Download  Print this page

Advertisement

DJ68-00093P(HU)
11/2/02 11:59 AM
A porszívóhoz hosszù ideig használhatja a porzsákot a ciklonikus sz¦rŒ rendszernek
köszönhetŒ en és változatlan erŒ sség¦ lesz a szívóhatás.
A nagyobb porszemcséket a ciklonikus sz¦rŒ választja le, és azok a portartóban összegy¦
lnek, amikor a levegŒ és a por a ciklonikus sz¦rŒben forog. Ennek megfelelŒ en a
porzsákban csak finomabb szemcséj¦ por kerül. Amikor a ciklonikus sz¦rŒ ben a jelzést
eléri a portartalom, akkor azt ki kell üríteni, és ki kell tisztítani. A ciklonikus sz¦rŒ vízzel
tisztítható.
1. Fordítsa el a sz¦rŒ t balra és hùzza ki.
2. Vegye le a ciklonikus sz¦rŒ t a tömlŒ tartórészérŒl.
3. Távolítsa el a háló köré tekeredett haj és fonál részeket.
4. A tisztítás után helyezze vissza a ciklonikus sz¦rŒt a tömlŒ fogórészére (a nedves
részeket gondosan szárítsa meg visszahelyezés elŒ tt).
5. Jobbra fordítva erŒsítse vissza a sz¦rŒt a helyére. Ügyeljen a jelzések összeigazítására
(az ábra szerint).
CIKLONIKUS
SZÙRÃ
PORTARTÓ
P R O B L É M A
Nem indul a motor.
A szívóerŒ fokozatosan
c s ö k k e n .
Nem lehet a kábelt teljesen
v i s s z a t e k e r c s e l n i .
Page 11
CIKLONIKUS ELÃSZÙRÃ (OPCIONÁLIS)
RÉSTISZTÍTÓ
O K A
Nincs hálózati feszültség.
A szırŒ, szívófej, szívótömlŒ,
vagy a csŒ eltömŒdött.
E l l e nŒrizze, hogy nem tekeredett-
e össze, illetve nem megfelelŒen
tekercselŒdött-e fel.
HU-10
H I B A E L H Á R Í TÁ S
M E G O L D Á S
EllenŒrizze a kábelt, dugót és az
a l j z a t o t .
Távolítsa el az elzáródást.
Húzza ki a kábelt, kb. 2-3 m
hosszan és nyomja meg a
visszatekercselΠgombot.

Advertisement

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: