Download Print this page

Sigurnosne Upute - Silvercrest SGP 12 A1 Instructions For Use Manual

Electric blower pump
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Sigurnosne upute

Pozor! Pri uporabi elektroalata se radi zaštite od električnog udara, opasnosti od
povreda i požara morate pridržavati načelnih sigurnosnih mjera.
Oprez: Ovako ćete Vi izbjeći nesreće i povrede:
Sigurnost osoba:
Ovaj uređaj nije određen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) s
ograničenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskust-
vom i/ili nedovoljnim znanjem; osim ako su pod nadzorom neke osobe nadležne za
njihovu sigurnost ili od nje dobivaju upute, kako se koristi uređaj.
Djecu se mora nadzirati, kako biste bili sigurni, da se ne igraju s uređajem.
Nikad nemojte koristiti uređaj, dok su ljudi, osobito djeca i kućni ljubimci u blizini.
U radnom području je korisnik odgovoran prema trećim licima za oštećenja, koja su
prouzrokovana uporabom uređaja.
HR
19

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SGP 12 A1

  Related Manuals for Silvercrest SGP 12 A1

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1