Makita GD0601 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for GD0601:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

GB
Die Grinder
F
Meuleuse droite
D
Geradschleifer
I
Smerigliatrice diritta
NL
Stempelslijpmachine
E
Amoladora recta
P
Rectificadora recta
DK
Ligesliber
GR
Ευθυλειαντήρας
GD0601
Instruction manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita GD0601

 • Page 1 Die Grinder Instruction manual Meuleuse droite Manuel d’instructions Geradschleifer Betriebsanleitung Smerigliatrice diritta Istruzioni per l’uso Stempelslijpmachine Gebruiksaanwijzing Amoladora recta Manual de instrucciones Rectificadora recta Manual de instruções Ligesliber Brugsanvisning Ευθυλειαντήρας Οδηγίες χρήσης GD0601...
 • Page 2 8mm (5/16") Max.
 • Page 3: Specifications

  Explanation of general view Slide switch Collet nut Side handle Wrench 13 Wrench 13 SPECIFICATIONS Model GD0601 Max. collet capacity 6 mm or 6.35 mm (1/4”) Max. wheel point diameter 38 mm No load speed (n )/Rated speed (n) 25,000 min...
 • Page 4: Functional Description

  9. Hold power tool by insulated gripping surfaces tendency to snag the rotating accessory and cause only, when performing an operation where the loss of control or kickback. cutting accessory may contact hidden wiring or its 17. Safety Warnings Specific for Grinding: own cord.
 • Page 5: Maintenance

  ACCESSORIES CAUTION: • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 6: Spécifications

  Interrupteur à glissière Écrou de mandrin Manche latéral Clé 13 Clé 13 SPÉCIFICATIONS Modèle GD0601 Capacité de mandrin max. 6 mm ou 6,35 mm (1/4") Diamètre max. de la meule sur tige 38 mm Vitesse à vide (n )/Vitesse nominale (n)
 • Page 7 nécessaire, portez un masque anti-poussières, meule. La meule risque de sauter en direction de des protège-tympans, des gants et un tablier l’opérateur ou dans la direction opposée, en fonction d’atelier capable d’arrêter les petits fragments du sens de rotation de la meule au niveau du point de abrasifs ou des morceaux de la pièce à...
 • Page 8: Description Du Fonctionnement

  FONCTIONNEMENT doivent être effectués dans un centre de service après- vente Makita agréé, exclusivement avec des pièces de ATTENTION : rechange Makita. • Assurez-vous toujours que l’outil est éteint et débranché...
 • Page 9: Technische Angaben

  DEUTSCH Erklärung der Gesamtdarstellung Schiebeschalter Spannzangenmutter Seitengriff Gabelschlüssel 13 Gabelschlüssel 13 TECHNISCHE ANGABEN Modell GD0601 Max. Spannzangenkapazität 6 mm oder 6,35 mm (1/4”) Max. Schleifstiftdurchmesser 38 mm Leerlaufdrehzahl (n )/Nenndrehzahl (n) 25.000 min Gesamtlänge 359 mm Nettogewicht 1,6 kg Sicherheitsklasse •...
 • Page 10 umstehender Personen. Bei diesem Test bricht 16. Rückschlag und zugehörige Warnhinweise beschädigtes Zubehör für gewöhnlich auseinander. Bei einem Rückschlag handelt es sich um eine plötzliche Reaktion auf ein Verklemmen oder 7. Tragen Sie Schutzkleidung und -ausrüstung. Verkanten einer rotierenden Scheibe, eines Verwenden Sie je nach Einsatz Gesichtsschutz, Stützpolsters, einer Bürste oder eines sonstigen Sicherheitsgläser oder eine Schutzbrille.
 • Page 11: Montage

  Schiebeschalters nach unten gedrückt wird. ACHTUNG: Um das Werkzeug einzuschalten, schieben Sie den • Für das in diesem Handbuch beschriebene Makita- Schiebeschalter in Stellung „I (ON)“. Zum Dauerbetrieb Werkzeug werden folgende Zubehör- und Zusatzteile muss das vordere Ende des Schiebeschalters gedrückt empfohlen.
 • Page 12 Informationen zu diesem Zubehör erhalten Sie bei einem Makita-Servicecenter in Ihrer Nähe. Seitengriff (Abb. 5) Wenn Sie den Seitengriff verwenden, entfernen Sie den Gummischutz, führen Sie den Seitengriff so weit wie möglich in die Werkzeugtrommel ein und drehen Sie ihn dann in den gewünschten Winkel.
 • Page 13: Caratteristiche Tecniche

  Interruttore scorrevole Dado della bussola Impugnatura laterale Chiave da 13 Chiave da 13 CARATTERISTICHE TECNICHE Modello GD0601 Capacità max bussola 6 mm o 6,35 mm (1/4”) Diametro max punta disco 38 mm Velocità a vuoto (n )/Velocità nominale (n) 25.000 min...
 • Page 14 generate da diverse lavorazioni. La maschera Queste condizioni possono anche determinare la antipolvere o il respiratore devono essere in grado di rottura del disco abrasivo. filtrare le particelle prodotte nel corso della I contraccolpi sono determinati dall'uso improprio lavorazione. L’esposizione prolungata a rumori di alta dell'utensile e/o da procedure o condizioni di utilizzo intensità...
 • Page 15: Manutenzione

  ATTENZIONE • Prima di collegare l'utensile, controllare se l'interruttore ATTENZIONE scorrevole funziona correttamente e ritorna alla • L'utensile Makita descritto in questo manuale può posizione "SPENTO" quando viene premuta la parte essere utilizzato con questi accessori. L'uso di posteriore dell'interruttore.
 • Page 16: Technische Gegevens

  NEDERLANDS Verklaring van algemene gegevens Schuifknop Spankopmoer Zijhandgreep Sleutel 13 Sleutel 13 TECHNISCHE GEGEVENS Model GD0601 Max. opening spankop 6 mm of 6,35 mm (1/4”) Max. diameter van opzetdeel 38 mm Nullasttoerental (n )/nominaal toerental (n) 25.000 min Totale lengte...
 • Page 17 7. Gebruik persoonlijke-veiligheidsmiddelen. enig ander accessoire. Beknellen of vastlopen Afhankelijk van de toepassing gebruikt u een veroorzaakt een snelle stilstand van het draaiende gezichtsscherm, een beschermende bril of een accessoire dat op zijn beurt ertoe leidt dat het veiligheidsbril. Al naar gelang van toepassing elektrisch gereedschap zich ongecontroleerd beweegt draagt u een stofmasker, gehoorbeschermers, in de tegenovergestelde richting van de draairichting...
 • Page 18 I (ON). Om het gereedschap • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen continu te laten werken, drukt u op de voorkant van de voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze schuifknop om deze te vergrendelen. gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van...
 • Page 19 Tenslotte draait u de zijhandgreep stevig vast door deze rechtsom te draaien. LET OP: • Als u het gereedschap zonder de zijhandgreep wilt gebruiken, plaatst u de rubberen beschermdop terug op het gereedschap. • Bij het terugplaatsen van de rubberen beschermdop, duwt u deze zodanig op het gereedschap dat het uitsteeksel aan de binnenkant van de rubberen dop op zijn plaats zit in de groef in het gereedschap.
 • Page 20: Especificaciones

  Interruptor deslizante Tuerca de pinza Empuñadura lateral Llave 13 Llave 13 ESPECIFICACIONES Modelo GD0601 Capacidad máxima de la pinza 6 mm o 6,35 mm (1/4”) Diámetro máximo de la muela 38 mm R.p.m. vacío (n )/ R.p.m. nominal (n) 25.000 min...
 • Page 21 protectores auditivos, guantes y un mandil el borde del accesorio que entra en el material quede adecuado para protegerse de los pequeños bloqueado, provocando la rotura del accesorio o un fragmentos que pudieran salir proyectados. Las contragolpe. Según el sentido de giro del disco en el gafas de protección deberán ser indicadas para momento de bloquearse, puede que éste resulte detener los pequeños fragmentos que pudieran salir...
 • Page 22: Descripción Del Funcionamiento

  Makita, utilizando siempre Funcionamiento del interruptor (Fig. 1) repuestos Makita.
 • Page 23 Interruptor deslizante Porca de aperto Pega lateral Chave 13 Chave 13 ESPECIFICAÇÕES Modelo GD0601 Capacidade máxima de aperto 6 ou 6,35 mm (1/4”) Diâmetro máximo do ponto da roda 38 mm Velocidade sem carga (n )/Velocidade nominal (n) 25.000 min...
 • Page 24 abrasivos. O equipamento de protecção para os partir-se nestas condições. olhos deve conseguir travar detritos originados pelas O recuo é o resultado da má utilização da ferramenta várias operações. A máscara anti-poeira deve eléctrica e/ou procedimentos de funcionamento conseguir filtrar partículas originadas pela operação. incorrectos e pode ser evitado tomando as devidas Uma exposição prolongada a ruído de alta precauções, tal como indicado em baixo.
 • Page 25 • Certifique-se sempre de que a ferramenta está devem ser executadas por centros de assistência Makita desligada e com o fio desligado da corrente antes de autorizados e, no caso de substituição de peças, estas proceder a ajustamentos ou testar a ferramenta.
 • Page 26 Forklaring til generel oversigt Glidekontakt Spændepatronmøtrik Sidehåndtag Skruenøgle 13 Skruenøgle 13 SPECIFIKATIONER Model GD0601 Maks. spændekapacitet 6 mm eller 6,35 mm (1/4”) 6 mm (1/4") Maks. diameter af slibestift 38 mm Hastighed uden belastning (n )/nominel hastighed (n) 25.000 min Længde i alt...
 • Page 27 8. Hold tilskuere på sikker afstand af kontrollere drejningsreaktioner eller tilbageslag, hvis arbejdsområdet. Alle, der kommer ind i der træffes de rette forholdsregler. arbejdsområdet, skal bære personligt b) Placer aldrig hånden i nærheden af roterende beskyttelsesudstyr. Dele af arbejdsemnet eller tilbehør.
 • Page 28 • Før værktøjet sættes til, skal De altid kontrollere, at • Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med glidekontakten reagerer korrekt og vender tilbage i det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne stillingen “OFF”, når der trykkes bag på glidekontakten. brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller For at starte værktøjet skal De skubbe glidekontakten til...
 • Page 29: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  Κυλι μενος διακ πτης Παξιμάδι κολάρου Πλαϊνή λαβή Κλειδί 13 Κλειδί 13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο GD0601 Μέγιστη ικαν τητα κολάρου 6 mm ή 6,35 mm (1/4”) Μέγιστη διάμετρος σημειακού τροχού 38 mm Ταχύτητα χωρίς φορτίο (χωρίς)/ονομαστική ταχύτητα (n) 25.000 min Ολικ...
 • Page 30 λειτουργήστε το ηλεκτρικ εργαλείο στη μέγιστη 14. Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικ εργαλείο κοντά σε ταχύτητα χωρίς φορτίο για έναλεπτ . Τα εύφλεκτα υλικά. Οι σπίθες μπορεί να εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά σηνήθως θα προκαλέσουν ανάφλεξη αυτών των υλικών. σπάσουν κατά τη διάρκεια αυτού του 15.
 • Page 31 λειαντικοί τροχοί κοπής προορίζονται για Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του εργαλείου, περιφερειακ τρ χισμα, οι πλευρικές δυνάμεις ολισθήστε τον κυλι μενο διακ πτη στη θέση I (ON). που ασκούνται σε αυτούς τους τροχούς μπορεί Για συνεχ μενη λειτουργία, πιέστε το μπροστιν να...
 • Page 32 εξυπηρέτησης της Makita, και πάντοτε με τη χρήση ανταλλακτικών της Makita. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΟΧΗ: • Συνιστάται η χρήση των παρακάτω αξεσουάρ και εξαρτημάτων με το εργαλείο της Makita μ νο πως καθορίζεται στο παρ ν εγχειρίδιο. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα αξεσουάρ ή εξαρτήματα...
 • Page 33 EN60745, EN55014, EN61000 secondo le disposizioni delle Directives, 2004/108/EC, 98/37/EC. direttive del Consiglio, 2004/108/CE, 98/37/CE. FRANÇAIS NEDERLANDS DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE Modèle ; GD0601 ENH101-7 EU-VERKLARING VAN CONFORMITEIT Nous déclarons, sous notre entière responsabilité, que ce Model; GD0601 ENH101-7 produit répond aux normes suivantes de documents Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product normalisés :...
 • Page 34 Direktør Fabricante responsável: Yπεύθυνος κατασκευαστής: Ansvarlig fabrikant: Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN Representante autorizado na Europa: Εξουσιοδοτημένος Αντιπρ σωπος στην Ευρώπη: Autoriseret repræsentant i Europa: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 35 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN Authorized Respresentative in Europe: Rappresentanti autorizzati in Europa: Représentant agréé en Europe : Erkende vertegenwoordiger in Europa: Autorisierte Vertretung in Europa: Representante autorizado en Europa: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,...
 • Page 36 Direktør Fabricante responsável: Yπεύθυνος κατασκευαστής: Ansvarlig fabrikant: Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN Representante autorizado na Europa: Εξουσιοδοτημένος Αντιπρ σωπος στην Ευρώπη: Autoriseret repræsentant i Europa: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884691A990...

Table of Contents