Download Table of Contents Print this page

Lenovo ThinkStation S20 Uživatelská Příručka

(bulgarian) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkStation S20:
Table of Contents

Advertisement

Uživatelská příručka
ThinkStation
Typy počítačů: 4105, 4157 a 4217

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo ThinkStation S20

 • Page 1 Uživatelská příručka ThinkStation Typy počítačů: 4105, 4157 a 4217...
 • Page 2 Bezpečnostní pokyny a informace o záruce dodanou s tímto produktem a část Dodatek C „Upozornění“ na stránce 51. Páté vydání (prosinec 2011) © Copyright Lenovo 2009, 2011. UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo počítačový software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení...
 • Page 3: Table Of Contents

  Software dodávaný společností Lenovo . . . Aktualizace kódu BIOS pomocí disku ..Lenovo Solution Center ..Aktualizace kódu BIOS z operačního systému . . Lenovo ThinkVantage Toolbox ..
 • Page 4 Lenovo ThinkVantage Tools ..Upozornění na televizní výstup ..Lenovo Welcome ... . Značka CE (European conformance) ..
 • Page 5: Úvod

  • Část Kapitola 10 „Získání informací, podpory a servisu“ na stránce 39 obsahuje informace týkající se ® celé šíře užitečných informačních zdrojů dostupných od Lenovo • Část Dodatek A „Ruční příkazy modemu“ na stránce 43 obsahuje příkazy pro manuální programování...
 • Page 6 Uživatelská příručka ThinkStation...
 • Page 7: Kapitola 1. Důležité Bezpečnostní Instrukce

  Přečtením těchto bezpečnostních instrukcí snížíte riziko úrazu nebo poškození produktu. Pokud již kopii příručky ThinkStation: Bezpečnostní pokyny a informace o záruce nemáte, můžete ji získat ve formátu PDF (Portable Document Format) na webové stránce podpory společnosti Lenovo na adrese: http://support.lenovo.com...
 • Page 8 Uživatelská příručka ThinkStation...
 • Page 9: Kapitola 2. Uspořádání Pracoviště

  Tyto filtry však mohou ovlivnit jasnost obrazu na obrazovce. Vyzkoušejte je proto až po vyčerpání ostatních způsobů potlačení odrazů. Na problémech s odrazy se podílí také prach. Nezapomeňte pravidelně čistit obrazovku jemným hadříkem, jak je uvedeno v dokumentaci k monitoru. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 10: Cirkulace Vzduchu

  Cirkulace vzduchu Počítač a monitor produkují teplo. Větrák počítače vhání dovnitř čerstvý vzduch a vytlačuje horký vzduch. Horký vzduch z monitoru uniká ventilačními otvory. Zakrytí otvorů může způsobit přehřátí, jehož výsledkem může být špatná funkce nebo poškození. Umístěte proto počítač a monitor tak, aby nedošlo k zakrytí otvorů, obvykle stačí...
 • Page 11: Kapitola 3. Nastavení Počítače

  1. Připojte kabel klávesnice USB (Universal Serial Bus) ke konektoru USB. Poznámka: Některé modely mají klávesnici se snímačem otisku prstu. 2. Připojte kabel myši USB ke konektoru USB. 3. Připojte kabel monitoru ke konektoru monitoru. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 12 Poznámka: Některé modely počítačů mají na zadním panelu konektor LFH (Low Force Helix), který umožňuje připojit až čtyři monitory. Standardní konektor LFH má dva výstupní kabely VGA (Video Graphics Array) nebo dva výstupní kabely DVI (Digital Video Interface). Jde o flexibilní řešení poskytující řadu možností...
 • Page 13 Vstupní zvukový konektor Slouží pro příjem zvukového signálu z externího zvukového zařízení, jako například ze stereo systému. Při připojování externího zvukového zařízení k počítači se připojí kabel k výstupnímu zvukovému konektoru na zařízení a k vstupnímu zvukovému konektoru na počítači. Výstupní...
 • Page 14 Výstupní zvukový konektor (konektor Při použití prostorových reproduktorů systému 7.1 slouží pro bočních reproduktorů) připojení pravého a levého bočního reproduktoru. Vstupní optický konektor SPDIF (Sony Slouží pro příjem digitálních audio signálů systému 5.1 z Philips Digital Interconnect Format) externího zařízení, jako jsou přijímač nebo jiná multimediální zařízení, přes optický...
 • Page 15: Zapnutí Napájení Počítače

  Konektor USB Slouží pro připojení zařízení USB, jako jsou klávesnice USB, myš USB, skener USB nebo tiskárna USB. Máte-li více než deset zařízení USB, můžete si koupit rozbočovač USB a pomocí něho připojit další zařízení USB. Sériový port Slouží k připojení externího modemu, sériové tiskárny a dalších zařízení používajících 9poziční...
 • Page 16: Dokončení Instalace Softwaru

  39. Pomoc a informace můžete získat telefonicky na středisku podpory zákazníků. Aktuální telefonní čísla středisek servisu a podpory najdete na webové stránce: http://support.lenovo.com Dokončení instalace softwaru Důležité: Před použitím programů dodávaných s tímto počítačem si pozorně přečtěte licenční smlouvy. Tyto smlouvy podrobně...
 • Page 17: Aktualizace Antivirového Softwaru

  Aktualizace antivirového softwaru Počítač je dodáván s antivirovým softwarem, který slouží k detekci a odstraňování virů. Lenovo poskytuje na disku plnou verzi antivirového softwaru s licencí na 30 dní zdarma. Po 30 dnech je nutné licenci obnovit, abyste dále dostávali aktualizace antivirového programu.
 • Page 18 rychlost paměti na řadě faktorů, včetně modelu mikroprocesoru a typu, rychlosti, velikosti instalovaných modulů DIMM a jejich počtu. Informace o podporovaných rychlostech paměti pro váš model počítače naleznete v části Dodatek B „Rychlost systémové paměti“ na stránce 49. Interní jednotky •...
 • Page 19 • dva zadní konektory IEEE 1394 (volitelné) • dva zvukové konektory na předním panelu (konektory pro mikrofon a sluchátka) • konektor VGA nebo DVI (vyžaduje grafickou kartu) Rozšíření • dvě pozice optické jednotky • jedna pozice pro 3,5palcovou disketovou jednotku nebo čtečku karet •...
 • Page 20: Technické Údaje

  Operační systémy, které jsou zde uvedeny, čekají v době vydání této publikace na udělení certifikátu nebo prochází testováním kompatibility. Po vydání této publikace mohou být další operační systémy označeny společností Lenovo za kompatibilní s vaším počítačem. Opravy a dodatky k tomuto seznamu mohou následovat. Zda byla kompatibilita operačního systému certifikována nebo testována, zjistíte na webových stránkách výrobce operačního systému.
 • Page 21: Kapitola 4. Přehled Softwaru

  Lenovo Solution Center Poznámka: Ve vašem počítači je v závislosti na datu jeho výroby nainstalován buď program Lenovo Solution Center, nebo Lenovo ThinkVantage Toolbox, s nimiž můžete diagnostikovat problémy počítače. Další...
 • Page 22: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  29. Lenovo ThinkVantage Toolbox Poznámka: Ve vašem počítači je v závislosti na datu jeho výroby nainstalován buď program Lenovo Solution Center, nebo Lenovo ThinkVantage Toolbox, s nimiž můžete diagnostikovat problémy počítače. Další informace o programu Lenovo Solution Center naleznete v části „Lenovo Solution Center“ na stránce 29.
 • Page 23: Kapitola 5. Použití Konfiguračního Programu Setup Utility

  • Mělo by obsahovat nejméně jedno písmeno a jedno číslo. • V hesle konfiguračního programu Setup Utility a hesle pevného disku se nerozlišují velká a malá písmena. • Nemělo by to být vaše jméno ani název uživatele. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 24: User Password

  • Nemělo by to být obvyklé slovo ani běžné jméno. • Mělo by se výrazně lišit od vašeho předchozího hesla. User Password Je-li nastaveno heslo uživatele, počítač nelze používat, dokud na klávesnici nezadáte platné heslo. Administrator Password Je-li nastaveno heslo administrátora Administrator Password, zabraňuje neoprávněným uživatelům měnit nastavení...
 • Page 25: Výběr Spouštěcího Zařízení

  1. Spusťte program Setup Utility. Viz „Spuštění programu Setup Utility“ na stránce 17. 2. V nabídce konfiguračního programu Setup Utility použijte Devices ➙ Legacy diskette A. 3. Vyberte požadované nastavení a stiskněte klávesu Enter. 4. Vraťte se do nabídky konfiguračního programu Setup Utility a zvolte Exit ➙ Save and exit the Setup Utility.
 • Page 26: Ukončení Programu Setup Utility

  Ukončení programu Setup Utility Po dokončení prohlížení nebo změn nastavení se klávesou Esc vraťte do nabídky konfiguračního programu Setup Utility (klávesu Esc může být potřeba stisknout několikrát). Chcete-li nové nastavení uložit, použijte Save Settings nebo Save and exit the Setup Utility. Jinak nebudou změny uloženy. Uživatelská...
 • Page 27: Kapitola 6. Instalace Jednotek Pevného Disku A Nastavení Pole Raid

  1. Spusťte konfigurační program klávesou F1. Viz „Spuštění programu Setup Utility“ na stránce 17. 2. Vyberte Devices ➙ IDE Drives Setup a stiskněte klávesu Enter. 3. Vyberte SATA RAID Enable a stiskněte klávesu Enter. 4. Vyberte Enabled a stiskněte klávesu Enter. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 28: Vytvoření Logického Disku Pole Raid

  5. Klávesou F10 uložíte nové nastavení a ukončíte konfigurační program. Vytvoření logického disku pole RAID Tato část popisuje vytvoření logického disku pole RAID pomocí programu Intel Matrix Storage Manager option ROM. 1. Na výzvu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+I. Tím spustíte program Intel Matrix Storage Manager option ROM.
 • Page 29: Instalace Jednotek Pevného Disku Sas A Nastavení Pole Raid

  Instalace jednotek pevného disku SAS a nastavení pole RAID Tato část obsahuje informace o potřebném počtu jednotek pevného disku SAS pro požadovanou úroveň pole RAID a nastavení pole SAS RAID. Instalace jednotek pevného disku SAS Pro podporované úrovně polí RAID musí mít počítač instalované tyto minimální počty jednotek pevného disku SAS: •...
 • Page 30: Nastavení Volitelného Horkého Záložního Disku V Programu Marvell Bios

  8. V nabídce Stripe size vyberte velikost pruhu nebo ponechte výchozí hodnotu. 9. Do pole Array name zadejte platný název pole RAID. 10. Vyberte Next a stiskněte klávesu Enter. Na výzvu dokončete vytvoření pole RAID stisknutím klávesy Y. Nastavení volitelného horkého záložního disku v programu Marvell BIOS Volitelný...
 • Page 31: Kapitola 7. Aktualizace Systémových Programů

  Lenovo provádí změny a vylepšení testu POST a kódu BIOS. Po vydání jsou aktualizace dostupné na webové stránce Lenovo na adrese http://www.lenovo.com jako stáhnutelné soubory. Návody pro použití aktualizací...
 • Page 32: Aktualizace Kódu Bios Z Operačního Systému

  Aktualizace kódu BIOS z operačního systému Poznámka: Webové stránky Lenovo, včetně odkazů uváděných v následujícím postupu, se mohou měnit bez předchozího upozornění, protože Lenovo průběžně vylepšuje obsah webových stránek. 1. Přejděte na webovou stránku http://support.lenovo.com. 2. Soubory pro váš typ počítače naleznete takto: a.
 • Page 33: Kapitola 8. Řešení Problémů A Diagnostika

  • Klávesnice je řádně připojena k počítači. • Žádná klávesa není trvale stisknuta. Pokud nemůžete chybu odstranit, nechte počítač odborně opravit. Telefonní čísla středisek servisu a podpory naleznete v informacích o bezpečnosti a záruce dodaných s počítačem. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 34: Diagnostické Programy

  V závislosti na předinstalovaném operačním systému a datu výroby počítače poskytuje Lenovo jedno z těchto diagnostických řešení: • Lenovo Solution Center (používá se u běžně fungujícího operačního systému Windows) •...
 • Page 35: Lenovo Solution Center

  • Jestliže používáte operační systém Windows Vista nebo Windows XP, přejděte na stránku http://www.lenovo.com/diagnose, kde najdete nejnovější diagnostické informace pro svůj počítač. Chcete-li v operačním systému Windows 7 spustit program Lenovo Solution Center, klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Stav systému a diagnostika. Postupujte podle pokynů...
 • Page 36: Pc-Doctor For Dos

  36. PC-Doctor for DOS Také lze stáhnout nejnovější verzi programu PC-Doctor for DOS z webové stránky http://support.lenovo.com. Diagnostický program PC-Doctor for DOS pracuje nezávisle na operačním systému Windows. Program PC-Doctor for DOS použijte, pokud není možné spustit operační systém Windows nebo pokud nebyly diagnostické...
 • Page 37 2. Odpojte kabel myši od počítače. 3. Otočte myš vzhůru nohama a zkontrolujte čočku. a. Pokud jsou na čočce šmouhy, jemně ji očistěte vatou. b. Pokud je na čočce smetí, jemně ho odfoukněte pryč. 4. Zkontrolujte povrch, na kterém myš používáte. Pokud máte pod myší složitý obraz nebo vzorek, může mít procesor (DSP) problémy s určováním změn polohy myši.
 • Page 38 Uživatelská příručka ThinkStation...
 • Page 39: Kapitola 9. Informace O Obnově

  Kapitola 9. Informace o obnově Tato kapitola vás seznámí s prostředky obnovy, které poskytuje Lenovo. Popisuje, kdy a jak použít níže uvedené metody obnovy: • vytvoření a použití média pro obnovu • provádění operací zálohování a obnovy • použití pracovní plochy Rescue and Recovery •...
 • Page 40: Použití Média Pro Obnovu

  Použití média pro obnovu Tato část obsahuje pokyny pro použití média pro obnovu v různých operačních systémech. • Médium pro obnovu použijte v operačním systému Windows 7 nebo Windows Vista takto: Upozornění: Při obnově z média pro obnovu do stavu z výroby v systému Windows 7 nebo Windows Vista bude obsah jednotky pevného disku odstraněn a nahrazen původním obsahem z výroby.
 • Page 41: Provedení Operace Obnovy

  • Zálohu provedete v systému Windows 7 pomocí programu Rescue and Recovery takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery.
 • Page 42: Vytvoření A Použití Záchranného Média

  zálohovány nebo byly po zálohování změněny. Také je možné zachránit jednotlivé soubory ze zálohy provedené programem Rescue and Recovery uložené na místní jednotce pevného disku, zařízení USB nebo na síťové jednotce. • Obnova jednotky pevného disku ze zálohy Rescue and Recovery Po provedení zálohy pevného disku pomocí...
 • Page 43: Vytvoření Záchranného Média

  • Záchranné médium vytvoříte v systému Windows 7 takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery. 2. V hlavním okně programu Rescue and Recovery klepněte na Launch advanced Rescue and Recovery.
 • Page 44: Nastavení Spouštěcího Zařízení Ve Spouštěcí Posloupnosti

  Ovladače zařízení pro zařízení instalovaná z výroby jsou umístěny na pevném disku (obvykle jednotce C:) v adresáři SWTOOLS\DRIVERS. Nejnovější verze ovladačů zařízení pro zařízení instalovaná ve výrobě jsou dostupné také na webové stránce http://support.lenovo.com. Další ovladače zařízení naleznete na discích dodaných s jednotlivými zařízeními.
 • Page 45: Kapitola 10. Získání Informací, Podpory A Servisu

  Kapitola 10. Získání informací, podpory a servisu Tato kapitola obsahuje informace o podpoře, servisu a technické pomoci pro produkty, které vyrábí Lenovo. Zdroje informací Tato část popisuje, jak přistupovat k užitečným zdrojům informací týkajících se vašich počítačových potřeb. Složka Online Books Složka Online Books instalovaná...
 • Page 46: Bezpečnostní Pokyny A Informace O Záruce

  Webové stránky Lenovo (http://www.lenovo.com) Webové stránky Lenovo poskytují aktuální informace a služby, které vám pomohou při nákupu, upgradu a údržbě vašeho počítače. Můžete rovněž: • Nakupovat stolní a přenosné počítače, monitory, projektory, balíčky pro přechod na vyšší verze a doplňky pro svůj počítač...
 • Page 47: Jak Zavolat Servis

  Lenovo nebo prodejce vám v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC. Následující položky záruka nepokrývá. • výměnu nebo používání jiných dílů, než jsou díly Lenovo, nebo dílů Lenovo, na které se nevztahuje záruka • identifikaci příčiny softwarových problémů • Konfiguraci systému BIOS při instalaci nebo upgradu.
 • Page 48: Zakoupení Dalších Služeb

  Informace o tom, zda Váš počítač spadá do programu International Warranty Service, a seznam zemí, v nichž se tato služba poskytuje, naleznete na webové stránce http://support.lenovo.com, kde klepněte na tlačítko Product & Service Warranty (Záruka na produkt a servisní záruka) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Page 49: Dodatek A. Ruční Příkazy Modemu

  Dodatek A. Ruční příkazy modemu Následující část obsahuje seznam příkazů určených k ručnímu programování modemu. Modem přijímá příkazy když je v příkazovém režimu. Modem je automaticky v příkazovém režimu dokud nevytočíte číslo a nenavážete spojení. Příkazy mohou být modemu zaslány z počítače se spuštěným komunikačním softwarem nebo z jiného terminálového zařízení.
 • Page 50 Příkaz Funkce Zobrazí identifikační kód produktu. Test ROM Checksum Test od výrobce. Test interní paměti. ID firmwaru. Vyhrazené ID. Nízká hlasitost reproduktoru. Nízká hlasitost reproduktoru. Střední hlasitost reproduktoru. Vysoká hlasitost reproduktoru. Vypne vnitřní reproduktor. Interní reproduktor zapnut, dokud není rozpoznána nosná.
 • Page 51: Rozšířené Příkazy At

  Rozšířené příkazy AT Příkaz Funkce &C_ &C0 Vynutit zapnutí signálu CDS (Carrier Detect Signal). &C1 Zapnout CD, když je přítomna vzdálená nosná &D_ &D0 Modem ignoruje signál DTR. &D1 Po přepnutí DTR se modem vrátí do příkazového režimu. &D2 Po přepnutí DTR modem zavěsí a vrátí se do příkazového režimu.
 • Page 52: Příkazy Mnp/V.42/V.42Bis/V.44

  Příkaz Funkce &W1 Uloží aktivní profil jako Profil 1. Zakáže automatické přeladění. Povolí automatické přeladění. +MS? Zobrazí aktuální nastavení výběru modulace. +MS=? Zobrazí seznam podporovaných parametrů výběru modulace. Vyberte modulaci, kde: a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, +MS=a,b,c,e,f 69;...
 • Page 53: Faxové Příkazy Třídy 2

  +FTM=n Vysílat data. +FTS=n Ukončit přenos a čekat. Faxové příkazy třídy 2 +FCLASS=n Třída služeb. +FAA=n Adaptivní odpověď. +FAXERR Hodnota chyby faxu. +FBOR Pořádek datových bitů fáze C. +FBUF? Velikost vyrovnávací paměti (pouze pro čtení). +FCFR Označit potvrzení pro přijetí. +FCLASS= Třída služby.
 • Page 54: Hlasové Příkazy

  +FSPT Povolit funkci vyžádaného příjmu. +FTSI: Nahlásit ID přenosové stanice. Hlasové příkazy #BDR Vybrat přenosovou rychlost (v baudech). #CID Povolit detekci čísla volajícího a formát nahlašování. #CLS Vybrat data, fax nebo hlas/audio. #MDL? Určení modelu. #MFR? Určení výrobce. #REV? Určení úrovně verze. Úroveň...
 • Page 55: Dodatek B. Rychlost Systémové Paměti

  Dodatek B. Rychlost systémové paměti Mikroprocesory Intel Xeon kompatibilní s tímto počítačem ThinkStation mají vestavěný řadič paměti, který poskytuje mikroprocesoru přímý přístup k systémové paměti. Kvůli tomuto uspořádání závisí rychlost paměti na řadě faktorů, včetně modelu mikroprocesoru a typu, rychlosti, velikosti instalovaných modulů DIMM a jejich počtu.
 • Page 56 tabulka 2. Typ a rychlost modulu DIMM: PC3-8500U Počet paměťových modulů DIMM Velikost modulu DIMM Model mikroprocesoru Frekvence paměti instalovaných pro banku CPU Intel Xeon E5502, E5503, 800 MHz E5504, E5506, E5507 Intel Xeon E5520, E5530, E5540, E5620, E5603, E5606, E5607, E5630, E5640, E5645, E5647, E5649, X5550, X5560, X5570, X5650, X5660,...
 • Page 57: Dodatek C. Upozornění

  Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použít lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující...
 • Page 58: Upozornění Na Televizní Výstup

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 59: Informace O Recyklaci Baterií Pro Tchaj-Wan

  Zapojení zákazníka je důležité pro minimalizaci jakýchkoliv možných dopadů baterií a akumulátorů na životní prostředí a zdraví lidí (baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky). Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Dodatek C. Upozornění...
 • Page 60 Uživatelská příručka ThinkStation...
 • Page 61: Rejstřík

  BIOS, aktualizace 25–26 Č Lenovo Solution Center čistění optické myši Lenovo ThinkVantage Toolbox Lenovo ThinkVantage Tools délky kabelů diagnostické CD či DVD médium pro obnovu, vytvoření a použití diagnostické programy, použití...
 • Page 62 obnova, vytvoření a použití média rozšiřující adaptéry odrazy, osvětlení ruční příkazy modemu odstranění hesla rychlost paměti odstraňování problémů, diagnostika odstraňování problémů, základní Ř ochranné známky operace zálohování a obnovy řešení problémů s obnovou operační systém aktualizace instalace optická myš selhání aktualizace kódu POST/BIOS, zotavení čistění...
 • Page 63 médium pro obnovu záchranné médium zabezpečení vybavení záchranné médium, vytvoření a použití záchranné zařízení, spouštěcí posloupnost základní řešení problémů zakoupení dalších služeb zálohování a obnova, operace zálohování a obnova, pracovní plocha zapnutí napájení zapnutí, vypnutí zařízení zapojení počítače zařízení, ovladače instalace obnova zásuvky, elektrické...
 • Page 64 Uživatelská příručka ThinkStation...
 • Page 66 Číslo PN: 53Y4308 (1P) P/N: 53Y4308 *53Y4308*...

This manual is also suitable for:

Thinkstation 4105Thinkstation 4157Thinkstation 4217

Table of Contents