Download Print this page
Kenwood BM260 User Manual

Kenwood BM260 User Manual

Bm260 kenwood
Hide thumbs Also See for BM260:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

BM260

Advertisement

loading

Summary of Contents for Kenwood BM260

 • Page 1 BM260...
 • Page 2 English 2 - 27 Nederlands 28 - 54 French 55 - 81 Deutsch 82 - 107 Italiano 108 - 134 Danish 135 - 160 Svenska 161 - 186 Norsk 187 - 211 Suomi 212 - 236...
 • Page 3 bm bo...
 • Page 5 500g 750g...
 • Page 6 Kenwood appliance before plugging in Always unplug this appliance after use, before using your bread maker for the first time...
 • Page 7 how to measure ingredients (refer to illustrations 3 to 7) There is no kneader action during this period. Please note: the heating element will switch on and off and will glow intermittently during the keep warm cycle.
 • Page 8 To prevent spillages inside the oven chamber, always remove the bread pan from the machine before adding the ingredients. Ingredients that splash onto the heating element can burn and cause smoke. Always use oven gloves as the pan handle will be hot.
 • Page 15 Unplug the bread maker and allow to cool completely before cleaning. baking chamber/heating element To avoid damage take care when Example: cleaning the element - avoid pushing down or lifting the element up. bread pan immediately Do not dishwash the lid bread maker feet...
 • Page 16 Recipes tsp = 5 ml teaspoon tbsp = 15ml tablespoon Program 1 Ingredients 500g 750g Water 245ml 300ml 380ml Vegetable oil 1tbsp 1tbsp ⁄ tbsp Skimmed milk powder 1tbsp 4tsp 5tsp Salt 1tsp 1tsp ⁄ Sugar 2tsp 1tbsp 4tsp Unbleached white bread flour 350g 450g 600g...
 • Page 17 1 tbsp 2tbsp 2tsp Gluten Free Bread Mix 500g 500g 500g Salt 1tsp Easy blend dried yeast 2tsp 2tsp 2tsp Crust Colour LIGHT MEDIUM DARK Visit the Kenwood website for more information about using Gluten free mixes in your bread maker.
 • Page 18 Program 5 Ingredients 1 Loaf Egg (medium) 1 (50g) Water 400ml Vegetable Oil 2tbsp Lemon juice 1tsp Salt 1tsp Sugar 4tsp Xanthan Gum 1tbsp Rice flour 260g Tapioca flour Potato flour Easy blend dried yeast 3tsp Crust colour DARK Program 6 Ingredients Butter 115g...
 • Page 19 Program 7 Ingredients 750g Water See point 1 See point 1 Unbleached white bread flour 600g 450g Salt 1 tsp 1tsp Sugar 1tbsp 2tsp Butter Easy blend dried yeast 2tsp ⁄ For the topping: Egg yolk beaten with 15ml (1tbsp) water Sesame seeds and poppy seeds, for sprinkling, optional Dough...
 • Page 20 Program 8 Ingredients Makes 2 x Makes 1 x 30cm (12”) 30cm (12”) Water 250ml 140ml Olive oil 1tbsp 1tbsp Unbleached white 450g 225g bread flour Salt ⁄ 1tsp Sugar 1tsp ⁄ Easy blend dried yeast 1tsp ⁄ For the topping: Sun-dried tomato paste 8tbsp 4tbsp...
 • Page 21 Program 9 Ingredients 450g Jam Strawberries 115g Raspberries 115g Redcurrants Lemon Juice 1tsp Jam Sugar with pectin 300g Butter eco Button Ingredients Water, lukewarm (32-35°C) 370ml Vegetable oil 1tbsp Unbleached white bread flour 600g Skimmed milk powder 2tbsp Salt 1tsp Sugar 4tsp Easy blend dried yeast...
 • Page 22 Visit the Kenwood website for more information about using bread mixes in your bread maker. Program 10 The bread maker should not be left unattended when using the Bake only program. Manually stop the program when the desired crust colour has been...
 • Page 23 granary bread flour wheat flours non-wheat flours white flours salt wholemeal flours sweeteners strong brown flour...
 • Page 24 fats and oils liquid yeast...
 • Page 25 storing...
 • Page 27 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION LOAF SIZE AND SHAPE...
 • Page 28 (continued) PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION LOAF SIZE AND SHAPE BREAD TEXTURE CRUST COLOUR AND THICKNESS...
 • Page 29 (continued) PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION PAN PROBLEMS MACHINE MECHANICS...
 • Page 30 (continued) PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION MACHINE MECHANICS...
 • Page 31 IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
 • Page 32 Nederlands Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit voordat u uw Kenwood-apparaat gebruikt: voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken voordat u de broodbakmachine voor het eerst gebruikt...
 • Page 33 vindt gedurende deze periode geen kneden plaats. ingrediënten afwegen (zie illustratie 3 tot en met 7) Let op: het verhittingselement schakelt aan en uit en gloeit met tussenpozen tijdens de warmhoudcyclus.
 • Page 34 Het handvat van het blik is heet: gebruik dus altijd ovenhandschoenen. Om te voorkomen dat er gemorst wordt in de oven, dient u het broodblik altijd te verwijderen vóór u ingrediënten toevoegt. Ingrediënten die op het verhittingselement komen, kunnen verbranden en rook veroorzaken.
 • Page 41 Voorbeeld:...
 • Page 42 pootjes van de broodmachine Haal de stekker van de broodmachine uit het stopcontact en laat hem volledig afkoelen voordat u hem reinigt. oven/verwarmingselement Om beschadiging te voorkomen, dient u het verwarmingselement voorzichtig te reinigen; duw er niet tegen en til het niet op. broodblik deksel Het deksel niet in de afwasmachine wassen.
 • Page 43 Recepten theel = theelepel van 5 ml el = eetheelepel van 15 ml Programma 1 Ingrediënten 500 g 750 g 1 kg Water 245 ml 300 ml 380 ml Plantaardige olie 1 el 1 el ⁄ Magere melkpoeder 1 el 4 theel 5 theel Zout...
 • Page 44 500 g 500 g 500 g Zout N.v.t. N.v.t. 1 theel Gedroogde gist 2 theel 2 theel 2 theel Korstkleur LICHT MEDIUM DONKER Ga naar de website van Kenwood voor meer informatie over het gebruik van glutenvrije mixen in uw broodmachine.
 • Page 45 Programma 5 Ingrediënten 1 brood Ei (medium) 1 (50 g) Water 400 ml Plantaardige olie 2 el Citroensap 1 theel Zout 1 theel Suiker 4 theel Xanthangom 1 el Rijstebloem 260 g Tapiocabloem 70 g Aardappelmeel Gedroogde gist 3 theel Korstkleur DONKER Programma 6...
 • Page 46 Programma 7 Ingrediënten 1 kg 750 g Water Zie punt 1 Zie punt 1 Ongebleekte witte bloem 600 g 450 g Zout ⁄ theel 1 theel Suiker 1 el 2 theel Boter 25 g 25 g Gedroogde gist 2 theel ⁄...
 • Page 47 Programma 8 Ingrediënten Voor 2 x Voor 1 x 30 cm 30 cm Water 250 ml 140 ml Olijfolie 1 el 1 el Ongebleekte witte bloem 450 g 225 g Zout 1½ theel 1 theel Suiker 1 theel ½ theel Gedroogde gist 1 theel ½...
 • Page 48 Programma 9 Ingrediënten 450 g jam Aardbeien 115 g Frambozen 115 g Rode aalbessen 75 g Citroensap 1 theel Geleisuiker met pectine 300 g Boter 15 g eco-toets Ingrediënten 1 kg Water, lauw (32-35 °C) 370 ml Plantaardige olie 1 el Ongebleekte witte bloem 600g Magere melkpoeder...
 • Page 49 Ga naar de website van Kenwood voor meer informatie over het gebruik van broodmixen in uw broodmachine. Programma 10 Laat de broodmachine bij het gebruik van het programma Alleen bakken niet onbeheerd achter. Stop het programma met de hand als de gewenste korstkleur...
 • Page 50 Broodmeel met volle korrel Tarwemeel Meelsoorten van andere granen dan tarwe Bloem (wit meel) Zout Volkorenmeel Zware bruine bloem...
 • Page 51 Zoetmiddelen Vloeistof Vetten en oliën Gist...
 • Page 52 Bewaring...
 • Page 54 PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING GROOTTE EN VORM VAN BRODEN 1. Brood rijst niet • Volkorenbrood rijst minder dan • Normale situatie, geen oplossing voldoende wittebrood, omdat volkorenmeel een lager gehalte aan glutenvormende eiwitten heeft • Onvoldoende vloeistof • Verhoog de hoeveelheid vloeistof met 15 ml/3 tl •...
 • Page 55 (vervolg) PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 4. Bovenkant en • Te veel vloeistof • Verlaag de volgende keer de hoeveelheid zijkanten zakken in vloeistof met 15 ml/3 tl of voeg wat extra meel • Te veel gist • Gebruik de in het recept aanbevolen hoeveelheid of probeer de volgende keer een snellere cyclus •...
 • Page 56 (vervolg) PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING BROODTEXTUUR 9. Dichte textuur • Te veel deeg • Meet de ingrediënten nauwkeurig af • Onvoldoende gist • Meet de juiste hoeveelheid aanbevolen gist afmeten • Onvoldoende suiker • Meet de ingrediënten nauwkeurig af 10. Open, grove, •...
 • Page 57 (vervolg) PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING MECHANISCHE ASPECTEN VAN DE MACHINE 18. De broodmachine Broodmachine staat niet aan Controleer of de aan/uitschakelaar in de functioneert niet/De AAN-stand staat kneder beweegt niet • De broodpan is niet goed in de • Controleer of de pan goed vergrendeld is machine geplaatst •...
 • Page 58 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC...
 • Page 59 Français Avant de lire, dépliez la première page pour voir les illustrations avant d’utiliser votre appareil Kenwood avant de brancher l’appareil, assurez-vous avant d'utiliser votre machine à pain pour la première fois :...
 • Page 60 Le pétrin ne fonctionne pas pendant cette période. comment mesurer les ingrédients (veuillez vous référer aux tableaux 3 à 7) Remarque : l’élément chauffant s’allume, s’éteint et s’illumine par intermittence pendant le cycle de maintien au chaud.
 • Page 61 Utilisez toujours des gants isolants car la poignée de la cuve est chaude. Pour éviter tout déversement à l’intérieur de l’enceinte du four, retirez toujours le moule à pain de la machine avant d’ajouter les ingrédients. Les projections d’ingrédient sur l’élément chauffant peuvent brûler et causer alors un dégagement de fumée.
 • Page 68 Exemple...
 • Page 69 couvercle Ne lavez pas le couvercle au lave-vaisselle. pieds de l’appareil Débranchez la machine à pain et laissez refroidir totalement avant le nettoyage. chambre de cuisson / élément chauffant Pour éviter tout endommagement lors du nettoyage de l’élément chauffant, évitez de le baisser ou de le lever.
 • Page 70 Recettes Cc = une cuillère à café de 5 ml Cs = une cuillère à soupe de 15 ml Programme 1 Ingrédients 500 g 750 g 1 Kg 245 ml 300 ml 380 ml Huile végétale 1 Cs 1 Cs ⁄...
 • Page 71 S.O. 1 Cc Levure déshydratée 2 Cc 2 Cc 2 Cc Couleur de la croûte PÂLE MOYENNE FONCÉE Veuillez consulter le site web de Kenwood pour plus d’information sur comment utiliser les mélanges sans Gluten avec votre machine à pain.
 • Page 72 Programme 5 Ingrédients 1 Pain Oeuf (de taille moyenne) 1 (50 g) 400 ml Huile végétale 2 Cs Jus de citron 1 Cc 1 Cc Sucre 4 Cc Gomme xanthane 1 Cs Farine de riz 260 g Farine de tapioca 70 g Fécule de pomme de terre 70 g...
 • Page 73 Programme 7 Ingrédients 1 Kg 750 g Oeuf Reportez-vous Reportez-vous au point 1 au point 1 Farine à pain blanc 600 g 450 g ⁄ 1 Cc Sucre 1 Cs 2 Cc Beurre 25 g 25 g Levure déshydratée 2 Cc ⁄...
 • Page 74 Programme 8 Ingrédients Pour faire Pour faire une pizza de deux pizzas 30 cm de de 30 cm de diamètre diamètre 250 ml 140 ml Huile d'olive 1 Cs 1 Cs Farine à pain blanc 450 g 225 g ⁄ 1 Cc Sucre 1 Cc...
 • Page 75 Programme 9 Ingrédients Confitures de 450g Fraises 115 g Framboises 115 g Groseilles 75 g Jus de citron 1 Cc Sucre à confiture additionné de pectine 300 g Beurre 15 g Touche eco Ingrédients 1 Kg Eau tiède (32 à 35°C) 370 ml Huile végétale 1 Cs...
 • Page 76 Ingrédients Teneur réduite Sans sel Utilisation de en sel substitute à faible teneur en sel (contient du potassium) Eau tiède (32 à 35°C) 370 ml 370 ml 370 ml Huile végétale 1 Cs 1 Cs 1 Cs Farine à pain blanc 600 g 600 g 600 g...
 • Page 77 Bouton éco Veuillez consulter le site web de Kenwood pour plus d’information sur comment utiliser les mélanges à pain avec votre machine à pain. Programme 10 La machine à pain ne doit pas être laissée sans surveillance lorsque le programme Cuisson uniquement est enclenché. Arrêtez manuellement le...
 • Page 78 La farine bis forte Les farines de blé La farine pour pain avec grains broyés Les farines autres que de blé Les farines blanches Les farines complètes Le sel...
 • Page 79 Les édulcorants La levure Les matières grasses et les huiles Le liquide...
 • Page 80 La conservation...
 • Page 82 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION TAILLE ET FORME DU PAIN • Les pains complets ne lèveront pas autant • Situation normale, sans solution. que les pains blancs car la farine complète contient moins des protéines qui forment du gluten. • Il n’y a pas assez de liquide. •...
 • Page 83 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 5. Le dessus est bosselé • Il n’y a pas assez de liquide. • Ajoutez 15ml/3 cuillerées à café de liquide et noueux - il n’est • Il y a trop de farine. • Mesurez la farine avec exactitude. pas lisse.
 • Page 84 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION COULEUR ET EPAISSEUR DE LA CROUTE 13. La croûte est trop • Vous avez utilisé le réglage pour pain à • Utilisez un réglage Pâle ou Moyenne la foncée/trop épaisse. croûte BIEN CUITE. prochaine fois. 14. Le pain est brûlé. •...
 • Page 85 PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 22. La machine est • Si la machine est en cycle de pétrissage, retirez les ingrédients et recommencez. débranchée par accident • Si la machine est en cycle de levée, retirez la pâte de la cuve, mettez-la en ou il n’y a plus de ou le courant suspendu courant forme et placez-la dans un moule à...
 • Page 86 Deutsch Bevor Sie die Bedienungsanleitung lesen, bitte Deckblatt mit Illustrationen auseinander klappen vor Gebrauch Ihres Kenwood-Gerätes Vor dem Einschalten: Vor der erstmaligen Verwendung des Brotbackautomaten:...
 • Page 87 Zum Abmessen der Zutaten (siehe Abbildungen 3 bis 7) Bitte beachten Sie: Während des Warmhaltezyklus glüht das Heizelement und schaltet abwechselnd an und aus.
 • Page 88 Um zu verhindern, dass verschüttete Verwenden Sie immer Ofenhandschuhe, da Mengen in die Backkammer geraten, die der Griff der Backwanne heiß ist. Backwanne immer zum Hinzugeben von Zutaten herausnehmen. Auf das Heizelement verspritzte Zutaten können verbrennen und zu Rauchentwicklung führen.
 • Page 95 Beispiel:...
 • Page 96 Deckel Spülen Sie den Deckel nicht im Geschirrspüler. Füße des Brotbackautomaten Ziehen Sie den Netzstecker des Brotbackautomaten und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Backkammer/Heizelement Vorsicht: Das Heizelement beim Reinigen nicht nach unten drücken oder anheben, da es ansonsten beschädigt werden könnte. Brotbackbehälter sofort...
 • Page 97 Rezepte TL = 5 ml Teelöffel EL = 15 ml Esslöffel Programm 1 Zutaten 500 g 750 g 1 kg Wasser 245 ml 300 ml 380 ml Pflanzliches Öl 1 EL 1 EL ⁄ Milchpulver 1 EL 4 TL 5 TL Salz 1 TL 1 TL...
 • Page 98 2 TL Glutenfreie Brotmischung 500 g 500 g 500 g Salz 1 TL Trockenhefe 2 TL 2 TL 2 TL Krustenfarbe HELL MITTEL DUNKEL Weitere Informationen zur Verwendung von glutenfreien Backmischungen in Ihrem Brotbackautomaten finden Sie auf der Website von Kenwood.
 • Page 99 Programm 5 Zutaten 1 Laib Ei (mittelgroß) 1 (50 g) Wasser 400 ml Pflanzenöl 2 EL Zitronensaft 1 TL Salz 1 TL Zucker 4 TL Xanthangummi 1 EL Reismehl 260 g Tapiokamehl 70 g Kartoffelmehl 70 g Trockenhefe 3 TL Krustenfarbe DUNKEL Programm 6...
 • Page 100 Programm 7 Zutaten 1 kg 750 g Wasser Siehe Punkt 1 Siehe Punkt 1 Ungebleichtes Weizen-Weißmehl 600 g 450 g Salz ⁄ 1 TL Zucker 1 EL 2 TL Butter 25 g 25 g Trockenhefe 2 TL ⁄ Für die Glasur: Eigelb, mit 3 TL (15 ml) Wasser verquirlt Sesam und Mohn nach...
 • Page 101 Programm 8 Zutaten 2 Stück von 1 Stück von 30 cm 30 cm Wasser 250 ml 140 ml Olivenöl 1 EL 1 EL Ungebleichtes 450 g 225 g Weizen-Weißmehl Salz ⁄ 1 TL Zucker 1 TL ⁄ Trockenhefe 1 TL ⁄...
 • Page 102 Programm 9 Zutaten 450 g Marmelade Erdbeeren 115 g Himbeeren 115 g Rote Johannisbeeren 75 g Zitronensaft 1 TL Gelierzucker mit Pektin 300 g Butter 15 g eco-Wahltaste Zutaten 1 kg Wasser, lauwarm (32-35°C) 370 ml Pflanzenöl 1 EL Ungebleichtes Weizen-Weißmehl 600 g Magermilchpulver 2 EL...
 • Page 103 Weitere Informationen zur Verwendung von Backmischungen in Ihrem Brotbackautomaten finden Sie auf der Website von Kenwood. Programm 10 Der Brotbackautomat sollte beim Programm „Nur backen“ nicht unbeaufsichtigt bleiben. Schalten Sie das Programm von Hand aus, wenn die gewünschte Krustenfarbe erzielt wurde.
 • Page 104 Kornkammermehl Weizenmehl Andere Mehlsorten Weißes Mehl Salz Vollkornmehl (Vollkornmehltypen 610, 997, 1150) Starkes braunes Mehl (Type 1150)
 • Page 105 Süßungsmittel Hefe Fett und Öle Flüssigkeit...
 • Page 106 Lagerung...
 • Page 108 PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG GRÖSSE UND FORM DES LAIBS 1. Brot geht nicht genug • Vollkornbrote sind niedriger als Weizenbrote, • Normal, keine Lösung weil sie weniger Gluten enthalten • Nicht genug Flüssigkeit • Flüssigkeitsmenge um 15 ml erhöhen. • Kein oder zu wenig Zucker •...
 • Page 109 PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 6. Fällt beim Backen • Während des Gehens stand die Maschine im • Backautomaten an anderer Stelle aufstellen. zusammen Zug oder wurde geschubst oder gestoßen • Kapazität des Backbehälters überschritten • • Nicht genug oder kein Salz (Salz hilft, damit •...
 • Page 110 PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG MASCHINENMECHANIK Überprüfen Sie, ob die Taste ein/aus 7 auf 18. Brotbackgerät nicht in Brotbackautomat ist nicht eingeschaltet Betrieb / Knethaken EIN steht. bewegt sich nicht • Brotbackbehälter nicht korrekt positioniert • Prüfen Sie, dass der Brotbackbehälter eingerastet ist.
 • Page 111 WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG.
 • Page 112 Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni prima di utilizzare la vostra apparecchiatura Kenwood prima di inserire la spina nella presa elettrica prima di usare per la prima volta il Piccolo...
 • Page 113 come misurare gli ingredienti (vedi illustrazioni 3 – 7) In questa fase non avviene nessun impasto. NB: l’elemento termico si accende e si spegne e si illumina ad intermittenza durante il ciclo di riscaldamento.
 • Page 114 Usare sempre guanti da forno poiché il manico della teglia scotterà molto. Per evitare fuoriuscite nel forno di cottura dell’apparecchio, estrarre sempre la teglia prima di aggiungere gli ingredienti. Gli ingredienti che vanno a depositarsi sull’elemento termico possono bruciare e sprigionare fumo.
 • Page 121 Esempio:...
 • Page 122 coperchio Non lavare il coperchio in lavastoviglie. base della piccolo fornaio Togliere la spina del Piccolo Fornaio dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. forno di cottura/elemento termico Per evitare danni, fare attenzione durante la pulizia dell’elemento termico –...
 • Page 123 Ricette c = cucchiaino = 5ml C = cucchiaio = 15 ml Programma 1 Ingredienti 500g 750g Acqua 245ml 300ml 380ml Olio vegetale ⁄ Latte scremato in polvere Sale ⁄ Zucchero Farina bianca per pane, 350g 450g 600g non sbiancata Lievito in polvere facilmente ⁄...
 • Page 124 Olio vegetale Miscela per pane senza glutine 500g 500g 500g Sale Lievito in polvere facilmente miscelabile Colore della crosta CHIARA MEDIA SCURA Visitate il sito Web Kenwood per ulteriori informazioni sull’uso dei preparati senza glutine con il vostro piccolo fornaio.
 • Page 125 Programma 5 Ingredienti 1 forma di pane Uovo (medio) 1 (50g) Acqua 400ml Olio vegetale Succo di limone Sale Zucchero Gomma vegetale Xanthan Farina di riso 260g Farina di tapioca Fecola di patate Lievito in polvere facilmente miscelabile Colore della crosta SCURA Programma 6 Ingredienti...
 • Page 126 Programma 7 Ingredients 750g Uovo Acqua Vedere punto 1 Vedere punto 1 Farina per pane bianco non 600g 450g sbiancata Sale ⁄ Zucchero Burro Lievito in polvere facilmente ⁄ miscelabile Per la crosta: Tuorlo d’uovo sbattuto con 15 ml (1 C) di acqua Semi di sesamo e semi di papavero, facoltativi Impasto...
 • Page 127 Programma 8 Ingredienti Per 2 pizza Per 1 pizza da 30 cm da 30 cm Acqua 250ml 140ml Olio di oliva Farina bianca per pane, 450g 225g non sbiancata Sale ⁄ Zucchero ⁄ Lievito in polvere ⁄ facilmente miscelabile Per la copertura: Salsa di pomodorini secchi Origano secco Mozzarella, affettata...
 • Page 128 Programma 9 Ingredienti 450g marmellata Fragole 115g Lamponi 115g Ribes rossi Succo di limone Zucchero per confetture con 300g pectina Burro Tasto eco Ingredienti Acqua, tiepida (32-35°C) 370ml Olio vegetale Farina da pane bianca non 600g sbiancata Latte scremato in polvere Sale Zucchero Lievito in polvere facilmente...
 • Page 129 Ingredienti Sale ridotto Senza sale Con sostituto del sale (contiene potassio) Acqua, tiepida (32-35°C) 370ml 370ml 370ml Olio vegetale Farina da pane bianca non 600g 600g 600g sbiancata Latte scremato in polvere Sale ⁄ Zucchero Lievito in polvere facilmente miscelabile...
 • Page 130 Per ulteriori informazioni sull’uso delle miscele per pane con il vostro Piccolo Fornaio, visitate il sito Web Kenwood. Programma 10 Mai lasciare il Piccolo Fornaio incustodito durante il programma di solo cottura. Arrestare il programma manualmente non appena si raggiunge la doratura...
 • Page 131 Farina integrale forte Farine di frumento Farina per pane di grano intero Farine bianche Farine non di frumento Farine integrali Sale...
 • Page 132 Dolcificanti Lievito Grassi e oli Liquido...
 • Page 133 Conservazione...
 • Page 135 PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE DIMENSIONI E FORMA DEL PANE 1. La lievitazione del pane • Il pane integrale lievita meno del pane • Situazione normale, nessuna soluzione. è insufficiente bianco, per via del minore contenuto di glutine. • Non c’è sufficiente liquido. •...
 • Page 136 PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE DIMENSIONI E FORMA DEL PANE 6. Il pane si affossa • L’elettrodomestico è stato collocato in una • Riposizionare il Piccolo Fornaio. durante la cottura. posizione esposta a spifferi, oppure è stato urtato o capovolto durante la lievitazione. •...
 • Page 137 PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE PROBLEMI CON LA TEGLIA 16. Non è possibile estrarre • Occorre aggiungere acqua nella teglia e • Seguire le istruzioni per la pulizia dopo l’uso. il braccio impastatore. lasciare immerso il braccio impastatore Potrebbe essere necessario ruotare prima di poterlo estrarre.
 • Page 138 IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
 • Page 139 Dansk Fold forsiden med illustrationerne ud. før Kenwood-apparatet tages i brug før du tilslutter apparatet før du anvender brødbageren første gang...
 • Page 140 sådan afmåles ingredienserne (se illustrationerne 3 til 7) Der er ingen æltning i løbet af denne periode. Bemærk venligst: varmeelementet vil slukkes og vil varme periodisk under funktionen Hold varm.
 • Page 141 For at forhindre spild i bagekammeret skal bageformen altid fjernes fra maskinen, før ingredienserne tilsættes. Ingredienser, som sprøjter på varmeelementet, kan brænde og afgive røg. Brug altid grydelapper, da håndtaget på formen kan blive meget varmt.
 • Page 148 Eksempel:...
 • Page 149 brødbagerens fødder Tag brødbageren ud af stikkontakten og lad den køle af før rengøring bagekammer/varmeelement Pas på ikke at beskadige elementet, når det rengøres - undgå at trykke elementet ned eller at løfte det. brødform øjeblikkeligt låg Kom ikke låget i opvaskemaskinen.
 • Page 150 Opskrifter tsk. = 5 ml. teske spsk. = 15ml. spiseske Program 1 Ingredienser 500g 750g Vand 245ml 300ml 380ml Vegetabilsk olie 1 spsk. 1 spsk. ⁄ spsk. Mælkepulver 1 spsk. 4 tsk. 5 tsk. Salt 1 tsk. 1 tsk. ⁄ tsk.
 • Page 151 Program 4 Ingredienser 500g 750g Mælk Se punkt 1 Se punkt 1 Se punkt 1 Æg Smeltet smør 110g 135g Salt 1 tsk. ⁄ tsk. ⁄ tsk. Sukker Ubleget hvedemel 350g 450g 550g Tørret eller alm. gær ⁄ tsk. ⁄ tsk.
 • Page 152 Program 5 Ingredienser 1 brød Æg (mellemstort) 1 (50 g) Vand 400ml Vegetabilsk olie 2 spsk. Citronsaft 1 tsk. Salt 1 tsk. Sukker 4 tsk. Xanthangummi 1 spsk. Rismel 260g Tapiokamel Kartoffelmel Tørgær, let at blande i 3 tsk. Skorpefarve MØRK Program 6 Ingredienser...
 • Page 153 Program 7 Ingredients 750g Æg Vand Se punkt 1 Se punkt 1 Ubleget hvedemel 600g 450g Salt ⁄ tsk. 1 tsk. Sukker 1 spsk. 2 tsk. Smør Tørgær, let at blande i 2 tsk. ⁄ tsk. Smøres og pyntes med: Æggeblomme pisket sammen med 15 ml.vand Sesamfrø...
 • Page 154: Tsk

  Program 8 Ingredienser Danner 2 x Danner 1 x 30cm (12”) 30cm (12”) Vand 250ml 140ml Olivenolie 1 spsk. 1 spsk. Ubleget hvedemel 450g 225g Salt ⁄ tsk. 1 tsk. Sukker 1 tsk. ⁄ tsk. Tørgær, let at blande i 1 tsk.
 • Page 155: Spsk

  Program 9 Ingredienser 450g syltetøj Jordbær 115g Hindbær 115g Ribs Citronsaft 1 tsk. Syltetøjsukker med pektin 300g Smør eco-knap Ingredienser Vand, lunkent (32-35°C) 370ml Vegetabilsk olie 1 spsk. Ubleget, hvidt hvedemel 600g Skummetmælkspulver 2 spsk. Salt 1 tsk. Sukker 4 tsk. Tørgær, let at blande i 4 tsk.
 • Page 156 eco-knap Se yderligere oplysninger om anvendelsen af brødblandinger i brødbageren på Kenwoods hjemmeside. Program 10 Brødmaskinen må ikke efterlades uden opsyn, når programmet, der kun bager, anvendes. Stop programmet manuelt, når den ønskede skorpefarve er opnået.
 • Page 157 Groft brødmel Hvedemel Andre meltyper Hvide meltyper Salt Usigtet mel Kraftigt brunt mel...
 • Page 158 Sødemidler Gær Fedtstoffer og olier Væske...
 • Page 159 Opbevaring...
 • Page 161 PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING BRØDETS STØRRELSE OG FORM 1. Brødet hæver ikke nok • Brød lavet af fuldkornshvedemel bliver • Normal situation, ingen løsning. tungere (lavere) end brød lavet af hvedemel, pga. mindre gluten proteinstoffer i rent hvedemel. • Ikke nok væske. •...
 • Page 162 (fortsat) PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING BRØDETS STØRRELSE OG FORM 6. Sunket sammen under • Maskinen blev anbragt i træk eller kan være • Genindstil brødbageren. bagning. blevet skubbet eller stødt under hævning. • Overstiger bageformens kapacitet. • Anvend ikke større mængder ingredienser end anbefalet (maks.
 • Page 163 (fortsat) PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING PROBLEMER MED BAGEFORMEN 16. Dejkrogen kan ikke • Du skal komme vand i bageformen og lade •Følg rengøringsvejledningen efter brug. For at tages ud. dejkrogen ligge i blød, før den kan tages ud. løsne den, kan det være nødvendigt at dreje dejkrogen let efter opblødning .
 • Page 164 VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE.
 • Page 165 Svenska Vik ut främre omslaget med bilderna. innan du använder din Kenwood-apparat innan du ansluter maskinen till eluttaget: innan du använder bakmaskinen första gången:...
 • Page 166 Under den här perioden står knådaren stilla. så här mäter du ingredienser (se bilderna 3 till 7) OBS! Värmeelementet slås på och av och glöder periodvis under varmhållningen.
 • Page 167 Förhindra spill i ugnen genom att alltid ta ut brödtråget ur maskinen innan ingredienserna tillsätts. Ingredienser som stänker ned på värmeelementet kan brännas vid och orsaka rökbildning. Använd alltid ugnsvantar – trågets handtag är varmt.
 • Page 174 Exempel:...
 • Page 175 Dra ut bakmaskinens kontakt ur uttget och låt den svalna helt fore rengöring. ugn/värmeelement För att undvika skador ska du vara försiktig när du rengör elementet – undvik att trycka ned det eller lyfta upp det. brödform omedelbart lock Locket får inte diskas i diskmaskin. bakmaskinens fot...
 • Page 176 Recept tsk = 5 ml tesked msk = 15 ml matsked Program 1 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg Vatten 245 ml 300 ml 380 ml Vegetabilisk olja 1 msk 1 msk ⁄ Skummjölkspulver 1 msk 4 tsk 5 tsk Salt 1 tsk 1 tsk...
 • Page 177 Program 4 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg Mjölk Se punkt 1 Se punkt 1 Se punkt 1 Ägg Smält smör 80 g 110 g 135 g Salt 1 tsk ⁄ ⁄ Socker 30 g 50 g 70 g Vetemjöl 350 g 450 g...
 • Page 178 Program 5 Ingredienser 1 limpa Ägg (medel) 1 (50 g) Vatten 400 ml Vegetabilisk olja 2 msk Citronjuice 1 tsk Salt 1 tsk Socker 4 tsk Xanthangummi 1 msk Rismjöl 260 g Tapiokamjöl 70 g Potatismjöl 70 g Torrjäst 3 tsk Skorpfärg MÖRK Program 6...
 • Page 179 Program 7 Ingredienser 1 kg 750 g Ägg Vatten Se punkt 1 Se punkt 1 Vetemjöl 600 g 450 g Salt ⁄ 1 tsk Socker 1 msk 2 tsk Smör 25 g 25 g Torrjäst 2 tsk ⁄ För pensling: Äggula vispad med 15 ml (1 msk) vatten Om så...
 • Page 180 Program 8 Ingredienser För 2 x För 1 x 30 cm 30 cm Vatten 250 ml 140 ml Olivolja 1 msk 1 msk Oblekt vetemjöl 450 g 225 g Salt 1½ tsk 1 tsk Socker 1 tsk ½ tsk Torrjäst 1 tsk ½...
 • Page 181 Program 9 Ingredienser 450 g sylt Jordgubbar 115 g Hallon 115 g Röda vinbär 75 g Citronjuice 1 tsk Syltsocker med pektin 300 g Smör 15 g eco-knapp Ingredienser 1 kg Vatten, ljummet –(32-35°C) 370 ml Vegetabilisk olja 1 msk Oblekt vetemjöl 600 g Mjölkpulver...
 • Page 182 eco-knapp Besök Kenwoods webbplats för mer information om hur du använder glutenfri brödmix i bakmaskinen. Program 10 Lämna inte bakmaskinen utan uppsikt när du använder programmet för endast gräddning. Stoppa programmet manuellt när önskad skorpfärg har erhållits.
 • Page 183 Mjöl som inte kommer från vete Vetemjöl Vitt mjöl Salt Fullkornsmjöl Sötningsmedel Grovt mjöl Mältat mjöl...
 • Page 184 Fetter och oljor Vätska Jäst...
 • Page 185 Förvaring...
 • Page 187 PROBLEM TROLIGA ORSAKER ÅTGÄRD LIMPANS STORLEK OCH FORM 1. Brödet jäser inte • Fullkornslimpor blir inte lika höga som vitt • Normal situation, ingen åtgärd tillräckligt bröd p g a att det finns mindre glutenbildande protein i fullkornsmjöl • Inte tillräckligt med vätska •...
 • Page 188 (forts) PROBLEM TROLIGA ORSAKER ÅTGÄRD LIMPANS STORLEK OCH FORM 6. Brödet föll ihop • Maskinen stod i drag eller har varit utsatt för • Flytta maskinen under gräddningen stötar eller rubbningar under jäsningen • Trågets kapacitet överskriden • Använd inte mer ingredienser än vad som rekommenderats för stora limpor (max 1Kg) •...
 • Page 189 (forts) PROBLEM TÄNKBARA ORSAKER ÅTGÄRD TRÅGPROBLEM 16. Det går inte få loss • Du måste hälla vatten i tråget och låta • Följ rengöringsanvisningarna efter degblandaren degblandaren ligga i blöt innan den går användning. Du kanske behöver vrida att lossa degblandaren något efter blötläggningen för att lossa den 17.
 • Page 190 VIKTIG INFORMATION FÖR KORREKT BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-DIREKTIV 2002/96/EG.
 • Page 191 Norsk Brett ut framsiden med illustrasjoner før du tar Kenwood-apparatet i bruk før du setter i støpselet før du tar brødmaskinen i bruk for første gang...
 • Page 192 Det er ingen elting i denne tidsperioden. slik måler du ingrediensene (se ill. 3 til 7) Vennligst merk: varmeelementet slås på og av og lyser periodisk i løpet av holde varm- syklusen.
 • Page 193 For å forhindre søl inni stekerommet skal du alltid fjerne brødformen fra maskinen før du har i ingrediensene. Ingredienser som skvetter på varmeelementet kan brenne og føre til røyk. Bruk alltid grytekluter siden formhåndtaket er varmt.
 • Page 200 Koble fra brødmaskinen og la den kjøle seg helt ned før rengjøring. bakekammer/varmeelement Eksempel: brødform umiddelbart lokk Ikke vask lokket i oppvaskmaskin. brødmaskinstøtter...
 • Page 201 Oppskrifter ts = 5 ml teskje ss = 15 ml spiseskje Program 1 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg Vann 245 ml 300 ml 380 ml Vegetabilsk olje 1 ss 1 ss ⁄ Skummet tørrmelk 1 ss 4 ts 5 ts Salt 1 ts...
 • Page 202 Program 4 Ingredienser 500 g 750 g 1 kg Melk Se punkt 1 Se punkt 1 Se punkt 1 Hvetemel 80 g 110 g 135 g Salt 1 ts ⁄ ⁄ Sukker 30 g 50 g 70 g Smør, smeltet 350 g 450 g 550 g...
 • Page 203 Program 5 Ingredienser 1 brød Egg (middels) 1 (50 g) Vann 400 ml Vegetabilsk olje 2 ss Sitronjuice 1 ts Salt 1 ts Sukker 4 ts Xanthan-sukat 1 ss Rismel 260 g Tapiokamel 70 g Potetmel 70 g Tørrgjær 3 ts Skorpefarge MØRK Program 6...
 • Page 204 Program 7 Ingredients 1 kg 750 g Vann Se punkt 1 Se punkt 1 Hvetemel 600 g 450 g Salt ⁄ 1 ts Sukker 1 ss 2 ts Smør 25 g 25 g Tørrgjær 2 ts ⁄ Oppå: Eggeplomme vispet med 15 ml (1 ss) vann Strø...
 • Page 205 Program 8 Ingredienser 2 x 30 cm 1 x 30 cm Vann 250 ml 140 ml Olivenolje 1 ss 1 ss Hvetemel 450 g 225 g Salt ⁄ 1 ts Sukker 1 ts ⁄ Tørrgjær 1 ts ⁄ Oppå: Soltørket tomatpuré 8 ss 4 ss Tørket oregano...
 • Page 206 Program 9 Ingredienser 450 g syltetøy Jordbær 115 g Bringebær 115 g Rips 75 g Sitronsaft 1 ts Syltesukker med pektin 300 g Smør 15 g eco-knappen Ingredienser 1 kg Vann, lunkent (32-35 °C) 370 ml Vegetabilsk olje 1 ss Ubleket hvetemel 600 g Skummet tørrmelk...
 • Page 207 eco-knappen Gå til Kenwoods nettside for mer informasjon om bruk av brødmikser i brødmaskinen. Program 10 Brødmaskinen må ikke stå uten tilsyn når du bruker programmet Kun steking . Stopp programmet manuelt når ønsket skorpefarge er oppnådd.
 • Page 208 Mel uten hvete Hvetemelstyper Fint hvetemel Salt Grovt hvetemel Søtstoff Kraftig grovt mel Fullkornmel...
 • Page 209 Fett og oljer Væske Gjær...
 • Page 210 Oppbevaring...
 • Page 212 PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING BRØDSTØRRELSE OG FASONG 1. Brødet hever seg • Grovbrød er lavere enn loff pga at det er • Normal situasjon, ingen løsning. ikke nok mindre glutendannende protein i sammalt mel. • Ikke nok væske. • Øke væskemengden med 15 ml/3 ts. •...
 • Page 213 (forts.) PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING BRØDSTØRRELSE OG FASONG 6. Falt sammen under • Maskinen ble plassert i trekk eller kan ha • Sett brødmaskinen på et annet sted. steking. blitt utsatt for støt eller dunk under hevingen. • For mye deig i brødformen. •...
 • Page 214 (forts.) PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING PROBLEMER MED FORMEN 16. Kan ikke ta ut eltebladet. • Du må ha vann i brødformen og la eltebladet • Følg rengjøringsinstruksene etter bruk. Du ligge i bløt før det kan tas ut. må kanskje vri eltebladet litt etter bløtleggingen for å...
 • Page 215 VIKTIG INFORMASJON FOR KORREKT AVHENDING AV PRODUKTET I SAMSVAR MED EU-DIREKTIV 2002/96/EC.
 • Page 216 Suomi Taita auki etusivun kuvitukset ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä Kenwood- kodinkonetta ennen pistokkeen yhdistämistä pistorasiaan ennen leipäkoneen käyttämistä ensimmäistä kertaa...
 • Page 217 Taikinaa ei vaivata esilämmityksen aikana. aineosien mittaaminen (lisätietoja on kuvissa 3–7) Huomaa: Lämmitysvastuksen virta kytketään ja katkaistaan toistuvasti, joten se hehkuu ajoittain lämpimänäpitämisvaiheen aikana.
 • Page 218 Poista leivonta-astia aina leipäkoneesta ennen aineosien lisäämistä, jotta aineosia ei roisku uuniin. Kuumennusvastukseen osuvat aineosat voivat palaa ja savuta. Käytä aina patalappuja, sillä kahva on kuuma.
 • Page 225 Irrota leipäkoneen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista. paistouuni/kuumennusvastus Esimerkki: Puhdista vastus varovaisesti. Vältä painamasta tai nostamasta sitä. leivonta-astia heti kansi Älä pese kantta astianpesukoneessa. leipäkoneen jalat...
 • Page 226 Leivontaohjeet tl = 5 ml:n teelusikallinen rkl = 15 ml:n ruokalusikallinen Ohjelma 1 Aineosat 500 g 750 g 1 kg Vettä 245 ml 300 ml 380 ml Kasviöljyäl 1 rkl 1 rkl ⁄ Rasvatonta maitojauhetta 1 rkl 4 tl 5 tl Suolaa 1 tl 1 tl...
 • Page 227 Ohjelma 4 Aineosat 500 g 750 g 1 kg Maitoa Katso kohta 1 Katso kohta 1 Katso kohta 1 Kananmunia Sulatettua voita 80 g 110 g 135 g Suolaa 1 tl 1½ tl 1½ tl Sokeria 30 g 50 g 70 g Tavallisia jauhoja 350 g...
 • Page 228 Ohjelma 5 Aineosat 1 leipä Kananmuna (keskikokoinen) 1 (50 g) Vettä 400 ml Kasviöljyä 2 rkl Sitruunamehua 1 tl Suolaa 1 tl Sokeria 4 tl Ksantaanikumia 1 rkl Riisijauhoja 260 g Tapiokajauhoja 70 g Perunajauhoja 70 g Helposti sekoittuvaa kuivahiivaa 3 tl Pinnan väri TUMMA...
 • Page 229 Ohjelma 7 Aineosat 1 kg 750 g Kananmunia Vettä Katso kohta 1 Katso kohta 1 Tavallisia jauhoja 600 g 450 g Suolaa 1½ tl 1 tl Sokeria 1 rkl 2 tl Voita 25 g 25 g Helposti sekoittuvaa kuivahiivaa 2 tl 1½...
 • Page 230 Ohjelma 8 Aineosat Kaksi 30 Yksi 30 cm:n pizza cm:n pizza Vettä 250 ml 140 ml Oliiviöljyä 1 rkl 1 rkl Tavallisia jauhoja 450 g 225 g Suolaa ⁄ 1 tl Sokeria 1 tl ⁄ Helposti sekoittuvaa 1 tl ⁄ kuivahiivaa Pinnalle Aurinkokuivatuista...
 • Page 231 Ohjelma 9 Aineosat 450 g hilloa Mansikoita 115 g Vadelmia 115 g Punaherukoita 75 g Sitruunamehua 1 tl Pektiiniä sisältävää hillosokeria 300 g Voita 15 g eco-painike Aineosat 1 kg Kädenlämmintä vettä (32-35 °C) 370 ml Kasviöljyä 1 rkl Tavallisia jauhoja 600 g Rasvatonta maitojauhetta 2 rkl...
 • Page 232 eco-painike Kenwoodin sivustossa on lisätietoja valmiiden leivontaseosten käyttämisestä leipäkoneessasi. Ohjelma 10 Leipäkonetta ei saa jättää valvomatta, kun käytetään pelkkää paisto-ohjelmaa. Pysäytä ohjelma manuaalisesti, kun haluttu paistoaste on saavutettu.
 • Page 233 Muut kuin vehnäjauhot Vehnäjauhot Valkoiset vehnäjauhot Suola Kokojyväjauhot Makeutusaineet Tummat jauhot Grahamjauhot...
 • Page 234 Rasvat ja öljyt Neste Hiiva...
 • Page 235 Säilyttäminen...
 • Page 237 ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU LEIVÄN KOKO JA MUOTO 1. Leipä ei nouse riittävästi. • Kokojyväleipä nousee vehnäleipää vähemmän, • Normaali tilanne, ei ratkaisuehdotusta. sillä kokojyväjauhoissa on vähemmän gluteenia muodostavaa proteiinia. • Liian vähän nestettä. • Lisää nestettä 15 ml (3 tl). •...
 • Page 238 (jatkuu) ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU LEIVÄN KOKO JA MUOTO 6. Leipä painuu kasaan. • Laite on vetoisessa paikassa tai sitä on • Aseta leipäkone toiseen paikkaan. tönäisty taikinan noustessa. • Taikinaa on liikaa. • Älä käytä suositeltua enemmän aineosia leivottaessa suurta leipää (enintään 1Kg). •...
 • Page 239 (jatkuu) ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU LEIVONTA-ASTIAN ONGELMAT 16. Vatkainta ei voi poistaa. • Kaada leivonta-astiaan vettä tai anna • Noudata puhdistusohjeita käytön jälkeen. vatkaimen liota ennen sen irrottamista. Vatkainta on ehkä liikuteltava hieman liotuksen jälkeen, jotta se irtoaisi. 17. Leipä tarttuu •...
 • Page 240 TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96 MUKAISESTI.