Download Table of Contents Print this page

Simboluri Înscrise Pe Aparat; Instrucţiuni De Siguranţă - Silvercrest SGP 12 A1 Instructions For Use Manual

Electric blower pump

Advertisement

Table of Contents
Simboluri înscrise pe aparat
Din motive de siguranţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de
operare, înainte de a începe să utilizaţi aparatul. Menţineţi ghidul în condiţii
corespunzătoare şi predaţi-l operatorului următor, astfel încât informaţiile să
fie accesibile în orice moment.
Semnale de pericol cu date referitoare la prevenirea leziunilor corporale sau
a daunelor materiale.
Nu expuneţi aparatul unor condiţii meteorologice precare.
Instrucţiuni de siguranţă
Atenţie! La folosirea aparatului trebuie luate următoarele măsuri principale de
protecţie pentru a evita riscurile de şoc electric, rănire şi incendiu:
RO
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents