Download Print this page

Advertisement

Käyttöopas
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Käyttöopas ThinkPad X131e...

 • Page 2

  • Liite D ”Huomioon otettavaa” sivulla 143 Turvaohjeet, takuutiedot ja asennusopas ja Regulatory Notice on ladattu verkkosivustoon. Saat ne siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides ja valitsemalla kohdan User Guides & Manuals (käyttöoppaat ja ohjeet) ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Ensimmäinen painos (kesäkuu 2012) ©...

 • Page 3: Table Of Contents

  Luku 6. Laitteiden vaihto ..59 Akun käsittely ... . . Staattiselta sähköltä suojautuminen ..Verkkoyhteyden muodostus ..© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  A:n sähkövirta vaihetta kohti ..Tietokoneen hoito ... . . Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa ..Tietokoneen ulkokuoren puhdistus ..

 • Page 5

  Tavaramerkit ....Liite C. ENERGY STAR -merkin käyttöön oikeutetut tietokoneen mallit....© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 6

  Käyttöopas...

 • Page 7: Lue Tämä Ensin

  Sijoita verkkolaitteen, hiiren, näppäimistön, tulostimen ja muiden elektronisten laitteiden johdot tai tietoliikennekaapelit siten, että ne eivät joudu puristuksiin tietokoneen tai muiden laitteiden väliin, ettei niiden päälle astuta, ettei niihin voi kompastua tai ettei niihin kohdistu muuta riskiä, joka voi häiritä tietokoneen toimintaa. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Tärkeät Turvaohjeet

  Suojaa tietokone ja tiedot tietokoneen siirron ajaksi. Ennen kuin siirrät tietokonetta, jossa on kiintolevyasema, tee jokin seuraavista toimista ja varmista, että virtakytkimen merkkivalo ei pala tai että se vilkkuu: • katkaise tietokoneesta virta • Aseta tietokone lepotilaan. • Aseta tietokone horrostilaan. Muutoin tietokone saattaa vaurioitua ja tietoja voi kadota.

 • Page 9: Välittömiä Toimia Edellyttävät Tapahtumat Tai Tilat

  Kaikkia lisävarusteen tai vaihto-osan mukana toimitettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tietokoneen sisällä saattaa olla osia, joissa on jännite, vaikka virran merkkivalo ei pala. Jos tuotteessa on verkkojohto, varmista aina, että virta on katkaistu ja että tuotteen verkkojohto on irrotettu virtalähteestä, © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 10

  ennen kuin irrotat tuotteen kansia. Jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteys asiakastukikeskukseen. Vaikka tietokoneen osat eivät liiku sen jälkeen, kun verkkojohto on irrotettu, ota seuraava varoitus huomioon: VAROITUS: Vaarallisia liikkuvia osia. Varo, etteivät sormet tai muut ruumiinosat kosketa osiin. VAROITUS: Tärkeää: Ennen kuin vaihdat asiakkaan vaihdettavissa olevia osia, sammuta tietokone ja odota kolmesta viiteen minuuttia jotta tietokone ehtii jäähtyä, ennen kuin avaat tietokoneen kotelon.

 • Page 11

  Varmista, että käytössä olevat jatkojohdot, ylijännitesuojat, UPS-laitteet ja jatkopistorasiat pystyvät käsittelemään tuotteen edellyttämiä jännitteitä. Älä koskaan ylikuormita näitä laitteita. Jos käytät jatkopistorasioita, kuormitus ei saa ylittää jatkopistorasian syöttötehoa. Jos sinulla on kuormitukseen, jännitevaatimuksiin tai syöttötehoon liittyviä kysymyksiä, pyydä lisätietoja sähköasentajalta. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12

  Pistokkeet ja pistorasiat VAARA Jos pistorasia, johon aiot kytkeä tietokoneen tai siihen liittyvät laitteet, näyttää vahingoittuneelta tai kuluneelta, älä käytä pistorasiaa vaan anna valtuutetun sähköasentajan vaihtaa sen tilalle uusi rasia. Älä väännä pistoketta tai tee siihen muutoksia. Jos pistoke vahingoittuu, ota yhteys valmistajaan ja pyydä...

 • Page 13

  Akkuihin liittyvä yleinen turvaohje VAARA Kaikissa Lenovo-tietokoneissa on litteä nappiparisto, josta järjestelmän kello saa virtansa. Paristoa ei voi ladata. Lisäksi monissa mobiilituotteissa, kuten kannettavissa tietokoneissa, on ladattava akku, josta tuote saa virtaa ollessaan irti sähköverkosta. Lenovon tuotteen mukana toimittamat akut ja paristot on testattu yhteensopivuuden varmistamiseksi, ja ne saa vaihtaa vain hyväksyttyihin osiin.

 • Page 14

  Litiumparistoon liittyvä turvaohje VAARA Vääräntyyppinen paristo voi asennettuna räjähtää. Litiumpariston saa vaihtaa vain samanlaiseen tai vastaavaan valmistajan suosittelemaan litteään nappiparistoon. Paristo sisältää litiumia ja voi räjähtää, jos sitä ei käytetä, käsitellä tai hävitetä oikein. Älä • Estä paristoa joutumasta kosketukseen veden kanssa •...

 • Page 15

  • Poista peitelevyn tuuletusaukkoihin kerääntynyt pöly. Pölyisissä ja vilkasliikenteisissä paikoissa olevia tietokoneita pitää mahdollisesti puhdistaa useammin. • Älä rajoita tai peitä tuuletusaukkoja. • Älä käytä tietokonetta kalustukseen upotettuna, koska tämä saattaa lisätä ylikuumenemisen vaaraa. • Tietokoneeseen ohjautuvan ilmavirran lämpötila saa olla enintään 35 °C. © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Sähköturvaohjeet VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun välttämiseksi: • Älä käytä tietokonetta ukonilman aikana. • Älä liitä kaapeleita tietokoneeseen tai irrota niitä äläkä tee asennus- tai huoltotoimia tai kokoonpanon muutoksia ukonilman aikana. • Kytke kaikki verkkojohdot oikein asennettuihin ja maadoitettuihin pistorasioihin. •...

 • Page 17

  Standardin EN 50332-2 määritysten vastaisten kuulokkeiden käyttö voi olla vaarallista, sillä tällaisissa kuulokkeissa äänenpaine voi olla liian suuri. Jos Lenovo-tietokoneen mukana on toimitettu kuulokkeet (tietokone ja kuulokkeet on toimitettu yhtenä pakettina), kyseinen tietokoneen ja kuulokkeiden yhdistelmä on standardin EN 50332-1 määritysten mukainen.

 • Page 18

  Käyttöopas...

 • Page 19: Luku 1. Tuotteen Yleiskuvaus

  ”ThinkVantage-ohjelmat ” sivulla 12 Tietokoneen liitäntöjen, säädinten ja merkkivalojen sijainti Tässä jaksossa esitellään tietokoneen peruslaitteet. Jakso sisältää myös tiedot, joiden avulla voit aloittaa tietokoneen käytön. Laite edestä Kuva 1. ThinkPad X131e edestä ® Sisäinen kamera Järjestelmän tilan merkkivalo (valaistu ThinkPad -logo) ®...

 • Page 20

  Sisäinen kamera Sisäisen kameran avulla voit ottaa valokuvia tai järjestää videoneuvottelun. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Sisäisen kameran käyttö” sivulla 36. Järjestelmän tilan merkkivalo (valaistu ThinkPad-logo) Valaistu ThinkPad-logo kämmentuessa toimii järjestelmän tilan ilmaisimena. Tietokoneessa on useita tilan ilmaisimia. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Järjestelmän tilan merkkivalot” sivulla 6. ®...

 • Page 21: Laite Oikealta

  Laite oikealta Kuva 2. ThinkPad X131e oikealta Muistikortin lukulaitteen paikka HDMI-portti Always On USB -portti Virran tilan merkkivalo Verkkolaitteen vastake Turvalukon aukko Muistikortin lukulaitteen paikka Tietokoneen mallin mukaan tietokoneessa voi olla muistikorttien lukulaitteen paikka. Lisätietoja tuetuista korteista on kohdassa ”Flash Media -kortin käyttö” sivulla 37.

 • Page 22: Laite Vasemmalta

  Jos akku on asennettu tietokoneeseen, merkkivalo palaa vihreänä, kun akku latautuu. Turvalukon aukko Suojaa tietokone varkaudelta ostamalla tähän turvalukon aukkoon sopiva vaijerilukko, jonka voit kiinnittää johonkin kiinteään esineeseen. Laite vasemmalta Kuva 3. ThinkPad X131e vasemmalta VGA (Video Graphics Array) -liitäntä Tuuletusaukko Ethernet-liitäntä USB 3.0 -liitännät Yhdistelmä-ääniliitäntä...

 • Page 23: Laite Alta

  • Yhdistelmä-ääniliitäntä ei tue tavallista mikrofonia. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Äänitoimintojen käyttö” sivulla 36. Laite alta Kuva 4. ThinkPad X131e alta Paristo SIM-korttipaikka Lisämuistipaikka Langattoman suuralueverkkokortin PCI Express Mini -korttipaikka PCI Express Mini -korttipaikka lähiverkko- tai...

 • Page 24: Merkkivalot

  Paristo Tietokonetta voidaan käyttää akkuvirralla, jos verkkovirtaa ei ole saatavilla. Voit säätää virrankäyttöasetuksia haluamallasi tavalla Power Manager -ohjelman avulla. Lisätietoja asetuksista on Power Manager -ohjelman ohjetoiminnossa. SIM-korttipaikka Jos tietokoneessa on langattoman suuralueverkkoyhteyden (Wide Area Network, WAN) mahdollistava ominaisuus, tietokone saattaa edellyttää SIM (Subscriber Identification Module) -kortin käyttöä, jotta langattomia suuralueverkkoyhteyksiä...

 • Page 25

  Merkkivalon palaminen tarkoittaa seuraavaa: • Punainen: Tietokoneen virta on kytkettynä (tietokone on normaalissa toimintatilassa). • Nopeasti vilkkuva punainen: Tietokone on siirtymässä lepo- tai horrostilaan. • Hitaasti vilkkuva punainen: Tietokone on lepotilassa. • Ei pala: Tietokoneen virta on katkaistu, tai tietokone on horrostilassa. Luku 1 Tuotteen yleiskuvaus...

 • Page 26

  Langattoman yhteyden tilan merkkivalo Langattoman yhteyden tilan merkkivalo sijaitsee tietokoneen ulkokannessa. Merkkivalon palaminen tarkoittaa seuraavaa: • Vihreä: Tietokoneen langattomat ominaisuudet ovat käytössä. • Ei pala: Tietokoneen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä. Virran tilan merkkivalo Tietokoneessa on merkkivalo, joka ilmaisee virransyötön tilan. Merkkivalon palaminen tarkoittaa seuraavaa: •...

 • Page 27: Tärkeiden Tuotteen Tunnistetietojen Sijainti

  Tärkeiden tuotteen tunnistetietojen sijainti Tämän osion tietojen avulla voit paikantaa tietokoneen tyypin ja mallin tarran, FCC-tunnisteen, ® IC-laitehyväksyntämerkinnän ja Microsoft Certificate of Authenticity (COA) -aitoustodistustarran. Koneen tyypin ja mallin tarra Koneen tyyppi- ja mallimerkintä helpottaa tietokoneen tunnistamista. Kun otat yhteyttä Lenovon tukipalveluun, tukihenkilöt tunnistavat tietokoneesi koneen tyyppi- ja mallitietojen perusteella.

 • Page 28: Certificate Of Authenticity (coa) -aitoustodistustarra

  Jos olet ostanut langattomalla suuralueverkkoyhteydellä varustetun tietokoneen, langaton WAN PCI Express Half Mini -kortti on asennettu tehtaalla. Voit irrottaa kortin korjausta tai vaihtoa varten noudattamalla ohjeita, jotka ovat kohdassa ”Langattoman lähiverkkoyhteyden PCI Express Mini -kortin vaihto” sivulla 66. Huomautus: Tietokoneessa saa käyttää vain Lenovon hyväksymiä langattomia lähiverkkokortteja tai langattomia suuralueverkkokortteja.

 • Page 29: Tekniset Tiedot

  • Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory (DDR3 SDRAM) -muistimoduulit Tallennuslaite • 2,5 tuuman (7 mm korkuinen) kiintolevyasema tai 2,5 tuuman (7 mm korkuinen) Solid State Drive -asema Näyttö Värinäyttö käyttää TFT-tekniikkaa. • Koko: 11,6 tuumaa (294.64 mm) •...

 • Page 30: Käyttöympäristö

  Virtalähde (verkkolaite) • Siniaaltomuotoinen tulo, 50 - 60 Hz • Verkkovirtalaitteen syöttöjännite: 100 - 240 voltin vaihtovirta, 50 - 60 Hz Akku • Litiumioniakku Akun käyttöaika • Tehtäväpalkissa näkyvä Power Manager -apuohjelman akkumittari ilmaisee akun jäljellä olevan varauksen prosentteina. • Power Manager -apuohjelma ilmaisee akun kunnon vihreän, keltaisen tai punaisen ilmaisimen avulla. Jos akun ilmaisin on punainen ja akun takuu on voimassa, takuu kattaa akun vaihdon.

 • Page 31: Thinkvantage-ohjelmien Käyttö

  7 -käyttöjärjestelmä, ThinkVantage-ohjelma voidaan käynnistää Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelmista tai ohjauspaneelista. • ThinkVantage-ohjelmien käynnistys Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelmasta Valitse Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla ohjelman kuvaketta. Huomautus: Jos ohjelman kuvake on himmennetty Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelman ikkunassa, sinun on asennettava ohjelma manuaalisesti.

 • Page 32: Thinkvantage-ohjelmien Esittely

  Ohjelmat Lenovo - SimpleTap System Update Järjestelmä ja suojaus Lenovo - Päivitykset ja ajurit Huomautus: Jotkin ohjelmat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa tietokonemalleissa. ThinkVantage-ohjelmien esittely Tässä osiossa on lyhyt kuvaus joistakin ThinkVantage-ohjelmista. Huomautus: Jotkin ohjelmat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa tietokonemalleissa.

 • Page 33

  ThinkVantage Communications Utility -ohjelman avulla voidaan määrittää sisäisen kameran ja äänilaiteiden asetuksia. Lenovo Solution Center Lenovo Solution Center -ohjelman avulla voit tehdä tietokoneongelmien vianmäärityksiä sekä ratkaista ongelmia. Se yhdistää vianmääritystestit, järjestelmätietojen keräämisen, suojaustilan sekä tukitiedot ja vinkit järjestelmän mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

 • Page 34

  SimpleTap-ohjelmalla voi muokata helposti tietokoneen perusasetuksia, kuten kaiuttimien mykistämistä, äänenvoimakkuuden säätöä, tietokoneen käyttöjärjestelmän lukitsemista, ohjelman käynnistämistä, Web-sivun avaamista tai tiedoston avaamista. SimpleTap-ohjelman avulla voit myös käyttää Lenovo App Shop -sivustoa, josta voit ladata monenlaisia sovelluksia ja tietokoneohjelmistoja. Voit aloittaa SimpleTap-ohjelman nopeasti napsauttamalla työpöydällä olevaa punaista SimpleTap-käynnistyspistettä.

 • Page 35: Luku 2. Tietokoneen Käyttö

  ”Sisäisen kameran käyttö” sivulla 36 • ”Flash Media -kortin käyttö” sivulla 37 Tietokoneen rekisteröinti Kun rekisteröit tietokoneen, antamasi tiedot tallennetaan tietokantaan, jonka avulla Lenovo voi ottaa sinuun yhteyden ongelmatilanteissa. Tämän lisäksi joissakin maissa rekisteröidyt käyttäjät saavat käyttöönsä lisäetuja ja -palveluja. Voit rekisteröidä Lenovo-tietokoneesi seuraavasti: •...

 • Page 36: Erikoisnäppäimet Ja -painikkeet

  ”Kiintolevy- tai SSD-aseman tietojen poistoa koskeva huomautus” sivulla 50. Miten saan muodostettua Internet-yhteyden eri sijainneista? • Saat lisätietoja langattomien verkkojen käyttöön liittyvien häiriöiden vianmäärityksestä siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/support/faq • Hyödynnä Access Connections -ohjelman verkkotoimintoja. • Saat lisätietoja tietokoneen langattomien ominaisuuksien käytöstä tutustumalla kohtaan ”Langattomat yhteydet” sivulla 29.

 • Page 37: Toimintonäppäinyhdistelmät

  Toimintonäppäinyhdistelmät Kun haluat käyttää Fn-toimintonäppäimen ja muiden näppäinten yhdistelmiä, pidä Fn-näppäintä alhaalla ja paina haluamaasi toimintonäppäintä . Vapauta molemmat näppäimet. Äänenvoimakkuuden säätimet ja mykistyspainike Jos haluat säätää nopeasti tietokoneen äänenvoimakkuutta tai mykistää äänen tai mikrofonin, paina jotakin seuraavista näppäinyhdistelmistä. • Fn + Esc: Kaiuttimen mykistys •...

 • Page 38

  • radiolaitteiden ajurit. Voit ladata nämä ajurit osoitteesta http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Kameran ja äänen asetusten aloitus • Fn + F6 Avaa tietoliikenneasetusten ikkuna näppäinyhdistelmällä Fn + F6. Tässä ikkunassa voit ottaa kuvan ja muuttaa kameran ja äänen asetuksia. Näyttölaitteen vaihto • Fn + F7 Painamalla Fn + F7 voit siirtyä...

 • Page 39: Windows-näppäin

  Windows-näppäin Voit tuoda Windowsin Käynnistä-valikon näkyviin tai piilottaa sen painamalla Windows-näppäintä Windows-näppäintä voi myös käyttää yhdessä toisen näppäimen kanssa muiden toimintojen suorittamiseksi. Saat lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmän ohjeesta. UltraNav-paikannuslaitteen käyttö Tietokoneessa on valmiina UltraNav-paikannuslaite. UltraNav-paikannuslaite sisältää TrackPoint-paikannuslaitteen ja kosketuslevyn, jotka kumpikin ovat perus- ja lisätoimintoja sisältäviä paikannuslaitteita.

 • Page 40: Trackpoint-paikannuslaitteen Käyttö

  TrackPoint-paikannuslaitteen käyttö TrackPoint-paikannuslaitteen muodostavat näppäimistössä oleva paikannustappi ja näppäimistön alapuolella sijaitsevat kolme painiketta. Tappi ohjaa osoittimen liikettä kuvaruudussa reagoimalla eri suuntiin kohdistuvaan paineeseen, mutta itse tappi ei liiku. Osoitin liikkuu paineen suuntaan nopeudella, joka vastaa tappiin kohdistuvaa painetta. Vasen ja oikea painike toimivat tavallisen hiiren ykkös- ja kakkospainikkeen tavoin.

 • Page 41: Kosketuslevyn Käyttö

  Huomautus: Jos vaihdat näppäimistön, uuden näppäimistön mukana toimitetaan yksi paikannustapin pää. Voit halutessasi käyttää vanhan näppäimistön paikannustapin päätä uudessa näppäimistössä. Kosketuslevyn käyttö Kosketuslevy on TrackPoint-painikkeiden alapuolella oleva levy näppäimistön alaosassa. Voit siirtää osoitinta näytössä liu'uttamalla sormea kosketuslevyllä siihen suuntaan, johon haluat osoittimen liikkuvan. Kosketuslevyn vasen ja oikea alareuna toimivat hiiren painikkeiden tavoin.

 • Page 42: Ultranav-paikannuslaitteen Käytöstä Poisto Ja Erillisen Hiiren Käyttö

  UltraNav-paikannuslaitteen käytöstä poisto ja erillisen hiiren käyttö Jos liität erillisen hiiren USB-porttiin, erillinen hiiri, TrackPoint-paikannuslaite ja kosketuslevy ovat käytettävissä samanaikaisesti. TrackPoint-paikannuslaitteen tai kosketuslevyn käytöstä poisto Jos haluat poistaa TrackPoint-paikannuslaitteen tai kosketuslevyn käytöstä, toimi seuraavasti: 1. Valitse Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli ➙ Laitteisto ja äänet ➙ Hiiri ➙ UltraNav. 2.

 • Page 43: Verkkolaitteen Käyttö

  Verkkolaitteen käyttö Tietokoneen virtalähteenä voi olla joko tietokoneen mukana toimitettu litium-ioniakku tai verkkovirta, joka välittyy verkkolaitteen kautta. Verkkovirtaa käytettäessä akku latautuu automaattisesti. Tietokoneen mukana toimitetussa verkkolaitteessa on kaksi perusosaa: • muuntaja, joka muuntaa vaihtovirran tietokoneelle sopivaksi • verkkojohto, joka kytketään pistorasiaan ja verkkolaitteen muuntajaan. Huomio: Väärän verkkojohdon käyttö...

 • Page 44: Akun Varauksen Hallinta

  Akun varauksen hallinta Power Manager -ohjelman avulla voit helposti määrittää virranhallinnan asetukset käyttötapojesi mukaisiksi niin, että suorituskyky on mahdollisimman hyvä ja virtaa kuluu mahdollisimman vähän. Ohjeet Power Manager -ohjelman käynnistämiseen ovat kohdassa ”ThinkVantage-ohjelmien käyttö” sivulla Lisätietoja Power Manager -ohjelmasta on ohjelman ohjetoiminnossa. Virransäästötilat Virransäästötiloja on useita, ja niitä...

 • Page 45: Akun Käsittely

  Jos järjestelmään asennetaan valtuuttamaton akku tai muihin järjestelmiin suunniteltu akku, järjestelmä ei lataudu. Huomio: Lenovo ei ole vastuussa luvattomien akkujen suorituskyvystä eikä turvallisuudesta, eikä vastaa luvattomien akkujen käytöstä johtuvista vahingoista tai vioista. Huomautus: Jos tietokoneeseen asennetaan luvaton akku, näkyviin tulee seuraava ilmoitus: Tämä...

 • Page 46: Verkkoyhteyden Muodostus

  VAARA Asennettu vääräntyyppinen akku voi räjähtää. Akku sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita. Voit vähentää onnettomuusriskiä noudattamalla seuraavia ohjeita: • Akun saa vaihtaa vain Lenovon suosittelemaan akkuun. • Älä vie akkua tulen lähelle. • Estä akkua joutumasta kosketuksiin liiallisen lämmön kanssa. •...

 • Page 47: Ethernet-yhteydet

  Access Connections on yhteyksien muodostuksessa käytettävä apuohjelma, jolla voidaan luoda ja hallita sijaintiprofiileja. Kussakin sijaintiprofiilissa on tallennettuna kaikki verkko- ja Internet-kokoonpanoasetukset, joita tarvitaan muodostettaessa verkkoyhteys jostakin tietystä sijainnista, esimerkiksi kotoa tai työpaikalta. Ethernet-yhteydet Tietokoneen sisäisen Ethernet-ominaisuuden avulla voit muodostaa verkko- tai laajakaistayhteyden (esimerkiksi DSL tai CATV).

 • Page 48

  Lisätietoja langattoman ominaisuuden käytöstä poistamisesta on kohdan ”Langattoman tiedonsiirron käyttöönotto tai käytöstä poisto” sivulla 33 ohjeissa. Huomautus: Jos ostaa langattoman verkkokortin lisävarusteena Lenovo-sivustosta osoitteessa http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Vihjeitä langattoman lähiverkkoyhteyden käyttäjille • Sijoita tietokone siten, että sen ja langattoman verkon liityntäpisteen välissä on mahdollisimman vähän esteitä.

 • Page 49

  2. Valitse Laitteisto ja äänet. 3. Valitse Laitteet ja tulostimet. Voit lähettää tietoja Bluetooth-laitteeseen seuraavasti: 1. Napsauta lähettäviä tietoja hiiren kakkospainikkeella. 2. Valitse Lähetä ➙ Bluetooth-laitteet. Saat lisätietoja Windowsin ohjeesta. Huomautus: Jos käytät tietokoneen langattoman yhteyden muodostavaa ominaisuutta (802.11-standardi) samaan aikaan Bluetooth-lisälaitteen kanssa, tiedonsiirto saattaa hidastua ja langattoman yhteyden muodostavan ominaisuuden teho heikentyä.

 • Page 50

  – Signaalitaso 2 – Signaalitaso 3 Huomautus: Lisätietoja Access Connections -ohjelman mittarista on Access Connections -ohjelman ohjeessa. Access Connections -kuvake ja langattoman yhteyden tilan kuvake Access Connections -ohjelman kuvake ilmaisee yhteyden yleisen tilan. Langattoman yhteyden tilan kuvake ilmaisee langattoman yhteyden signaalin voimakkuuden ja yhteyden tilan. Voit tarkistaa langattoman yhteyden signaalin voimakkuuden ja yhteyden tilan joko avaamalla Access Connections -ohjelman tai kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkissa olevaa Access Connections -ohjelman langattoman yhteyden tilan kuvaketta.

 • Page 51: Esitykset Ja Multimedia

  Langattoman tiedonsiirron käyttöönotto tai käytöstä poisto Voit ottaa langattomat yhteystoiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä toimimalla seuraavasti: • Tuo esiin langattomien toimintojen luettelo, kuten langaton lähiverkkoyhteys, suuralueverkkoyhteys ja Bluetooth, painamalla Fn + F5-näppäinyhdistelmää. Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla.

 • Page 52

  Erillisen näytön liittäminen tietokoneeseen Voit liittää erillisen näytön tietokoneeseen seuraavasti: 1. Kytke ulkoinen näyttö ensin ulkoisen näytön liitäntään ja sitten pistorasiaan. 2. Kytke virta erilliseen näyttöön. 3. Voit vaihtaa käytettävää näyttölaitetta painamalla näppäinyhdistelmää Fn + F7. Näppäinyhdistelmän avulla voit ottaa käyttöön erillisen näytön, tietokoneen näytön tai molemmat. Huomautus: Jos tietokone ei tunnista erillistä...

 • Page 53: Kahden Näyttölaitteen Käyttö

  • Jos käytössä oleva erillinen näyttö on vanha, erotuskyky ja virkistystaajuus saattavat olla rajalliset. Kahden näyttölaitteen käyttö Tässä osassa kerrotaan työpöydän laajennustoiminnosta, jonka avulla voit näyttää kuvaa (samaa tai eri) samanaikaisesti tietokoneen näytössä ja ulkoisessa näytössä. Työpöydän laajennustoiminnon käyttö Tietokone tukee työpöydän laajennustoimintoa. Työpöydän laajennustoiminnon avulla näyttökuva saadaan näkyviin sekä...

 • Page 54: Äänitoimintojen Käyttö

  Huomautus: Näyttölaitteiden symbolien sijainti toisiinsa nähden saa vaihdella, kunhan symbolit koskettavat toisiaan. 7. Napsauta OK-painiketta, jotta muutokset tulisivat voimaan. Huomautus: Jos haluat muuttaa väriasetuksia, napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse kohovalikon vaihtoehto Näytön tarkkuus. Napsauta Lisäasetukset-painiketta, valitse Näyttö-välilehti ja määritä värit. Äänitoimintojen käyttö...

 • Page 55: Flash Media -kortin Käyttö

  videoneuvottelutoiminto. Kamera käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti ja kameran käyttötilan vihreä merkkivalo syttyy. Lisätietoja kameran käyttämisestä ohjelman kanssa on ohjelman mukana toimitetuissa ohjeissa. Jos et halua, että kamera käynnistyy automaattisesti, kun painat Fn + F6 -näppäinyhdistelmää tai kun käytät ohjelmaa, avaa tietoliikenneasetusten ikkuna painamalla Fn + F6 -näppäinyhdistelmää ja poista kamera käytöstä...

 • Page 56: Flash Media -kortin Irrottaminen

  1. Napsauta Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli ➙ Laitteisto ja äänet ➙ Laitehallinta. Jos järjestelmä pyytää pääkäyttäjän salasanaa tai vahvistusta, kirjoita salasana tai vahvista valinnat. 2. Valitse Toiminto-valikosta Lisää vanha laite. Ohjattu laitteen lisääminen -toiminto alkaa. 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Flash Media -kortin irrottaminen Voit poistaa Flash Media -kortin seuraavasti: 1.

 • Page 57: Copyright Lenovo

  Seuraavissa ohjeaiheissa on tietoja työympäristön järjestelystä, tietokonelaitteiston sijoittelusta ja terveellisistä työtavoista. Lenovo pyrkii edistämään vammaisten käyttäjien mahdollisuuksia käsitellä tietoja ja teknisiä laitteita. Lisätietoja tähän liittyvistä ratkaisuista on ohjeaiheessa Tietoja helppokäyttötoiminnoista. Ergonomiaan liittyviä tietoja Työskentely matkustettaessa saattaa vaatia sopeutumista jatkuviin ympäristönmuutoksiin.

 • Page 58: Mukavuus

  Tietoja helppokäyttötoiminnoista Lenovo pyrkii edistämään rajoitteisten ihmisten mahdollisuuksia käsitellä tietoja ja teknisiä laitteita. Seuraavassa on tietoja siitä, miten kuulo-, näkö- ja liikuntavammaiset voivat käyttää tietokonetta tehokkaasti. Teknisten apuvälineiden ja apuohjelmien avulla käyttäjät voivat käsitellä tietoja heille parhaiten sopivassa muodossa.

 • Page 59: Tietokoneen Käyttö Matkoilla

  eivät esimerkiksi voi käyttää hiirtä tai usean näppäimen yhdistelmiä heikentyneen hienomotoriikan vuoksi. Toiset tarvitsevat suuria fontteja tai normaalia voimakkaampaa näytön kontrastia. Joissakin tapauksissa käytettävissä on suurennuslaseja ja sisäisiä puhesyntetisaattoreita. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on Microsoftin ohjeessa. Voit käyttää Helppokäyttötoiminnot-ohjelmaa napsauttamalla Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli ➙ Helppokäyttötoiminnot ➙...

 • Page 60

  • Ethernet-kaapeli • vara-akku (ladattu) • Kuljetuslaukku, jonka pehmustus suojaa tietokonetta vaurioilta. • ulkoinen tallennuslaite. Jos matkustat toiseen maahan, saatat tarvita myös verkkolaitteen kyseisen maan sähköverkkoa varten. Voit ostaa matkalisävarusteita osoitteessa http://www.lenovo.com/accessories. Käyttöopas...

 • Page 61: Luku 4. Suojaus

  Lisätietoja on turvalukon mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Huomautus: Lukkolaitteiden ja turvatoimien arviointi, hankinta ja toteutus on käyttäjän omalla vastuulla. Lenovo ei kommentoi, arvioi eikä takaa lukkolaitteiden ja turvatoimien laatua ja toimivuutta. Salasanojen käyttö Salasanojen avulla voit estää muita käyttämästä tietokonettasi. Kun olet asettanut esimerkiksi käynnistyssalasanan, näyttöön tulee kehote aina, tietokone käynnistetään.

 • Page 62: Käynnistyssalasana

  9. Kirjoita salasana uudelleen Confirm New Password -kenttään ja paina Enter-näppäintä. Huomio: Salasana kannattaa myös kirjoittaa muistiin turvalliseen paikkaan. Jos unohdat salasanan, tietokone on toimitettava Lenovo-jälleenmyyjälle tai -myyntineuvottelijalle salasanan poistoa varten. 10. Kun kuvaruutuun tulee Setup Notice -ikkuna, jatka painamalla Enter-näppäintä.

 • Page 63

  Enter-näppäintä. Huomio: Voi olla tarpeen merkitä salasanat muistiin ja säilyttää niitä turvallisessa paikassa. Jos muussa tapauksessa unohdat käyttäjän salasanan tai sekä käyttäjän että pääkäyttäjän salasanan, Lenovo ei voi nollata salasanojasi tai eheyttää tietoja kiintolevyasemalta. Tietokone on toimitettava Lenovolle tai Lenovo-jälleenmyyjälle, ja kiintolevyasema on vaihdettava. Sinulla tulee olla mukana ostotodistus, ja osista ja palvelusta peritään lisämaksu.

 • Page 64: Pääkäyttäjän Salasana

  10. Paina F10-näppäintä. Kuvaruutuun tulee Setup Confirmation -ikkuna. Tallenna kokoonpanon muutokset ja poistu valitsemalla Yes. Kun seuraavan kerran kytket tietokoneeseen virran, sinun tulee kirjoittaa käyttäjän tai pääkäyttäjän kiintolevysalasana, ennen kuin tietokone käynnistyy ja voit käyttää käyttöjärjestelmää. Kiintolevysalasanan vaihto tai poisto Tee kohdan ”Kiintolevysalasanan asetus”...

 • Page 65

  • Pääkäyttäjän salasanan avulla pääkäyttäjä voi käyttää tietokonetta, vaikka tietokoneen käyttäjä olisi asettanut käynnistyssalasanan. Pääkäyttäjän salasana ohittaa käynnistyssalasanan. • Jos sekä pääkäyttäjän salasana että käynnistyssalasana on asetettu, voit tehdä seuraavat toimet, jos sinulla on pääkäyttäjän salasana: – käynnistyssalasanan poisto – pääkäyttäjän salasanan vaihto tai poisto –...

 • Page 66: Kiintolevyn Suojaus

  Huomio: Voi olla tarpeen merkitä salasana muistiin ja säilyttää sitä turvallisessa paikassa. Jos unohdat kiintolevysalasanan, Lenovo ei voi poistaa salasanaa. Tietokone on toimitettava Lenovolle tai Lenovo-jälleenmyyjälle, ja emolevy on vaihdettava. Sinulla tulee olla mukana ostotodistus, ja osista ja palvelusta peritään lisämaksu.

 • Page 67: Turvapiirin Asetus

  Turvapiirin asetus Luottamuksellisia tietoja sähköisessä muodossa siirtäville verkkotietokoneille on asetettu tiukat turvallisuusvaatimukset. Tilaamiesi lisävarusteiden mukaan tietokone saattaa sisältää sisäisen turvapiirin eli salaussuorittimen. Turvapiirin ja Client Security Solution -ohjelman avulla voit • suojata tietoja ja järjestelmää • vahvistaa tietokoneen käytön hallintaa •...

 • Page 68: Kiintolevy- Tai Ssd-aseman Tietojen Poistoa Koskeva Huomautus

  Solid State Drive -asemaa tai voimakkaan magneettikentän avulla, jolloin tiedoista tulee lukukelvottomia. Suosittelemme kuitenkin tietojen lopulliseen poistoon tarkoitettujen ohjelmien tai palvelujen käyttöä. Nämä ohjelmat tai palvelut ovat yleensä maksullisia. Lenovo toimittaa Secure Data Disposal -työkalun kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman tietojen poistoa varten. Voit noutaa sovelluksen osoitteesta http://www.lenovo.com/support Huomautus: Molempien sovellusten ajo kestää...

 • Page 69: Palomuurien Käyttö

  Tietokoneeseen on esiasennettu virustentorjuntaohjelma, jonka avulla voit havaita ja poistaa viruksia. Virustentorjuntaohjelma auttaa havaitsemaan ja poistamaan viruksia. Lenovo toimittaa tietokoneessa virustentorjuntaohjelmiston täydellisen version, johon sinulla on 30 päivän maksuton käyttöoikeus. 30 päivän jälkeen käyttöoikeus on uusittava, jotta saat jatkossa päivityksiä...

 • Page 70

  Käyttöopas...

 • Page 71: Luku 5. Yleiskuvaus Elvytyksestä

  Elvytystietovälineet voivat käsittää käynnistystietovälineen ja tietoja sisältävän tietovälineen. Koska Microsoft Windowsin käyttöoikeussopimus määrää, että käyttäjä voi luoda vain yhden tietovälineen, on tärkeää säilyttää luotuja elvytystietovälineitä turvallisessa paikassa. Elvytystietovälineiden luonti Tässä osassa on ohjeet elvytystietovälineiden luontiin. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 72: Varmistuskopiointi Ja Elvytys

  Windows-käyttöjärjestelmän ja sovellukset. Varmistuskopiointi Tässä osassa kerrotaan, miten varmistuskopiointi suoritetaan Rescue and Recovery -ohjelman avulla. 1. Valitse Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Parannetut varmistuskopiointi- ja palautusominaisuudet. Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -ohjelma.

 • Page 73: Rescue And Recovery -työtilan Käyttö

  Suorita varmistuskopiointi loppuun noudattamalla kuvaruutuun tulevia ohjeita. Elvytystoimien toteutus Tässä osassa kerrotaan, miten elvytystoimet suoritetaan Rescue and Recovery -ohjelman avulla. 1. Valitse Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Parannetut varmistuskopiointi- ja palautusominaisuudet. Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -ohjelma.

 • Page 74: Pelastamistietovälineen Luonti Ja Käyttö

  Pelastamistietovälineen luonti Tässä osassa on ohjeet pelastamistietovälineen luontiin. 1. Napsauta Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Parannetut varmistuskopiointi- ja palautusominaisuudet. Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -ohjelma. 2. Napsauta Rescue and Recovery -ohjelman pääikkunassa Rescue and Recovery -ohjelman lisätoimintojen aloitus -nuolta.

 • Page 75: Esiasennettujen Sovellusten Ja Laiteajurien Uudelleenasennus

  • Jos olet luonut pelastamistietovälineen tietolevyn avulla, käytä pelastamistietovälinettä seuraavien ohjeiden mukaan: 1. Katkaise tietokoneesta virta. 2. Painele F12-näppäintä, kun käynnistät tietokoneen. Kun Boot Menu -ikkuna avautuu, vapauta F12-näppäin. 3. Valitse Boot Menu -ikkunasta haluamasi optinen asema ensimmäiseksi käynnistyslaitteeksi. Aseta sitten pelastamistietolevy ulkoiseen optiseen asemaan ja paina Enter-näppäintä.

 • Page 76: Elvytykseen Liittyvien Ongelmien Ratkaisu

  • Jos laitteen alihakemistossa on asennustiedot sisältävä tiedosto (tiedosto, jonka tunniste on .inf), laiteajurin asennukseen voi käyttää Windowsin Ohjauspaneelin Lisää uusi laite -apuohjelmaa. Tällä apuohjelmalla ei kuitenkaan voi asentaa kaikkia laiteajureita uudelleen. Kun Ohjattu uuden laitteen asentaminen -ikkunassa kehotetaan määrittämään asennettava laiteajuri, napsauta painikkeita Levy ja Selaa.

 • Page 77: Luku 6. Laitteiden Vaihto

  Tämä järjestelmä ei tue valtuuttamattomia akkuja eikä muihin järjestelmiin suunniteltuja akkuja. Jos järjestelmään asennetaan valtuuttamaton akku tai muihin järjestelmiin suunniteltu akku, järjestelmä ei lataudu. Huomio: Lenovo ei ole vastuussa luvattomien akkujen suorituskyvystä eikä turvallisuudesta, eikä vastaa luvattomien akkujen käytöstä johtuvista vahingoista tai vioista. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 78

  Huomautus: Jos tietokoneeseen asennetaan luvaton akku, näkyviin tulee seuraava ilmoitus: Tämä järjestelmä ei tue asennettua akkua, eikä sitä ladata. Vaihda akku oikeaan, tälle järjestelmälle tarkoitettuun Lenovon akkuun. VAARA Asennettu vääräntyyppinen akku voi räjähtää. Akku sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita. Voit vähentää...

 • Page 79: Sim-kortin Vaihto

  4. Aseta täyteen ladattu akku niin, että se napsahtaa paikalleen , ja liu'uta sitten akun salpa lukitusasentoon 5. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. SIM-kortin vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. Tietokone saattaa edellyttää SIM-korttia langattomien suuralueverkkoyhteyksien muodostamiseen. Toimitusmaasta riippuen SIM-kortti on ehkä...

 • Page 80

  5. Työnnä SIM-korttia sisäänpäin ja päästä kortista irti. SIM-kortti vapautuu. Liu'uta SIM-kortti varovasti ulos korttipaikasta 6. Aseta SIM-kortti lujasti korttipaikkaan. 7. Sulje SIM-kortin luukku, kunnes se napsahtaa paikalleen. Käyttöopas...

 • Page 81: Kiintolevyaseman Tai Solid State Drive -aseman Vaihto

  8. Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohta ”Akun vaihto” sivulla 59. 9. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Jos tyhjä kortti löytyy tietokoneen mukana toimitetuista materiaaleista, SIM-kortti on jo asennettu SIM-korttipaikkaan, eikä asennusta tarvita. Kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman vaihto Tulosta nämä...

 • Page 82

  4. Irrota ruuvit ja irrota sitten kansi 5. Irrota ruuvit ja liu'uta sitten kiintolevyasema tai SSD-asema ulos 6. Irrota kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema nostamalla sen vasenta reunaa. Käyttöopas...

 • Page 83

  7. Aseta uusi kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman asemapaikkaan. 8. Liu'uta kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema tiukasti liitäntään ja kiinnitä ruuvit takaisin 9. Kiinnitä kansi ja käännä sitä alaspäin . Kiristä ruuvit 10.

 • Page 84: Langattoman Lähiverkkoyhteyden Pci Express Mini -kortin Vaihto

  11. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Langattoman lähiverkkoyhteyden PCI Express Mini -kortin vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. VAARA Älä liitä puhelinkaapelia puhelinpistorasiaan tai irrota sitä siitä ukonilman aikana. VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Vältät sähköiskuvaaran irrottamalla kaapelit, ennen kuin avaat korttipaikan kannen.

 • Page 85

  5. Jos uuden kortin mukana on toimitettu liittimien poistotyökalu, irrota sillä kaapelit kortista. Jos tällaista työkalua ei ole toimitettu, irrota kaapelit tarttumalla liittimiin sormin ja vetämällä ne varovasti irti. 6. Irrota ruuvi . Kortti nousee ylös . Poista kortti. 7. Aseta uusi PCI Express Mini -kortti vastakkeeseen siten, että kortin liitäntäreuna osuu vastakkeessa olevaan liitäntään .

 • Page 86: Langattoman Lähiverkkoyhteyden Pci Express Half Mini -kortin Vaihto

  8. Liitä antennikaapelit uuteen PCI Express Mini -korttiin. Kytke harmaa kaapeli merkinnällä ”MAIN” tai ”M” varustettuun kortin vastakkeeseen ja musta kaapeli merkinnällä ”AUX” tai ”A” varustettuun vastakkeeseen. 9. Kiinnitä kansi ja käännä sitä alaspäin . Kiristä ruuvit 10. Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohta ”Akun vaihto” sivulla 59. 11.

 • Page 87

  VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Vältät sähköiskuvaaran irrottamalla kaapelit, ennen kuin avaat korttipaikan kannen. Huomio: Ennen kuin aloitat PCI Express Half Mini -kortin asennuksen, kosketa metallipöytää tai maadoitettua metalliesinettä. Näin voit poistaa staattisen sähkön kehostasi. Staattinen sähkö voi vahingoittaa korttia. Voit vaihtaa langattoman lähiverkkoyhteyden PCI Express Half Mini -kortin seuraavasti: 1.

 • Page 88

  6. Irrota ruuvi . Kortti nousee ylös . Poista kortti. 7. Irrota metallikotelo PCI Express Half Mini -kortista. 8. Kiinnitä metallikotelo uuteen PCI Express Half Mini -korttiin. Käyttöopas...

 • Page 89

  9. Aseta uusi PCI Express Half Mini -kortti vastakkeeseen siten, että kortin liitäntäreuna osuu vastakkeessa olevaan liitäntään . Kääntele korttia, kunnes saat sen napsahtamaan paikalleen. Kiinnitä kortti paikalleen ruuvilla 10. Liitä antennikaapelit uuteen PCI Express Half Mini -korttiin. Kytke punainen kaapeli MAIN- tai M-merkinnällä...

 • Page 90: Muistimoduulin Vaihto

  11. Kiinnitä kansi ja käännä sitä alaspäin . Kiristä ruuvit 12. Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohta ”Akun vaihto” sivulla 59. 13. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Muistimoduulin vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. Tietokoneen muistin lisääminen nopeuttaa ohjelmien ajoa.

 • Page 91

  4. Irrota ruuvit ja irrota sitten kansi 5. Jos muistipaikoissa on jo kaksi muistimoduulia, paina vastakkeen molemmissa reunoissa olevaa salpaa samanaikaisesti ja poista sitten muistimoduuli ennen uuden muistin asentamista. Säilytä poistettu muistimoduuli myöhempää käyttöä varten. 6. Paikanna asennettavan muistimoduulin liitäntäreunassa oleva lovi. Huomio: Älä...

 • Page 92: Näppäimistön Vaihto

  7. Aseta muistimoduuli alempaan vastakkeeseen noin 20 asteen kulmassa siten, että lovi osuu vastakkeen liitäntäreunassa olevaan kohoumaan. Paina sitten muistimoduuli napakasti paikalleen 8. Käännä muistimoduulia, kunnes se napsahtaa paikalleen. 9. Varmista, että muistimoduuli on tiukasti asennettu eikä lähde helposti irti. 10.

 • Page 93

  VAARA Älä liitä puhelinkaapelia puhelinpistorasiaan tai irrota sitä siitä ukonilman aikana. VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Vältät sähköiskuvaaran irrottamalla kaapelit, ennen kuin avaat korttipaikan kannen. Näppäimistön poisto Voit poistaa näppäimistön seuraavasti: 1. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota sitten verkkovirtalaite sekä kaikki tietokoneeseen liitetyt johdot ja kaapelit.

 • Page 94

  7. Vapauta näppäimistön etuosa työntämällä lujasti kuvan nuolten osoittamaan suuntaan. Näppäimistö irtoaa hieman 8. Irrota kaapelit kiertämällä liittimiä ylöspäin. Poista näppäimistö. Näppäimistön asennus Voit asentaa näppäimistön seuraavasti: Käyttöopas...

 • Page 95

  1. Kiinnitä kaapelit kiertämällä liittimiä alaspäin. 2. Aseta näppäimistö paikalleen. Varmista, että näppäimistön takareuna on reunuksen alla. Luku 6 Laitteiden vaihto...

 • Page 96

  3. Liu'uta näppäimistöä nuolten osoittamaan suuntaan, kunnes näppäimistö on tukevasti paikallaan. 4. Kierrä ruuvit kiinni. 5. Kiinnitä kansi ja käännä sitä alaspäin . Kiristä ruuvit Käyttöopas...

 • Page 97: Varmistuspariston Vaihto

  6. Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohta ”Akun vaihto” sivulla 59. 7. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Varmistuspariston vaihto Tulosta nämä ohjeet ennen aloitusta. Menettelyn edellytykset VAARA Asennettu vääräntyyppinen varmistusparisto voi räjähtää. Varmistusparisto sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita.

 • Page 98

  5. Irrota pistoke . Poista sitten varmistusparisto Voit asentaa varmistuspariston seuraavasti: 1. Asenna varmistusparisto . Kiinnitä pistoke 2. Kiinnitä kansi ja käännä sitä alaspäin . Kiristä ruuvit Käyttöopas...

 • Page 99

  3. Aseta akku takaisin paikalleen. Katso kohta ”Akun vaihto” sivulla 59. 4. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Luku 6 Laitteiden vaihto...

 • Page 100

  Käyttöopas...

 • Page 101: Luku 7. Kokoonpanon Lisäasetukset

  Boot -asetusta. UEFI/Legacy Boot -asetuksen on oltava sama kuin se oli silloin, kun Windows-käyttöjärjestelmä asennettiin. Muutoin näkyviin tulee virhesanoma. Käytä sopivaa vaihtoehtoa seuraavista, kun tarvitset maa- tai aluekoodia asennuksessa: Maa tai alue: Koodi Kiina: SC Tanska: DK Suomi: FI Ranska: FR Saksa: GR © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 102: Windows 7 -käyttöjärjestelmän Asennus

  9. Asenna laiteajurit. Katso kohta ”Muiden ajurien ja ohjelmistojen asennus” sivulla 86. Windows 7 -käyttöjärjestelmän rekisterikorjausten asennus Siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/support ja asenna seuraavat rekisterikorjaukset: • Registry patch enabling Wake Up on LAN from Standby for Energy Star (rekisterikorjaus, joka mahdollistaa lähiverkkokäynnistyksen valmiustilasta Energy Starin avulla)

 • Page 103: Laiteajurien Asennus

  Jos tietokone tukee USB 3.0 -liitäntää ja olet asentanut käyttöjärjestelmän uudelleen, nouda ja asenna USB 3.0 -ajuri, jotta voit käyttää USB 3.0 -liitäntäisiä laitteita, toimimalla seuraavasti: 1. Siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/support. Valitse tietokoneen malli ja tuo näkyviin ajurilinkit. 2. Valitse 32- tai 64-bittisen käyttöjärjestelmän USB 3.0 -ajuri ja pura se paikalliseen kiintolevyasemaan.

 • Page 104: Muiden Ajurien Ja Ohjelmistojen Asennus

  57 ohjeissa. Huomautus: Jos tarvittavia lisätiedostoja, laiteajureita tai sovellusohjelmia ei löydy tietokoneen kiintolevystä tai jos haluat noutaa niihin päivityksiä ja uusimpia tietoja, siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Tietokoneessa on ThinkPad Setup -ohjelma, jonka avulla voit muuttaa eräitä asetuksia.

 • Page 105: Päävalikko

  Päävalikko Kun käynnistät ThinkPad Setup -ohjelman, ensimmäiseksi näkyviin tulee Main-valikko. Tässä valikossa näkyy seuraavat tietokoneen kokoonpanotiedot: • UEFI BIOS Version • UEFI BIOS Date (Year-Month-Day) • Embedded Controller Version • Machine Type Model • System-unit serial number • System board serial number •...

 • Page 106

  Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Network Wake On LAN • Disabled Määrittää järjestelmän käynnistymään, • AC Only (vain kun Ethernet-ohjain verkkovirta) vastaanottaa • AC and Battery lähiverkkokäynnistyksen komennon. Jos valitset AC Only -vaihtoehdon, Wake on LAN -toiminto on käytössä vain, kun verkkolaite on liitetty tietokoneeseen.

 • Page 107

  Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys USB UEFI BIOS Support • Disabled Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä USB-levyjen • Enabled ja USB-CD-levyjen käynnistystuen. Always On USB • Disabled Jos valitset Disabled, ulkoisia USB-laitteita ei voi • Enabled ladata USB-vastakkeiden kautta.

 • Page 108

  Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled Jos valitset Enabled-vaihtoehdon, • Enabled Fn-näppäin toimii Ctrl-näppäimenä ja päinvastoin. Huomautus: Vaikka Enabled-vaihtoehto olisi valittuna, tietokoneen palautus lepotilasta (valmiustilasta) edellyttää Fn-näppäimen painamista. Fn Key Lock •...

 • Page 109

  Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys • Disabled (ei käytössä): ei ajonaikaista tukea, hitain nopeus Huomautus: AMD-suorittimella varustetut mallit eivät tue tätä alivalikkoa. CPU Power Management • Disabled Ellei tämän asetuksen arvona ole Disabled • Enabled (ei käytössä), asetus pysäyttää...

 • Page 110: Date/time -valikko

  Taulukko 4. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Beep and Alarm Password Beep • Disabled Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä salasanan • Enabled äänimerkin, joka kuuluu järjestelmän pyytäessä käynnistyksen, kiintolevyn tai pääkäyttäjän salasanaa. Keyboard Beep • Disabled Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä...

 • Page 111: Security-valikko

  • F6 tai vaihtonäppäin ja + : suurenna arvoa. 4. Tallenna muutokset ja käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla F10-näppäintä. Security-valikko Jos haluat määrittää tietokoneesi suojausasetukset, valitse ThinkPad Setup -ohjelman päävalikosta Security-vaihtoehto. Huomautuksia: • Oletusasetukset ovat optimaaliset. Jos harkitset tietokoneen kokoonpanon muuttamista, etene hyvin varovasti.

 • Page 112

  Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys turvapiiri on • Disabled käytössä. Jos valitset Inactive-vaihtoehdon, turvapiiri näkyy järjestelmässä, mutta ei ole käytössä. Jos valitset vaihtoehdon Disabled, turvapiiri on piilotettuna eikä ole käytössä. Set Minimum Length • Disabled Määritä käynnistys- ja kiintolevysalasanojen •...

 • Page 113

  Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Hard Disk1 Password • Disabled Lisätietoja on kohdassa ”Kiintolevysalasanat” • Enabled sivulla 44. UEFI BIOS Update Option Flash BIOS Updating by • Disabled Kun tämän asetuksen End-Users arvona on Enabled, • Enabled kaikki käyttäjät voivat päivittää...

 • Page 114

  Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys I/O Port Access Ethernet LAN • Disabled Jos valitset vaihtoehdon Enabled, voit ottaa • Enabled Ethernet-lähiverkkolaitteen käyttöön. Wireless LAN • Disabled Jos valitset vaihtoehdon Enabled, voit • Enabled ottaa langattoman lähiverkkoyhteyden muodostavan laitteen käyttöön.

 • Page 115: Startup-valikko

  Taulukko 5. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys varustetut mallit eivät tue tätä alivalikkoa. • Disabled Computrace Module Ottaa käyttöön tai poistaa Activation käytöstä UEFI BIOSin • Enabled Computrace-moduulin • Permanently Disabled aktivoimiseksi. Computrace on valinnainen valvontapalvelu, jonka tarjoaa Absolute Software. Huomautus: Jos valitset vaihtoehdon Permanently Disabled, et voi enää...

 • Page 116

  Boot-alivalikko Seuraava luettelo, jossa laitteet ovat käynnistymisjärjestyksessä, tulee aina näkyviin. Luettelossa näkyy myös laitteita, joita ei ole liitetty tai asennettu tietokoneeseen. Jokaisen tietokoneeseen liitetyn tai asennetun laitteen kohdalla esitetään laitetta koskevia tietoja kaksoispisteen jäljessä. 1. USB CD: 2. USB FDD: 3.

 • Page 117

  Taulukko 6. Startup-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Arvo Selitys UEFI/Legacy Boot • Both Valitse järjestelmän käynnistysvaihtoehto. • UEFI Only • Both (molemmat): Järjestelmä • Legacy Only käynnistyy UEFI/Legacy Boot Priority -asetuksen mukaan. • UEFI Only (vain UEFI): Järjestelmä käynnistyy käyttöjärjestelmään, jossa on käytössä UEFI. •...

 • Page 118: Restart-valikko

  Windows-käyttöjärjestelmästä. Uusia ohjelmia, laitteita tai laiteajureita asennettaessa kuvaruutuun saattaa tulla sanoma, jossa kehotetaan päivittämään UEFI BIOS, jotta asennetut lisäosat tai ohjelmat toimisivat oikein. Jos haluat päivittää UEFI BIOS:in, siirry seuraavaan verkkosivustoon ja noudata näyttöön tulevia ohjeita: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Käyttöopas...

 • Page 119: Järjestelmänhallinnan Ominaisuuksien Käyttö

  Järjestelmänhallinnan ominaisuuksien käyttö Jakso on tarkoitettu erityisesti verkon pääkäyttäjille. Tämän tietokoneen helppo hallittavuus auttaa ohjaamaan resursseja sinne, missä niitä yrityksessä tarvitaan. Hallittavuuden eli ”Total Cost of Ownership” (TCO) -ominaisuuden ansiosta pääkäyttäjä voi verkon välityksellä käyttää asiakastietokoneita samalla tavalla kuin omaa tietokonettaan, kuten kytkeä asiakastietokoneeseen virran, alustaa kiintolevyn ja asentaa ohjelmia.

 • Page 120

  5. Tallenna muutokset ja poistu ohjelmasta painamalla F10-näppäintä. Network Boot sequence Kun tietokone käynnistetään verkon välityksellä, järjestelmä yrittää käynnistää tietokoneen käyttämällä Network Boot -asetuksista valittua laitetta ja noudattaa sitten Boot-valikon mukaista käynnistysjärjestystä. Voit määrittää käynnistysjärjestyksen seuraavasti: 1. Valitse ThinkPad Setup -ohjelman valikosta Startup-vaihtoehto. Kuvaruutuun tulee alivalikko. 2.

 • Page 121: Luku 8. Häiriöiden Ennaltaehkäisy

  Jos tietokone ei käynnisty, nouda seuraavasta verkko-osoitteesta tiedostot, joiden avulla luot käynnistystä tukevan, testausohjelman sisältävän tietovälineen: http://www.lenovo.com/hddtest. Aja testausohjelma ja kirjaa ylös mahdolliset sanomat ja virhekoodit. Jos testausohjelma palauttaa virhekoodeja tai sanomia, ota yhteys asiakastuen...

 • Page 122: Laiteajureiden Ajantasaisuuden Tarkistus

  5. Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita ja asenna tarvittavat ohjelmat. Uusimpien ohjainten noutaminen System Update -ohjelman avulla System Update on ohjelma, jonka avulla tietokoneen ohjelmisto voidaan pitää ajantasaisena. Lenovo tallentaa päivityspaketteja palvelimiinsa, joista niitä voidaan noutaa Lenovon tukisivuston välityksellä. Päivityspaketit voivat sisältää sovelluksia, laiteajureita sekä UEFI BIOS- tai ohjelmistopäivityksiä. Kun System Update -ohjelma muodostaa yhteyden Lenovon tukisivustoon, se tunnistaa tietokoneen tyypin ja mallin sekä...

 • Page 123: Tietokoneen Hoito

  Tietokoneen hoito Vaikka tietokoneesi onkin kestävä laite, joka toimii luotettavasti tavallisessa työympäristössä, sen käsittelyssä kannattaa muistaa seuraavat seikat. Tässä jaksossa annettuja ohjeita noudattamalla voit käyttää tietokonettasi mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Oikeanlainen työympäristö ja työskentelytavat • Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa, jotta muovipussit eivät aiheuttaisi tukehtumisvaaraa. •...

 • Page 124: Tietokoneen Ulkokuoren Puhdistus

  Muutoin tietosi voivat vahingoittua. Salasanojen asetus • Älä unohda salasanoja. Jos unohdat pääkäyttäjän salasanan tai kiintolevyn salasanan, Lenovo ei voi poistaa salasanaa ja saatat joutua vaihtamaan emolevyn, kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman.

 • Page 125

  4. Voit poistaa näppäinten alle kertynyttä pölyä tai murusia harjalla varustetulla paineilmapuhaltimella tai puhaltamalla hiustenkuivaimella viileää ilmaa puhdistettavalle alueelle. Huomautus: Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan kuvaruudulle tai näppäimistöön. Tietokoneen näytön puhdistus Voit puhdistaa tietokoneen näytön seuraavasti: 1. Pyyhi näyttö varovasti kuivalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. Jos näytössä näkyy naarmun kaltainen jälki, kyseessä...

 • Page 126

  Käyttöopas...

 • Page 127: Luku 9. Tietokoneeseen Liittyvien Ongelmien Vianmääritys

  Se yhdistää vianmääritystestit, järjestelmätietojen keräämisen, suojaustilan sekä tukitiedot ja vinkit järjestelmän mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Huomautuksia: • Lenovo Solution Center -ohjelma on käytettävissä vain malleissa, joihin on esiasennettu Windows 7 -käyttöjärjestelmä. Sen voi noutaa osoitteesta http://www.lenovo.com/diagnose. • Jos käytössä on jokin muu Windows-käyttöjärjestelmä kuin Windows 7, siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/diagnose.

 • Page 128: Näppäimistön Kastuminen

  2. Kun tietokone on sammunut, irrota tietokoneesta kaikki virtalähteet (akku ja verkkovirtalaite). Pidä virtakytkintä painettuna 10 sekunnin ajan. Kytke verkkovirtalaite, mutta älä aseta akkua tietokoneeseen. Jos tietokone ei käynnisty, siirry kohtaan 3. Huomautus: Kun tietokone käynnistyy ja siirtyy Windows-ympäristöön, sammuta tietokone katkaisemalla siitä...

 • Page 129

  sitten Enter-näppäintä. Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla ensin F10-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. • Sanoma: 0183: Suojausasetusten CRC-arvo EFI-muuttujassa on virheellinen. Avaa ThinkPad Setup -ohjelma. Selitys ja toimet: Suojausasetusten tarkistussumma EFI-muuttujassa on virheellinen. Paina F1-näppäintä ja siirry kohtaan ThinkPad Setup. Ota käyttöön oletusasetukset painamalla ensin F9-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä.

 • Page 130: Häiriöt, Joilla Ei Ole Sanomia

  Järjestelmä jatkaa alkulatausta, mutta ei ehkä lataa tällaisia luvattomia akkuja. Jos haluat jatkaa, paina ESC-näppäintä. Huomio: Lenovo ei ole vastuussa luvattomien akkujen suorituskyvystä eikä turvallisuudesta, eikä vastaa luvattomien akkujen käytöstä johtuvista vahingoista tai vioista. Ratkaisu: Vaihda akku oikeaan, tälle järjestelmälle tarkoitettuun Lenovon akkuun. Jos sama virhesanoma tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys Lenovo-huoltoon ja huollata tietokone.

 • Page 131: Äänimerkkivirheet

  Huomautus: Jos et ole varma äänimerkkien kuulumisesta, katkaise tietokoneesta virta painamalla virtakytkintä ja pitämällä sitä alhaalla vähintään neljän sekunnin ajan. Kytke tietokoneeseen virta ja kuuntele, kuuluuko ääni. Selitys ja toimet: Varmista seuraavat seikat: – Akku on asennettu oikein. – Tietokoneeseen on liitetty verkkolaite, ja verkkojohto on liitetty toimivaan pistorasiaan. –...

 • Page 132: Verkkoyhteyshäiriöt

  Kaikki lisätyt muistimoduulit on ehkä poistettava, jotta tietokoneen toimintaa voidaan testata silloin, kun siinä on vain esiasennettu muistimoduuli. Tämän jälkeen muistimoduulit on asennettava takaisin yksi kerrallaan sen varmistamiseksi, että ne osuvat kunnolla muistivastakkeeseen. 2. Seuraa, tuleeko käynnistyksen aikana näkyviin virhesanomia. Toimi automaattisten käynnistystestien (POST) antamien virhesanomien toimintaohjeiden mukaisesti.

 • Page 133

  Selitys ja toimet: – Varmista, että Wake on LAN on otettu käyttöön ThinkPad Setup -ohjelmassa. – Jos näin on, kysy lähiverkon pääkäyttäjältä lisätietoja tarvittavista asetuksista. • Tilanne: Jos verkkosovittimen malli on Gigabit Ethernet, se ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon nopeudella 1 000 Mb/s. Se muodostaa yhteyden nopeudella 100 Mb/s. Selitys ja toimet: –...

 • Page 134: Näppäimistön Ja Muiden Paikannuslaitteiden Häiriöt

  • Tilanne: PIM-tietojen lähetys toisen Bluetooth-laitteen osoitekirjaan ei onnistu Windows 7 -käyttöjärjestelmissä. Selitys ja toimet: Windows 7 -käyttöjärjestelmät lähettävät PIM-tiedot XML-muodossa, mutta useimmat Bluetooth-laitteet käsittelevät PIM-tietoja vCard-muodossa. Jos toinen Bluetooth-laite pystyy vastaanottamaan tiedostoja Bluetooth-yhteyden kautta, Windows 7 -käyttöjärjestelmästä lähetetty PIM-tieto saattaa olla toisessa Bluetooth-laitteessa tiedostona, jonka tunniste on .contact. Näppäimistön ja muiden paikannuslaitteiden häiriöt Seuraavassa on tietoja yleisimmistä...

 • Page 135: Näytön Ja Multimedialaitteiden Häiriöt

  Näytön ja multimedialaitteiden häiriöt Tässä aiheessa on tietoja yleisimmistä näyttö- ja multimedialaitteisiin eli tietokoneen näyttöön, erilliseen näyttöön ja äänilaitteisiin liittyvistä ongelmista. Tietokoneen näytön häiriöt • Tilanne: Kuvaruutu on tyhjä. Selitys ja toimet: Tee seuraavat toimet: – Voit tuoda kuvan näkyviin painamalla Fn- ja F7-näppäintä. –...

 • Page 136

  Selitys ja toimet: Tämä on TFT-tekniikan ominaisuus. Tietokoneen näyttö koostuu ohutkalvotransistoreista (TFT:istä). Tällaisessa nestekidenäytössä on aina muutamia virheellisiä transistoreita, eivätkä muutamat puuttuvat tai virheelliset pisteet merkitse näytön virhettä. Erillisen näytön häiriöt • Tilanne: Erillisen näytön kuvaruutu on tyhjä. Selitys ja toimet: Tuo kuva näkyviin painamalla näppäinyhdistelmää Fn + F7 ja valitsemalla haluamasi näyttö.

 • Page 137

  9. Valitse Ohjain-välilehti. 10. Napsauta Päivitä ohjain -painiketta. 11. Valitse Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta -vaihtoehto ja sitten Valitsen laiteohjaimen tietokoneen luettelosta -vaihtoehto. 12. Poista Näytä yhteensopivat laitteet -valintaruudun valinta. 13. Valitse näyttimen valmistaja ja malli. 14. Kun laiteohjaimen päivitys on valmis, napsauta Sulje-painiketta. 15.

 • Page 138

  11. Napsauta OK-painiketta, jotta muutokset tulisivat voimaan. Huomautus: Jos haluat muuttaa väriasetuksia, napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse kohovalikon vaihtoehto Näytön tarkkuus. Napsauta Lisäasetukset-painiketta, valitse Näyttö-välilehti ja määritä värit. • Tilanne: Jos käytät työpöydän laajennustoimintoa, et voi asettaa suurempaa erotuskykyä tai virkistystaajuutta toissijaiselle näytölle.

 • Page 139: Akun Ja Virransyötön Häiriöt

  Selitys ja toimet: Liukusäädin saattaa näkyä kuvaruudussa harmaana. Tämä tarkoittaa sitä, että säätimen asetus määräytyy laitteiston mukaan eikä säädintä näin voi siirtää. • Tilanne: Äänenvoimakkuusikkunan liukusäätimet eivät pysy paikallaan joidenkin äänisovellusten käytön aikana. Selitys ja toimet: Liukusäätimien asennon muuttuminen on normaalia tiettyjen äänisovellusten käytön aikana.

 • Page 140

  • Tilanne: Tietokone ei toimi ladattua akkua käytettäessä. Selitys ja toimet: Akun ylijännitesuojaus on voinut aktivoitua. Katkaise tietokoneesta virta yhden minuutin ajaksi, jolloin ylijännitesuojaus poistuu käytöstä. Kytke virta sen jälkeen uudelleen. • Tilanne: Akkua ei voi ladata. Selitys ja toimet: Akkua ei voi ladata, jos sen lämpötila on liian korkea. Jos akku tuntuu kuumalta, poista se tietokoneesta ja anna sen jäähtyä...

 • Page 141

  POST-virhesanomiin liittyviä toimintaohjeita. Jos virhesanomia tulee näkyviin käyttöjärjestelmän ladatessa työpöydän kokoonpanoa POST-testien päättymisen jälkeen, tee seuraavat toimet: 1. Siirry Lenovon tukisivustoon osoitteeseen http://www.lenovo.com/support ja etsi virhesanoma ja siihen liittyvät tiedot sivustosta. 2. Siirry Microsoft Knowledge Base -sivustoon osoitteessa http://support.microsoft.com/ ja etsi virhesanomaan liittyvät tiedot sivustosta.

 • Page 142: Asemien Ja Muiden Tallennuslaitteiden Häiriöt

  siihen virta, ennen kuin jatkat tietokoneen käyttöä lepotilasta. Kun jatkat tietokoneen käyttöä lepotilasta liittämättä ulkoista näyttöä tai kytkemättä siihen virtaa ja tietokoneen näyttö pysyy tyhjänä, voit tuoda näytön käyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn ja F7. • Tilanne: Tietokone ei palaa lepotilasta, tai järjestelmän tilan merkkivalo (valaistu ThinkPad-logo) vilkkuu hitaasti eikä...

 • Page 143: Ohjelmiston Häiriö

  SSD-aseman häiriöiden poisto Tilanne: Kun tiivistät tiedostoja tai kansioita Windows-käyttöjärjestelmän tietojen tiivistystoiminnolla ja purat sen jälkeen tietojen tai kansioiden tiivistyksen, tiedostojen tai kansioiden kirjoitus tai niiden lukeminen on hidasta. Selitys ja toimet: Nopeuta tietojen käyttöä Windowsin levyneheytystyökalun avulla. Ohjelmiston häiriö Tilanne: Sovellus ei toimi oikein.

 • Page 144

  Käyttöopas...

 • Page 145: Luku 10. Tukipalvelut

  Voit usein ratkaista tietokoneeseen liittyvät ongelmat tutustumalla virhekoodien selityksiin, suorittamalla vianmääritysohjelmia tai tutustumalla Lenovo-sivuston ohjeisiin. Tietokoneen rekisteröinti Rekisteröi Lenovo-tietokone osoitteessa http://www.lenovo.com/register. Lisätietoja on seuraavassa jaksossa: ”Tietokoneen rekisteröinti” sivulla 17. Järjestelmäpäivitysten lataaminen Päivitettyjen ohjelmistojen nouto saattaa ratkaista tietokoneen käytössä ilmeneviä ongelmia.

 • Page 146: Tuki- Ja Huoltopalvelut

  Microsoft Service Pack -paketit sisältävät uusimmat Windows-tuotepäivitykset. Ne ovat saatavissa Web-sivustosta (yhteys saattaa olla maksullinen) tai tietolevystä. Lisätietoja ja linkkejä on osoitteessa http://www.microsoft.com. Lenovo tarjoaa käyttöönottotukea Lenovon esiasentaman Microsoft Windows -tuotteen Service Pack -pakettien asennuksessa tai paketteihin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden asiakastukeen.

 • Page 147: Thinkpad-lisävarusteiden Hankinta

  Lenovo-laitteesta, käyttäjä saa asianmukaisen palvelutason mukaisia huoltopalveluja koulutetulta huoltohenkilöstöltä. • Tekniset muutokset - Toisinaan käyttäjän hankkimaan laitteeseen on tehtävä muutoksia ostohetken jälkeen. Lenovo tai Lenovo-jälleenmyyjä (Lenovon luvalla) tekee valitut tekniset muutokset (EC-muutokset) laitteistoosi. Tämän tuotteen takuuseen eivät sisälly seuraavat palvelut: •...

 • Page 148: Lisäpalvelujen Hankinta

  Takuuaikana ja sen jälkeen voit hankkia maksullisia lisäpalveluja. Näitä ovat esimerkiksi tukipalvelu Lenovon ja muiden valmistajien laitteistoja, käyttöjärjestelmiä ja sovellusohjelmia varten, tukipalvelu verkkoasetusten ja verkkokokoonpanon määritystä varten, laajennettu tai jatkettu laitteistojen huoltopalvelu ja mukautettu asennuspalvelu. Palvelujen saatavuus ja nimet saattavat vaihdella maittain. Saat lisätietoja näistä palveluista siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Käyttöopas...

 • Page 149: Liite A. Tietoja Määräyksistä

  Syntyvä sähkömagneettinen säteily on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin monien muiden langattomia yhteyksiä käyttävien laitteiden, kuten matkapuhelimien, säteily. Koska tietokoneen langattomat kortit toimivat radiosäteilyä koskevien turvastandardien ja -suositusten mukaisesti, Lenovo katsoo kyseisten korttien ja laitteiden olevan turvallisia kuluttajille. Nämä turvastandardit © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 150: Langattoman Yhteyden Muodostavien Ultraconnect-antennien Sijainti

  ja -suositukset on laadittu komiteoissa ja lautakunnissa, joiden tiedemiesjäsenet jatkuvasti tutkivat ja tulkitsevat tutkimuskirjallisuutta, ja ne ovat tiedeyhteisön yleisesti hyväksymiä. Joissakin tilanteissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai jonkin vastuuorganisaation edustaja saattaa rajoittaa langattomien yhteyksien käyttöä. Käyttöä saatetaan rajoittaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa ja paikoissa: •...

 • Page 151: Langattomia Verkkoja Koskevien Määräysten Paikantaminen

  EAR E1 -maaluettelossa. Tietoja sähkömagneettisesta säteilystä Seuraavat tiedot koskevat ThinkPad X131e -tietokonetta. Ilmoitus FCC (Federal Communications Commission) -säännösten mukaisuudesta This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 152: Ilmoitus Kanadalaisen Laitehyväksynnän (industry Canada) Luokan B Mukaisuudesta

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 153: Ilmoitus Korean Luokan B Mukaisuudesta

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 154

  Käyttöopas...

 • Page 155: Liite B. Sähkö- Ja Elektroniikkalaiteromua Sekä Kierrätystä Koskevat Ilmoitukset

  Liite B. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä kierrätystä koskevat ilmoitukset Lenovo kannustaa tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa laitteiden omistajia kierrättämään tietotekniikkatuotteensa. Tuotteiden uusiokäyttömahdollisuuksista on lisätietoja Lenovo-verkkosivustossa osoitteessa http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/.

 • Page 156: Kierrätykseen Liittyviä Tietoja Brasiliassa

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 157: Akkujen Kierrätykseen Liittyviä Tietoja Euroopan Unionissa

  Tietoja oikeasta keräys- ja käsittelytavasta on osoitteessa: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Yhdysvalloissa ja Kanadassa...

 • Page 158

  Käyttöopas...

 • Page 159: Käyttöön Oikeutetut Tietokoneen Mallit

  Lisätietoja näistä asetuksista on Windowsin Ohje ja tuki -tietojärjestelmässä. Wake on LAN -toiminto on käytössä, kun Lenovo-tietokone toimitetaan tehtaalta, ja asetus on käytössä, vaikka tietokone on lepotilassa. Jos et halua, että Wake on LAN -toiminto on käytössä, kun tietokone on lepotilassa, voit vähentää...

 • Page 160

  5. Napsauta Virranhallinta-välilehteä. 6. Poista Salli tämän laitteen havahduttaa tietokone -valintaruudun valinta. 7. Napsauta OK-painiketta. Käyttöopas...

 • Page 161: Liite D. Huomioon Otettavaa

  Liite D. Huomioon otettavaa Lenovo ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja tuotteita, palveluja tai ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista tuotteista ja palveluista Lenovolta. Viittauksia Lenovon tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin ei pidä tulkita niin, että ainoastaan näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja voidaan käyttää.

 • Page 162: Tavaramerkit

  Julkaisun käyttäjien tulee tarkistaa tietojen soveltuvuus omassa erityisympäristössään. Tavaramerkit Seuraavat nimet ovat Lenovon tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel ja Intel SpeedStep ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä...

 • Page 164

  Osanumero: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: