Silvercrest SCA 5.00 A1 User Manual
Silvercrest SCA 5.00 A1 User Manual

Silvercrest SCA 5.00 A1 User Manual

Pocket camcorder
Hide thumbs Also See for SCA 5.00 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Digital HD Pocket Camcorder
Digital HD-videokamera i fickformat
SE
Bruksanvisning och
serviceinformation
Digital HD Pocket Camcorder
GB
User manual and service
IE
information
*
Digitaler HD-Pocket-Camcorder
Bedienungsanleitung &
Serviceinformationen
CH
*
Digitalni HD džepni kamkorder
HR
Korisnički priručnik i informacije
o servisu
*
Digitalt HD-lommevideokamera
DK
Brugervejledning og
serviceinformation
*
Taskukokoinen HD-videokamera
FI
Käyttöopas ja huolto-ohjeet
SCA 5.00 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SCA 5.00 A1

 • Page 1 Digital HD-videokamera i fickformat Korisnički priručnik i informacije Bruksanvisning och o servisu serviceinformation Digital HD Pocket Camcorder Digitalt HD-lommevideokamera User manual and service Brugervejledning og information serviceinformation Digitaler HD-Pocket-Camcorder Taskukokoinen HD-videokamera Bedienungsanleitung & Käyttöopas ja huolto-ohjeet Serviceinformationen SCA 5.00 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Viktigt meddelande ............... 5 Säkerhetsinstruktioner..............5 Barn....................7 Laddare och laddningsbart batteri............7 Kablar....................8 Reparation och underhåll..............8 Avsedd användning................8 Överensstämmelse................9 Kassering av gamla produkter............9 Inledning ................10 Förpackningens innehåll..............10 Kontroller och knappar..............11 Frontpanelen.................12 Bakre panelen................12 Vänster panel (skärmen stängd)...........13 Vänster panel (skärmen öppen)............13...
 • Page 4 Innehållsförteckning SilverCrest SCA 5.00 A1 Så här sätter du i batteriet.............17 Sätta in ett SD-kort................18 Skrivskydda minneskortet.............19 Starta och stänga av videokameran..........20 Ändra funktionsläge..............20 Inställning av menyspråk..............21 Inställning av datum och tid............22 Inspelning ................23 Spela in videofilm................23 Videolampa...................25 Makroläge..................25 Exponeringsutjämning..............26...
 • Page 5 SilverCrest SCA 5.00 A1 Innehållsförteckning Videoinspelningsmeny..............35 Fotograferingsmeny..............38 Uppspelningsmenyerna..............41 Videouppspelningsmeny...............41 Fotouppspelningsmeny..............44 Inställningsmeny................47 Datum/tid..................48 Ljudsignal..................48 Auto avstängn................48 TV-standard..................48 Formatera..................48 Förinställt..................49 Språk.....................49 Frekvens..................49 Kontakter och portar ............50 Visa inspelningar på en TV-skärm..........50 Anslutning via HDMI-kabeln............50 Anslutning via USB/AV-kabeln............51 Överföring av inspelningar till datorn..........53 Använda USB-porten..............54...
 • Page 6 Innehållsförteckning SilverCrest SCA 5.00 A1 Systemkrav...................56 Programvara.................56 Tekniska specifikationer..............58 Garantiinformation................60 EC Declaration of Conformity – EC-deklaration om överensstämmelse ........183 4 - Svenska...
 • Page 7: Viktigt Meddelande

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Säkerhetsinstruktioner Viktigt meddelande Säkerhetsinstruktioner • Innan du använder denna produkt för första gången ska du läsa igenom denna handbok och beakta varningarna, även om du är van vid att hantera elektronisk apparatur. Kontrollera alltid att produkten fungerar som den ska.
 • Page 8 Säkerhetsinstruktioner SilverCrest SCA 5.00 A1 • Dra ut nätkabeln ur vägguttaget innan du tar bort det laddningsbara batteriet från laddaren eller kopplar bort laddaren från nätkabeln. • Om enheten eller dess tillbehör är defekt ska nätkabeln omedelbart dras ut ur vägguttaget.
 • Page 9: Barn

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Säkerhetsinstruktioner • eldkällor (t.ex. brinnande stearinljus) inte placeras på eller i närheten av enheten. • inga främmande föremål förs in i enheten. • enheten inte utsätts för större temperaturvariationer eftersom detta kan skapa kondens. • enheten inte utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer.
 • Page 10: Kablar

  Reparation och underhåll Reparation krävs när enheten har skadats på något sätt: Om t.ex. laddaren eller höljet på SilverCrest SCA 5.00 A1 skadats, när vätska eller föremål trängt in i enheten, när den har utsätts för regn eller fukt, när enheten inte fungerar som den ska eller om du tappet den.
 • Page 11: Överensstämmelse

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Säkerhetsinstruktioner modifieringar. Dessutom ogiltigförklaras garantin om enheten modifieras på något sätt. Överensstämmelse Denna enhet samt medföljande tillbehör har testats godkänts för överensstämma grundläggande och andra relevanta krav i EMC- direktivet 2004/108/EC, samt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC. Deklarationen om överensstämmelse kan hittas i slutet av denna bruksanvisning.
 • Page 12: Inledning

  Inledning SilverCrest SCA 5.00 A1 Inledning Förpackningens innehåll Ta ut alla medföljande enheter och tillbehör ur förpackningen och inspektera om de skadats eller om något saknas: Laddningsbart litiumjonbatteri, Videokamera FUJI ELECTRONICS SilverCrest SCA 5.00 A1 (SHENZHEN) CO., LTD. NP40 (2 delar)
 • Page 13: Kontroller Och Knappar

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inledning Fodral CD-skiva med program Användarhandbok (visas inte) SD-minneskort (2 GB) Behåll förpackningsmaterialet om du i framtiden måste frakta produkten. Kontroller och knappar Ytterligare bild på föremål och kontroller med respektive nummer hittar på pärmens utvikbara...
 • Page 14: Frontpanelen

  Inledning SilverCrest SCA 5.00 A1 Frontpanelen 1 Objektiv 2 Videolampa 3 Ögla för bärrem Bakre panelen 4 Strömindikator 5 Inspelningsknapp 6 Lägesomkopplare 7 Bekräftelseknapp/lysdiod på/av 8 Mottagare för USB/AV- kabel 9 HDMI-kontakt 10 Menynavigering 12 - Svenska...
 • Page 15: Vänster Panel (Skärmen Stängd)

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inledning Vänster panel (skärmen stängd) 11 Mikrofon 12 Utvikbar pekskärm Vänster panel (skärmen öppen) 13 Menyknapp 14 Uppspelningsknapp 15 Batterifackets lock 16 Högtalare 17 Lås för batterifack 18 På/Av-knapp Svenska - 13...
 • Page 16: Ovansida

  Inledning SilverCrest SCA 5.00 A1 Ovansida 19 Makrobrytare 20 Minneskortfack Undersida 21 Stativfäste 14 - Svenska...
 • Page 17: Öppna Skärmen

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inledning Öppna skärmen Öppna skärmen och rotera den efter önskemål. Det går också att vrida skärmen mot frontpanelen om så önskas. Om så är fallet justeras bildens orientering automatiskt. Detta gäller däremot endast inspelningar i liggande format.
 • Page 18: Ladda Batterierna

  Inledning SilverCrest SCA 5.00 A1 Ladda batterierna Kameran drivs med ett laddningsbart litiumjonbatteri (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40). Vid leverans är batterierna inte laddade. Ladda batterierna innan enheten används för första gången. Sätt i det laddningsbara batteriet i batteriladdaren Technics-GP TC03G-2U025-0421D så...
 • Page 19: Så Här Sätter Du I Batteriet

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inledning Statusindikatorn på laddningsvaggan kommer att lysa orange medan batteriet laddas. När laddningen är klar lyser statusindikatorn grön. Du kan sedan sätta in det laddningsbara batteriet i videokameran. Laddningen kan ta upp till två timmar, beroende på laddningsnivå.
 • Page 20: Sätta In Ett Sd-Kort

  Inledning SilverCrest SCA 5.00 A1 3. Sätt sedan i batteriet i videokameran enligt bild 2. Sätt först i metallkontakterna i batterifacket och tryck ner batteriet så att det klickar på plats. När du sätter i det uppladdningsbara batteriet bör du se till att fliken placeras runt batteriet så att du enkelt kan ta ut batteriet ur batterifacket vid behov.
 • Page 21: Skrivskydda Minneskortet

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inledning 2. Sätt sedan i minneskortet med metallkontakterna vända framåt i kortfacket. Etiketten måste vara vänd mot höger panel på videokamerans hölje. Skjut in det helt i fackets öppning tills kortet klickar på plats. 3. Stäng minneskortfacket genom att sätta tillbaka locket och tryck ner det tills det klickar på...
 • Page 22: Starta Och Stänga Av Videokameran

  Inledning SilverCrest SCA 5.00 A1 När skrivskyddet är aktiverat visas indikatorn SD längst ner till höger på skärmen och när du trycker på inspelningsknappen hörs ett dubbelpip. Starta och stänga av videokameran • Tryck på På/Av-knappen (18) för att starta videokameran.
 • Page 23: Inställning Av Menyspråk

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inledning Inställning av menyspråk 1. Starta enheten genom att trycka på På/Av-knappen (18) eller genom att öppna videokamerans skärm. 2. Tryck två gånger på lägesväljaren (6). Inställningsmenyn visas och det första alternativen ”Date/Time” (Datum/Tid) är markerat (med en gul ram).
 • Page 24: Inställning Av Datum Och Tid

  Inledning SilverCrest SCA 5.00 A1 Inställning av datum och tid 1. Öppna videokamerans skärm. Enheten startar automatiskt. Om skärmen redan är öppen men enheten är avstängd trycker du på På/Av-knappen (18). 2. Tryck två gånger på lägesväljaren (6). Inställningsmenyn visas och det första alternativen ”Datum/Tid”...
 • Page 25: Inspelning

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inspelning Inspelning Spela in videofilm 1. Öppna skärmen och rotera den efter önskemål. Enheten startar automatiskt. 2. Om aktuellt läge inte är inställt för videoinspelning väljer du rätt läge med hjälp av lägesväljaren (6). 3. Rikta enheten med skärmen mot det motiv som önskas.
 • Page 26 Inspelning SilverCrest SCA 5.00 A1 Lägesindikator för videoinspelning Zoomfält Makroinspelning Vitbalans Nattläge Effekt Räkneverk inspelningstid Minnestyp: : Ett SD-minneskort har installerats och alla inspelningar lagras på det. : Det finns inget SD-minneskort installerat och alla inspelningar lagras på videokamerans internminne.
 • Page 27: Videolampa

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inspelning Upplösning Batterinivå Exponeringsutjämning Videolampa I mörka miljöer kan du aktivera den inbyggda lysdiodlampan (2) för videoinspelning och fotografering. För att göra detta trycker du på navigeringsknappen (7). Om du trycker på knappen igen stängs videolampan av.
 • Page 28: Exponeringsutjämning

  Inspelning SilverCrest SCA 5.00 A1 Exponeringsutjämning Under videoinspelning och fotografering kan du ställa in ett värde för exponeringsutjämning. 1. I videoinspelnings- eller fotograferingsläget (ikonerna ) pekar du på ikonerna  eller  på skärmen för att ställa in exponeringsutjämningsvärdet. Om bilden är för ljus kan du ställa in ett negativt värde för exponeringskorrektionen.
 • Page 29: Ta Bilder

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inspelning Ta bilder 1. Öppna skärmen och rotera den efter önskemål. Enheten startar automatiskt. 2. Om aktuellt läge inte är inställt för fotografering väljer du rätt läge med hjälp av lägesväljaren (6). 3. Rikta enheten via skärmen mot det motiv som önskas.
 • Page 30: Videolampa

  Inspelning SilverCrest SCA 5.00 A1 Indikator för fotograferingsläget Zoomfält Återstående antal bilder Makroinspelning Vitbalans Nattläge Effekt Minnestyp: : Ett SD-minneskort har installerats och alla bilder lagras på det. : Det finns inget SD-minneskort installerat och alla bilder lagras på videokamerans internminne.
 • Page 31: Makroläge

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Inspelning Makroläge Makrofunktionen för fotografering fungerar på exakt samma sätt som för videoinspelning. Se sidan 25 – Makroläge Exponeringsutjämning fotografering ställa värde för exponeringsutjämning. Den fungerar på exakt samma sätt som för videoinspelning. Se sidan 26 – Exponeringsutjämning.
 • Page 32: Uppspelning

  Uppspelning SilverCrest SCA 5.00 A1 Uppspelning Du kan spela upp inspelade videofilmer och fotografier på videokamerans skärm för att kontrollera om resultatet blir bra. Du kan beroende på vilket läge du valt använda uppspelningsknappen (14) för att ändra till motsvarande uppspelningsläge.
 • Page 33 SilverCrest SCA 5.00 A1 Uppspelning I uppspelningsläget visas ytterligare information på skärmen: Lägesindikator för videouppspelning Varaktighet för aktuell video Nummer på aktuell videofilm/totalt antal inspelade videofilmer Uppspelningsikon. Peka på denna ikon för att starta videouppspelning. Peka på dessa ikoner för att hoppa till föregående videofilm.
 • Page 34 Uppspelning SilverCrest SCA 5.00 A1 Peka på ikonen för öppna uppspelningsmenyn. Indikator för skyddad fil. Under uppspelning av videoklipp kan du öka eller minska uppspelningshastigheten eller pausa videofilmen. Använd följande knappar för att göra detta. • Ikonen pausar aktuell uppspelning. Knappen ändras till en uppspelningsikon.
 • Page 35: Visa Fotografier

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Uppspelning Visa fotografier I fotoläget kan du använda uppspelningsknappen (14) för att växla till bilduppspelningsläget. Den senaste tagna bilden visas. Tryck på knappen en gång till för att återgå till tagningsläget. Ikonen i skärmbildens övre vänstra hörn visar aktuellt läge.
 • Page 36 Uppspelning SilverCrest SCA 5.00 A1 Lägesindikator för bildvisning Nummer på aktuell bild/totalt antal tagna bilder Peka på dessa ikoner för att hoppa till föregående bild. Miniatyrbildsvisning. Peka på denna ikon för att få en miniatyrbildsvisning över alla bilder. Peka på ikonen eller miniatyrbildsvisning flera gånger för att...
 • Page 37: Menyerna

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Menyerna Menyerna Videokameran använder olika menyer erbjuder flera inställningar för varje funktionsläge. Dessutom finns inställningsmeny där du kan ställa in önskade inställningar för din videokamera. Inspelningsmenyerna Videoinspelningsmeny I videoinspelningsmenyn kan du ställa in olika parametrar för videoinspelning.
 • Page 38 Meyerna SilverCrest SCA 5.00 A1 Ikonerna har följande betydelser: Automatisk Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampa Upplösning Upplösningen avgör inspelningens pixelantal. Allmän regel: Ju högre upplösning, desto mer lagringsutrymme behövs. Följande inställningar är tillgängliga: Beteckning Upplösning i Beskrivning bildpunkter 1080P 1920 x 1080 Hög kvalitet...
 • Page 39 SilverCrest SCA 5.00 A1 Menyerna Videoupplösning Förhandsgranskning/uppspelning Bildförhållande 16:9 1080P 720P WVGA Bildförhållande 4:3 QVGA QVGA-videoupplösning spelar in i en väldigt hög bildfrekvens (120 bps). Det är fyra gånger den normala bildfrekvensen och passar därför för motiv i snabb rörelse (t.ex. biltävlingar, sportevenemang osv.).
 • Page 40: Fotograferingsmeny

  Meyerna SilverCrest SCA 5.00 A1 Effekt Du kan spela in information genom att använda inställningarna Förinställt, Svart och vitt samt Sepia. Välj motsvarande ikon för att göra detta. Nattläge Välj Nattläge för att få en korrekt exponerad inspelning i mörka miljöer.
 • Page 41 SilverCrest SCA 5.00 A1 Menyerna 6. Tryck på menyknappen (13) igen eller peka på ikonen för att dölja menyn. Följande avsnitt beskriver tillgängliga parametrar fotograferingsmenyn. Vitbalans Vitbalansen används för att fastställa en färgtemperatur som passar den aktuella belysningen. Använd ett förinställt alternativ eller använd automatisk inställning.
 • Page 42 Meyerna SilverCrest SCA 5.00 A1 Din videokamera stödjer inspelning av videofilmer i modernt bredbildsformat. Bildförhållandet fotografering konverteras däremot automatiskt till 4:3. Detta på grund av att kopiorna i fotolabbet normalt sett har bildförhållandet 4:3. I detta fall innehåller skärmen redan svarta fält på vänster och höger sida om bilden när du riktar enheten mot motivet.
 • Page 43: Uppspelningsmenyerna

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Menyerna Kvalitet Inställningen Kvalitet bestämmer tagna bildens komprimeringsförhållande när den sparas på minneskortet eller internminnet. Ju högre komprimering, desto fler bilder kan lagras. Du kan ta bilder med kvalitetsinställningarna Normal (grön, ) och Hög (röd, ). Välj motsvarande ikon för att göra detta.
 • Page 44 Meyerna SilverCrest SCA 5.00 A1 Radera en Använd här alternativet för radera enstaka videoinspelning. Skyddade inspelningar kan inte raderas. Se också sidan 43 – Skydda. 1. Utför steg 1 till 4 i ”Videouppspelningsmeny” (se sidan 41). 2. Välj ”Radera en” och tryck på bekräftelseknappen (7) för att bekräfta.
 • Page 45 SilverCrest SCA 5.00 A1 Menyerna 3. Välj papperskorgsikonen och tryck på bekräftelseknappen (7) för att bekräfta raderingen. Eller peka på papperskorgsikonen på skärmen och sedan på OK-knappen. Om du inte vill radera dina videofilmer väljer du ikonen ”Avbryt” steg trycker på...
 • Page 46: Fotouppspelningsmeny

  Meyerna SilverCrest SCA 5.00 A1 kan du snabbspola videofilmen framåt eller bakåt enligt beskrivningen på sidan 32. 3. För att avsluta uppspelningen trycker du på bekräftelseknappen (7). Volym denna funktion ställa volymen för videouppspelningen. 1. Utför steg 1 till 4 i ”Videouppspelningsmeny” (se sidan 41).
 • Page 47 SilverCrest SCA 5.00 A1 Menyerna 6. Utför önskade justeringar (se nedan) och peka på OK. 7. Tryck på menyknappen (13) igen eller peka på ikonen för att dölja menyn. Följande avsnitt beskriver tillgängliga parametrar fotouppspelningsmenyn. Radera en Använd det här alternativet för att radera en enstaka bild.
 • Page 48 Meyerna SilverCrest SCA 5.00 A1 Radera alla Använd detta alternativ för att radera alla sparade bilder samtidigt. Skyddade bilder kan inte tas bort. Se också sidan 46 – Skydda. 1. Utför steg 1 till 4 i ”Fotouppspelningsmeny” (se sidan 44).
 • Page 49: Inställningsmeny

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Menyerna Automatisk uppspelning Med denna funktion kan du spela upp alla tagna bilder i följd som ett bildspel. 1. Utför steg 1 till 4 i ”Fotouppspelningsmeny” (se sidan 44). 2. Välj ”Automatisk uppspelning” och tryck på bekräftelseknappen (7) för att bekräfta.
 • Page 50: Datum/Tid

  Meyerna SilverCrest SCA 5.00 A1 Nedan beskrivs tillgängliga alternativ: Datum/tid Ställ in datum och tid (se också sidan 22 – Ställa in datum och tid). Ljudsignal Här kan du bestämma om ett ljud ska höras när någon knapp trycks ned. Detta alternativ aktiverar eller avaktiverar samtidigt startljudet.
 • Page 51: Förinställt

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Menyerna Varning! Alla sparade videofilmer och bilder raderas och kan inte återfås. Detta gäller även skyddade filer. Se till att alla inspelningar du vill behålla har sparats på annan media. Förinställt Alla enhetsparametrar kommer återställas till deras fabriksinställningar.
 • Page 52: Kontakter Och Portar

  Kontakter och portar SilverCrest SCA 5.00 A1 Kontakter och portar Visa inspelningar på en TV-skärm Alla inspelningar som du kan visa på videokamerans skärm kan också spelas upp på en vanlig TV. För detta måste din TV vara utrustad med en passande videoingång.
 • Page 53: Anslutning Via Usb/Av-Kabeln

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Kontakter och portar 4. Välj den HDMI-signalkälla som motsvarar din TV-apparats ingångar enligt ovan. Vid behov kan du läsa din TV-apparats användarhandbok, för mer information om hur detta utförs. 5. Tryck på På/Av-knappen (18) för att starta videokameran.
 • Page 54 Kontakter och portar SilverCrest SCA 5.00 A1 4. Välj den AV-kanal som motsvarar din TV-apparats ingångar enligt ovan. Vid behov kan du läsa din TV-apparats användarhandbok, för mer information om hur detta utförs. 5. Tryck på På/Av-knappen (18) för att starta videokameran.
 • Page 55: Överföring Av Inspelningar Till Datorn

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Kontakter och portar Överföring av inspelningar till datorn finns två möjliga sätt kopiera inspelningar från videokameran till en dator: • genom att ansluta enheten till en dator via USB/AV-kabeln • genom att sätta i SD-minneskortet i en kortläsare.
 • Page 56: Använda Usb-Porten

  Kontakter och portar SilverCrest SCA 5.00 A1 Använda USB-porten Operativsystemet Windows ® 7, Windows Vista ® och Windows ® identifierar videokameran som en masslagringsenhet automatiskt. 1. Se till att din videokamera är avstängd. 2. Öppna portluckan och sätt i USB/AV-kabelns kontakt i videokamerans USB/AV-port (8) (se också...
 • Page 57: Använda En Kortläsare

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Kontakter och portar Använda en kortläsare Om din dator har en kortläsare som klarar SD-minneskort, kan du läsa minneskortets innehåll direkt. Stäng bara av din videokamera och plocka ur minneskortet (se sidan 18 – Så här sätter du i SD- kortet).
 • Page 58: Bilaga

  Bilaga SilverCrest SCA 5.00 A1 Bilaga Installation av programvaran Systemkrav • Windows ® 7, Windows Vista ® eller Windows ® • ® ® Intel eller AMD Dual-Core-processor eller högre • Minst 1 GB RAM-minne • DirectX 9-kompatibel grafikadapter (DirectX rekommenderas) •...
 • Page 59 SilverCrest SCA 5.00 A1 Bilaga Filerna som finns lagrade på din videokamera importeras automatiskt till TotalMediaHDCam. När detta är klart går de att redigera. Se onlinehjälpen på TotalMediaHDCam för mer information. Svenska - 57...
 • Page 60: Tekniska Specifikationer

  Bilaga SilverCrest SCA 5.00 A1 Tekniska specifikationer Fotosensor 1/3,2-tums CMOS-sensor med 5.0 megapixlar Objektiv Fast objektiv F/3,2, f=5,1 mm Fokusområde Normal: 1,5 m – oändligt Makro: 20 - 21 cm TFT-skärm 3-tums TFT LCD-pekskärm, 960 x 240 bildpunkter, 16:9 Omfång <1,0 m...
 • Page 61 SilverCrest SCA 5.00 A1 Bilaga Självutlösare Av, 5, 10 sekunder Datorgränssnitt USB:2.0 Signal för TV- NTSC/PAL/HDMI utmatning Slutartid Foto: 2 till 1/4000 sek Video: 1/15 till 1/2000 sek. Automatisk Av, 1 min., 5 min. avstängning Strömförsörjning Litiumjonbatteri FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40, 3,7 V, 700...
 • Page 62: Garantiinformation

  Bilaga SilverCrest SCA 5.00 A1 Garantiinformation 60 - Svenska...
 • Page 63 SilverCrest SCA 5.00 A1 Sadržaj Sadržaj Važne napomene ..............65 Sigurnosne napomene..............65 Djeca....................67 Punjač i punjiva baterija..............67 Kabeli.....................68 Popravak i održavanje..............68 Namjenska uporaba...............68 Sukladnost..................69 Odlaganje rabljenih uređaja............69 Uvod ................... 70 Sadržaj isporuke................70 Funkcije i tipke................71 Prednja strana................72 Stražnja strana................72 Lijeva strana (zaslon zatvoren).............73 Lijeva strana (zaslon otvoren)............73...
 • Page 64 Sadržaj SilverCrest SCA 5.00 A1 Stavljanje baterije................77 Stavljanje SD kartice..............78 Zaštita memorijske kartice od snimanja........79 Uključivanje i isključivanje videokamere........80 Biranje radnog načina..............80 Namještanje jezika izbornika............81 Namještanje datuma i vremena............81 Snimanje ................83 Snimanje videosnimki..............83 Svjetlo videokamere..............85 Radni način makro................85 Kompenzacija ekspozicije.............86 Fotografiranje.................87...
 • Page 65 SilverCrest SCA 5.00 A1 Sadržaj Izbornici ................95 Izbornici za snimanje..............95 Izbornik za snimanje snimki............95 Izbornik za fotografiranje...............98 Izbornici za reprodukciju..............101 Izbornik za reproduciranje videosnimki........101 Izbornik za reproduciranje fotografija..........104 Izbornik Postava................107 Datum/vrijeme................108 Signal..................108 Automatsko isključivanje.............108 TV standard................108 Format..................108 Zadano..................109 Jezik....................109 Frekvencija..................109...
 • Page 66 Sadržaj SilverCrest SCA 5.00 A1 Dodatak ................116 Instaliranje softvera..............116 Sustavski zahtjevi...............116 Softver..................116 Tehničke karakteristike..............118 Jamstvo..................120 EC Declaration of Conformity – Izjava o sukladnosti za EC..183 64 - Hrvatski...
 • Page 67: Važne Napomene

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Sigurnosne napomene Važne napomene Sigurnosne napomene • Prije prve uporabe uređaja pročitajte sljedeće napomene u ovim uputama i pridržavajte se svih upozorenja, čak i ako znate rukovati elektroničkim uređajima. Redovito provjeravajte radi li uređaj ispravno. •...
 • Page 68 Sigurnosne napomene SilverCrest SCA 5.00 A1 • U slučaju kvara punjača ili njegove opreme odmah iskopčajte strujni kabel iz utičnice. • Strujni kabel iskopčajte iz utičnice i u slučaju grmljavinskog nevremena. • Ne pokušavajte grijati, rastavljati ili spajati u kratki spoj punjivu bateriju.
 • Page 69: Djeca

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Sigurnosne napomene • u uređaj ne gurajte strane predmete, • uređaj se ne smije izložiti velikim promjenama temperature jer se inače može stvoriti kondenzacija, • ne izlažite uređaj prekomjernim udarcima i vibracijama. Djeca Djeca se ne smiju igrati električnim uređajima. Ne dopustite da djeca koriste električne uređaje bez nadzora odraslih.
 • Page 70: Kabeli

  Popravak i održavanje Popravak je potreban ako se uređaj na bilo koji način ošteti: primjerice, ako se ošteti punjač ili kućište uređaja SilverCrest SCA 5.00 A1, ako u uređaj prodru tekućine ili predmeti, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je uređaj pao na pod.
 • Page 71: Sukladnost

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Sigurnosne napomene Sukladnost Uređaj i pribor priložen uz njega ispitani su i odobreni u skladu s temeljnim i drugim bitnim zahtjevima smjernice EMC 2004/108/EC te smjernice o niskom naponu 2006/95/EC. Izjava o sukladnosti nalazi se i na kraju ovih uputa.
 • Page 72: Uvod

  Uvod SilverCrest SCA 5.00 A1 Uvod Sadržaj isporuke Izvadite sve isporučene uređaje i opremu iz pakiranja te pogledajte je li što od toga oštećeno ili nedostaje. Punjiva litij-ionska baterija, FUJI Videokamera ELECTRONICS (SHENZHEN) SilverCrest SCA 5.00 A1 CO., LTD. NP40 (2 kom.) Punjač...
 • Page 73: Funkcije I Tipke

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Uvod Torbica CD sa softverom Upute za uporabu (nisu Memorijska kartica SD (2 GB) prikazane) Sačuvajte ambalažni materijal ako ćete morati otpremati ili prevoziti uređaj u budućnosti. Funkcije i tipke Dodatan crtež dijelova i tipki s pozicijskim brojevima nalazi se na unutarnjoj stranici preklopne naslovnice ovih uputa za uporabu.
 • Page 74: Prednja Strana

  Uvod SilverCrest SCA 5.00 A1 Prednja strana 1 Objektiv 2 Video žaruljica 3 Ušica pojasa za nošenje Stražnja strana 4 Indikator rada 5 Tipka RECORD 6 Sklopka za biranje radnog načina 7 Tipka za potvrdu/ uključivanje/isključivanje žaruljice 8 Utičnica USB/AV kabela 9 HDMI utičnica...
 • Page 75: Lijeva Strana (Zaslon Zatvoren)

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Uvod Lijeva strana (zaslon zatvoren) 11 Mikrofon 12 Preklopni dodirni zaslon Lijeva strana (zaslon otvoren) 13 Tipka Menu 14 Tipka PLAY 15 Poklopac odjeljka za baterije 16 Zvučnik 17 Zasun odjeljka za baterije 18 Glavna sklopka...
 • Page 76: Gornja Strana

  Uvod SilverCrest SCA 5.00 A1 Gornja strana 19 Sklopka za makro 20 Odjeljak za memorijsku karticu Donja strana 21 Navoj za stativ 74 - Hrvatski...
 • Page 77: Otvaranje Zaslona

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Uvod Otvaranje zaslona Otvorite zaslon i okrenite ga u željeni položaj. Zaslon možete okrenuti i tako da je okrenut prema naprijed. U tom slučaju se usmjerenje slike automatski prilagođava. No to vrijedi samo za snimke u pejzažnom formatu.
 • Page 78: Punjenje Baterija

  Uvod SilverCrest SCA 5.00 A1 Punjenje baterija Videokamera koristi punjivu litij-ionsku bateriju (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40). Isporučene baterije nisu napunjene. Napunite baterije prije prve uporabe uređaja. Stavite punjivu bateriju u punjač Technics-GP TC03G-2U025- 0421D tako da se oznake (+) i (-) na bateriji podudaraju s onima na postolju za punjenje.
 • Page 79: Stavljanje Baterije

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Uvod Na postolju za punjenje indikator svijetli narančasto dok se baterija puni. Kad se baterija napuni, indikator svijetli zeleno. Nakon toga možete staviti punjivu bateriju videokameru. Ovisno napunjenosti, ciklus punjenja može trajati do dva sata. Ako nakon stavljanja baterije indikator svijetli zeleno, to znači da je baterija puna ili nije ispravno stavljena.
 • Page 80: Stavljanje Sd Kartice

  Uvod SilverCrest SCA 5.00 A1 3. Potom stavite bateriju u videokameru kao što je prikazano na slici 2. Pritom najprije stavite metalne kontakte u odjeljak za bateriju i pritisnite je tako da uskoči. Pri stavljanju punjive baterije provjerite je li jezičak postavljen oko baterije kako biste lakše izvukli baterije iz odjeljka kad bude potrebno.
 • Page 81: Zaštita Memorijske Kartice Od Snimanja

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Uvod 3. Zatvorite odjeljak za memorijsku karticu tako da zatvorite poklopac i oprezno ga pritisnete dok ne uskoči. Pri vađenju memorijske kartice otvorite odjeljak za memorijsku karticu i nježno pritisnite stavljenu karticu. Ona će iskočiti i tada je možete izvaditi.
 • Page 82: Uključivanje I Isključivanje Videokamere

  Uvod SilverCrest SCA 5.00 A1 Uključivanje i isključivanje videokamere • Pritisnite glavnu sklopku (18) kako biste uključili videokameru. • Pritisnite glavnu sklopku (18) kako biste isključili videokameru. Videokamera će se automatski uključiti kad otvorite zaslon. Isključit će se kad ga zatvorite.
 • Page 83: Namještanje Jezika Izbornika

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Uvod Namještanje jezika izbornika 1. Uključite uređaj glavnom sklopkom (18) ili otvaranjem zaslona videokamere. 2. Dvaput pritisnite sklopku za biranje radnog načina (6). Prikazat će se izbornik Postava i označiti prva opcija „Datum/vrijeme“ (okružena žutim okvirom).
 • Page 84 Uvod SilverCrest SCA 5.00 A1 4. Tipkama za kretanje (10) namjestite godinu. 5. Tipkom za snimanje (5) prijeđite kroz polja godine, mjeseca, dana, sata i minuta. 6. Tipkama za kretanje (10) namjestite označenu opciju (s crvenom pozadinom). 7. Ponovite korake 5 i 6 dok ne završite namještanje datuma i vremena.
 • Page 85: Snimanje

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Snimanje Snimanje Snimanje videosnimki 1. Otvorite zaslon i okrenite ga u željeni položaj. Uređaj se automatski uključuje. 2. Ako radni način nije namješten na snimanje videosnimki, odaberite ga sklopkom za biranje radnog načina (6). 3. Usmjerite uređaj prema željenoj sceni uz pomoć zaslona.
 • Page 86 Snimanje SilverCrest SCA 5.00 A1 Tijekom snimanja na zaslonu se mogu prikazati razni simboli koji vas obavještavaju o trenutnim postavkama. Indikator snimanja videosnimki Traka za zumiranje Makrosnimanje Balans bijelog Noćni način Efekt Brojač trajanja snimke Vrsta memorije: : stavljena je SD memorijska kartica i sve snimke spremaju se na nju.
 • Page 87: Svjetlo Videokamere

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Snimanje Slobodni kapacitet memorije Razlučivost Napunjenost baterije Kompenzacija ekspozicije Svjetlo videokamere U tamnim uvjetima možete uključiti ugrađenu žarulju (2) za snimanje videosnimki i fotografiranje. U tu svrhu pritisnite tipku za potvrdu (7). Ponovnim pritiskom tipke isključit ćete žarulju.
 • Page 88: Kompenzacija Ekspozicije

  Snimanje SilverCrest SCA 5.00 A1 Kompenzacija ekspozicije Tijekom snimanja i fotografiranja možete namjestiti vrijednost kompenzacije ekspozicije. 1. U radnom načinu snimanja ili fotografiranja (simboli dotaknite simbole  i  kako biste namjestili vrijednost kompenzacije ekspozicije. Ako je slika presvijetla, možete namjestiti negativnu vrijednost kompenzacije ekspozicije.
 • Page 89: Fotografiranje

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Snimanje Fotografiranje 1. Otvorite zaslon i okrenite ga u željeni položaj. Uređaj se automatski uključuje. 2. Ako radni način nije namješten na fotografiranje, odaberite ga sklopkom za biranje radnog načina (6). 3. Usmjerite uređaj prema željenoj sceni uz pomoć zaslona.
 • Page 90 Snimanje SilverCrest SCA 5.00 A1 Indikator fotografiranja Traka za zumiranje Preostali broj fotografija Makrosnimanje Balans bijelog Noćni način Efekt Vrsta memorije: : stavljena je SD memorijska kartica i sve fotografije spremaju se na nju. : nije stavljena SD memorijska kartica i sve fotografije spremaju se u unutarnju memoriju videokamere.
 • Page 91: Svjetlo Videokamere

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Snimanje Indikator samookidača Kompenzacija ekspozicije Svjetlo videokamere S pomoću žarulje videokamere možete fotografirati u lošim svjetlosnim uvjetima. To funkcionira jednako kao i kod snimanja videa. Vidi stranicu 85 – Svjetlo videokamere. Radni način makro Funkcija makro za fotografiju funkcionira jednako kao i kod snimanja videa.
 • Page 92: Reproduciranje

  Reproduciranje SilverCrest SCA 5.00 A1 Reproduciranje Snimljene snimke i fotografije možete reproducirati na zaslonu videokamere kako biste provjerili jesu li rezultati zadovoljavajući. Ovisno o odabranom radnom načinu, tipkom Play (14) možete mijenjati način reproduciranja. Reproduciranje snimki U radnom načinu video tipkom Play (14) možete prijeći u radni način reproduciranja (simbol...
 • Page 93 SilverCrest SCA 5.00 A1 Reproduciranje U radnom načinu reproduciranja na zaslonu se prikazuju sljedeće informacije: Indikator reproduciranja Ukupno trajanje trenutne snimke Broj trenutne snimke/ukupan broj snimljenih snimki Simbol reprodukcije. Dotaknite simbol kako biste pokrenuli reprodukciju snimke. Dotaknite te simbole kako biste preskočili snimku.
 • Page 94 Reproduciranje SilverCrest SCA 5.00 A1 Dotaknite taj simbol kako biste otvorili izbornik za reprodukciju. Indikator zaštićene datoteke Tijekom reprodukcije snimke možete povećati i smanjiti brzinu reprodukcije te pauzirati snimku. U tu svrhu koristite sljedeće gumbe. • Simbol pauzira trenutnu reprodukciju. Gumb će se promijeniti u simbol reprodukcije.
 • Page 95: Reproduciranje Fotografija

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Reproduciranje Reproduciranje fotografija U radnom načinu fotografiranja tipkom Play (14) možete prijeći u radni način reproduciranja fotografija. Prikazat će se posljednja snimljena fotografija. Ponovno pritisnite tipku za povratak u radni način snimanja. Simbol u gornjem lijevom kutu zaslona prikazuje trenutni radni način.
 • Page 96 Reproduciranje SilverCrest SCA 5.00 A1 Indikator reproduciranja fotografija Broj trenutne fotografije/ukupan broj snimljenih fotografija Dotaknite te simbole kako biste preskočili fotografiju. Prikaz minijatura. Dotaknite taj simbol kako biste dobili minijaturni prikaz svih fotografija. U prikazu minijatura dotaknite simbole kako biste prešli na prethodnu sljedeću...
 • Page 97: Izbornici

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbornici Izbornici Videokamera preko izbornika nudi razne postavke u pojedinim radnim načinima. Osim toga, izbornik Postava omogućava namještanje postavki videokamere. Izbornici za snimanje Izbornik za snimanje snimki Izbornik za snimanje snimki omogućava namještanje raznih parametara za snimanje videosnimki. Otvaranje izbornika za snimanje videosnimki: 1.
 • Page 98 Izbornici SilverCrest SCA 5.00 A1 Simboli imaju sljedeća značenja: Automatski Dnevno Oblačno Fluorescentno Volfram Razlučivost Razlučivost određuje veličinu snimke u pikselima. Općenito pravilo: Viša razlučivost zahtijeva veći prostor za pohranu. Dostupne su sljedeće postavke: Oznaka Razlučivost u Opis pikselima 1080P...
 • Page 99 SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbornici Razlučivost Pregled/reprodukcija snimke Omjer dimenzija 16:9 1080P 720P WVGA Omjer dimenzija 4:3 QVGA Razlučivost QVGA snima uz veliku brzinu kadrova (120 kadrova u sekundi). To je četiri puta brže od uobičajene brzine te je stoga prikladno za brze scene (poput utrka automobila, sportskih događaja, itd.).
 • Page 100: Izbornik Za Fotografiranje

  Izbornici SilverCrest SCA 5.00 A1 Efekt Sadržaj možete snimiti koristeći postavke Zadano, Crno-bijelo i Sepia. U tu svrhu odaberite željeni simbol. Noćni način Kako biste postigli ispravno eksponirane snimke u tamnim uvjetima, odaberite Noćni način. Njime se poboljšava kvaliteta snimki snimljenih noću. Odaberite odgovarajući simbol: Isključeno, Uključeno.
 • Page 101 SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbornici 6. Ponovno pritisnite tipku izbornika (13) ili dotaknite simbol za skrivanje izbornika. Sljedeći odlomak opisuje parametre u izborniku za fotografiranje. Balans bijelog Balans bijelog koristi se za određivanje temperature boje primjerene postojećim uvjetima osvjetljenja. Odaberite neku od zadanih opcija ili koristite automatsku postavku.
 • Page 102 Izbornici SilverCrest SCA 5.00 A1 Videokamera podržava snimanje videosnimki u suvremenom širokozaslonskom formatu. No za fotografije omjer dimenzija automatski se smanjuje na 4:3. To je stoga što izrađene fotografije obično imaju omjer dimenzija 4:3. U tom slučaju, kad usmjerite uređaj prema sceni, zaslonski pregled sadrži crne pruge s lijeve i desne strane.
 • Page 103: Izbornici Za Reprodukciju

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbornici memoriju. Veći stupanj komprimiranja omogućava pohranu većeg broja fotografija. Fotografirati možete uz postavke kvalitete Normalna (zeleno, Visoka (crveno, ). U tu svrhu odaberite željeni simbol. Izbornici za reprodukciju Izbornici za reprodukciju sadrže opcije za brisanje trenutnih ili svih snimki, za zaštitu trenutne snimke, za automatsko reproduciranje...
 • Page 104 Izbornici SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbriši jednu Tom opcijom možete izbrisati jednu videosnimku. Ne možete izbrisati zaštićene snimke. Vidi i stranicu 103 – Zaštita. 1. Obavite postupke od 1 do 4 iz „Izbornik za reproduciranje videosnimki“ (vidi stranicu 101). 2. Odaberite opciju „Izbriši jednu“ i pritisnite tipku za potvrdu (7) kako biste potvrdili.
 • Page 105 SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbornici 2. Odaberite opciju „Izbriši sve“ i pritisnite tipku za potvrdu (7) kako biste potvrdili. 3. Odaberite simbol kante za otpad i pritisnite tipku za potvrdu (7) kako biste potvrdili brisanje. Ili dotaknite simbol kante za otpad na zaslonu, a zatim gumb OK.
 • Page 106: Izbornik Za Reproduciranje Fotografija

  Izbornici SilverCrest SCA 5.00 A1 2. Odaberite opciju „Auto. repr.“ i pritisnite tipku za potvrdu (7) kako biste potvrdili. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku za snimanje (5) kako biste pauzirali reprodukciju. Ponovno je pritisnite za nastavak reprodukcije. Za to vrijeme prikazat će se gumbi za upravljanje reprodukcijom.
 • Page 107 SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbornici 4. Pritisnite tipku izbornika (13) ili dotaknite dno zaslona kako bi se prikazao izbornik. 5. Tipkom za kretanje  ili  (10) odaberite željenu funkciju, a zatim pritisnite tipku za potvrdu (7) ili je dotaknite na zaslonu kako biste je otvorili.
 • Page 108 Izbornici SilverCrest SCA 5.00 A1 5. Dvaput pritisnite tipku izbornika (13) kako biste se vratili na reprodukciju fotografija. Izbriši sve Tom opcijom možete odjednom izbrisati sve spremljene fotografije. Ne možete izbrisati zaštićene fotografije. Vidi i stranicu 106 – Zaštita. 1. Obavite postupke od 1 do 4 iz „Izbornik za reproduciranje fotografija“...
 • Page 109: Izbornik Postava

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbornici 5. Ako je potrebno, tipkama za kretanje odaberite drugu fotografiju i ponovite ovaj postupak. 6. Pritisnite tipku izbornika (13) kako biste se vratili na izbornik za reproduciranje fotografija. Automatska reprodukcija Ta funkcija omogućava reproduciranje svih snimljenih fotografija jednu za drugom, poput dijaprojekcije.
 • Page 110: Datum/Vrijeme

  Izbornici SilverCrest SCA 5.00 A1 U nastavku su opisane sve raspoložive opcije. Datum/vrijeme Namjestite datum i vrijeme (vidi i stranicu 81 – Namještanje datuma i vremena). Signal Možete odabrati želite li da se oglašava zvučni signal pri pritiskanju tipki. Ta opcija također uključuje i isključuje zvuk pri pokretanju.
 • Page 111: Zadano

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Izbornici Upozorenje! Spremljene videosnimke i fotografije će se nepovratno izbrisati. To se odnosi i na zaštićene datoteke. Snimke koje želite sačuvati prethodno kopirajte na drugi medij. Zadano Svi parametri uređaja vraćaju se na početne vrijednosti. Time se neće izbrisati podaci na memorijskoj kartici.
 • Page 112: Priključci I Utičnice

  Priključci i utičnice SilverCrest SCA 5.00 A1 Priključci i utičnice Pregledavanje snimki na televizoru Sve snimke koje možete gledati na zaslonu videokamere možete reproducirati i na običnom televizoru. U tu svrhu televizor mora imati odgovarajući priključak za videoulaz. Ovisno o priključcima na televizoru, možete koristiti USB/AV kabel ili HDMI kabel.
 • Page 113: Povezivanje Usb/Av Kabelom

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Priključci i utičnice 4. Odaberite izvor HDMI signala koji odgovara gore navedenim ulaznim priključcima televizora. Ako je potrebno, pojedinosti o tome pročitajte u uputama za uporabu televizora. 5. Pritisnite glavnu sklopku (18) kako biste uključili videokameru.
 • Page 114 Priključci i utičnice SilverCrest SCA 5.00 A1 4. Odaberite AV kanal koji odgovara gore opisanim ulaznim priključcima televizora. Ako je potrebno, pojedinosti o tome pročitajte u uputama za uporabu televizora. 5. Pritisnite glavnu sklopku (18) kako biste uključili videokameru. Zaslon uređaja ostaje isključen dok se slika prikazuje na televizoru.
 • Page 115: Prenošenje Snimki Na Računalo

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Priključci i utičnice Prenošenje snimki na računalo Snimke iz videokamere možete kopirati na računalo na dva načina: • povezivanjem uređaja i računala USB/AV kabelom • stavljanjem SD memorijske kartice u čitač kartica Budite oprezni pri preimenovanju mapa i datoteka.
 • Page 116: Preko Usb Priključka

  Priključci i utičnice SilverCrest SCA 5.00 A1 Preko USB priključka Operacijski sustavi Windows ® 7, Windows Vista ® i Windows ® automatski će prepoznati videokameru kao uređaj za pohranu. 1. Videokamera mora biti isključena. 2. Otvorite poklopac utičnice i utaknite priključak USB/AV kabela u USB/AV utičnicu (8) videokamere (vidi i stranicu 72 –...
 • Page 117: Preko Čitača Kartica

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Priključci i utičnice Preko čitača kartica Ako računalo sadrži čitač SD memorijskih kartica, možete izravno pročitati sadržaj memorijske kartice. U tu svrhu isključite videokameru i izvadite memorijsku karticu (vidi stranicu 78 - Stavljanje SD kartice). 1. Stavite memorijsku karticu u čitač kartica računala (obično ima natpis SD/MMC).
 • Page 118: Instaliranje Softvera

  Dodatak SilverCrest SCA 5.00 A1 Dodatak Instaliranje softvera Sustavski zahtjevi • Windows ® 7, Windows Vista ® ili Windows ® • procesor Intel ® ili AMD ® Dual-Core ili bolji • najmanje 1 GB RAM • grafička kartica kompatibilna s DirectX 9 (preporučuje se DirectX 10) •...
 • Page 119 SilverCrest SCA 5.00 A1 Dodatak Datoteke spremljene u videokameri automatski bi se trebale uvesti u TotalMediaHDCam. Potom ih možete uređivati. Podrobnije informacije pogledajte u sustavu pomoći programa TotalMediaHDCam. Hrvatski - 117...
 • Page 120 Dodatak SilverCrest SCA 5.00 A1 Tehničke karakteristike Senzor snimanja CMOS senzor od 1/3,2 inča s 5.0 megapiksela Objektiv Fiksni objektiv F/3.2, f=5,1 mm Područje fokusa Normalno: 1,5 m – beskonačno Makro: 20 – 21 cm TFT zaslon TFT LCD dodirni zaslon od 3 inča, 960 x 240...
 • Page 121 SilverCrest SCA 5.00 A1 Dodatak Kompenzacija -2.0 EV do +2.0 EV ekspozicije Samookidač Isključeno, 5, 10 sekundi PC sučelje USB 2.0 Signal TV izlaza NTSC/PAL / HDMI Trajanje Fotografije: 2 do 1/4000 s ekspozicije Video: 1/15 do 1/2000 s Auto. isklj.
 • Page 122 Dodatak SilverCrest SCA 5.00 A1 Jamstvo 120 - Hrvatski...
 • Page 123 SilverCrest SCA 5.00 A1 Table of Contents Table of Contents Important Notice ............... 125 Safety Instructions................125 Children..................127 Charger and Rechargeable Battery..........127 Cables..................128 Repair and Maintenance..............128 Intended Use................129 Conformity..................129 Disposal of Old Devices...............130 Introduction ............... 131 Package Contents................131 Controls and buttons..............132 Front Panel.................133...
 • Page 124 Table of Contents SilverCrest SCA 5.00 A1 Inserting the Battery..............138 Inserting an SD Card..............139 Write-Protecting the Memory Card..........140 Switching the Camcorder On and Off.........141 Switching the Operating Mode............142 Setting the Menu Language............142 Setting Date and Time..............142 Recording ................. 144 Recording Videos.................144 Video Light..................146...
 • Page 125 SilverCrest SCA 5.00 A1 Table of Contents The Menus ................ 156 The Recording Menus..............156 Video Recording Menu...............156 Photo Capture Menu..............159 The Playback Menus..............162 Video Playback Menu..............162 Photo Playback Menu..............165 Setup Menu..................168 Date / Time.................168 Beep....................169 Auto PowerOff................169 TV Standard................169 Format..................169 Default..................170...
 • Page 126 Table of Contents SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix ................177 Installing the Software..............177 System Requirements..............177 Software..................177 Technical Specifications...............179 Warranty Information..............181 EC Declaration of Conformity............183 124 - English...
 • Page 127: Important Notice

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Safety Instructions Important Notice Safety Instructions • Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Always check that the product works correctly.
 • Page 128 Safety Instructions SilverCrest SCA 5.00 A1 • Unplug the power cord from the mains outlet before you remove the rechargeable battery from the charger or separate the charger from the power cord. • In the event of a defect in the charger or its accessories, unplug the power cord from the mains immediately.
 • Page 129: Children

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Safety Instructions objects filled with liquids such as vases or drinks near the device); • no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device; • no foreign bodies are introduced into the device;...
 • Page 130: Cables

  Repairs are required when this device has been damaged in any way: for example, when the charger or the housing of the SilverCrest SCA 5.00 A1 is damaged, when liquid or objects have entered the device, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped.
 • Page 131: Intended Use

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Safety Instructions Intended Use This is an information technology electronics device. It has been designed for video and photo recording and playback. It may only be used for private use, not industrial or commercial purposes. In its default configuration, this product has not been designed for medical, lifesaving, rescue or life-maintaining purposes.
 • Page 132: Disposal Of Old Devices

  Safety Instructions SilverCrest SCA 5.00 A1 Disposal of Old Devices Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly.
 • Page 133: Introduction

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Introduction Package Contents Take all supplied devices and accessories out of the packaging and inspect them for any damaged or missing items. Rechargeable Li-Ion battery, Camcorder FUJI ELECTRONICS SilverCrest SCA 5.00 A1 (SHENZHEN) CO., LTD. NP40...
 • Page 134: Controls And Buttons

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Pouch CD with software User's manual (not shown) SD memory card (2 GB) Keep the packaging material in case you have to ship or transport the product in the future. Controls and buttons An additional illustration of the items and controls and their corresponding numbers can be found on the inner page of the fold- out cover of this User’s Manual.
 • Page 135: Front Panel

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Front Panel 1 Lens 2 Video lamp 3 Eyelet for carrying strap Rear Panel 4 Power indicator 5 RECORD button 6 Mode selection switch 7 Confirmation button / LED lamp on/off 8 USB/AV cable receptacle...
 • Page 136: Left Panel (Display Closed)

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Left Panel (display closed) 11 Microphone 12 Fold-out touchscreen Left Panel (display open) 13 Menu button 14 PLAY button 15 Battery compartment cover 16 Speaker 17 Battery compartment lock 18 On/Off button 134 - English...
 • Page 137: Top View

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Top View 19 Macro switch 20 Memory card compartment Bottom 21 Tripod mount English - 135...
 • Page 138: Opening The Display

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Opening the Display Open the display and then rotate it according to your needs. You can also rotate the display so it faces the front. In this case, the picture orientation will be adjusted automatically. However, this applies to recordings in landscape format only.
 • Page 139: Charging The Batteries

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Charging the Batteries The camcorder is powered by a rechargeable Lithium-Ion (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40) battery. On delivery, the batteries are not charged. Please charge the batteries before first use of the device.
 • Page 140: Inserting The Battery

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 The status indicator of the charging cradle will light orange whilst the battery is charging. When the charging process is completed, the status indicator will light green. You can then insert the rechargeable battery into the camcorder. Depending on the charge level, the charging cycle can take up to 2 hours.
 • Page 141: Inserting An Sd Card

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction 3. Next insert the battery into the camcorder, as shown in figure 2. To do this, insert its metal contacts first into the battery compartment and then push it downwards so that it clicks into place.
 • Page 142: Write-Protecting The Memory Card

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 2. Then insert the memory card with the metal contacts facing forwards into the card slot. The label must face towards the right panel of the camcorder housing. Slide the card fully into the slot opening until the card clicks into place.
 • Page 143: Switching The Camcorder On And Off

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction Write protection disabled Write protection enabled While the write protection is enabled the indication SD will appear in the lower-right corner of the display, and when you press the recording button a double beep will be heard.
 • Page 144: Switching The Operating Mode

  Introduction SilverCrest SCA 5.00 A1 Switching the Operating Mode Press the mode selector button (6) multiple times to toggle between the modes Movie, Photo and Setup. An icon for the currently selected operating mode will appear in the upper-left corner of the display: Movie recording or Photo capture.
 • Page 145 SilverCrest SCA 5.00 A1 Introduction If the display was already open but the device was off, press the On/Off button (18). 2. Press the mode selector button (6) twice. The setup menu will appear and the first option “Date/Time” is highlighted (with a yellow frame).
 • Page 146: Recording

  Recording SilverCrest SCA 5.00 A1 Recording Recording Videos 1. Open the display and then rotate it according to your needs. The device powers on automatically. 2. If the current mode is not set to video recording, select it by using the mode selector (6).
 • Page 147 SilverCrest SCA 5.00 A1 Recording During recording, different icons may appear on the display informing you about the current settings. Video recording mode indicator Zoom bar Macro recording White Balance Night mode Effect Recording time counter Memory type: : an SD memory card has been inserted and all recordings are being stored on it.
 • Page 148: Video Light

  Recording SilverCrest SCA 5.00 A1 : there is no SD memory card inserted and all recordings are being stored internal camcorder memory. Remaining memory capacity Resolution Battery level Exposure Compensation Video Light In dark environments you can enable the built-in LED lamp (2) for video or photo recording.
 • Page 149: Exposure Compensation

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Recording Exposure Compensation During video and photo recording you can set an exposure compensation value. 1. While in video recording or photo capture mode (icons ), tap on the  or  display icons to set an exposure compensation value.
 • Page 150: Capturing Pictures

  Recording SilverCrest SCA 5.00 A1 Capturing Pictures 1. Open the display and then rotate it according to your needs. The device powers on automatically. 2. If the current mode is not set to photo capturing, select it by using the mode selector (6).
 • Page 151: Video Light

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Recording Photo capture mode indicator Zoom bar Remaining number of pictures Macro recording White Balance Night mode Effect Memory type: : an SD memory card has been inserted and all pictures are being stored on it.
 • Page 152: Macro Mode

  Recording SilverCrest SCA 5.00 A1 Macro Mode The macro function for photography works in exactly the same way as for video recording. See page 146 – Macro Mode Exposure Compensation During photo capture you can set an exposure compensation value. It works in exactly the same way as for video recording. See page 147 –...
 • Page 153: Playback

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Playback Playback You can play back your recorded videos and photos on the camcorder screen to check if the results are satisfactory. Depending on the selected mode you can use the Play button (14) to switch to the corresponding playback mode.
 • Page 154 Playback SilverCrest SCA 5.00 A1 In playback mode you will see further information on the display: Video playback mode indicator Total duration of the current video Number of current video / Total number of recorded videos Playback icon. Tap on this icon to start video playback.
 • Page 155 SilverCrest SCA 5.00 A1 Playback Tap on the icon to open the playback menu. Protected file indicator During video clip playback you can increase or decrease the playback speed or pause the video. To do this, use the following buttons.
 • Page 156: Playing Back Photos

  Playback SilverCrest SCA 5.00 A1 Playing Back Photos In Photo mode you can use the Play button (14) to switch to picture playback mode. The last-captured picture will appear. Press this button once again to return to capture mode. The icon in the upper- left corner of the display shows the current mode.
 • Page 157 SilverCrest SCA 5.00 A1 Playback Picture playback mode indicator Number of current picture / Total number of captured pictures Tap these icons to skip to the previous picture. Thumbnail view. Tap on this icon to get a thumbnail view of all pictures. While in...
 • Page 158: The Menus

  The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus The camcorder uses different menus that offer multiple settings under each operating mode. Furthermore there is a setup menu allowing you to set the preferences for your camcorder. The Recording Menus Video Recording Menu The video recording menu allows you to set the different video recording parameters.
 • Page 159 SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus The icons have the following meanings: Automatic Daylight Cloudy Fluorescent Tungsten Resolution The resolution determines the size of the recording in pixels. As a general rule: The higher the resolution, the more storage space is required.
 • Page 160 The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Video resolution Preview/Playback 16:9 aspect ratio 1080P 720P WVGA 4:3 aspect ratio QVGA The QVGA video resolution records at a very high frame rate (120 fps). This is four times the normal frame rate and therefore suitable for very fast-moving scenes (like car racing, sports events etc.).
 • Page 161: Photo Capture Menu

  SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Effect You can record contents using the settings Default, Black and White, and Sepia. To do this, select the corresponding icon. Night Mode In order to obtain properly exposed recordings in dark environments, select Night mode. This will improve the quality of any night recordings.
 • Page 162 The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 6. Press the menu button (13) again or tap on the icon to hide the menu. The following sections contain a description of the different parameters available in the photo capture menu. White Balance White balance is used to determine a colour temperature suitable for the current lighting conditions.
 • Page 163 SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Your camcorder supports recording videos in modern wide-screen format. For pictures, however, the aspect ratio is downscaled to 4:3 automatically. This is due to the fact that printouts in the photo lab normally have a 4:3 aspect ratio. In this case, when pointing the device towards a scene, the screen preview contains black bars on the left and right.
 • Page 164: The Playback Menus

  The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Quality The Quality setting determines the compression ratio of the captured picture when saved onto the memory card or internal memory. The higher the compression, the more pictures can be stored. You can take pictures using the quality presets Normal (green, and High (red, ).
 • Page 165 SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Delete one Use this option to delete a single video recording. Protected recordings cannot be deleted. See also on page 164 – Protect. 1. Perform steps 1 to 4 from “Video Playback Menu” (see page 162).
 • Page 166 The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 3. Select the trash bin icon and press the confirmation button (7) to confirm the deletion. Or tap on the trash bin icon on the display and then on the OK button. If you decide not to delete your videos, in step 3 select the “Cancel”...
 • Page 167: Photo Playback Menu

  SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus process, the playback control buttons will be shown. They allow fast forward or rewind of the video, as described on page 153. 3. To finish playback, press the confirmation button (7). Volume This function allows you to set the video playback volume.
 • Page 168 The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 6. Make the desired adjustments (see below) and tap OK. 7. Press the menu button (13) again or tap on the icon to hide the menu. The following sections contain a description of the different parameters available in the photo playback menu.
 • Page 169 SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Protected pictures cannot be deleted. See also on page 167 – Protect. 1. Perform steps 1 to 4 from “Photo Playback Menu” (see page 165). 2. Select “Delete All” and press the confirmation button (7) to confirm.
 • Page 170: Setup Menu

  The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Autoplay This function allows you to play all captured photos in sequence like a slideshow. 1. Perform steps 1 to 4 from “Photo Playback Menu” (see page 165). 2. Select “Autoplay” and press the confirmation button (7) to confirm.
 • Page 171: Beep

  SilverCrest SCA 5.00 A1 The Menus Beep Here you can determine if a sound is output when pressing any button. This option enables or disables the power-on sound at the same time. Auto PowerOff You can have the device power off automatically after a certain time to save battery power.
 • Page 172: Default

  The Menus SilverCrest SCA 5.00 A1 Default All device parameters will be reset to their factory-default values. This will not erase any data from your memory card. Language Select the desired display menu language (see also page 142 – Setting the Menu Language).
 • Page 173: Connectors And Ports

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Connectors and Ports Connectors and Ports Viewing Recordings on a Television Screen Any recordings that you can view on the camcorder display can also be played back on a regular TV set. For this, your television set must have an appropriate Video In connector.
 • Page 174: Connecting Via The Usb/Av Cable

  Connectors and Ports SilverCrest SCA 5.00 A1 4. Select the HDMI signal source corresponding to the above input connectors on your TV set. If necessary, read the User Manual of your TV set for more information on how to do this.
 • Page 175 SilverCrest SCA 5.00 A1 Connectors and Ports 4. Select the AV channel corresponding to the above input connectors on your TV set. If necessary, read the User Manual of your TV set for more information on how to do this.
 • Page 176: Transferring Recordings To The Computer

  Connectors and Ports SilverCrest SCA 5.00 A1 Transferring Recordings to the Computer There are two possible ways to copy recordings from the camcorder to a computer: • by connecting the device to a computer via the USB/AV cable • by inserting the SD memory card into a card reader Be careful when renaming any folders and files.
 • Page 177: Using The Usb Port

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Connectors and Ports Using the USB port Windows ® 7, Windows Vista ® and Windows ® XP operating systems will detect the camcorder automatically as a mass storage device. 1. Please make sure that your camcorder is powered off.
 • Page 178: Using A Card Reader

  Connectors and Ports SilverCrest SCA 5.00 A1 Using a Card Reader If your computer features a card reader supporting SD memory cards, you can read the memory card’s contents directly. To do this, power the camcorder off and remove the memory card (see page 139 - Inserting the SD Card).
 • Page 179: Appendix

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix Appendix Installing the Software System Requirements • Windows ® 7, Windows Vista ® or Windows ® • Intel ® or AMD ® Dual-Core processor or higher • Minimum 1 GB RAM • DirectX 9-compatible graphics...
 • Page 180 Appendix SilverCrest SCA 5.00 A1 The files stored on your camcorder should be imported automatically into TotalMediaHDCam. After this you can edit them. For more information, see the online help TotalMediaHDCam. 178 - English...
 • Page 181: Technical Specifications

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix Technical Specifications Capture sensor 1/3.2-inch CMOS sensor with 5.0 megapixel Lens Fixed lens F/3.2, f=5.1mm Focus area Normal: 1.5 m – infinity Macro: 20 - 21cm TFT display 3-inch TFT LCD touchscreen, 960 x 240 pixel,...
 • Page 182 Appendix SilverCrest SCA 5.00 A1 Self-timer Off, 5, 10 seconds PC interface USB 2.0 Signal for TV NTSC/PAL / HDMI output Shutter speed Photo: 2 to 1/4000 sec Video: 1/15 to 1/2000 sec Auto power off Off, 1 min., 5 min.
 • Page 183: Warranty Information

  SilverCrest SCA 5.00 A1 Appendix Warranty Information English - 181...
 • Page 184 Appendix SilverCrest SCA 5.00 A1 182 - English...
 • Page 185: Ec Declaration Of Conformity - Ec-Deklaration Om Överensstämmelse

  SilverCrest SCA 5.00 A1 EC Declaration of Conformity...
 • Page 186 SilverCrest SCA 5.00 A1...
 • Page 187 TARGA GmbH Lange Wende 41 D-59494 Soest www.silvercrest.cc...

Table of Contents