Download Print this page

Ez-Izjava O Sukladnosti - Silvercrest SGP 12 A1 Instructions For Use Manual

Electric blower pump
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HR

EZ-izjava o sukladnosti

Ovime potvrđujemo da
Električna crpka za puhaljku SGP 12 A1
Serijski broj
201103000001 - 201103033280
od godine proizvodnje 2011. odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a
u njihovoj valjanoj verziji:
72/245/EEC Annex I (6.5, 6.6, 6.8, 6.9) & 2009/19/EC
Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i
nacionalne norme i odredbe:
Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 2
64823 Groß-Umstadt 16.03.11
30
2006/95/EC • 2004/108/EC
EN 60335-1/A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 62233:2008
(Andreas Gröschl, Techn.Director i
opunomoćenik za dokumentaciju)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SGP 12 A1

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1