Download Table of Contents Print this page
Hitachi FM 8 Handling Instructions Manual

Hitachi FM 8 Handling Instructions Manual

Hide thumbs Also See for FM 8:

Advertisement

ÖVERFRÄS
OVERFRÆSER
HÅNDOVERFRES
YLÄJYRSIN
ROUTER
FM 8
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
1
0

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi FM 8

 • Page 1 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER FM 8 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 5 Svensk Dansk Norsk Skruv Skrue Bolt Handtagsknopp Håndtag Håndtaksknott Lossa Løsne Løsn Dra åt Spænde Stram Skala Skala Skala Lösgör skruvhuvudet Løsnknappen Løsn knotten Lossa handtagsknoppen Løsn håndtaget Løsne håndtaksknotten Tryck nedåt Skub nedefter Press nedover Skub nedefter Press nedover Tryck nedåt Mutter Møtrik...
 • Page 6 Suomi English Nuppipäinen pultti Knob bolt Kahvanuppi Handle knob Löysää Loosen Kiristä Tighten Asteikko Scale Löysää nuppi Loosen the knob Loosen the handle knob Löysennä kahvanuppi Push down Paina alaspäin Push down Paina alaspäin Mutteri Screw Ruuvi Lue asteikko Read the scale Aseta leikkaussyvyys Set the cutting depth Ohjaintangot...
 • Page 7 Svenska 15. Ta bort alla verktyg när du inte använder maskinen, SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG före underhållsåtgärder och efter byte av tillbehör, som t.ex. blad, borrskär, skärblad mm. VARNING! 16. Se alltid till att alla lösa föremål, såsom justernycklar Vid användning av elektriska verktyg måste och skruvnycklar, har tagits bort innan du startar grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de maskinen.
 • Page 8 Svenska TEKNISKA DATA Spanning (i förbruksländer)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Ineffekt 550W* Tomgångsvarvtal 27000 varv/min Spännhylsa 8 mm eller 6,35 mm (1/4") eller 6 mm Verktygskroppens lyfthöjd 52 mm Vikt 2,3 kg (utan sladd och standard tillbehör) *Kontrollera verktygets namnplåt i.o.m.
 • Page 9 Svenska 2 Lossa knoppen, som visas på Bild 4, och skjut (3) Överfräsens bottenplatta handtagen nedåt tills överfräsborren vidrör Använd överfräsens bottenplatta som ett anslag när arbetsmaterialet. Dra åt knoppen. Denna preliminära arbetsstycket är för stort för parallellanslaget. inställning kallas för “snitt 0” (nollställning). Fäst en bit av en rak bräda (som stödmall) i ett 3 Läs nu av skalan på...
 • Page 10 Beroende på HITACHIs kontinuerliga forskningsoch radiatorer, komfurer, køleskabe). utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till 4. Lad ikke børn komme i nærheden af arbejdsstedet. ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Lad ikke tilskuere røre ved redskabet eller forlængerledningen.
 • Page 11: Før Ibrugtagning

  Dansk 15. Tag stikket ud af stikkontakten, når værktøjet ikke beskyttelsesdække eller anden der bør repareres er i brug og når der skal skiftes redskab som f.eks. eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted, klinger, bits og skær. dersom der ikke er angivet andet i denne 16.
 • Page 12 Dansk 2. Afbryder (3) Møtrik Forvis Dem altid om, at kontakten står i OFF-po- Frigangen mellem knivspidsen og emnet kan sition, før stikket sættes i kontakten Hvis stikket mindske ved at løsne og flytte møtrikken på skruen sættes i, medens kontakten står på ON, vil maskinen nedad.
 • Page 13: Eftersyn Og Vedligeholdelse

  Fig. 16. BEMÆRK (3) Som illustreret på Fig. 17, vil overfræseren, når den Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan bevæges i retningen angivet ved den sorte pil, bemeldte specifikationer ændres uden forudgående påvikes af en kraft i den retning, der er angivet af varsel.
 • Page 14 Norsk 14. Hold maskinen nøye vedlike. Hold alltid verktøyene GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR BRUK skarpe og rengjor dem for beste og sikreste resultat. Følg instruksjonen for smøring og skift av tilbehør. ADVARSEL! Inspiser verktøyets ledninger med visse mellomrom Når elektriske verktøy brukes, må grunnleggende og hvis de er skadet, må...
 • Page 15 Norsk MONTERING OG DEMONTERING AV STANDARD UTSTYR FRESEBITS (1) Parallellfører ............... 1 (2) Malfører ............... 1 1. Montering av fresebits (3) Nøkkel ................2 (1) Etter at bitsen er stukket helt inn i chuckhullet, skrus (4) Skruer (for montering av malfører) ......2 chucken ordentlig til med nøklene, som vist i Fig.
 • Page 16 På grunn av Hitachi’s kontinuerlige forskningsog av den hvite pilen. Under arbeidet må man føre utviklingsprogram kan oppgitte spesifikasjoner forandres fresemaskinen slik at den ikke avviker fra den uten ytterligere varsel.
 • Page 17 Suomi 15. Katkaise virta työkaluista, kun niitä ei käytetä, kun SÄHKÖTYÖKALUJEN miitä huolletaan, kun vaihdetaan osia kuten teriä, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT poranteriä, leikkureita jne. 16. Poista säätöön tarvitut avaimet koneesta ennen sen VAROITUS! käynnistämistä. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina noudattaa laitteen käynnistämistä, että...
 • Page 18 Suomi TEKNISET TIEDOT Jännite (eroja masta riippuen)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Ottoteho 550W* Kuormittamaton kierrosnopeus 27000/min Kiristysistukka 8 mm tai 6,35 mm (1/4") tai 6 mm Rungon liikevara 52 mm Paino 2,3 kg (ilman johtoa ja vakiovarasteita) *Vaihtelee eri maissa.
 • Page 19: Lisävarusteiden Käyttö

  Suomi Jos esim. haluttu leikkaussyvyys on 10 mm ja leikkausreunoja ohjainosassa. Syötä yläjyrsin “leikkausnollalukema” on kuvan 5 (a) mukainen, liu’uttamalla ohjainta työkappaleen sivua pitkin kuten nosta pidinasuvan nuoli kuvan 5 (b) asentoon. kuva 13. (2) Kun asteikko on asetettu edellä mainitulla tavalla, 3.
 • Page 20: General Operational Precautions

  Suomi English 3. Moottorin huolto GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS Moottorin käämi on sähkötyökalun “sydän”. Huolehdi siitä, ettei käämi vahingoitu ja/tai kastu WARNING! When using electric tools, basic safety pre- öljyyn tai veteen. cautions should always be followed to reduce the risk of 4.
 • Page 21: Specifications

  English 17. Avoid unintentional starting. Do not carry a 21. Warning plugged-in tool with a finger on the switch. Ensure The use of any accessory or attachment, other switch is off when plugging in. than those recommended in this instruction 18.
 • Page 22: How To Use The Router

  English 2. Power switch This step provides convenience when moving the Ensure that the power switch is in the OFF position. router to align the bit with the cutting place. If the plug is connected to a receptacle while the (4) When adjusting the cutting depth without using the power switch is in the ON position, the power tool scale, force the scale upward to prevent it from...
 • Page 23: Maintenance And Inspection

  (3) As illustrated in Fig. 17, when the router is feed NOTE in the direction indicated by the black arrow, a Due to HITACHI’s continuing program of research and certain force acts on the routher that causes it to development, the specifications herein are subject to move in the direction indicated by the white arrow.
 • Page 26 EN60555 og/eller EN50082-1 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/392/EØS og/eller 89/336/ EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Nippon Building, 6-2, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan K.

Table of Contents