Download Print this page

IBM THINKPAD THINKPAD R40 User Manual

Ibm laptop user manual.
Hide thumbs
   

Advertisement

ThinkPad R40 Series
Checklist bij het uitpakken
Hartelijk dank voor uw aankoop van de IBM ThinkPad R Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen.
Mocht een van de onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met het verkooppunt.
h Computer
h Netsnoer
h AC-adapter
© Copyright IBM Corp. 2003
hBatterij
h Boeken
v Installatie
v Service en
probleem-
oplossing
v Set handleidingen
voor Microsoft
Windows
h Telefoonkabel en
TrackPoint-dopje
Part Number: 92P1251
Installatie
Opmerkingen:
1. Bij sommige modellen worden extra
onderdelen geleverd, die hier niet zijn
afgebeeld.
2. Bij sommige modellen wordt een
diskettestation meegeleverd.
3. De computer is uitgerust met IBM
Disk-to-Disk herstel. Alles wat u nodig
hebt om de in de fabriek geïnstalleerde
bestanden en programma's te herstellen,
staat op de vaste schijf. Dankzij Disk-to-
Disk herstel hebt u geen Herstel-CD
meer nodig. Voor meer informatie raad-
pleegt u "Vooraf geïnstalleerde software
herstellen" in de publicatie Service en
probleemoplossing.
1

Advertisement

   Related Manuals for IBM THINKPAD THINKPAD R40

   Summary of Contents for IBM THINKPAD THINKPAD R40

 • Page 1

  Checklist bij het uitpakken Hartelijk dank voor uw aankoop van de IBM ThinkPad R Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met het verkooppunt.

 • Page 2

  De computer installeren 1. De batterij installeren. a) Breng de zijkant van de batterij op één lijn met de zijkant van het batterij- compartiment van de computer 1 en druk de batterij daarna voorzichtig in het compartiment 2 . b) Schuif de vergrendeling in de vergrendelde positie. 2.

 • Page 3

  U kunt bijvoorbeeld de TrackPoint en de touchpad laten aanwijzen met hun uitgebreide functies. Of u gebruikt de TrackPoint om mee aan te wijzen en de touchpad alleen voor zijn uitgebreide functies, of andersom. Voor meer informatie over de UltraNav drukt u op de Access IBM-knop om Access IBM, het online Help-systeem, te gebrui- ken.

 • Page 4

  Als u op een van deze toetsen drukt na het voltooien van Windows-setup verschijnt de volume-indicator enkele seconden lang op het scherm. Meer informatie over volumeregeling vindt u in Access IBM, het online Help-systeem. 6. Windows installeren. De computer wordt geleverd met een Microsoft Windows XP- of Windows 2000-besturingssysteem. Nadat u de computer hebt aangezet, volgt u de aanwijzingen op het scherm om de installatie van het besturingssysteem te voltooien.

 • Page 5

  7. Access IBM gebruiken. Wanneer u een vraag hebt over uw computer, of wanneer u IBM-websites wilt Access IBM bekijken, drukt u op de Access IBM-knop om Access IBM te openen. Access IBM is een omvangrijk hulp- en informatiecentrum voor uw computer, dat bij levering al op uw computer is geïnstalleerd.

 • Page 6

  SO-DIMM installeert die niet wordt ondersteund door de computer, geeft de computer een geluidssignaal en start hij niet op. U kunt de gewenste geheugenoptie aanschaffen bij een IBM-dealer of via een IBM-vertegenwoordiger. Waarschuwing: Voordat u begint met het installeren van een module dient u een metalen tafel of een geaard metalen voorwerp aan te raken.

 • Page 7

  Als er al een SO-DIMM in het geheugencompartiment is geïnstalleerd, verwijdert u deze door de klemmetjes aan weerszijden van de aansluiting tegelijkertijd naar buiten te duwen. Bewaar de oude DIMM goed. 5. In de zijkant van de geheugenmodule zit een uitsparing. Waarschuwing: Om beschadiging van de geheugenmodule te voorkomen, dient u de contactrand ervan nooit aan te raken.

 • Page 8

  1. Zet de computer aan. 2. Druk op de Access IBM-knop als het bericht “Druk op de blauwe Access IBM-knop om de normale opstartprocedure te onder- breken” links onder op het scherm wordt afgebeeld. Access IBM Predesktop Area wordt weergegeven op het scherm. (Als u de servicepartitie van het vaste-schijfstation hebt gewist, of het vaste-schijfstation zelf hebt vervangen, verschijnt Access IBM Predesktop Area niet.

 • Page 9

  Uw naam: _________________________ Naam bedrijf: _________________________ Modelnummer: _________________________ Serienummer: _________________________ Gekocht bij: _________________________ Website IBM-service: _________________________ IBM-servicenummer: _________________________ Opmerkingen: Handelsmerken De volgende benamingen zijn handelsmerken van IBM: ThinkPad TrackPoint UltraNav Microsoft en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: