Download  Print this page

Ga Als Volgt Te Werk Om Schade Te Voorkomen; Let Op; Houd De Volgende Zaken In De Gaten Om Te Voorkomen Dat De Levensduur Van Uw Philips Lumea Wordt Verkort; Voor Wie Is Philips Lumea Niet Geschikt - Philips SC2001/01 User Manual

Hide thumbs
Also See for SC2001/01
User manual - 102 pages
Manual - 78 pages
User manual - 54 pages

Advertisement

nEdErlandS
56
-
De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze
te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke
situatie oplevert.
-
Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door
een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
-
Gebruik het apparaat niet als het UV-filter van het lichtvenster
gebroken is.

ga als volgt te werk om schade te voorkomen:

-
Zorg dat de luchtstroom via de ventilatieopeningen niet wordt
belemmerd.
-
Stel het apparaat nooit bloot aan zware schokken, schud het niet en
laat het niet vallen.
-
Als u het apparaat van een zeer koude naar een zeer warme omgeving
verplaatst, of omgekeerd, moet u ongeveer 3 uur wachten voordat u
het in gebruik neemt.
-
Bewaar het apparaat in het etui zodat het niet stoffig wordt.
-
Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het ingeschakeld is.
Schakel het apparaat na gebruik altijd uit.
-
Stel het apparaat niet gedurende meerdere uren bloot aan rechtstreeks
zonlicht of UV-licht.
-
Flits niet op andere oppervlakken dan de huid. Dit kan ernstige schade
aan het opzetstuk en/of het lichtvenster veroorzaken. Flits alleen
wanneer het apparaat in contact met de huid is.

let op

-
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van
ongewenst lichaamshaar onder de hals. Gebruik het niet voor andere
doeleinden.
-
Gebruik het apparaat alleen op de standen die geschikt zijn voor uw
huidtype. Als u hogere standen gebruikt dan wordt aanbevolen, kan het
risico op huidreacties en bijwerkingen toenemen.
houd de volgende zaken in de gaten om te voorkomen dat de
levensduur van uw Philips lumea wordt verkort:
-
Stel het apparaat tijdens het gebruik niet bloot aan een temperatuur
lager dan 15°C of hoger dan 35°C.
-
Het apparaat is voorzien van een ingebouwde
oververhittingsbeveiliging. Als het apparaat oververhit is, flitst het niet.
Schakel het apparaat niet uit maar laat het ongeveer 15 minuten
afkoelen voordat u doorgaat met de behandeling.
-
Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een
onbevoegd persoon kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor de
gebruiker.
-
Gebruik het apparaat nooit in de gevallen die zijn vermeld in 'Contra-
indicaties'.

Voor wie is Philips lumea niet geschikt?

Philips Lumea is niet voor iedereen geschikt. Als een van de onderstaande
punten op u van toepassing is, dan is dit apparaat niet geschikt voor u!

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips SC2001/01

   Related Manuals for Philips SC2001/01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: