Lenovo ThinkStation S20 Kullanma Kılavuzu

(turkish) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkStation S20:
Table of Contents

Advertisement

ThinkStation
Kullanma Kılavuzu
Makine Tipleri: 4105, 4157 ve 4217

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo ThinkStation S20

 • Page 1 ThinkStation Kullanma Kılavuzu Makine Tipleri: 4105, 4157 ve 4217...
 • Page 2 Garanti Kılavuzu adlı belgeyi ve Ek C “Özel Notlar” sayfa: 53başlıklı konuyu okuyup anladığınızdan emin olun. Beşinci Basım (Aralık 2011) © Copyright Lenovo 2009, 2011. SINIRLI VE KISITLI HAKLAR BİLDİRİMİ: Veriler ya da bilgisayar yazılımı General Services Administration “GSA” sözleşmesine uygun olarak sağlandıysa, bunların kullanımı, çoğaltılması ya da açıklanması GS-35F-05925 numaralı...
 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo tarafından sağlanan yazılımlar ..Bir diziyi silmek için Marvell BIOS Setup'ın Lenovo Solution Center ..yapılandırılması... . .
 • Page 4 Lenovo ThinkVantage Tools ..Tayvan için geri dönüşüm bilgileri ..Lenovo Welcome ... . Avrupa Birliği için pil geri dönüşüm bilgileri..
 • Page 5: Giriş

  Rescue and Recovery programının nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. ® • Bölüm 10 “Yardım, hizmet ve bilgi alınması” sayfa: 41 bölümünde, Lenovo 'nun sunduğu çok çeşitli yararlı kaynaklarla ilgili bilgiler sağlanır. • Ek A “El ile gerçekleştirilen modem komutları” sayfa: 45 bölümünde modeminizi el ile programlamaya ilişkin komutlar yer alır.
 • Page 6 ThinkStation Kullanma Kılavuzu...
 • Page 7: Bölüm 1. Önemli Güvenlik Bilgileri

  Garanti Kılavuzu adlı belgeye bakın. Bu güvenlik bilgilerini okumanız ve anlamanız kişisel yaralanma ya da ürünün zarar görme riskini azaltır. ThinkStation Güvenlik ve Garanti Kılavuzu belgenizi kaybederseniz, http://support.lenovo.com adresindeki Lenovo Support (Destek) Web sitesinden bir PDF sürümünü edinebilirsiniz. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 8 ThinkStation Kullanma Kılavuzu...
 • Page 9: Bölüm 2. Çalışma Alanının Düzenlenmesi

  Ancak, bu filtreler ekrandaki görüntünün netliğini olumsuz etkileyebileceğinden, yalnızca, parıltıyı önlemeye yönelik diğer yöntemleri işe yaramadığında kullanılmaları önerilir. Toz birikmesi, parıltıyla ilişkili sorunları artırır. Monitör ekranınızı belirli aralıklarla, monitörünüzün belgelerinde belirtildiği biçimde yumuşak bir bezle temizlemeyi unutmayın. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 10: Hava Dolaşımı

  Hava dolaşımı Bilgisayarınız ve monitörünüz ısı üretir. Bilgisayarınızda, serin havayı emen ve sıcak havayı dışarı atan bir soğutucu vardır. Monitördeki sıcak hava açıklıklardan dışarı çıkar. Havalandırma açıklıklarının kapatılması, aşırı ısınma nedeniyle sistemin doğru çalışmamasına ya da zarar görmesine yol açabilir. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü...
 • Page 11: Bölüm 3. Bilgisayarınızın Kurulması

  3. Monitör kablosunu, monitör bağlacına takın. Not: Model tipinize bağlı olarak, bilgisayarınız, en fazla dört monitöre bağlanmanıza izin veren LFH (Low Force Helix) bağlacıyla birlikte gönderilir. Standart LFH bağlacının iki adet VGA (Video Graphics Array) ya © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 12 da DVI (Digital Video Interface) dağıtım kablosu bulunur. Bu çözüm, çeşitli monitör yapılandırmalarında size esneklik sağlar. LFH bağlacını kullanmak için bilgisayarınızda birden çok monitör yeteneğine sahip grafik kartı olmalıdır. Dağıtım kablolarını, LFH bağlacına gösterildiği gibi bağlayın, sonra VGA ya da DVI kablolarını, dağıtım kablolarına bağlayın.
 • Page 13 Ses giriş bağlacı Bir dış ses aygıtından ses sinyallerini almak için kullanılır (örneğin, stereo sistemi). Bilgisayarınıza bir dış ses aygıtı bağladığınızda, kabloyu aygıtın ses çıkış bağlacına ve bilgisayarın ses giriş bağlacına takın. Ses çıkışı bağlacı (ön hoparlör bağlacı) Bilgisayardan dış aygıtlara ses sinyalleri göndermek için kullanılır (örneğin, güçlendirilmiş...
 • Page 14 Optik SPDIF (Sony Philips Dijital Ara TOSLINK (ToshibaLink) optik kablosu yoluyla, (bir alıcı ya da Bağlantı Biçimi) giriş bağlacı diğer çoklu ortam aygıtları gibi) bir dış aygıttan 5,1 dijital ses sinyalleri almak üzere kullanılır. Optik SPDIF çıkış bağlacı Bilgisayardan bir dış aygıta (yükseltici ya da alıcı gibi) TOSLINK optik kablosu yoluyla 5,1 dijital ses sinyalleri yollamak için kullanılır.
 • Page 15: Bilgisayarın Gücünün Açılması

  USB bağlacı USB klavyesi, USB faresi, USB tarayıcısı ya da USB yazıcısı gibi USB bağlacı gerektiren bir aygıtı bağlamak için kullanılır. Ondan daha fazla USB aygıtınız varsa, bir USB göbeği satın alıp diğer USB aygıtlarını bağlamak için bu göbeği kullanabilirsiniz. Dizisel kapı...
 • Page 16: Yazılım Kuruluşunun Tamamlanması

  Müşteri Destek Merkezi'nden telefonla ek yardım ve bilgi alabilirsiniz. Dünya çapındaki en güncel Service and Support (Hizmet ve Destek) telefon listesine erişmek için şu adrese gidin: http://support.lenovo.com Yazılım kuruluşunun tamamlanması Önemli: Bilgisayarınızda bulunan programları kullanmadan önce lisans sözleşmesini dikkatle okuyup anladığınızdan emin olun.
 • Page 17: Virüse Karşı Koruma Yazılımınızın Güncellenmesi

  Virüse karşı koruma yazılımınızın güncellenmesi Bilgisayarınızla birlikte, virüsleri saptayıp ortadan kaldırmakta kullanabileceğiniz virüse karşı koruma yazılımı da gönderilir. Lenovo, virüse karşı koruma yazılımının tam sürümünü, sabit diski sürücünüzde 30 günlük ücretsiz abonelik seçeneği kurulu olarak sağlar. 30 günden sonra, antivirüs programının güncellemelerini almayı...
 • Page 18 Not: Bu ThinkStation bilgisayar aksamıyla uyumlu olan Intel Xeon mikroişlemci ailelerinde, mikroişlemcinin sistem belleğine doğrudan erişimini sağlayan tümleşik bellek denetleyicisi bulunmaktadır. Bu tasarımda sistem bellek hızı, mikroişlemci modeli ve tipi, hızı, boyutu (kapasite) ve takılı DIMM sayısı da içinde olmak üzere birçok faktör tarafından belirlenir.
 • Page 19 • İki arka IEEE 1394 bağlacı (isteğe bağlı) • Ön panoda iki ses bağlacı (mikrofon bağlacı ve kulaklık bağlacı) • VGA ya da DVI monitör bağlacı (video kartı gerektirir) Genişletme • İki adet optik sürücü bölmesi • 3,5 inçlik disket sürücüsü ya da kart okuyucu için bir sürücü bölmesi •...
 • Page 20: Belirtimler

  Burada listelenen işletim sistemlerine, bu yayının basıldığı sırada uyumluluk onayı verilmiş ya da bu sistemler uyumluluk sınamasından geçmiştir. Bu kitapçığın yayınından sonra, Lenovo tarafından bilgisayarınızla uyumlu olduğu belirlenen başka işletim sistemleri olabilir. Bu listedeki düzeltmeler ve bu listeye yapılan eklemeler değiştirilebilir. Bir işletim sisteminin uyumlu olup olmadığının ya da uyumluluğunun sınanıp sınanmadığını...
 • Page 21: Bölüm 4. Yazılıma Genel Bakış

  Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo ThinkVantage Tools programı, sizi bilgi kaynakları anasistemine yönlendirir ve daha kolay ve güvenli çalışmanıza yardımcı olmak üzere çeşitli araçlara kolay erişim sağlar. Ek bilgi için bkz. “Lenovo ThinkVantage Tools” sayfa: 41. Not: Lenovo ThinkVantage Tools programı Lenovo'dan Windows 7 işletim sistemi önceden kurul olarak genel bilgisayarda kullanılabilir.
 • Page 22: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  çeşitli ipuçlarını bir araya getirir. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Lenovo Solution Center” sayfa: 29. Lenovo ThinkVantage Toolbox Not: Üretildiği tarihe bağlı olarak bilgisayarınız, tanılama amacıyla Lenovo Solution Center programı ya da Lenovo ThinkVantage Toolbox programı önceden kurulu olarak gelir. Lenovo Solution Center programına ilişkin ek bilgi için bkz.
 • Page 23: Bölüm 5. Setup Utility Programının Kullanılması

  • Setup Utility programı ve sabit disk sürücüsü parolaları büyük/küçük harfe duyarlı değildir • Adınız ya da kullanıcı adınız olmamalıdır • Genel olarak kullanılan bir sözcük ya da ad olmamalıdır • Önceki parolalarınızdan büyük ölçüde farklı olmalıdır © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 24: User Password

  User Password Bir Kullanıcı Parolası belirlendiğinde, klavyeden geçerli bir parola yazılıncaya kadar bilgisayar kullanılamaz. Administrator Password Bir Administrator Password belirlenmesi, yetkisi olmayan kullanıcıların yapılandırma ayarlarını değiştirmesini önler. Birkaç bilgisayarın ayarlarını koruma sorumluluğu sizdeyse, bir Yönetici Parolası belirlemek isteyebilirsiniz. Bir Yönetici Parolası belirledikten sonra, Setup Utility programına her erişmek istediğinizde bir parola bilgi istemi görüntülenir.
 • Page 25: Bir Başlangıç Aygıtının Seçilmesi

  3. İstediğiniz ayarları seçin ve Enter tuşuna basın. 4. Setup Utility program menüsüne dönün ve Exit ➙ Save and exit the Setup Utility seçeneklerini belirleyin. Not: Ayarları kaydetmek istemiyorsanız, Exit the Setup Utility without saving seçeneğini belirleyin. Bir başlangıç aygıtının seçilmesi Bilgisayarınız disk, disket ya da sabit disk sürücüsü...
 • Page 26 Settings ya da Save and exit the Setup Utility seçeneğini belirleyin. Tersi durumda, değişiklikleriniz kaydedilmez. ThinkStation Kullanma Kılavuzu...
 • Page 27: Bölüm 6. Sabit Disk Sürücülerinin Kurulması Ve Raid'in Yapılandırılması

  1. Sistem BIOS kuruluşuna girmek için F1 tuşuna basın. Bkz. “Setup Utility programının başlatılması” sayfa: 17. 2. Devices ➙ IDE Drives Setup seçeneklerini belirleyin ve Enter tuşuna basın. 3. SATA RAID Enable seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 28: Raid Birimlerinin Oluşturulması

  4. Enabled seçeneğini belirleyin ve Enter tuşuna basın. 5. Yeni ayarları kaydetmek ve çıkmak için F10 tuşuna basın. RAID birimlerinin oluşturulması Bu bölümde, RAID birimlerini oluşturmak için Intel Matrix Storage Manager seçeneği ROM yapılandırması yardımcı programının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. 1. Intel Matrix Storage Manager seçeneği ROM yapılandırması yardımcı programına girmeniz istendiğinde Ctrl+I tuşlarına basın.
 • Page 29: Sas Sabit Disk Sürücülerinin Kurulması Ve Raid'in Yapılandırılması

  SAS sabit disk sürücülerinin kurulması ve RAID'in yapılandırılması Bu bölümde, desteklenen RAID düzeyi ve SAS RAID yapılandırması için gerekli SAS sabit disk sürücüsü sayısına ilişkin bilgiler yer almaktadır. SAS sabit disk sürücülerinin kurulması Aşağıdaki desteklenen RAID düzeyi için bilgisayarınızda en az sayıda SAS sabit disk sürücüsü takılı olmalıdır: •...
 • Page 30: İsteğe Bağlı Çalışırken Yedeklenebilir Sabit Disk Sürücüsünü Ayarlamak Için Marvell Bios Setup'ın Yapılandırılması

  Not: Yalnızca geçerli RAID düzeyleri etkindir. 7. İstediğiniz SAS RAID düzeyini (RAID 0, RAID 1 ya da RAID 5) seçin ve Enter tuşuna basın. 8. Stripe size menüsünden, şerit boyutunu değiştirebilir ya da varsayılan olarak tutabilirsiniz. 9. Array name alanında uygun bir dizi adı girin. 10.
 • Page 31: Bölüm 7. Sistem Programlarının Güncellenmesi

  özel bir güncelleme programını çalıştırarak POST, BIOS ve Setup Utility programını kolayca güncelleyebilirsiniz. Lenovo, POST ve BIOS olanaklarında değişiklikler ve geliştirmeler yapabilir. Güncellemeler yayınlandığında, Lenovo Web sitesinde (http://www.lenovo.com) yüklenebilir dosyalar olarak bu güncellemeleri bulabilirsiniz.
 • Page 32: Bios'un Işletim Sisteminizden Güncellenmesi (Flaş)

  BIOS'un işletim sisteminizden güncellenmesi (flaş) Not: Lenovo, Web sitesinde sürekli geliştirmeler yaptığı için aşağıdaki yordamda başvurulan bağlantılar da içinde olmak üzere Web sayfası içeriği önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. 1. http://support.lenovo.com adresine gidin. 2. Makinenize ilişkin yüklenebilir dosyaları bulmak için şunları yapın: a.
 • Page 33: Bölüm 8. Sorun Giderme Ve Tanılama

  • Klavye, bilgisayardaki klavye bağlacına sıkıca takılmış olmalıdır. • Tuşların sıkışmamış olduğundan emin olun. Sorun devam ediyorsa bilgisayarınızı bakıma gönderin. Hizmet ve destek telefon numaralarının bir listesi için bilgisayarınızla birlikte sağlanan güvenlik ve garanti bilgilerine bakın. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 34: Tanılama Programları

  Tanılama programları, bilgisayarınızın donanım bileşenlerini sınamak için kullanılır. Tanılama programları, sistemin düzgün çalışmasını engelleyebilecek, işletim sistemi tarafından denetlenen ayarları da raporlayabilir. Önceden kurulu işletim sistemine ve bilgisayarınızın üretildiği tarihe bağlı olarak Lenovo, aşağıdaki tanılama çözümlerinden birini sağlar: • Lenovo Solution Center (Windows işletim sistemi normal şekilde çalışırken kullanılır) •...
 • Page 35: Lenovo Solution Center

  üst düzeyde sistem performansı elde etmeye yönelik çeşitli ipuçlarını bir araya getirir. Notlar: • Lenovo Solution Center programı, yalnızca Windows 7 işletim sistemi önceden kurulmuş olarak gönderilen modellerde bulunur. Windows 7 modelinizde bu program önceden kurulmamışsa, programı şu adresten yükleyebilirsiniz: http://www.lenovo.com/diagnose.
 • Page 36: Pc-Doctor For Dos

  37. PC-Doctor for DOS Ayrıca, PC-Doctor for DOS tanılama programının en son sürümünü http://support.lenovo.com adresinden yükleyebilirsiniz. PC-Doctor for DOS tanılama programı, Windows işletim sisteminden bağımsız olarak çalışır. Windows işletim sistemini başlatamazsanız ya da bilgisayarınızda önceden kurulu olan iki tanılama programı...
 • Page 37: Optik Farenin Temizlenmesi

  Optik farenin temizlenmesi Bu bölümde, optik farenin nasıl temizleneceğine ilişkin yönergeler bulunur. Optik farede, işaretçiyi hareket ettirmek için bir ışık ve optik bir algılayıcı kullanılır. Ekrandaki işaretçi, optik fare kullanıldığında kesintisiz hareket etmiyorsa, fareyi temizlemeniz gerekiyor olabilir. Optik fareyi temizlemek için aşağıdakileri yapın: 1.
 • Page 38 ThinkStation Kullanma Kılavuzu...
 • Page 39: Bölüm 9. Kurtarma Bilgileri

  Bölüm 9. Kurtarma bilgileri Bu bölümde, Lenovo tarafından sağlanan kurtarma çözümlerini tanımanıza yardımcı olacak bilgiler bulunur. Bu bölümde, aşağıdaki kurtarma yöntemlerinin ne zaman ve nasıl kullanılacağı açıklanmıştır: • Kurtarma ortamının oluşturulması ve kullanılması • Yedekleme ve kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilmesi • Rescue and Recovery çalışma alanının kullanılması...
 • Page 40: Kurtarma Ortamının Kullanılması

  Kurtarma ortamının kullanılması Bu bölümde, farklı işletim sistemlerinde kurtarma ortamı oluşturmaya ilişkin yönergeler yer alır. • Kurtarma ortamını Windows 7 ya da Windows Vista işletim sisteminde kullanmak için aşağıdakileri yapın: Uyarı: Bilgisayara, Windows 7 ya da Windows Vista işletim sistemlerindeki fabrika varsayılan ayarlarını geri yüklemek için kurtarma ortamını...
 • Page 41: Yedekleme Işlemi Gerçekleştirilmesi

  • Windows 7'de Rescue and Recovery programını kullanarak bir yedekleme işlemi gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın: 1. Windows masaüstünde, Start (Başlat) ➙ All Programs (Tüm Programlar) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Gelişmiş Yedekleme ve Geri Yükleme) seçeneklerini tıklatın.
 • Page 42: Rescue And Recovery Çalışma Alanının Kullanılması

  Rescue and Recovery çalışma alanının kullanılması Rescue and Recovery çalışma alanı, sabit disk sürücünüzün, Windows işletim sisteminden bağımsız olarak çalışan korumalı ve gizli bir alanında bulunur. Böylece, Windows işletim sistemi başlatılamadığı durumlarda bile kurtarma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Rescue and Recovery çalışma alanında, aşağıdaki kurtarma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz: •...
 • Page 43: Kurtarma Ortamının Oluşturulması

  Bu bölümde, farklı işletim sistemlerinde kurtarma ortamı oluşturmaya ilişkin yönergeler yer alır. • Windows 7'de bir kurtarma ortamı oluşturmak için aşağıdakileri yapın: 1. Windows masaüstünde, Start (Başlat) ➙ All Programs (Tüm Programlar) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Gelişmiş Yedekleme ve Geri Yükleme) seçeneklerini tıklatın.
 • Page 44: Aygıt Sürücülerinin Kurulması Ya Da Yeniden Kurulması

  Fabrikada kurulan aygıtlara ilişkin aygıt sürücüleri bilgisayarınızın sabit disk sürücüsünde (genellikle C: sürücüsünde) SWTOOLS\DRIVERS klasöründe bulunur. Fabrikada kurulan aygıtlara ilişkin son aygıt sürücüler ayrıca http://support.lenovo.com adresinde de bulunur. Diğer aygıt sürücülerine ilişkin yönergeler ise, tek tek aygıtlarla birlikte gönderilen yazılım ortamlarında bulunur.
 • Page 45: Kurtarma Sorunlarının Çözülmesi

  Setup Utility programıyla ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Bölüm 5 “Setup Utility programının kullanılması” sayfa: 17. Kurtarma sorunlarının çözülmesi Rescue and Recovery çalışma alanına ya da Windows ortamına erişemiyorsanız, aşağıdakilerden birini yapın: • Rescue and Recovery çalışma alanını başlatmak için bir kurtarma ortamı kullanın. Bkz. “Kurtarma ortamının oluşturulması...
 • Page 46 ThinkStation Kullanma Kılavuzu...
 • Page 47: Bölüm 10. Yardım, Hizmet Ve Bilgi Alınması

  Bölüm 10. Yardım, hizmet ve bilgi alınması Bu bölümde, Lenovo tarafından üretilen ürünlerle ilgili verilen yardım, hizmet ve teknik destek hakkında bilgiler yer alır. Bilgi kaynakları Bu bölümde, bilgi işlem gereksinimlerinizle ilgili yararlı kaynaklara nasıl erişeceğiniz açıklanır. Online Books klasörü...
 • Page 48: Güvenlik Ve Garanti

  Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyup anladığınızdan emin olun. Lenovo Web sitesi (http://www.lenovo.com) Lenovo Web sitesi, bilgisayarınızı satın alırken, büyütürken ve bilgisayarınızın bakımını yaparken size yardımcı olacak güncel bilgileri ve hizmetleri sağlar. Ayrıca aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz: •...
 • Page 49: Hizmet Alma

  Şu adreste bulunan Lenovo Support (Destek) Web sitesine giderek en son teknik bilgileri edinebilir ve aygıt sürücülerini ve güncellemeleri yükleyebilirsiniz: http://support.lenovo.com Hizmet Alma Garanti süresi boyunca Müşteri Destek Merkezi'nden telefonla yardım ve bilgi alabilirsiniz. Garanti dönemi boyunca aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilirsiniz: •...
 • Page 50: Ek Hizmetlerin Satın Alınması

  Bilgisayarınızın Uluslararası Garanti Hizmeti kapsamına girip girmediğini belirlemek ve hizmetin bulunduğu ülkelerin listesini görüntülemek için http://support.lenovo.com adresine gidin, Product & Service Warranty (Ürün ve Hizmet Garantisi) seçeneğini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Önceden kurulmuş olan Microsoft Windows ürününüze ilişkin Service Packs (Hizmet Paketleri) kuruluşu hakkında teknik bilgi almak ya da bununla ilgili sorular için http://support.microsoft.com/directory adresindeki...
 • Page 51: Ek A. El Ile Gerçekleştirilen Modem Komutları

  Ek A. El ile gerçekleştirilen modem komutları Aşağıdaki bölümde, modeminizi el ile programlamaya ilişkin komutlar listelenmiştir. Komutlar, Komut Kipi'ndeyken modem tarafından kabul edilir. Bir numara çevrilinceye ve bağlantı kuruluncaya kadar modeminiz otomatik olarak Komut Kipi'nde bekler. Komutlar, modeminize iletişim yazılımının çalıştığı bir kişisel bilgisayardan ya da diğer uçbirim aygıtlarından gönderilebilir. Modeme gönderilen tüm komutlar, AT ile başlamalı...
 • Page 52 Komut İşlev Ürün tanıtım kodunu görüntüleme ROM sağlama toplamı sınaması fabrika değeri İç bellek sınaması Sabit yazılım tanıtıcısı Ayrılmış tanıtıcı Düşük hoparlör sesi Düşük hoparlör sesi Orta düzey hoparlör sesi Yüksek hoparlör sesi İç hoparlör kapalı Taşıyıcı belirleninceye kadar iç hoparlör açık kalır İç...
 • Page 53: Genişletilmiş At Komutları

  Genişletilmiş AT komutları Komut İşlev &C_ &C0 Carrier Detect Signal High sinyalini ON (Açık) konumuna getirme &C1 Uzak taşıyıcı olduğunda CD'yi açma &D0 Modem, DTR sinyalini yoksayma &D_ &D1 Modem, DTR geçişinden sonra Komut Kipi'ne döner &D2 Modem kapanır, DTR geçişinden sonra Komut Kipi'ne döner &D3 DTR geçişinden sonra modemi ilk durumuna getirme...
 • Page 54: Mnp/V.42/V.42Bis/V.44 Komutları

  Komut İşlev &V &V0 Etkin ve Depolanan Profilleri Görüntüleme &V1 Son Bağlantı İstatistiklerini Görüntüleme &W_ &W0 Etkin profili Profil 0 olarak depolama &W1 Etkin profili Profil 1 olarak depolama Otomatik çağırmayı devre dışı bırakma Otomatik çağrıyı etkinleştirme +MS? Geçerli Modülasyon Seçimi ayarlarını görüntüleme +MS=? Desteklenen Modülasyon Seçimi seçeneklerinin bir listesini görüntüleme...
 • Page 55: Faks Sınıf 2 Komutları

  +FRM=n Verileri alma +FRS=n Sessizlik alma +FTH=n Verileri HDLC çerçevesiyle iletme +FTM=n Verileri iletme +FTS=n İletimi durdurma ve bekleme Faks Sınıf 2 komutları +FCLASS=n Hizmet sınıfı. +FAA=n Uyarlanır yanıt. +FAXERR Faks hata değeri. +FBOR Aşama C veri biti sırası. +FBUF? Arabellek boyutu (salt okunur).
 • Page 56: Ses Komutları

  +FPTS= Sayfa aktarım durumu. +FREV? Değişikliği tanımlama. +FSPT Yoklamayı etkinleştirme. +FTSI: İletim istasyonu tanıtıcısını raporlama. Ses komutları #BDR Baud Hızını seçme #CID Arayan Kimliğini belirlemeyi ve raporlama biçimini etkinleştirme #CLS Verileri, Faksı ya da Sesi seçme #MDL? Modeli tanımlama #MFR? Üreticiyi tanımlama #REV? Değişiklik Düzeyini tanımlama...
 • Page 57: Ek B. Sistem Bellek Hızı

  Ek B. Sistem bellek hızı Bu ThinkStation bilgisayar aksamıyla uyumlu olan Intel Xeon mikroişlemci ailelerinde, mikroişlemcinin sistem belleğine doğrudan erişimini sağlayan tümleşik bellek denetleyicisi bulunmaktadır. Bu tasarımda sistem bellek hızı, mikroişlemci modeli ve tipi, hızı, boyutu (kapasite) ve takılı DIMM sayısı da içinde olmak üzere birçok faktör tarafından belirlenir.
 • Page 58 Çizelge 2. DIMM tipi ve hızı: PC3-8500U Her bir CPU haznesine DIMM boyutu (kapasite) Mikroişlemci modeli Bellek frekansı takılı olan DIMM sayısı Intel Xeon E5502, E5503, 800 MHz E5504, E5506, E5507 Intel Xeon E5520, E5530, E5540, E5620, E5603, E5606, E5607, E5630, E5640, E5645, E5647, E5649, X5550, X5560, X5570, X5650, X5660,...
 • Page 59: Ek C. Özel Notlar

  Lenovo ürün belirtimlerini ya da garantilerini hiçbir şekilde etkilemez veya değiştirmez. Bu belgedeki hiçbir bilgi, Lenovo'nun ya da üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları kapsamında, açık veya zımni lisans ya da tazminat olarak kullanılamaz. Bu belgede bulunan tüm bilgiler denetimli ortamlardan elde edilmiştir ve örnek olarak sunulmuştur.
 • Page 60: Televizyon Çıkışı Ile Ilgili Not

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 61: Tayvan Için Geri Dönüşüm Bilgileri

  ürünlerin iadesine, geri dönüştürülmesine ve bakımına ilişkin toplama uygulamalarını kullanmalıdırlar. Pillerde ve akümülatörlerde bulunan potansiyel olarak zararlı malzemeler nedeniyle pillerin ve akümülatörlerin çevreye ve insan sağlığına vereceği olası zararları en aza indirgemek için müşteri katılımı önemlidir. Düzgün toplama ve işleme için, http://www.lenovo.com/lenovo/environment adresine gidin. Ek C. Özel Notlar...
 • Page 62 ThinkStation Kullanma Kılavuzu...
 • Page 63: Dizin

  Dizin açılışta otomatik sınama (POST) değiştirme aksamlar başlangıç aygıtı sırası alma parola bilgi dış aksamlar, takma hizmet dış aksamları takma yardım dikkat edilmesi gereken noktalar, parolalar AT komutları genişletilmiş temel ayarlama ek hizmetleri satın alma bilgisayarınız el ile gerçekleştirilen modem komutları kurtarma aygıtı...
 • Page 64 Rescue and Recovery kurtarma ortamı, oluşturma ve kullanma 33, 37 çalışma alanı, Rescue and Recovery Kurtarma sorunlarının çözülmesi Rescue and Recovery çalışma alanı Lenovo Solution Center Lenovo ThinkVantage Toolbox seçme Lenovo ThinkVantage Tools başlangıç aygıtı ThinkStation Kullanma Kılavuzu...
 • Page 65 geçici başlangıç aygıtı ses altsistemi ses, komutlar Setup Utility Setup Utility programı, başlatma Setup Utility programını başlatma Setup Utility, çıkma sistem programlar yönetim sistem yöneticisi, parola sorun giderme, tanılama sorun giderme, temel takma, raf tanılama CD/DVD görüntüsü tanılama programları, kullanma tanılama, sorun giderme televizyon çıkışı...
 • Page 66 ThinkStation Kullanma Kılavuzu...
 • Page 68 Parça Numarası: 53Y4322 (1P) P/N: 53Y4322 *53Y4322*...

This manual is also suitable for:

Thinkstation 4105Thinkstation 4157Thinkstation 4217

Table of Contents