Philips SC2001 User Manual
Hide thumbs Also See for SC2001:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SC2001/01
User manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips SC2001

 • Page 1 Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SC2001/01 User manual...
 • Page 5 EngliSh 6 Čeština 28 Magyar 51 SlovenSky 74...
 • Page 6: Table Of Contents

  Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness Gentle treatment, even on sensitive body areas Cordless operation for maximum freedom and flexibility Lamp does not require replacement How Philips’ Intense Pulsed Light technology works Hair growth Working principle General description Important...
 • Page 7: Introduction

  Philips Lumea uses a light-based technology called ‘Intense Pulsed Light’ (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea now brings this innovative technology to the comfort of your home.
 • Page 8: Gentle Treatment, Even On Sensitive Body Areas

  Philips Lumea is equipped with a high performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 80,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.
 • Page 9: Important

  EngliSh D Safety system (safety ring with contact switches) Flash button Intensity lights (1- 5) G % Intensity increase button H ^ Intensity decrease button Charging light and battery low indication On/off button K ’Ready to flash’ light Appliance socket M Adapter N Small plug O Air vents...
 • Page 10: To Prevent Damage

  Never use the appliance in any of the cases mentioned in the section ‘Contraindications’. For whom is Philips lumea not suitable? Philips Lumea is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is not suitable for you to use! Contraindications never use the appliance if you are pregnant or breast feeding.
 • Page 11: Never Use The Appliance If You Have An Unsuitable Skin And/Or Hair Colour, I.e

  EngliSh never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.: If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated. If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
 • Page 12: Never Use The Appliance On Sunburnt, Recently Tanned (Last 48 Hours) Or Fake-Tanned Skin

  (eMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 13: Preparing For Use

  Setting the light intensity Philips Lumea is an appliance developed for consumer use at home and therefore not comparable with professional light-based appliances with respect to pain sensation. The pulses of light delivered by Philips Lumea are gentler than those from professional appliances and therefore you can expect a convenient and effective treatment.
 • Page 14: Recommended Light Intensities

  To check whether Philips Lumea is suitable for you, see section ‘For whom is Philips Lumea not suitable?’. If your skin has been exposed to natural sunlight or an artificial tanning method, it may be darker than during the previous treatment. Check the table above to determine which settings are suitable for your skin colour.
 • Page 15: Using The Appliance

  ‘First use’) on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. A failure to do so causes a risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea. Sun exposure after treatment Wait at least 24 hours after treatment before you expose treated areas to the sun.
 • Page 16: Subsequent Use

  Subsequent use Before every treatment, clean the attachment, the light exit window and the metallic frame inside the attachment of Philips Lumea. For more information see chapter ‘Cleaning and maintenance’. Press the on/off button to switch on the appliance.
 • Page 17 EngliSh Press the % button to increase the intensity. To lower the intensity, press the ^button. Every time you press the button, the corresponding intensity light starts to flash. This takes a few seconds. Place the appliance in a 90° angle on the skin so that the attachment and the safety ring are in contact with the skin.
 • Page 18: Guidelines For Treatment

  EngliSh To avoid untreated areas, always make sure there is some overlap with the previously treated area when you place the appliance on the skin.The effective light only comes out of the light exit window. Make sure the flashes are produced close to each other. Switch off the appliance after you have finished the treatment.
 • Page 19: Using The Appliance In The Bikini Area

  ‘Setting the light intensity’ to see which settings are suitable for your bikini area. In principle, Philips Lumea is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for ‘Brazilian’ or ‘Hollywood’ style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area.
 • Page 20: After Use

  EngliSh Dry skin and itching may occur because of the combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.
 • Page 21: Storage

  If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support. If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. replacement parts...
 • Page 22: Environment

  Dispose of the batteries at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the batteries, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the batteries for you and will dispose of them in an environmentally safe way.
 • Page 23: Guarantee And Service

  If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (please look for the phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 24: Troubleshooting

  If the socket is live but the appliance still does not charge, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. The adapter is not...
 • Page 25 Clean the safety ring carefully. If you are unable to clean dirty. the safety ring properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the attachment. The ‘ready to flash’ light...
 • Page 26 If the UV filter of the light exit window is broken, do of the light exit not use the appliance anymore. Contact the Consumer window is broken. Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre. The appliance is Contact the Consumer Care Centre in your country, defective.
 • Page 27 EngliSh Problem Possible cause Solution The skin reaction after You have used Select a lower light intensity the next time. See chapter the treatment lasts longer a light intensity ‘Preparing for use’, section ‘Setting the light intensity. than usual. which is too high for you.
 • Page 28 Důležité Nebezpečí Varování Prevence poškození Upozornění Aby nedošlo ke zkrácení životnosti přístroje Philips Lumea, dbejte na následující pokyny Pro koho není přístroj Philips Lumea vhodný? Kontraindikace Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste těhotná nebo kojíte Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud nemáte vhodný typ pokožky nebo barvu chloupků, například...
 • Page 29: Úvod

  Technické specifikace Řešení problémů Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/lumea. Depilace pomocí světla je jednou z nejúčinnějších metod, jak se zbavit nežádoucího ochlupení...
 • Page 30: Jemná Péče I Na Citlivých Částech Těla

  Čeština Jemná péče i na citlivých částech těla Přístroj Philips Lumea byl vyvinut v úzké spolupráci s předními dermatology pro účinné a jemné ošetření i těch nejcitlivějších částí těla. Provoz bez napájecího kabelu pro maximální svobodu a flexibilitu Tento přístroj je napájen nabíjecími bateriemi, proto je přenosný a můžete jej vzít s sebou kamkoli.
 • Page 31: Všeobecný Popis

  Čeština všeobecný popis (obr. 2) A Okénko pro vyzařování světla s integrovaným UV filtrem B Nástavec pro ošetření těla C Kovový rámeček uvnitř nástavce D Bezpečnostní systém (bezpečnostní kroužek s kontaktními přepínači) Tlačítko výboje Ukazatele intenzity (1–5) G % Tlačítko pro zvýšení intenzity H ^ Tlačítko pro snížení...
 • Page 32: Prevence Poškození

  Nikdy nepoužívejte přístroj v případech uvedených v části „Kontraindikace“. Pro koho není přístroj Philips lumea vhodný? Přístroj Philips Lumea není určen pro každého. Pokud se na vás vztahuje jakákoli z následujících kontraindikací, pak pro vás použití tohoto přístroje není vhodné! kontraindikace nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jste těhotná...
 • Page 33: Nikdy Nepoužívejte Přístroj, Pokud Trpíte Jakoukoli Následující Chorobou, A To

  Čeština nikdy nepoužívejte přístroj, pokud trpíte jakoukoli následující chorobou, a to: Máte-li onemocnění pokožky, jako je například aktivní rakovina kůže, máte rakovinu kůže v anamnéze nebo máte jakékoli jiné lokalizované ohnisko rakoviny v oblastech, které chcete ošetřit. Máte-li prekancerózní léze nebo více atypických mateřských znamének v oblastech, které...
 • Page 34: Nikdy Nepoužívejte Přístroj Na Sluncem Spálenou, Nedávno Opálenou (V Posledních 48 Hodinách) Nebo Uměle Opálenou Pokožku

  Poznámka: Tento seznam není úplný. Pokud si nejste jisti, zda můžete přístroj používat, doporučujeme poradit se s lékařem. elektromagnetická pole (eMP) Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků...
 • Page 35: Příprava K Použití

  Poznámka: Pokud jste naposledy použili depilační metodu zahrnující odstraňování chloupků z kořínků (například epilace, voskování apod.), s použitím přístroje Philips Lumea počkejte, dokud vám chloupky znovu výrazně nedorostou. Nepoužívejte depilační krémy namísto holení. Upozorňujeme, že ošetření neoholených nebo nesprávně...
 • Page 36: Doporučené Intenzity Světla

  Důležité Chcete-li zkontrolovat, zda je pro vás přístroj Philips Lumea vhodný, vyhledejte si informace v části „Pro koho není přístroj Philips Lumea vhodný?“. Pokud byla vaše pokožka vystavena přirozenému slunečnímu světlu nebo umělému opalování, může být tmavší než při předchozím ošetření. Projděte si ve výše uvedenou tabulku a určete, která...
 • Page 37: Použití Přístroje

  Čeština Po těchto 48 hodinách zkontrolujte, zda na pokožce nezůstává ještě nějaké spálení. Dokud je spálení sluncem patrné, přístroj Philips Lumea nepoužívejte. Jakmile spálení sluncem zmizí, proveďte test pokožky (viz kapitola „Používání přístroje“, část „První použití“) v oblasti, kterou chcete ošetřit, a stanovte vhodnou intenzitu světla.
 • Page 38: Nejprve Proveďte Test Pokožky

  Před každým ošetřením vyčistěte nástavec, okénko pro vyzařování světla a kovový rámeček uvnitř nástavce přístroje Philips Lumea. Další informace naleznete v kapitole „Čištění a údržba“. Stisknutím tlačítka pro zapnutí a vypnutí přístroj zapněte.
 • Page 39 Čeština Každé ošetření začněte velmi pečlivým výběrem intenzity světla podle citlivosti vaší pokožky a podle toho, jak pohodlně se při ošetření cítíte. Vaše pokožka může v různých dnech nebo v různých situacích reagovat odlišně, a to z nejrůznějších důvodů. Další informace naleznete v části „Možné...
 • Page 40: Pokyny Pro Aplikaci

  Čeština Stisknutím tlačítka záblesku vyšlete záblesk. Poznámka: Viditelné světlo vyzařované přístrojem je odraz záblesku na pokožce a nepoškozuje zrak. Během použití není nutné nosit ochranné brýle. Jakmile přístroj vyšle záblesk, uvolněte tlačítko záblesku. U dalšího záblesku opakujte kroky 6 až 9. Po každém záblesku trvá až 3,5 sekundy, než...
 • Page 41: Používání Přístroje V Oblasti Třísel

  Zkontrolujte tabulku s doporučenými intenzitami světla v kapitole „Příprava k použití“, v části „Nastavení intenzity světla“ a určete, které intenzity světla jsou vhodné pro vaši oblast třísel. V zásadě je přístroj Philips Lumea dostatečně bezpečný a jemný pro ošetření celé oblasti třísel (např.
 • Page 42: Udržovací Fáze

  Čeština Udržovací fáze Chcete-li si zajistit stále hladkou pokožku bez chloupků, doporučujeme opakovat ošetření každé čtyři až šest týdnů. Interval mezi ošetřeními se může lišit podle individuálního dorůstání chloupků a také se liší na různých oblastech těla. Pokud mezi ošetřeními dorůstá příliš mnoho chloupků, jednoduše znovu zkraťte interval ošetření, avšak neošetřujte jednu oblast častěji než...
 • Page 43: Čištění A Údržba

  Čeština Čištění a údržba Pro zajištění optimálních výsledků a dlouhé životnosti vyčistěte přístroj po každém použití a v případě potřeby i během ošetření. Pokud nebudete přístroj důkladně čistit, ztratí svoji účinnost. Přístroj ani jeho části nečistěte pod tekoucí vodou nebo v myčce. K čištění...
 • Page 44 Čeština výměna Pokud musíte vyměnit některý díl nebo chcete zakoupit další díl, obraťte se na prodejce společnosti Philips nebo navštivte adresu www.philips. com/support. Máte-li se získáním dílů potíže, obraťte se prosím na Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.
 • Page 45 Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obraťte na Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska naleznete v záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází,...
 • Page 46 V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, obraťte se na Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska naleznete v záručním listu s celosvětovou platností). Problém Možná...
 • Page 47 Pokud je zásuvka v pořádku, ale přístroj se přesto nenabíjí, obraťte se na Středisko péče o zákazníky ve vaší zemi, prodejce výrobků Philips nebo na servisní středisko Philips. Adaptér není Zkontrolujte, zda je adaptér není správně připojen do správně...
 • Page 48 Pokud je sklo UV filtru v okénku pro vyzařování světla v okénku pro rozbité, přístroj dále nepoužívejte. Obraťte se na Středisko vyzařování světla je péče o zákazníky ve vaší zemi, prodejce výrobků Philips nebo rozbité. servisní středisko Philips. Přístroj má...
 • Page 49 Je-li okénko pro vyzařování světla rozbité, přístroj s nástavcem vyzařování světla je již nepoužívejte. Obraťte se na prodejce nebo na Středisko rozbité. péče o zákazníky společnosti Philips a nechte si nástavec vyměnit. Přístroj není Nepoužívejte přístroj, pokud máte velmi tmavou pokožku.
 • Page 50 Čeština Problém Možná příčina Řešení Přístroj není Přístroj nepoužívejte, pokud je barva vašich chloupků světlá vhodný pro vaši blond, rezavá, šedá nebo bílá. barvu chloupků nebo pokožky. Na některých Při použití přístroje Chcete-li dosáhnout správných výsledků při odstraňování místech ošetřené se ošetřené...
 • Page 51 Figyelmeztetés! A Philips Lumea készülék élettartamának megőrzése érdekében vegye figyelembe a következőket Kinek NEM felel meg a Philips Lumea készülék? Ellenjavaslatok Soha ne használja a készüléket, ha ön terhes, vagy szoptat Soha ne használja a készüléket, ha bőr- és/vagy szőrszíne nem megfelelő, azaz...
 • Page 52: Bevezetés

  A jelenleg alkalmazott otthoni szőrtelenítési módszerektől abban különbözik, hogy jelentősen csökkenti a szőr visszanövését. A Philips több mint 10 évig fejlesztette vezető bőrgyógyászokkal ezt a módszert. Ön most már kényelmesen, bármikor és bárhol használhatja ezt az innovatív technológiát otthonában.
 • Page 53: Gyengéd Kezelés Az Érzékeny Területeken Is

  A Philips Lumea készülék nagy teljesítményű lámpával működik, amely nem igényel cserét. Ez a lámpa több mint 80 000 villanást tud létrehozni, és több mint 5 évig* képes folyamatosan biztosítani a szőrtelenítés eredményét, miközben Ön megtakaríthatja a drága cserelámpák költségét.
 • Page 54: Általános Leírás

  Magyar Általános leírás (ábra 2) A Fénykibocsátó ablak beépített UV-szűrővel B Testszőrtelenítő tartozék C Fémkeret a tartozékon belül D Biztonsági rendszer (biztonsági gyűrű érintőkapcsolóval) Villanófényes jelzőgomb Intenzitás jelzőfények (1- 5) G %Intenzitás növelése gomb H ^Intenzitás csökkentése gomb Töltésjelző fény alacsony akkutöltöttségi szint jelzéssel Be-/kikapcsoló...
 • Page 55: A Sérülések Elkerülése Érdekében

  Soha ne használja a készüléket az „Ellenjavaslatok” részben említett esetekben! kinek neM felel meg a Philips lumea készülék? A Philips Lumea készüléket nem használhatja mindenki. Ha a következők bármelyike igaz önre, ez a készülék nem megfelelő az Ön számára! ellenjavaslatok Soha ne használja a készüléket, ha ön terhes, vagy szoptat!
 • Page 56: Soha Ne Használja A Készüléket, Ha Az Alább Felsorolt Betegségek Bármelyikében Szenved

  Magyar Soha ne használja a készüléket, ha az alább felsorolt betegségek bármelyikében szenved: ha olyan bőrbetegsége van, mint az aktív bőrrák, kórtörténetében bőrrák vagy bármely más lokalizált rák szerepel a kezelendő területen. ha rákmegelőző elváltozások vagy több atipikus anyajegye van a kezelendő...
 • Page 57: Soha Ne Használja A Készüléket Leégett, Nemrégiben

  Megjegyzés: Ez a felsorolás nem teljes. Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e a készüléket, azt javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz. elektromágneses mezők (eMF) Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
 • Page 58: Előkészítés A Használatra

  Megjegyzés: Ha a legutóbbi epilálási módszer gyökerével együtt távolította el a szőrszálat (például epilálás, gyantázás, stb.), a Philips Lumea készülék használata előtt várjon addig, amíg a szőr észrevehetően újra nem nő. Ne használjon szőrtelenítő krémet borotva helyett! kérjük, vegye figyelembe, hogy a le nem borotvált vagy...
 • Page 59: Javasolt Fényintenzitás

  Fontos! Azt, hogy Önnek megfelelő-e a Philips Lumea készülék, a „Kinek NEM felel meg a Philips Lumea készülék?” című részből tudhatja meg. Ha bőrét természetes napfény érte, vagy mesterséges barnító módszernek volt kitéve, sötétebb lehet, mint az előző kezelésnél. Ellenőrizze a fenti táblázatban, hogy milyen beállítások felelnek meg bőrszínének.
 • Page 60: A Készülék Használata

  Kövesse a fenti, „Napozás kezelés előtt” és „Napozás kezelés után” részekben adott utasításokat! Barnulás krémmel Ha mesterséges barnító krémet használt, a Philips Lumea készülék használata előtt várjon, amíg a mesterséges barnaság teljesen el nem tűnt! Megjegyzés: A nemkívánatos bőrreakciókkal kapcsolatban lásd „A készülék használata”...
 • Page 61: Következő Használat

  és hogy megszokja a fényalapú kezelést. következő használat Minden kezelés előtt tisztítsa meg a tartozékokat és a Philips Lumea készülék tartozékaiban lévő fénykibocsátó ablakot és fémkeretet! További információkat a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben talál.
 • Page 62 Magyar Nyomja meg a % gombot az intenzitás növeléséhez! Az intenzitás csökkentéséhez nyomja meg a ^gombot! Amikor megnyomja a gombot, a vonatkozó intenzitás jelzőfény villogni kezd. Ez eltart egy pár percig. Helyezze a készüléket merőlegesen a bőrfelületre, hogy a tartozék és a biztonsági gyűrű...
 • Page 63: A Kezelés Irányelvei

  Magyar A kezelésből kimaradó felületek elkerülése érdekében mindig legyen egy kis átfedés az előzőleg kezelt felülettel. A hatékony fény kizárólag a fénykibocsátó ablakon keresztül távozik. A villantásokat egymáshoz közel végezze el! A kezelés befejeztével kapcsolja ki a készüléket! Ellenőrizze, hogy a fénykibocsátó ablakban és a tartozékban nincs-e szőrszál vagy piszok, és használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd „Tisztítás és karbantartás”...
 • Page 64: A Készülék Használata A Bikiniterületen

  A bikiniterületnek megfelelő beállítás megtalálásához ellenőrizze a javasolt fényintenzitás-táblázatot az „Előkészítés a használatra” fejezet „A fényintenzitás beállítása” című részében! Elméletileg a Philips Lumea készülék elég biztonságos és gyengéd a teljes bikiniterület kezeléséhez (például a brazil vagy hollywoodi fazonhoz). A bikiniterület sötétebben pigmentált, érzékenyebb bőrén használjon alacsonyabb beállítást! Ne használja a készüléket a belső...
 • Page 65: Lehetséges Mellékhatások És Bőrreakciók

  Magyar lehetséges mellékhatások és bőrreakciók gyakori bőrreakciók: Bőre enyhén kipirosodhat, illetve bizsereghet, viszkethet vagy melegnek érezheti. Ez a reakció teljesen ártalmatlan, és gyorsan elmúlik. Rövid ideig a leégéshez hasonló bőrreakció fordulhat elő a kezelt területen. Ha nem múlik el három napon belül, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz! Száraz bőr és viszketés előfordulhat a borotválkozás és a fénykezelés kombinációja miatt.
 • Page 66: Tárolás

  Magyar Soha ne tisztítsa a készüléket vagy alkatrészeit csapvíz alatt vagy mosogatógépben! A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint vagy acetont)! Soha ne karcolja meg a fénykibocsátó ablakot vagy a fémkeretet a tartozékok belsejében! Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a biztonsági gyűrű érintőkapcsolói nem tömődnek el a piszoktól! Megjegyzés: Ne használja tovább a készüléket, ha nem lehet megtisztítani a fénykibocsátó...
 • Page 67: Csere

  Az akkumulátorokat hivatalos akkumulátor-gyűjtőhelyen adja le! Ha az akkumulátorok eltávolítása gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az akkumulátorokat. az akkumulátorok eltávolítása Csak akkor vegye ki az akkumulátorokat, ha teljesen lemerültek! Illesszen egy árt vagy más hegyes eszközt a tartozék alsó...
 • Page 68: Jótállás És Szerviz

  Jótállás és szerviz Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem...
 • Page 69: Műszaki Adatok

  Nem él a fali aljzat. Csatlakoztasson másik készüléket a fali aljzathoz, hogy ellenőrizze, él-e az aljzat! Ha az aljzat él, de a készülék még mindig nem tölt, forduljon a vevőszolgálathoz, Philips kereskedőhöz vagy a Philips szervizközponthoz!
 • Page 70 A készülék újraindításához kapcsolja ki majd be a készüléket! kész” jelzőfény készüléket! Ha a „Villanófény kész” jelzőfény zölden világít, de a készülék zölden világít, nem villant, ha megnyomja a gombot, akkor forduljon a Philips de a készülék vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a nem villant, ha szakszervizhez! megnyomom a gombot.
 • Page 71: A Fényalapú Szőrtelenítés Az Egyik Leghatékonyabb Módszer A Nemkívánatos Testszőrzet Kezelésére, Melynek Eredménye Hosszabb Ideig Megmarad. A Jelenleg Alkalmazott Otthoni Szőrtelenítési Módszerektől Abban Különbözik, Hogy Jelentősen Csökkenti A Szőr Vissz

  A készülék újraindításához kapcsolja ki majd be a készüléket! bekapcsoláskor készüléket! Ha a készüléken bekapcsoláskor továbbra sem gyullad ki nem gyullad ki az az 1-es fényintenzitás jelzőfény, akkor forduljon a Philips 1-es fényintenzitás vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a jelzőfény. szakszervizhez.
 • Page 72 A fénykibocsátó Ha a tartozék fénykibocsátó ablaka eltörött, ne használja ablak eltörött. tovább a készüléket ezzel a tartozékkal! Forduljon a kereskedőhöz vagy a Philips szervizközponthoz, vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal a tartozék kicserélése érdekében! A készülék nem Ne használja a készüléket, ha az Ön bőre nagyon sötét! Ne használható...
 • Page 73 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás A szőrszálak újra Nem használt Az optimális szőreltávolításhoz átfedéseket kell alkalmaznia nőni kezdenek a megfelelő a készülék használatakor. Lásd „A készülék használata” című kezelt területen átfedéseket a részben a 11. lépést. néhány foltban. kezeléskor. A szőrszálak Ez normális.
 • Page 74 Predchádzanie poškodeniu Výstraha Aby ste zabránili skráteniu životnosti Vášho zariadenia Philips Lumea, dbajte na nasledovné Kto by zariadenie Philips Lumea nemal používať? Kontraindikácie Zariadenie nikdy nepoužívajte v tehotenstve alebo keď dojčíte Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak máte nevhodný typ pokožky a/alebo farbu ochlpenia, t. j.
 • Page 75: Úvod

  Záruka a servis Technické údaje Riešenie problémov Úvod Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/lumea. Odstraňovanie chĺpkov pomocou svetla je jednou z najefektívnejších metód na ošetrenie neželaného telesného ochlpenia s dlhotrvajúcim účinkom.
 • Page 76: Efektívne Predchádzanie Opakovanému Rastu Ochlpenia Pre

  Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako dosiahnuť optimálne výsledky“ v kapitole „Použitie zariadenia“. Jemné ošetrenie, dokonca aj citlivých miest tela Zariadenie Philips Lumea bolo vyvíjané v úzkej spolupráci s poprednými dermatológmi na dosiahnutie efektívneho a jemného ošetrovania, dokonca aj na najcitlivejších miestach tela.
 • Page 77: Opis Zariadenia

  SlovenSky jedným použitím. Počas ošetrovania sa chĺpky v ošetrovanej oblasti zvyčajne nachádzajú v rozličných štádiách rastového cyklu. Na efektívne ošetrenie všetkých chĺpkov musíte proces zopakovať niekoľkokrát každé dva týždne. Integrovaný optický filter zabraňuje kontaktu UV žiarenia s pokožkou a zaručuje, že zariadenie je pre pokožku bezpečné. opis zariadenia (obr.
 • Page 78: Predchádzanie Poškodeniu

  Zariadenie nikdy nepoužívajte v žiadnom z prípadov uvedených v časti „Kontraindikácie“. kto by zariadenie Philips lumea nemal používať? Zariadenie Philips Lumea nie je určené pre každého. Ak sa Vás týka jeden z nasledovných prípadov, používanie zariadenia nie je pre Vás vhodné!
 • Page 79: Kontraindikácie

  Ak máte typ pokožky VI (spálite sa len málokedy alebo nikdy a získate veľmi tmavé opálenie; máte hnedočiernu alebo tmavšiu farbu pokožky). V takomto prípade používanie zariadenia Philips Lumea zvyšuje riziko vzniku kožných reakcií, ako napr. silné začervenanie, spálenie alebo zmenu farby pokožky.
 • Page 80: Zariadenie Nikdy Nepoužívajte Na Ošetrenie Nasledovných Oblastí

  (eMF) Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné...
 • Page 81: Príprava Na Použitie

  Poznámka: Ak Vaša posledná metóda depilácie zahŕňala odstránenie chĺpkov od korienkov (napr. epilácia, vosková depilácia atď.), pred použitím zariadenia Philips Lumea počkajte, kým chĺpky opätovne výrazne nedorastú. Nepoužívajte depilačné krémy namiesto holenia. Upozorňujeme, že ošetrovanie neoholených alebo nesprávne oholených oblastí má niekoľko neželaných účinkov: Môže dôjsť...
 • Page 82: Nastavenie Intenzity Svetla

  Keď chĺpky prestanú dorastať, zvyčajne po 4 – 5 ošetreniach, pokožku si už nebudete musieť pred ošetrením holiť. nastavenie intenzity svetla Zariadenie Philips Lumea je určené na používanie doma, a preto ho z hľadiska pocitu bolesti nemožno porovnávať s profesionálnymi zariadeniami pracujúcimi na báze svetla. Pulzy svetla produkované zariadením Philips Lumea sú...
 • Page 83: Dôležité

  Biela/sivá/červená/ svetlý blond Dôležité Ak chcete skontrolovať, či je zariadenie Philips Lumea pre Vás vhodné, pozrite si časť „Kto by zariadenie Philips Lumea nemal používať?“. Ak bola Vaša pokožka vystavená prirodzenému slnečnému žiareniu alebo niektorej metóde na získanie umelého opálenia, farba pokožky môže byť...
 • Page 84: Použitie Zariadenia

  Postupujte podľa pokynov v horeuvedených častiach „Opaľovanie na slnku pred ošetrovaním“ a „Opaľovanie na slnku po ošetrovaní“. opaľovanie s použitím krémov Ak ste použili samoopaľovací krém, pred použitím zariadenia Philips Lumea počkajte, kým umelé opálenie úplne nezmizne. Poznámka: Bližšie informácie o neželaných kožných reakciách nájdete v kapitole „Použitie zariadenia“, časť...
 • Page 85: Ďalšie Použitie

  Ďalšie použitie Pred každým ošetrovaním vyčistite nástavec, okienko pre výstup svetla a kovový rám vnútri nástavca zariadenia Philips Lumea. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Čistenie a údržba“. Stlačením vypínača zapnite zariadenie. Poznámka: Je normálne, že sa zariadenie a nástavec počas používania zahrejú.
 • Page 86 SlovenSky Zariadenie priložte na povrch pokožky pod uhlom 90° tak, aby sa nástavec a bezpečnostný krúžok dotýkali pokožky. Celú plochu zabezpečovacieho krúžku jemne pritlačte na povrch pokožky jemným tlakom. Poznámka: Zabezpečovací krúžok má kontaktné spínače, ktoré predstavujú zabezpečovací systém zariadenia. Tento krúžok zabraňuje neúmyselným pulzom svetla bez kontaktu s pokožkou.
 • Page 87: Usmernenia Pre Ošetrovanie

  časť „Nastavenie intenzity svetla“ a zistite, ktoré nastavenia sú vhodné na ošetrenie Vašej oblasti bikín. Zariadenie Philips Lumea je dostatočne bezpečné a jemné na ošetrenie celej oblasti bikín (napr. na ošetrenie v „brazílskom“ alebo „hollywoodskom“ štýle). Na ošetrenie tmavšej a citlivejšej pokožky v oblasti...
 • Page 88: Použitie Zariadenia Na Ošetrenie Podpazušia

  SlovenSky malých pyskov ohanbia, vagíny a konečníka. Muži, ktorí sa rozhodnú pre ošetrovanie oblasti prirodzenia, nesmú zariadenie používať na ošetrenie mieškov. Poznámka: Z hygienických dôvodov vždy pred ošetrovaním ďalšej oblasti tela vyčistite nástavec. Použitie zariadenia na ošetrenie podpazušia Pozrite si tabuľku odporúčaných intenzít svetla uvedenú v kapitole „Príprava na použitie“, časť...
 • Page 89: Po Použití

  SlovenSky Zriedkavé vedľajšie účinky: Popáleniny, nadmerné začervenanie a opuch: výskyt týchto reakcií je veľmi zriedkavý. Vznikajú v dôsledku použitia príliš vysokej intenzity svetla vzhľadom na farbu Vašej pokožky. Ak sa tieto reakcie v priebehu 3 dní nestratia, odporúčame navštíviť lekára. S ďalším ošetrovaním počkajte, kým sa pokožka úplne nezahojí, a uistite sa, že použijete nižšie nastavenie intenzity svetla.
 • Page 90: Odkladanie

  Zariadenie odložte na suché miesto pri teplote medzi 0 a 60°C. výmena Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku www.philips.com/support. Ak máte pri nákupe dielov problémy, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo Vašej krajine.
 • Page 91: Životné Prostredie

  Batérie odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Ak máte problémy s vybratím batérií, zariadenie môžete zaniesť do Servisného centra spoločnosti Philips, kde batérie vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie. vyberanie nabíjateľných batérií...
 • Page 92: Záruka A Servis

  Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu značky Philips.
 • Page 93: Riešenie Problémov

  Nabite batériu zariadenia (pozrite si kapitolu sú vybité. „Nabíjanie“). Na zariadení sa Kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka vo Vašej vyskytla porucha. krajine, predajcu značky Philips alebo servisné stredisko spoločnosti Philips. Zariadenie sa náhle Nabíjateľné batérie Nabite batériu zariadenia (pozrite si kapitolu vypne.
 • Page 94 Možná príčina Riešenie Na zariadení sa Kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka vo Vašej vyskytla porucha. krajine, predajcu značky Philips alebo servisné stredisko spoločnosti Philips. Zapla som zariadenie, Zariadenie Aby ste zariadenie resetovali, vypnite ho a znovu ho no nemôžem zvyšovať...
 • Page 95 Nástavec dôkladne očistite. Ak nástavec nie je možné zvláštny zápach. filtračné sklo je dôkladne očistiť, kontaktujte Stredisko starostlivosti o znečistené. zákazníka vo Vašej krajine, predajcu značky Philips alebo servisné stredisko spoločnosti Philips za účelom výmeny nástavca. Neoholili Ak sa na ošetrovanej oblasti nachádzajú chĺpky, môže ste dôkladne...
 • Page 96 Ak je okienko pre výstup svetla poškodené, zariadenie výstup svetla je s týmto nástavcom už nepoužívajte. Kontaktujte svojho poškodené. predajcu, servisné stredisko spoločnosti Philips alebo Stredisko starostlivosti o zákazníka za účelom výmeny nástavca. Zariadenie nie je Ak máte veľmi tmavú pokožku, zariadenie nepoužívajte.
 • Page 97 SlovenSky Problém Možná príčina Riešenie Zariadenie nie je Zariadenie nepoužívajte, ak je farba Vášho ochlpenia vhodné pre farbu svetlý blond, červená, sivá alebo biela. Zariadenie Vášho ochlpenia nepoužívajte ani ak máte výrazne tmavú pleť. alebo pokožky. Na niektorých miestach Pri používaní Na dosiahnutie správnych výsledkov odstraňovania ošetrovaných oblastí...
 • Page 98 4222.100.0684.1...

This manual is also suitable for:

Lumea sc2001/01

Table of Contents