Download Print this page

Ενδεδειγμένη Χρήση - Black & Decker DC1005 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ενδεδειγμένη χρήση
Ο βραστήρας ταξιδίου DC1005 της BLACK+DECKER
έχει σχεδιαστεί για βράσιμο νερού, όπως περιγράφεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Αυτό το προϊόν προορίζεται για
για χρήση σε οικίες ή άλλους παρόμοιους χώρους όπως:
Κουζίνα για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και
u
άλλους χώρους εργασίας,
Αγροτικές κατοικίες,
u
Από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων χώρων
u
φιλοξενίας,
Σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας και διανυκτέρευσης.
u
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την BLACK+DECKER.
Ελπίζουμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα σας εξυπηρετήσει
για πολλά χρόνια. Μόνο για ερασιτεχνική χρήση σε
)
εσωτερικούς χώρους.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές,
πρέπει να τηρείτε πάντα ορισμένες βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας, περιλαμβανομένων των παρακάτω, για να
μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού
και υλικών ζημιών.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο προτού
u
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν
u
εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή
παρελκομένου ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας
με αυτό το προϊόν, πέραν των όσων συνιστώνται στο
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
τραυματισμού.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
u
Χρήση της συσκευής
Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Μην πλησιάζετε τα
u
χέρια σας στο στόμιο.
Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής.
u
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα
u
τραβώντας το καλώδιό τροφοδοσίας. Κρατήστε το
καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας,
λάδια και αιχμηρά άκρα. Μην αφήνετε το καλώδιο
τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας
εργασίας σας ή του τραπεζιού,.
Να τοποθετείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε μια επίπεδη
u
επιφάνεια με αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από πρίζες. Μην
u
τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε υγρή ή ολισθηρή
επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε
πηγές θερμότητας ή σε θερμασμένο φούρνο.
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα ή
u
εκρηκτικά υλικά.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριους χώρους.
u
Πάντοτε προστατεύετε τη συσκευή από το νερό ή την
u
υπερβολική υγρασία.
Μην τοποθετείτε οικιακά σκεύη μέσα στη συσκευή.
u
Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση.
u
Να λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια.
u
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε ξυπόλητοι.
u
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί κατά τη
u
χρήση, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν αφαιρέσετε
το φις από την πρίζα.
Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν
u
χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε
εξαρτήματα και πριν την καθαρίσετε.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
u
Ασφάλεια άλλων προσώπων
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
u
ηλικίας 8 ετών και άνω, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή
τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς
κινδύνους.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
u
πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 χρονών
και άνω και επιβλέπονται. Διατηρείτε τη συσκευή και το
καλώδιό της μακριά από παιδιά μικρότερα των 8 ετών.
Μετά τη χρήση
Προτού αφήσετε το εργαλείο χωρίς επιτήρηση και προτού
u
αλλάξετε, καθαρίσετε, επιθεωρήσετε οποιαδήποτε
τμήματά του, πρέπει πρώτα να το θέσετε εκτός
λειτουργίας και να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να
u
αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο. Τα παιδιά δεν πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
Έλεγχος και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για φθαρμένα
u
ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε για θραύση
εξαρτημάτων, φθορές σε διακόπτες και οποιεσδήποτε
άλλες συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία.
Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν οποιοδήποτε
u
εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη.
Αναθέτετε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις να
u
επισκευάσει τυχόν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά
ή είναι ελαττωματικά.
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το καλώδιο
u
τροφοδοσίας για σημάδια ζημιάς, παλαίωσης ή φθοράς.
11
11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker DC1005