Download  Print this page

Advertisement

DJ68-00093P(HU)
11/2/02 11:59 AM
BELSÃ SZÙRÃ
A másodlagos szırŒ közvetlenül a rács mögött található, hogy védje a motort a portól.
Ne hagyja ezt a szırŒt eltömŒdni.
Csökken a szívóteljesítmény, vagy károsodhat a készülék. Ha megtelt a szır Œ .
Vegye ki, tisztítsa ki és helyezze vissza.
M E G J E G Y Z É S : Ha kimosta a szırŒt, teljesen meg kell szárítani, mielŒtt visszahelyezi.
KÜLSÃ SZÙRÃ
Nyissa ki a tartó fedelét és húzza felfelé a rácsot.
HEPA típusú
s z ı r Œ
HEPA szırŒ
E l s Πd l e g e s
s z ı r Œ
Fogja meg és húzza ki az elsŒdleges s z ı r Œv e l
együtt. Az elsŒdleges s z ı r Œ tisztítása után
helyezze be az új s z ı r Œt az elsŒdleges s z ı r Œv e l
a helyére.
Page 9
A SZÙRÃ GONDOZÁSA ÉS CSERÉJE
Mikro típusú
s z ı r Œ
Rácsos szırŒ
Mikro szırŒ
ElsŒdleges szırŒ
Fogja meg a rácsos s z ı r Œt és húzza ki az
e l sŒdleges s z ı r Œvel együtt. Az elsŒdleges s z ı r Œ
tisztítása után helyezze be az új s z ı r Œt az
e l sŒdleges s z ı r Œvel a helyére.
HU-8
8

Advertisement

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: