Page 12: Rendeltetés

  DIGITÁLIS KONYHA- Figyelem! MÉRLEG KH 1159 Pontosan tartsa be a következő biztonsági utasításokat. Ha nem tartja be a biztonsági utasításokat, az a mérleg meghibásodásához vezethet, és érvényteleníti Rendeltetés a jótállási igényt. A konyhai mérleg a nem maró, nem agresszív vagy •...
 • Page 13: Kezelőelemek

  Sérülésveszély Idő beállítása • Ne engedje, hogy az elemek gyermek kezébe Az első üzembe helyezéskor vagy elemcsere után jussanak. A gyermekek a szájukba vehetik az be kell állítani a pontos időt. ➩ Amint behelyezi az elemet, az órák jelzése villog. elemeket és lenyelhetik őket.
 • Page 14: Működtetés

  Működtetés ➩ Állítsa a tálat vagy egy erre alkalmas edényt a mrélegre és nyomja meg a Z/T gombot A mérleg megint „0“-t mutat és nem méri hozzá A mértékegység beállítása az edény súlyát. A kijelzőn „TARE“ jelenik meg. ➩ Töltse a tálba a mérni kívánt árut. Lehetőség van a metrikus és az angolszász rendszer között választani.
 • Page 15: Időzítő Beállítása

  Időzítő beállítása A mérési funkció kikapcsolása Az időzítőt óra, valamint mérő üzemmódban lehet Ha kb. 2 percig semmit sem mér, a mérleg kikapcsolá- használni. si automatikája óra üzemmódba kapcsol át. Az időzítővel beállíthat egy időszakot, aminek a lejárta ➩ Ha kézileg szeretne átváltani az óra üzemmódba, után hangjelzés szólal meg.
 • Page 16: Az Elemek Cseréje

  Az elemek cseréje Ártalmatlanítás Semmi esetre se dobja a készüléket Figyelem! a háztartási hulladékba. Ez a termék Az elemek cseréje során ügyeljen a helyes polaritásra. a 2002/96/EC európai irányelv hatálya Szakszerűtlen elemcsere esetén robbanásveszély alá tartozik. alakul ki. Az elemeket csak azonos vagy egyenértékű típusra A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő...
 • Page 17: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát- umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő szervizzel. Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen tudja beküldeni az árut.
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 OBSAH STRANA Účel použití Technické údaje Bezpečnostní pokyny Ovládací prvky Obsah dodávky Uvedení do provozu Nastavení hodinového času ..........19 Montáž...
 • Page 20: Účel Použití

  KUCHYŇSKÁ DIGITÁLNÍ Pozor! VÁHA KH 1159 Dodržujte přesně následující bezpečnostní pokyny. Při nedodržování může dojít k poškození váhy a zaniknou Vaše nároky na záruku. Účel použití • Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu Kuchyňská váha slouží k vážení neleptavých, ne a nevkládejte baterie násilím.
 • Page 21: Ovládací Prvky

  Nebezpečí zranění Nastavení hodinového času • Baterie se nesmějí dostat do rukou dětem. Hrozí Při prvním uvedení do chodu nebo po výměně baterií nebezpečí, že by děti mohly baterie vložit do úst se musí nastavit hodiny. ➩ Jakmile se vložily baterie, bliká indikace zadání a spolknout.
 • Page 22: Obsluha

  Obsluha ➩ Postavte misku nebo jinou vhodnou nádobu na váhu a stiskněte tlačítko Z/T . Váha opět ukazuje „0" a neodváží hmotnost nádoby. Nastavení jednotky míry Na displeji se objeví „TARE“. ➩ Naplňte nádobu materiálem, které třeba odvážit. Můžete volit mezi metrickým a angloamerickým systémem.
 • Page 23: Nastavení Časovače

  Nastavení časovače Vypnout funkci vážení Časovač (timer) se může použít v režimu hodin, Jestli-že cca. 2 minuty nic neodvážíte, přepne se a stejně také v režimu vážení. vypínací automatika do režimu hodin. Časovač Vám umožní nastavit časové rozpětí, po ➩ K záměně do manuálního režimu hodin stiskněte jehož...
 • Page 24: Čištění

  Likvidace Nebezpečí otravy! Pokud baterie spolknou děti, může to vést k ohrožení zdraví. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. V žádném případě nevyhazujte přístroj do normálního domovního odpadu. ➩ K výměně baterií otevřte přihrádku na baterie Tento výrobek podléhá evropské směrnici ➩...
 • Page 25: Záruka A Servis

  Záruka a servis Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odes- láním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. Budete-li uplatňovat záruku, spojte se prosím telefonicky se servisní...
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 OBSAH STRANA Účel použitia Technické údaje Bezpečnostné pokyny Ovládacie prvky Obsah dodávky Uvedenie do prevádzky Nastavenie času ............27 Montáž...
 • Page 28: Účel Použitia

  DIGITÁLNA KUCHYNS- Pozor! KÁ VÁHA KH 1159 Dbajte dôsledne na nasledovné bezpečnostné pokyny. Pri ich nedodržaní sa váha môže poškodiť a vaše nároky na záruku môžu zaniknúť. Účel použitia • Pri vkladaní batérie dávajte pozor na správnu Kuchynská váha slúži na váženie neleptavých, polaritu a nepoužívajte pritom silu.
 • Page 29: Ovládacie Prvky

  Nebezpečenstvo poranenia Nastavenie času • Batérie sa nesmú dostať do rúk deťom. Deti by si Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po výmene mohli dať batérie do úst a prehltnúť. V prípade, batérií musíte nastaviť hodiny. ➩ Len čo sú batérie vložené na mieste, začne blikať ak došlo k prehltnutiu batérie, treba sa ihneď...
 • Page 30: Ovládanie

  Ovládanie ➩ Postavte misku alebo inú vhodnú nádobu na váhu a stlačte tlačidlo Z/T . Váha znova ukáže „0“ a nebude vážiť hmotnosť nádoby. Nastavenie mernej jednotky Na displeji sa zobrazí „TARE“. ➩ Naplňte nádobu látkou, ktorú chcete odvážiť. Môžete voliť medzi metrickým a angloamerickým systémom.
 • Page 31: Nastavenie Časovača

  Nastavenie časovača Vypnutie funkcie váženia Časovač môžete použiť nielen v režime hodín, ale Keď po dobu asi 2 minút nič nevážite, prepne vypínacia aj v režime váženia. automatika váhu do režimu hodín. Časovač umožňuje nastaviť časový úsek, po uplynutí ➩ Ak chcete ručne prejsť do režimu hodín, stlačte ktorého zaznie signál.
 • Page 32: Čistenie

  Likvidácia Nebezpečenstvo otravy! Batérie môžu byť prehltnuté deťmi a môžu viesť k zdravotným problémom. Uschovávajte batérie mimo Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte dosahu detí. do normálneho domového odpadu. Tento výrobok podlieha európskej ➩ Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor pre smernici 2002/96/EC.
 • Page 33: Záruka A Servis

  Záruka a servis Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- pedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá...
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 SADRŽAJ STRANA Namjena Tehnički podaci Sigurnosne upute Elementi za posluživanje Obim isporuke Puštanje u rad Podešavanje točnog vremena ..........35 Zidna montaža .
 • Page 36: Namjena

  DIGITALNA KUHINJSKA Oprez! VAGA KH 1159 Slijedeće sigurnosne propise pažljivo uzmite u obzir. U slučaju nepridržavanja vaga može biti oštećena, a Vaše pravo na jamstvo može propasti. Namjena • Prilikom umetanja baterija obratite pažnju na Kuhinjska vaga služi za vaganje tekućina koje nisu ispravan polaritet i ne upotrijebite silu, dok ba- jetkajuće, agresivne ili ribajuće (posebno voda i mli-...
 • Page 37: Elementi Za Posluživanje

  Puštanje u rad Opasnost od ozljeđivanja • Baterije ne smiju dospjeti u dječje ruke. Djeca bi ➩ Otvorite pretinac za baterije baterije mogla staviti u usta i progutati. Ukoliko na stražnjoj dođe do gutanja baterije, neizostavno mora biti strani panela za posluživanje. ➩...
 • Page 38: Rukovanje

  Oprez! ➩ Da biste unutar sistema mjernih jedinica između Osigurajte, da se ne nalaze strujni vodovi u zidu. g/kg - ml Water - ml Milk Ako svrdlom zahvatite strujni vod, može doći do opasnosti po život uslijed strujnog udara! oz/lb:oz - fl´oz Water - fl´oz Milk Ne bušite u područjima, u kojima se nalaze električni, prebacili, pritisnite nakratko tipku UNIT , sve dok...
 • Page 39: Vađenje Vaganih Namirnica

  ➩ Jedanput pritisnite tipku T-SET Ovaj korak možete ponoviti više puta. Nikada . Podesite sa tipkom ▲ Z/T odnosno ▼ UNIT međutim ne stavite više od 4 kg na vagu. željene Kada sve namirnice skinete sa vage i tipku Z/ desetice sekundi.
 • Page 40: Uklanjanje Funkcijskih Smetnji

  Uklanjanje funkcijskih smetnji Opasnost od trovanja! Baterije mogu biti progutane od djece i tako dovesti ➩ Kada display prikaže dojavu „Err“, to znači do ugrožavanja zdravstvenog stanja. Baterije čuvatjte da je vaga preopterećena. Skinite dio namirnica. van dohvata djece. Nikada ne postavite više od 4 kg na vagu. ➩...
 • Page 41: Zbrinjavanje

  Zbrinjavanje Jamstvo & servis Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine Uređaj nikako ne bacajte u obično od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizveden kućno smeće. Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC. i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sačuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji.
 • Page 42 - 40 -...
 • Page 43 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Verwendungszweck Technische Daten Sicherheitshinweise Bedienelemente Lieferumfang Inbetriebnahme Uhrzeit einstellen ............43 Wandmontage .
 • Page 44: Verwendungszweck

  DIGITALE KÜCHEN- Achtung! WAAGE KH 1159 Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise genau. Bei Nichtbeachtung kann die Waage beschädigt werden und Ihre Gewährleistungs- Verwendungszweck ansprüche können erlöschen. Die Küchenwaage dient zum Wiegen von nicht • Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die ätzenden, aggressiven oder scheuernden Flüssig-...
 • Page 45: Bedienelemente

  Inbetriebnahme Verletzungsgefahr • Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern ➩ Öffnen Sie das Batteriefach gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund an der Hinter- nehmen und verschlucken. Sollte eine Batterie seite des Bedienpanels. ➩ Entfernen Sie die Plastikschutzstreifen aus dem verschluckt worden sein, muss sofort medizini- sche Hilfe in Anspruch genommen werden.
 • Page 46: Bedienen

  Achtung! ➩ Um innerhalb eines Maßeinheitensystems Vergewissern Sie sich, dass sich keine Stromleitun- zwischen gen in der Wand befinden. Wenn Sie mit dem g/kg - ml Water - ml Milk Bohrer elektrische Leitungen treffen kann Lebens- oder gefahr durch elektrischen Schlag bestehen! oz/lb:oz - fl´oz Water - fl´oz Milk Bohren Sie nicht in Bereiche, in denen sich Elektro-, zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste UNIT...
 • Page 47: Wiegegut Entnehmen

  ➩ Stellen Sie mit der Taste ▲ Z/T bzw. ▼ UNIT Diesen Schritt können Sie mehrmals wiederho- len. Stellen Sie jedoch nie mehr als 4 kg auf die gewünschten Zehner-Minuten ein. ➩ Drücken Sie einmal die Taste T-SET die Waage. Stellen Sie mit der Taste ▲...
 • Page 48: Fehlfunktionen Beseitigen

  Fehlfunktionen beseitigen Vergiftungsgefahr! Batterien können von Kindern verschluckt werden ➩ Wenn das Display „Err“ anzeigt, ist die Waa- und zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führen. ge überlastet. Entnehmen Sie das Wiegegut. Bewahren Sie Batterien für Kinder unzugänglich Stellen Sie nie mehr als 4 kg auf die Waage. auf.
 • Page 49: Entsorgen

  Entsorgen Garantie & Service Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab normalen Hausmüll. Dieses Produkt Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert unterliegt der europäischen Richtlinie und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte 2002/96/EC.

Table of Contents