Makita GD0601 Nstruction Manual

Makita GD0601 Nstruction Manual

Hide thumbs Also See for GD0601:
Table of Contents
 • Технічні Характеристики
 • Інструкція З Використання
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Opis Działania
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Montage
 • Wartung
 • Részletes Leírás
 • MűköDési Leírás
 • Technické Údaje
 • Popis Funkcie
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Popis Funkce
 • Volitelné Příslušenství

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Die Grinder
GB
Прямощліфувальна машина
UA
Szlifierka prosta
PL
Polizor drept
RO
Geradschleifer
DE
Egyenescsiszoló
HU
Raznicová brúska
SK
Přímá bruska
CZ
GD0601
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GD0601

 • Page 1 Die Grinder INSTRUCTION MANUAL Прямощліфувальна машина ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Szlifierka prosta INSTRUKCJA OBSŁUGI Polizor drept MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Geradschleifer BEDIENUNGSANLEITUNG Egyenescsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Raznicová brúska NÁVOD NA OBSLUHU Přímá bruska NÁVOD K OBSLUZE GD0601...
 • Page 2 007680 007681 007683 007682...
 • Page 3: Specifications

  Uncertainty (K) : 3 dB (A) The noise level under working may exceed 80 dB (A). ENH101-18 For European countries only Wear ear protection EC Declaration of Conformity Makita declares that the following Machine(s): ENG900-1 Vibration Designation of Machine: vibration total...
 • Page 4 Director accessory and run the power tool at maximum no- Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time. GEA010-1 Wear personal protective equipment.
 • Page 5 17. Do not run the power tool while carrying it at Additional safety warnings: your side. Accidental contact with the spinning 21. The tool is intended for use with bonded accessory could snag your clothing, pulling the abrasive wheel points (grinding stones) accessory into your body.
 • Page 6: Operation

  To remove the wheel point, follow the installation attachment for its stated purpose. procedure in reverse. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. CAUTION: Wheel points • Use the correct size collet cone for the wheel point •...
 • Page 7: Технічні Характеристики

  ENH101-18 Користуйтеся засобами захисту слуху Тільки для країн Європи Декларація про відповідність стандартам ЄС ENG900-1 Вібрація Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) Позначення обладнання: визначена згідно з EN60745: Прямощліфувальна машина № моделі/тип: GD0601 Режим...
 • Page 8 вашого електроінструмента. 000331 Приладдя неналежних розмірів не можна Ясуші Фукайя контролювати належним чином. Директор Розмір приладдя повинен відповідним Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія чином підходити до цанги електроінструмента. Приладдя, що не GEA010-1 підходить до кріплення електроінструмента, Застереження стосовно техніки...
 • Page 9 Тримайте електроінструмент тільки за Віддача та відповідні попередження призначені для цього ізольовані поверхні під Віддача – це несподівана реакція на защемлення час виконання дії, за якої ріжуче приладдя може або чіпляння приладдя, що обертається. зачепити сховану електропроводку або власний Защемлення або чіпляння призводять до швидкого шнур.
 • Page 10: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 22. Перевірте, щоб диск не торкався деталі перед увімкненням. 23. Перед початком різання деталі, запустіть ОБЕРЕЖНО: інструмент та дайте попрацювати йому Перед регулюванням та перевіркою справності • деякий час. Перевірте чи є биття або інструменту, переконайтеся в тому, що він коливання, це...
 • Page 11: Технічне Обслуговування

  Бокова ручка (додаткове приладдя) У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням Fig.3 звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Макіта". У разі використання точильного каменя слід зняти Круглі наконечники • гумовий протектор, встановити до упора бокову Комплект конуса цанги (3 мм, 6 мм, 1/4", 1/8") •...
 • Page 12 Poziom hałasu podczas pracy może przekraczać 80 dB (A). ENH101-18 Dotyczy tylko krajów europejskich Należy stosować ochraniacze na uszy Deklaracja zgodności UE Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie/-a: ENG900-1 Drgania Oznaczenie maszyny: Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 Szlifierka prosta osiach) określona zgodnie z normą...
 • Page 13 000331 pracy, powodując nadmierne drgania i ryzyko Yasushi Fukaya utraty kontroli nad narzędziem. Dyrektor Osprzęt montowany na trzpieniu musi zostać Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia wsunięty w tuleję zaciskową lub uchwyt do oporu. Jeśli trzpień jest nieprawidłowo GEA010-1 zamocowany i/lub występ tarczy jest zbyt duży,...
 • Page 14 12. Podczas rozruchu należy zawsze mocno Przykładowo, jeżeli tarcza ścierna zostanie pochwycona trzymać narzędzie ręką/oburącz. Moment lub zakleszczy się w elemencie obrabianym, krawędź reakcji silnika podczas przyspieszania do pełnej tarczy, trąc o powierzchnię materiału, może wypchnąć prędkości może wytworzyć siłę skręcającą...
 • Page 15: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA 24. Podczas szlifowania używać określonej powierzchni tarczy. 25. Uważać wylatujące iskry. Narzędzie UWAGA: trzymać w taki sposób, aby iskry nie były Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania • skierowane w stronę operatora, innych osób działania elektronarzędzia, należy upewnić się, stojących pobliżu łatwopalnych...
 • Page 16: Akcesoria Opcjonalne

  Uchwyt boczny (akcesoria opcjonalne) W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Rys.3 Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita. W przypadku korzystania z uchwytu bocznego należy Końcówki szlifierskie • ściągnąć gumową osłonę, wsunąć do oporu uchwyt w Zestaw stożków zaciskowych (3 mm, 6 mm, 1/4",...
 • Page 17 şi poate fi disponibil de la: utilizat pentru compararea unei unelte cu alta. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de asemenea, • utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.
 • Page 18 000331 dezechilibrat, vor vibra excesiv şi pot cauza Yasushi Fukaya pierderea controlului. Director Accesoriile montate pe dorn trebuie să fie Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia introduse complet în conul elastic sau în mandrină. Dacă dornul este fixat GEA010-1 corespunzător şi/sau înclinarea discului este prea...
 • Page 19 13. Utilizaţi clema pentru a susţine piesa de necorespunzătoare, putând fi evitat prin adoptarea unor prelucrat oricând este practic acest lucru. Nu măsuri de precauţie adecvate prezentate în continuare. ţineţi niciodată o piesă de prelucrat mică într- a) Menţineţi o priză fermă pe maşina electrică o mână...
 • Page 20 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ 28. Respectaţi instrucţiunile producătorului cu privire la montarea şi utilizarea corectă a discurilor. Manipulaţi şi depozitaţi cu atenţie ATENŢIE: discurile. Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi debranşat- • 29. Verificaţi ca piesa de prelucrat să fie sprijinită o de la reţea înainte de a o regla sau de a verifica corect.
 • Page 21: Accesorii Opţionale

  şi verificarea periilor de carbon, precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate •...
 • Page 22: Technische Daten

  ENH101-18 ENG900-1 Nur für europäische Länder Schwingung Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier EG-Konformitätserklärung Achsen) nach EN60745: Makita erklärt, dass die nachfolgende(n) Maschine(n): Bezeichnung der Maschine(n): Arbeitsmodus: Flächenschleifen Geradschleifer Schwingungsbelastung (a ) : 2,5 m/s oder weniger h,SG Modellnr./ -typ: GD0601 Abweichung (K): 1,5 m/s...
 • Page 23 Die technischen unterlagen gemäß 2006/42/EG sind Außendurchmesser und Dicke des Zubehörs erhältlich von: müssen innerhalb der Nennleistung des Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien Elektrowerkzeugs liegen. Zubehör mit der falschen Größe kann nicht angemessen 1.7.2015 kontrolliert werden. Die Dorngröße der Zubehöre muss genau auf die Spannzange des Elektrowerkzeugs passen.
 • Page 24 Halten Elektrowerkzeug 20. Verwenden Sie kein Zubehör, für das flüssiges ausschließlich an den isolierten Griffflächen, Kühlmittel erforderlich ist. Die Verwendung von wenn Sie unter Bedingungen arbeiten, bei Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann denen das Werkzeug verborgene Verkabelung zu einem elektrischen Schlag führen. oder das eigene Kabel berühren kann.
 • Page 25: Montage

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG Zusätzliche Sicherheitshinweise: 21. Das Werkzeug ist für die Verwendung mit gummigebundenen Schleifstiften (Schleifkörper) ACHTUNG: ausgelegt, die permanent auf einem glatten Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen • Spanndorn ohne Gewinde (Schaft) montiert sind. des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, 22.
 • Page 26: Wartung

  Seitengriff (Sonderzubehör) Abb.3 Wenn Sie den Seitengriff verwenden, entfernen Sie den ACHTUNG: Gummischutz, führen Sie den Seitengriff so weit wie Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • möglich in die Werkzeugtrommel ein und drehen Sie ihn beschrieben ist,...
 • Page 27: Részletes Leírás

  A zajszint a munkavégzés során meghaladhatja a 80 dB (A) ENH101-18 értéket. Csak európai országokra vonatkozóan EK Megfelelőségi nyilatkozat Viseljen fülvédőt A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): Gép megnevezése: ENG900-1 Vibráció Egyenescsiszoló A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) Típusszám/típus: GD0601 EN60745 szerint meghatározva:...
 • Page 28 Yasushi Fukaya Azok a tartozékok, amelyek nem illeszkednek az Igazgató elektromos szerszámhoz, az elektromos szerszám Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium egyensúlyvesztését, túlságos rezgését és az uralom elveszítését okozhatják. GEA010-1 A tengelycsapos rögzítésű tartozékokat teljesen be A szerszámgépekre vonatkozó...
 • Page 29 12. Az indítás során mindig tartsa szilárdan a becsípődési pontban. csiszolótárcsák ilyen szerszámot a kezében. Ahogy a motor felpörög körülmények között akár el is törhetnek. a maximális fordulatszámára, a reakciónyomaték A visszarúgás a szerszám helytelen használatának kicsavarhatja a szerszámot a kezéből. és/vagy a nem megfelelő...
 • Page 30: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS 26. Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak kézben tartva használja a szerszámot. 27. Ne érjen a munkadarabhoz közvetlenül a VIGYÁZAT: munkavégzést követően; az rendkívül forró Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt • lehet és megégetheti a bőrét. és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról 28.
 • Page 31 A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek használatával. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek •...
 • Page 32: Technické Údaje

  Úroveň hluku pri práci môže prekročiť 80 dB (A). Len pre európske krajiny Vyhlásenie o zhode so smernicami Používajte chrániče sluchu Európskeho spoločenstva ENG900-1 Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné Vibrácie zariadenie(a): Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) Označenie strojného zariadenia: určená podľa normy EN60745: Raznicová...
 • Page 33 Pred Yasushi Fukaya každým použitím skontrolujte príslušenstvo, Riaditeľ napríklad skontrolujte rozbrusovacie kotúče, či Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko neobsahujú úlomky a praskliny. Ak elektrický nástroj alebo nástroj spadne, skontrolujte, či nie sú GEA010-1 poškodené alebo namontujte nepoškodené Všeobecné bezpečnostné...
 • Page 34 15. Nikdy elektrický nástroj neodkladajte, kým sa d) Vždy zasúvajte bit do materiálu rovnakým príslušenstvo úplne nezastavilo. Otáčajúce sa smerom ako rezný okraj vystupuje z materiálu príslušenstvo môže zachytiť a stiahnuť elektrický (rovnakým smerom, akým sú odhadzované nástroj mimo vašu kontrolu. úlomky).
 • Page 35: Popis Funkcie

  Prekročenie tejto vzdialenosti by s použitím náhradných dielov Makita. mohlo spôsobiť vibrácie alebo zlomený hriadeľ. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb.
 • Page 36 Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici v souladu se standardní testovací metodou a na adrese: může být využita ke srovnávání nářadí mezi sebou. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž • využít k předběžnému posouzení vystavení jejich...
 • Page 37 000331 příslušenství upustili, ověřte, zda nedošlo ke Yasushi Fukaya škodám a případné poškozené příslušenství Ředitel vˇyměňte. Po kontrole a instalaci příslušenství se Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie postavte mimo rovinu otáčejícího se příslušenství (tento požadavek platí také jakékoliv GEA010-1 okolostojící...
 • Page 38 15. Elektrický nástroj nikdy nepokládejte před tím, než výhozu třísek). Vedení nářadí chybným směrem příslušenství dosáhne úplného klidu. Otáčející se způsobí sklouznutí pracovního nástroje z obrobku příslušenství se může zachytit o povrch a způsobit a tažení nářadí ve směru takového vedení. ztrátu kontroly nad elektrickým nástrojem.
 • Page 39: Popis Funkce

  Makita a s způsobit vibrace a zlomení hřídele. použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit 10 mm (3/8") max.
 • Page 40 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884691E976...

This manual is also suitable for:

0088381078696

Table of Contents