Download Table of Contents Print this page

Описание На Уреда - Silvercrest SGP 12 A1 Instructions For Use Manual

Electric blower pump

Advertisement

Table of Contents
BG
Описание на уреда
5
4
54
1
2
1
3
2
3
6
4
5
6
отвор за влизане на
въздуха
корпус на помпата
Съединителен кабел за
запалка за цигари
копче за включване/
изключване
отвор за излизане на
въздуха
адаптер за вентили

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents