Download  Print this page

Technische Gegevens - Makita UT2204 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
1.
Vergrendelknop
2.
Aan/uit-schakelaar
3.
Bedrijfslampje
4.
Zeskantmoer
5.
As
6.
Ashouder

TECHNISCHE GEGEVENS

Onbelaste snelheid (min
Diameter van schoepenwiel
Netto gewicht
Veiligheidsklasse
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
Symbolen
Hieronder staan de symbolen die voor dit gereedschap
worden gebruikt.
Zorg ervoor dat u weet wat ze betekenen alvorens het
gereedschap te gebruiken.
................ Lees de gebruiksaanwijzing.
................ DUBBEL GEÏSOLEERD
Gebruiksdoeleinden
Het gereedschap is bedoeld voor het mengen van
stucmaterialen, enz. (behalve brandbare materialen).
Voeding
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het identificatieplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Verklaring van het onderdelenoverzicht
7.
Sleutel 19
8.
Platte kant
9.
Schoepenwiel
10. Zeskantbout
11. Platte kant
12. Filter
Model
-1
)
Totale lengte
SPECIFIEKE
END201-2
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de schroefboormachine
altijd strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik
van het elektrisch gereedschap, bestaat de kans op
ernstig persoonlijk letsel.
1. Gebruik de hulphandgrepen die bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
ENE056-1
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
2. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
ENF002-1
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
zaaggereedschap met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Door contact
met onder spanning staande draden, zullen de niet-
geïsoleerde metalen delen van het gereedschap
onder spanning komen te staan zodat de gebruiker
een elektrische schok kan krijgen.
3. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
4. Houd het gereedschap stevig vast.
5. Houd uw handen uit de buurt van draaiende delen.
6. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
7. Raak het schroef- of boorbit en het werkstuk niet
onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen bijzonder
heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
13. Afdekking
14. Schroevendraaier
15. Slijtgrensmarkering
16. Koolborsteldop
UT2204
550
220 mm
929 mm
3,7 kg
/II
GEB001-2
15

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204

This manual is also suitable for:

Ut1305