Makita GD0601 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GD0601:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Die Grinder
Instruction Manual
Geradschleifer
Betriebsanleitung
Szlifierka kątowa
Instrukcja obsługi
Ì×Čý˛Č=Ğݦ½þŁ˛ÝşÞ˛Č=ý˛Ğ¦Þ˛
GD0601

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GD0601

 • Page 1 Die Grinder Instruction Manual Geradschleifer Betriebsanleitung Szlifierka kątowa Instrukcja obsługi Ì×Čý˛Č=Ğݦ½þŁ˛ÝşÞ˛Č=ý˛Ğ¦Þ˛ GD0601...
 • Page 2 8mm (5/16") Max.
 • Page 3: Specifications

  Explanation of general view Slide switch Collet nut Side handle Wrench 13 Wrench 13 SPECIFICATIONS Model GD0601 Max. collet capacity 6 mm or 6.35 mm (1/4”) Max. wheel point diameter 38 mm No load speed (min 25,000 Overall length 359 mm Net weight 1.6 kg...
 • Page 4: Additional Safety Rules

  If devices are provided for the connection of dust ADDITIONAL SAFETY RULES extraction and collection facilities ensure these are ENB044-3 connected and properly used. 1. Always use eye and ear protection. Other personal 11. Do not abuse the cord. protective equipment such as dust mask, gloves, Never carry the tool by the cord or yank it to helmet and apron should be worn.
 • Page 5: Maintenance

  Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts. ACCESSORIES CAUTION: • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual.
 • Page 6: Technische Angaben

  DEUTSCH Erklärung der Gesamtdarstellung Schiebeschalter Spannzangenmutter Seitengriff Gabelschlüssel 13 Gabelschlüssel 13 TECHNISCHE ANGABEN Modell GD0601 Max. Spannzangenkapazität 6 mm oder 6,35 mm (1/4”) Max. Schleifstiftdurchmesser 38 mm Leerlauf-Drehzahl (min 25.000 Gesamtlänge 359 mm Nettogewicht 1,6 kg Sicherheitsklasse • Aufgrund unserer fortschreitenden Forschungen und Entwicklungen sind Änderungen an den hier wiedergegebenen Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.
 • Page 7: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Sie erzielen ein besseres und sichereres Ergebnis, 16. Entfernen Sie alle Spann- und sonstigen wenn das Werkzeug im angegebenen Schlüssel. Leistungsbereich genutzt wird. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, zu überprüfen, 7. Verwenden Sie das richtige Werkzeug. ob alle Spann- und sonstigen Schlüssel vom Versuchen Sie nicht, schwache Geräte oder Werkzeug entfernt wurden, bevor es eingeschaltet Zusatzwerkzeuge für Arbeiten zu verwenden, für die...
 • Page 8: Montage

  2. Verwenden Sie nur Trennscheiben der korrekten 19. Achten Sie beim Arbeiten unter staubigen Größe und solche, deren maximale Bedingungen darauf, dass die Betriebsdrehzahl mindestens so hoch wie die auf Ventilationsöffnungen nicht verstopfen. Sollte die dem Typenschild des Werkzeugs angegebene Beseitigung von Staub notwendig sein, trennen maximale Leerlaufdrehzahl ist.
 • Page 9: Wartung

  Makita autorisierte Service Center und ausschließlich mit original Makita-Ersatzteilen durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Tomoyasu Kato Direktor • Für das in diesem Handbuch beschriebene Makita- Werkzeug werden folgende Zubehör- und Zusatzteile Verantwortlicher Hersteller: empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehör- und Makita Corporation Zusatzteile kann zu Personenschäden führen.
 • Page 10: Dane Techniczne

  Rękoje ć boczna Przełącznik suwakowy Nakrętka zaciskowa Klucz 13 Klucz 13 DANE TECHNICZNE Model GD0601 Maks. rozmiar nakrętki zaciskowej 6 mm lub 6,35 mm (1/4”) Maks. rednica ko cówki szlifierskiej 38 mm Prędko ć bez obciążenia (min. 25 000 Całkowita długo ć...
 • Page 11 użycia narzędzia o dużej wydajno ci. Nie wolno Gdy urządzenie używane jest na zewnątrz używać narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem; pomieszczenia, należy stosować wyłącznie przykładowo: pilarek tarczowych do cięcia gałęzi lub przedłużacze przeznaczone do pracy na dworze. 19. Zachować czujno ć. kłód drewna.
 • Page 12 • Przed przystąpieniem do regulacji lub sprawdzenia powinny być przeprowadzane przez autoryzowany punkt działania narzędzia, należy zawsze upewnić się, czy serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem czę ci jest ono wyłączone i odłączone od zasilania. zamiennych firmy Makita. Mechanizm przełącznika (Rys. 1) UWAGA: •...
 • Page 13: Wyposa Enie Dodatkowe

  Poziom hałasu i drga ENG019-1 UWAGA: Typowy poziom A ci nienia akustycznego wynosi 73 dB • Z opisywanym tu narzędziem marki Makita (A). współpracują zalecane poniżej akcesoria i przystawki. Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 85 dB Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek grozi (A).
 • Page 14 ÓÒÔÔËÊÁ ÌþČ¹ÞšÞ¦Č=ð=þˇğšý³=Ł¦Š³ ÔŠŁ¦ŽÞþÐ=ŁŞðÝć₣˛²šÝş PK= ²Ž¦ýÞ˛Č=ł˛Ðð˛ flþðþŁ˛Č=׳₣ð˛ OK= · ˛š₣ÞŞÐ=ðÝć₣=Þ˛=NP QK= · ˛š₣ÞŞÐ=ðÝć₣=Þ˛=NP Ò„ÛÎÊı„ÔËÊ„= ÛfiÓfiËÒ„ÓÊÔÒÊËÊ ÍþŠšÝş daMSMN Ͳð¹K=Š¦˛ýš²×=¦žŠšÝ¦ČI=ž˛Ž¦ý˛šýþłþ= Ł=¾˛ÞłþŁþý=−˛²×þÞš S=ýý=¦Ý¦=SIPR=ýý=ENLQ?F Ͳð¹K=Š¦˛ýš²×=˛ˇ×˛ž¦ŁÞþłþ=ð׳ł˛ PU=ýý Ôðþ×þ¹²ş=ˇšž=Þ˛ł×³žð¦=Eý¦Þ ORMMM Ïˇğ˛Č=ŠÝ¦Þ˛ PRV=ýý Ͳ¹¹˛=Þš²²þ NIS=ðł Ëݲ¹¹=ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦ ≥ flݲłþŠ˛×Č=Þ˛ĞšÐ=−þ¹²þČÞÞþ=ŠšÐ¹²Ł³ćğšÐ=−×þł×˛ýýš=¦¹¹ÝšŠþŁ˛Þ¦Ð=¦=ײž×˛ˇþ²þðI=³ð˛ž˛ÞÞŞš=žŠš¹ş= ²š¼Þ¦₣š¹ð¦š=¼˛×˛ð²š×¦¹²¦ð¦=ýþł³²=ˇŞ²ş=¦žýšÞšÞŞ=ˇšž=−ךŠŁ˛×¦²šÝşÞþłþ=³ŁšŠþýÝšÞ¦ČK ≥ Ìצýš₣˛Þ¦šW=Òš¼Þ¦₣š¹ð¦š=¼˛×˛ð²š×¦¹²¦ð¦=ýþł³²=þ²Ý¦₣˛²ş¹Č=Ł=ž˛Ł¦¹¦ýþ¹²¦=þ²=¹²×˛ÞŞK ÊÎÔÒÓÒËÙÊÊ=ÌÏ=Ò„ÛÎÊË„= Ô¦ýŁþÝŞ= END202-2 ΦŽš=−צŁšŠšÞŞ=¹¦ýŁþÝŞI=¦¹−þÝşž³šýŞš=ŠÝČ= ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛K=̚ךŠ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦šý= fl„ÂÏÌfiÔÎÏÔÒÊ ENA001-2 ³ˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ=ŁŞ=−þÞ¦ý˛š²š=¦¼=žÞ˛₣šÞ¦šK ÌÓ„‚ÏÔÒ„Ó„‰„ÎÊ„W ‡þ=¦žˇšŽ˛Þ¦š=צ¹ð˛=Łþžłþ×˛Þ¦ČI=−þײŽšÞ¦Č=...
 • Page 15 ײ¹−þÝþŽšÞÞþý=¦Ý¦=ž˛−š×²þý=ýš¹²šI=ÞšŠþ¹²³−Þþý= „¹Ý¦=¦Þ¹²×³ýšÞ²=Þš=¦¹−þÝşž³š²¹ČI=−š×šŠ= ŁŞ−þÝÞšÞ¦šý=þˇ¹Ý³Ž¦Ł˛Þ¦ČI=¹ýšÞþÐ= ŠÝČ=Šš²šÐK −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²šÐI=²˛ð¦¼=ð˛ð=ÝšžŁ¦ČI=ŠþÝþ²þ=¦= SK Κ=−צݲł˛Ð²š=¦žÝ¦ĞÞ¦¼=³¹¦Ý¦Ð=ð= ĆÝšð²×þ¦Þ¹²×³ýšÞ²³K ÞþŽ¦K NSK Κ=þ¹²˛ŁÝČвš=Þ˛=¦Þ¹²×³ýšÞ²š=ðÝć₣¦I= Ó˛ˇþ²˛=ˇ³Šš²=ŁŞ−þÝÞšÞ˛=ݳ₣Ğš=¦=ˇšžþ−˛¹Þšš=¹= ¦¹−þÝşžþŁ˛ŁĞ¦š¹Č=ŠÝČ=ךł³Ý¦×þŁð¦K ײ¹₣š²ÞþÐ=¹ðþ×þ¹²şć=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛K TK ʹ−þÝşž³Ð²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²I=¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦Ð= ‡þžşý¦²š=ž˛=−ײŁ¦Ýþ=−×þŁš×Č²ş=þ²¹³²¹²Ł¦š= ŁŞ−þÝÞČšýþÐ=ײˇþ²šK ךł³Ý¦×þŁþ₣ÞŞ¼=ðÝć₣šÐ=Þ˛=¦Þ¹²×³ýšÞ²š=−š×šŠ=šłþ= ŁðÝć₣šÞ¦šýK Κ=−޲˛Ð²š¹ş=ž˛¹²˛Ł¦²ş=ÞšˇþÝşĞþÐ=¦Þ¹²×³ýšÞ²= NTK Êžˇšł˛Ð²š=Þš₣˛ČÞÞþłþ=ž˛−³¹ð˛K ¦Ý¦=−צ¹−þ¹þˇÝšÞ¦Č=ŁŞ−þÝÞČ²ş=ײˇþ²³I= Κ=−š×šÞþ¹¦²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²I=ŁðÝć₣šÞÞŞÐ=Ł= ײ¹¹₣¦²˛ÞÞ³ć=Þ˛=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦š=ýþğÞþłþ= ×þžš²ð³I=Šš×Ž˛=−˛Ýš¾=Þ˛=ŁŞðÝć₣˛²šÝšK=̚ךŠ= ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛K=Κ=¦¹−þÝşž³Ð²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²Ş=ŠÝČ= ŁðÝć₣šÞ¦šý=Ł¦Ýð¦=Ł=×þžš²ð³=³ˇšŠ¦²š¹şI=₣²þ= ¾šÝšÐI=ŠÝČ=ðþ²þת¼=þÞ¦=Þš=−ךŠÞ˛žÞ˛₣šÞŞK= ŁŞðÝć₣˛²šÝş=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=ŁŞðÝć₣šÞ β−צýš×I=Þš=¦¹−þÝşž³Ð²š=¾¦×ð³ÝČ×ÞŞš=−¦ÝŞ=ŠÝČ= NUK Ìצ=ײˇþ²š=ŁÞš=−þýšğšÞ¦Ð=¦¹−þÝşž³Ð²š= ךžð¦=Łš²þð=Šš×šŁşšŁ=¦Ý¦=ˇ×šŁšÞK UK ÏŠšŁ˛Ð²š¹ş=¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦ý=þˇ×˛žþýK ¹þþ²Łš²¹²Ł³ćğ¦š=³ŠÝ¦Þ¦²šÝ¦K Κ=Þ˛ŠšŁ˛Ð²š=¹ŁþˇþŠÞ³ć=þŠšŽŠ³=¦Ý¦=³ð×˛ĞšÞ¦ČI= Ìצ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=ŁÞš=−þýšğšÞ¦ČI= þÞ¦=ýþł³²...
 • Page 16 ‚ÏÌÏÈÎÊÒ„È˙΢„=ÌÓfi‡ÊÈfi= NQK Ôײž³=−þ¹Ýš=þðþÞ₣˛Þ¦Č=ײˇþ²=Þš=−×¦ð˛¹˛Ð²š¹ş= ð==þˇ×˛ˇþ²˛ÞÞþÐ=Šš²˛Ý¦K=ÏÞ˛=ýþŽš²=ˇŞ²ş=þ₣šÞş= łþ×Č₣šÐI=₣²þ=−צŁšŠš²=ð=þŽþł˛ý=ðþŽ¦K Ò„ÛÎÊËÊ=fl„ÂÏÌfiÔÎÏÔÒÊ ENB044-3 NRK Ìצ=ŁŞ−þÝÞšÞ¦¦=ײˇþ²=Ł¹šłŠ˛=ž˛Þ¦ý˛Ð²š= NK ‡¹šłŠ˛=¦¹−þÝşž³Ð²š=¹×šŠ¹²Ł˛=ž˛ğ¦²Ş=ž×šÞ¦Č=¦= ³¹²þÐ₣¦Łþš=−þÝþŽšÞ¦šK=Ìצ=¦¹−þÝşžþŁ˛Þ¦¦= ¹Ý³¼˛K=ÔÝšŠ³š²=²˛ðŽš=−þÝşžþŁ˛²ş¹Č=Š×³ł¦ý¦= ¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=Þ˛=ŁŞ¹þ²š=³ˇšŠ¦²š¹ş=Ł=þ²¹³²¹²Ł¦¦= ¹×šŠ¹²Ł˛ý¦=¦ÞŠ¦Ł¦Š³˛ÝşÞþÐ=ž˛ğ¦²ŞI=²˛ð¦ý¦= Ý抚Ð=ŁÞ¦ž³K ð˛ð=−ŞÝšž˛ğ¦²Þ˛Č=ý˛¹ð˛I=−š×₣˛²ð¦I=ð˛¹ð˛=¦= NSK Κ=¦¹−þÝşž³Ð²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²=Þ˛=Ý桪¼= ½˛×²³ðK ý˛²š×¦˛Ý˛¼I=¹þŠš×Ž˛ğ¦¼=˛¹ˇš¹²K OK ʹ−þÝşž³Ð²š=Š¦¹ð¦=−ײŁ¦ÝşÞþłþ=ײžýš×˛I= NTK Κ=¦¹−þÝşž³Ð²š=ŁþŠ³=¦Ý¦=Ğݦ½þŁ˛ÝşÞ³ć= ý˛ð¹¦ý˛ÝşÞ˛Č=ײˇþ₣˛Č=¹ðþ×þ¹²ş=ðþ²þת¼I=ð˛ð= ¹ý˛žð³K ý¦Þ¦ý³ýI=¹þþ²Łš²¹²Ł³š²=ý˛ð¹¦ý˛ÝşÞþÐ= NUK Κ=¦¹−þÝşž³Ð²š=Š˛ÞÞŞÐ=¦Þ¹²×³ýšÞ²=ŠÝČ=ךžð¦K ¹ðþ×þ¹²¦=Ł×˛ğšÞ¦Č=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛=ˇšž=Þ˛ł×³žð¦I= ³ð˛ž˛ÞÞþÐ=Þ˛=¦ŠšÞ²¦½¦ð˛¾¦þÞÞþÐ=²˛ˇÝ¦₣ðšK NVK Ìצ=ײˇþ²š=Ł=ž˛−ŞÝšÞÞŞ¼=³¹ÝþŁ¦Č¼=³ˇšŠ¦²š¹şI= ₣²þ=ŁšÞ²¦ÝČ¾¦þÞÞŞš=þ²Łš×¹²¦Č=Þš= PK ̚ךŠ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦šÐ=²ğ˛²šÝşÞþ=þ¹ýþ²×¦²š= ž˛ˇÝþð¦×þŁ˛ÞŞK=Ìצ=Þšþˇ¼þŠ¦ýþ¹²¦= Š¦¹ð=¦=³ˇšŠ¦²š¹ş=Ł=þ²¹³²¹²Ł¦¦=²×šğ¦Þ=¦Ý¦= ŁŞ−þÝÞšÞ¦Č=₣¦¹²ð¦=ŁšÞ²¦ÝČ¾¦þÞÞŞ¼= −þŁ×šŽŠšÞ¦ÐK=ΚýšŠÝšÞÞþ=ž˛ýšÞ¦²š= þ²Łš×¹²¦Ð=¹Þ˛₣˛Ý˛=ŁŞðÝć₣¦²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²=¦ž= ²×š¹Þ³ŁĞ¦Ð=¦Ý¦=−þŁ×šŽŠšÞÞŞÐ=Š¦¹ðK...
 • Page 17 ≥ Ìצ=³¹²˛ÞþŁðš=ךž¦ÞþŁþÐ=ž˛łÝ³Ğð¦=Ł¹šłŠ˛= ‚ÝČ=¹ÞČ²¦Č=Š¦¹ð˛=−þŁ²þצ²š=−×þ¾šŠ³×³=³¹²˛ÞþŁð¦=Ł= Ł¹²˛ŁÝČвš=šš=²˛ðI=₣²þˇŞ=ŁŞ¹²³−=Ł=ž˛łÝ³Ğðš= þˇ×˛²Þþý=−þ×ČŠðšK ŁþĞšÝ=Ł=−˛ž=¦Þ¹²×³ýšÞ²˛K ≥ fiˇ×˛ž¦ŁÞŞš=Š¦¹ð¦ ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚„ÎÊ„W ≥ ʹ−þÝşž³Ð²š=−ײŁ¦ÝşÞŞÐ=ײžýš×=¾˛ÞłþŁŞ¼=ðþÞ³¹þŁ= ≥ Ëþý−Ýšð²=¾˛ÞłþŁŞ¼=ðþÞ³¹þŁ=EP=ýýI=S=ýýI=NLQ≤ I=NLU≤F ≥ · ˛š₣ÞŞÐ=ðÝć₣=Þ˛=NP ŠÝČ=Š¦¹ðþŁI=ðþ²þתš=ŁŞ=¼þ²¦²š=¦¹−þÝşžþŁ˛²şK ≥ flþðþŁ˛Č=׳₣ð˛=Ł=ðþý−ݚ𲚠˚ËÔÌÈÒfiÒfiÙÊ˝=EÓ¦¹K=QF ÒþÝşðþ=ŠÝČ=šŁ×þ−šÐ¹ð¦¼=¹²×˛Þ ‡ðÝć₣¦²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²=¦I=Þš=−×¦ð˛¹˛Č¹ş=˛ˇ×˛ž¦ŁÞŞý= ˆ³ý=¦=Ł¦ˇ×˛¾¦Č Š¦¹ðþý=ð=Šš²˛Ý¦I=ŠþŽŠ¦²š¹ş=Þ˛ˇþײ=¦Þ¹²×³ýšÞ²þý= ENG019-1 −þÝÞþÐ=¹ðþ×þ¹²¦K=²²šý=˛ðð³×˛²Þþ=−צŽý¦²š= Ò¦−¦₣ÞŞÐ=³×þŁšÞş=ŁžŁšĞšÞÞþłþ=žŁ³ðþŁþłþ=Š˛ŁÝšÞ¦Č= E^F=¹þ¹²˛ŁÝČš²=TP=Šfl=E^FK ˛ˇ×˛ž¦ŁÞŞÐ=Š¦¹ð=ð=þˇ×˛ˇ˛²ŞŁ˛šýþÐ=Šš²˛Ý¦K=‚ÝČ= −þݳ₣šÞ¦Č=¼þ×þĞþ=þˇ×˛ˇþ²˛ÞÞþÐ=−þŁš×¼Þþ¹²¦== Ò×þŁšÞş=гý˛=−צ=ŁŞ−þÝÞšÞ¦¦=ײˇþ²=ýþŽš²= −ךŁŞĞ˛²ş=UR=Šfl=E^FK ýšŠÝšÞÞþ=−š×šýšğ˛Ð²š=¦Þ¹²×³ýšÞ²=Ł=ÝšŁ³ć=¹²þ×þÞ³K ʹ−þÝşž³Ð²š=¹×šŠ¹²Ł˛=ž˛ğ¦²Ş=¹Ý³¼˛K ÌÓ„‚ÒÌÓ„‰‚„ÎÊ„W ≥ Ìצݲł˛Ð²š=²þÝşðþ=ÞšˇþÝşĞþš=Š˛ŁÝšÞ¦š=Þ˛= Ò¦−¦₣Þþš=ŁžŁšĞšÞÞþš=¹×šŠÞšðŁ˛Š×˛²¦₣Þþš=žÞ˛₣šÞ¦š= ³¹ðþךަČ=Þš=−ךŁŞĞ˛š²=OIR=ýL¹šð ¦Þ¹²×³ýšÞ²K=ʞݦĞÞšš=Š˛ŁÝšÞ¦š=Þ˛=¦Þ¹²×³ýšÞ²= −צŁšŠš²=²þÝşðþ=ð=−Ýþ¼þÐ=þˇ×˛ˇþ²ðš=−þŁš×¼Þþ¹²¦= ˚²¦=žÞ˛₣šÞ¦Č=ˇŞÝ¦=−þݳ₣šÞŞ=Ł=¹þþ²Łš²¹²Ł¦¦=¹=...
 • Page 20 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884691-205...

Table of Contents