Download Print this page

Uklanjanje/Zaštita Okoliša - Silvercrest SGP 12 A1 Instructions For Use Manual

Electric blower pump
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Čišćenje
Uređaj se ne smije ni prskati vodom, niti uroniti u vodu. Opasnost od
povrede uslijed električnog udara.
Nemojte koristiti nikakva sredstva za čišćenje odn. otapala. Time biste Vi mogli
nepopravljivo oštetiti uređaj.
Održavajte čistim proreze za prozračivanje, otvore za ulaz i ispust zraka i kućište
uređaja. Za čišćenje koristite vlažnu krpu ili četku.
Uklanjanje/zaštita okoliša
Uređaj, pribor i pakiranje uklonite recikliranjem uz zaštitu okoliša.
Uređaji ne spadaju u kućno smeće.
HR
27

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SGP 12 A1

  Related Manuals for Silvercrest SGP 12 A1

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1