Download Table of Contents Print this page

Lenovo ThinkStation S20 User Manual

(greek) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkStation S20:
Table of Contents

Advertisement

ThinkStation
Οδηγός χρήσης
Τύποι μηχανής: 4105, 4157 και 4217

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo ThinkStation S20

 • Page 1 ThinkStation Οδηγός χρήσης Τύποι μηχανής: 4105, 4157 και 4217...
 • Page 2 που συνοδεύει αυτό το προϊόν, καθώς και το Παράρτημα C “Ειδικές παρατηρήσεις” στη σελίδα 61. Πέμπτη έκδοση (Δεκέμβριος 2011) © Copyright Lenovo 2009, 2011. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Σε περίπτωση παράδοσης δεδομένων ή λογισμικού στα πλαίσια μιας σύμβασης “GSA” (General Services Administration), η χρήση, αναπαραγωγή ή αποκάλυψη υπόκειται στους...
 • Page 3: Table Of Contents

  Λογισμικό που παρέχεται από τη Lenovo . . μονάδας σκληρού δίσκου ..Lenovo Solution Center ..Χρήση του βοηθήματος Marvell BIOS Setup Lenovo ThinkVantage Toolbox ..
 • Page 4 Ευρετήριο....65 Lenovo ThinkVantage Tools ..Lenovo Welcome ... . ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 5: Εισαγωγή

  • Στο Κεφάλαιο 10 “Πληροφορίες, βοήθεια και υπηρεσίες” στη σελίδα 47 παρέχονται πληροφορίες σχετικά ® με ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων πόρων πληροφοριών που διατίθενται από τη Lenovo • Στο Παράρτημα A “Εντολές για τον προγραμματισμό του modem” στη σελίδα 51 παρέχονται οι εντολές...
 • Page 6 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 7: Κεφάλαιο 1. Σημαντικές Πληροφορίες Για Την Ασφάλεια

  σημαντικά ο κίνδυνος να υποστείτε προσωπικό τραυματισμό ή να προκληθεί ζημιά στο προϊόν σας. Εάν δεν διαθέτετε πλέον αντίγραφο του Οδηγού ασφάλειας και εγγύησης του ThinkStation, μπορείτε να αποκτήσετε ένα σε μορφή PDF (Portable Document Format) από τον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Lenovo στη διεύθυνση http: http://support.lenovo.com © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 8 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 9: Κεφάλαιο 2. Διευθέτηση Του Χώρου Εργασίας

  φωτισμό του δωματίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο να αποφύγετε τις αντανακλάσεις ή να ρυθμίσετε το φωτισμό, ένα αντιθαμβωτικό φίλτρο ίσως φανεί χρήσιμο. Ωστόσο, τα φίλτρα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την ευκρίνεια © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 10: Εξαερισμός

  της οθόνης. Χρησιμοποιήστε τα μόνο αφού έχετε εξαντλήσει τους υπόλοιπους τρόπους περιορισμού των αντανακλάσεων. Η σκόνη στην οθόνη αυξάνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τις αντανακλάσεις. Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τακτικά την οθόνη με ένα μαλακό πανί, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας παρέχονται στο εγχειρίδιο...
 • Page 11: Κεφάλαιο 3. Εγκατάσταση Του Υπολογιστή

  Για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας, κάντε τα ακόλουθα: 1. Συνδέστε το καλώδιο του πληκτρολογίου USB (Universal Serial Bus) στην υποδοχή USB. Σημείωση: Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν πληκτρολόγια με μηχανισμό ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος. 2. Συνδέστε το καλώδιο του ποντικιού USB στην υποδοχή USB. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 12 3. Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης στην αντίστοιχη υποδοχή. Σημείωση: Ανάλογα με το μοντέλο του, ο υπολογιστής σας μπορεί να διαθέτει μια υποδοχή LFH (Low Force Helix) στην πίσω πλευρά του, η οποία σας επιτρέπει να συνδέσετε έως τέσσερις οθόνες. Η τυπική υποδοχή...
 • Page 13 Σε αυτή την εικόνα μπορείτε να δείτε τις δύο υποδοχές σύνδεσης στο πίσω μέρος του υπολογιστή που απαιτούνται για την εγκατάσταση του modem. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή περιοχή όπου χρησιμοποιούνται τηλεφωνικές πρίζες τύπου RJ-11, συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στο τηλέφωνο και το άλλο άκρο στην...
 • Page 14 Υποδοχή εισόδου ήχου Χρησιμοποιείται για τη λήψη ηχητικών σημάτων από εξωτερική συσκευή ήχου, π.χ. από ένα στερεοφωνικό σύστημα. Η σύνδεση με μια εξωτερική συσκευή ήχου γίνεται με ένα καλώδιο μεταξύ της υποδοχής εξόδου ήχου της συσκευής και της υποδοχής εισόδου ήχου του υπολογιστή. Υποδοχή...
 • Page 15 7. Αν έχετε ηχεία χωρίς ενισχυτή και χωρίς μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος: F _ L R a. Συνδέστε το καλώδιο μεταξύ των ηχείων, αν είναι απαραίτητο. Σε ορισμένα ηχεία, το καλώδιο αυτό είναι μόνιμα συνδεδεμένο. b. Συνδέστε τα ηχεία στον υπολογιστή. 8.
 • Page 16: Εκκίνηση Του Υπολογιστή

  του Κέντρου υποστήριξης πελατών (Customer Support Center). Για την πιο πρόσφατη λίστα αριθμών τηλεφώνου που μπορείτε να καλέσετε για υπηρεσίες επισκευής και υποστήριξης, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://support.lenovo.com Ολοκλήρωση της εγκατάστασης λογισμικού Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά τις συμβάσεις άδειας χρήσης και ότι κατανοήσατε τους...
 • Page 17: Ολοκλήρωση Σημαντικών Εργασιών

  Ο υπολογιστής παρέχεται με λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον εντοπισμό και την εξάλειψη επιβλαβούς κώδικα. Η Lenovo παρέχει μια πλήρη έκδοση του λογισμικού προστασίας από ιούς στη μονάδα σκληρού δίσκου σας, με μια δωρεάν συνδρομή...
 • Page 18: Εγκατάσταση Εξωτερικών Προαιρετικών Συσκευών

  • Για να τερματίσετε τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows 7, ανοίξτε το μενού Έναρξη (Start) από την επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Τερματισμός λειτουργίας (Shut down). ® • Για να τερματίσετε τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows Vista , ανοίξτε...
 • Page 19 • Μονάδα δισκέτας 3,5 ιντσών μισού ύψους (προαιρετικά) • Μονάδα ανάγνωσης κάρτας (προαιρετικά) • Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου SATA (Serial Advanced Technology Attachment) ή SAS (Serial Attached SCSI) • Μονάδα οπτικού δίσκου Υποσύστημα γραφικών • Κάρτα γραφικών (διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/μοντέλο) Υποσύστημα...
 • Page 20 δοκιμές ή σε διαδικασίες πιστοποίησης για την εξασφάλιση της συμβατότητάς τους με τον υπολογιστή σας. Είναι πιθανό η Lenovo να προσδιορίσει, μετά την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επιπλέον λειτουργικά συστήματα ως συμβατά με τον υπολογιστή σας. Οι διορθώσεις και προσθήκες σε αυτή τη λίστα υπόκεινται σε αλλαγές. Για να...
 • Page 21: Προδιαγραφές

  ® • Linux Προδιαγραφές Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται οι φυσικές προδιαγραφές του υπολογιστή ThinkStation σας. Διαστάσεις Πλάτος: 175 mm Ύψος: 478 mm (από το δάπεδο μέχρι το πάνω άκρο της λαβής) Βάθος: 460 mm Βάρος Με το μέγιστο εξοπλισμό: 16,33 kg Διαστάσεις...
 • Page 22 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 23: Κεφάλαιο 4. Επισκόπηση Λογισμικού

  Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι εφαρμογές για Windows που παρέχονται με το προϊόν που αποκτήσατε. Λογισμικό που παρέχεται από τη Lenovo Τα παρακάτω προγράμματα λογισμικού παρέχονται από τη Lenovo ώστε να σας βοηθούν στη βελτίωση της παραγωγικότητάς σας και στη μείωση του κόστους συντήρησης του υπολογιστή σας. Τα προγράμματα...
 • Page 24: Lenovo Solution Center

  Το διαγνωστικό πρόγραμμα PC-Doctor for Rescue and Recovery βρίσκεται προεγκατεστημένο στη μονάδα σκληρού δίσκου. Αποτελεί μέρος του χώρου εργασίας του Rescue and Recovery σε κάθε υπολογιστή Lenovo και χρησιμοποιείται για τη διάγνωση προβλημάτων εξοπλισμού και την αναφορά ρυθμίσεων του λειτουργικού...
 • Page 25: Κεφάλαιο 5. Χρήση Του Προγράμματος Setup Utility

  0-9) σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται να ορίσετε έναν “ισχυρό” κωδικό πρόσβασης που δεν μπορεί εύκολα να αποκαλυφθεί. Για να ορίσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες. Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης: • Έχουν μήκος τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρων © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 26: User Password

  • Περιέχουν τουλάχιστον έναν αλφαβητικό χαρακτήρα και έναν αριθμητικό χαρακτήρα • Στους κωδικούς πρόσβασης για το Setup Utility και τη μονάδα σκληρού δίσκου δεν γίνεται διάκριση κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων • Δεν αποτελούνται από το όνομά σας ή το όνομα χρήστη σας •...
 • Page 27: Επιλογή Συσκευής Εκκίνησης

  Για να ρυθμίσετε τον ελεγκτή ICH SATA ή τον ελεγκτή Marvell SATA/SAS, κάντε τα εξής: 1. Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα Setup Utility. Ανατρέξτε στην ενότητα “Έναρξη του προγράμματος Setup Utility” στη σελίδα 19. 2. Ανάλογα με τη συσκευή που θέλετε να ορίσετε, επιλέξτε είτε Devices ➙ SAS/SATA Drive Setup ➙ ICH SATA Controller ή...
 • Page 28: Ειδικές Ρυθμίσεις

  3. Επιλέξτε τις συσκευές για την κύρια σειρά εκκίνησης (Primary Startup Sequence), τη σειρά αυτόματης εκκίνησης (Automatic Startup Sequence) και τη σειρά εκκίνησης σε περίπτωση σφάλματος (Error Startup Sequence). 4. Από το μενού του προγράμματος Setup Utility , επιλέξτε Exit και στη συνέχεια επιλέξτε Save Settings ή...
 • Page 29: Κεφάλαιο 6. Εγκατάσταση Μονάδων Σκληρού Δίσκου Και Ρύθμιση Παραμέτρων Του Raid

  και αντικατάστασης εξοπλισμού του ThinkStation. Ρύθμιση του BIOS του συστήματος για την υποστήριξη λειτουργιών SATA RAID Στην ενότητα αυτή περιγράφεται πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το BIOS του συστήματος για την ενεργοποίηση των λειτουργιών SATA RAID. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 30: Δημιουργία Τόμων Raid

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη στο πληκτρολόγιό σας για να κάνετε τις απαραίτητες επιλογές. 1. Πατήστε F1 για να ανοίξετε το εργαλείο ρύθμισης του BIOS του συστήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα “Έναρξη του προγράμματος Setup Utility” στη σελίδα 19. 2.
 • Page 31: Εγκατάσταση Μονάδων Σκληρού Δίσκου Sas Και Ρύθμιση Του Raid

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε Reset Disks to Non-RAID (Επαναφορά δίσκων σε κατάσταση Non-RAID) και πατήστε Enter. a. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο διαστήματος για να σημειώσετε μεμονωμένες μονάδες σκληρού δίσκου των οποίων θέλετε να γίνει επαναφορά σε κατάσταση μη RAID και...
 • Page 32: Χρήση Του Βοηθήματος Marvell Bios Setup Για Την Ενεργοποίηση Λειτουργιών Sas Raid 0, 1 Ή 5

  3. Πατήστε Ctrl+M όταν σας ζητηθεί για να ανοίξετε το πρόγραμμα Marvell BIOS Setup για να ρυθμίσετε το SAS RAID. Χρήση του βοηθήματος Marvell BIOS Setup για την ενεργοποίηση λειτουργιών SAS RAID 0, 1 ή 5 Για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες SAS RAID 0, 1 ή 5, χρησιμοποιήστε το βοήθημα ρύθμισης Marvell BIOS Setup ως...
 • Page 33: Χρήση Του Βοηθήματος Marvell Bios Setup Για Τη Διαγραφή Διάταξης

  2. Στην οθόνη Marvell BIOS Setup, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε RAID Config (Ρύθμιση RAID) και πατήστε το Enter. Ανοίγει το μενού RAID Config. 3. Από το μενού RAID Config, επιλέξτε Spare Management (Διαχείριση εφεδρικών μονάδων). 4.
 • Page 34 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 35: Κεφάλαιο 7. Ενημέρωση Προγραμμάτων Συστήματος

  τον υπολογιστή σας από ένα CD/DVD ενημέρωσης προγραμμάτων συστήματος ή εκτελώντας ένα ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης από το λειτουργικό σας σύστημα. Η Lenovo μπορεί να προβεί στην πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή βελτιώσεων στα προγράμματα POST και BIOS. Οι ενημερωμένες αυτές εκδόσεις των προγραμμάτων συστήματος γίνονται διαθέσιμες ως...
 • Page 36: Ενημέρωση (Flash) Του Bios Από Το Λειτουργικό Σας Σύστημα

  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. Ενημέρωση (flash) του BIOS από το λειτουργικό σας σύστημα Σημείωση: Η Lenovo προσπαθεί να κάνει συνεχείς βελτιώσεις στο δικτυακό τόπο της, συνεπώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένου και του...
 • Page 37 9. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την οθόνη. Τοποθετήστε το CD/DVD ενημέρωσης (flash) του POST/BIOS στη μονάδα οπτικού δίσκου. 10. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε τον ξανά. 11. Η διαδικασία αποκατάστασης θα διαρκέσει περίπου 2-3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής θα...
 • Page 38 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 39: Κεφάλαιο 8. Διάγνωση Και Επίλυση Προβλημάτων

  • Το πληκτρολόγιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην κατάλληλη υποδοχή του υπολογιστή. • Δεν έχουν κολλήσει κάποια πλήκτρα. Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα, ζητήστε να επισκευαστεί ο υπολογιστής. Ανατρέξτε στις πληροφορίες ασφάλειας και εγγύησης που © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 40: Διαγνωστικά Προγράμματα

  Ανάλογα με το προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα και την ημερομηνία κατασκευής του υπολογιστή σας, η Lenovo προσφέρει μια από τις παρακάτω διαγνωστικές λύσεις: • Lenovo Solution Center (χρησιμοποιείται όταν το λειτουργικό σύστημα Windows λειτουργεί κανονικά) • Lenovo ThinkVantage Toolbox (χρησιμοποιείται σε λειτουργικό σύστημα Windows)
 • Page 41: Lenovo Solution Center

  του συστήματος. Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα Lenovo Solution Center διατίθεται μόνο σε μοντέλα στα οποία είναι προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows 7. Εάν το πρόγραμμα δεν είναι προεγκατεστημένο στον υπολογιστή σας με τα Windows 7, μπορείτε να το μεταφορτώσετε από τη διεύθυνση http://www.lenovo.com/diagnose.
 • Page 42: Pc-Doctor For Rescue And Recovery

  PC-Doctor for Rescue and Recovery Το διαγνωστικό πρόγραμμα PC-Doctor for Rescue and Recovery αποτελεί μέρος του χώρου εργασίας του Rescue and Recovery σε κάθε υπολογιστή Lenovo. Χρησιμοποιήστε το PC-Doctor for Rescue and Recovery όταν δεν είστε σε θέση να εκκινήσετε το λειτουργικό σύστημα Windows.
 • Page 43: Καθαρισμός Ενός Οπτικού Ποντικιού

  Για να εκτελέσετε το διαγνωστικό πρόγραμμα από ένα διαγνωστικό CD/DVD που έχετε δημιουργήσει, κάντε τα εξής: 1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα οπτικού δίσκου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε έχει οριστεί ως πρώτη συσκευή εκκίνησης στη σειρά συσκευών εκκίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα “Επιλογή συσκευής εκκίνησης”...
 • Page 44 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 45: Κεφάλαιο 9. Πληροφορίες Για Την Αποκατάσταση Λογισμικού

  Κεφάλαιο 9. Πληροφορίες για την αποκατάσταση λογισμικού Οι πληροφορίες σε αυτό το κεφάλαιο θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τις λύσεις αποκατάστασης που παρέχονται από τη Lenovo. Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγείται πότε και πώς να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες μεθόδους αποκατάστασης: •...
 • Page 46: Χρήση Μέσων Αποκατάστασης

  • Για να δημιουργήσετε δίσκους αποκατάστασης προϊόντος στα Windows Vista, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ ThinkVantage ➙ Create Product Recovery Media. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. • Για να δημιουργήσετε δίσκους αποκατάστασης προϊόντος στα Windows XP, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙...
 • Page 47: Εκτέλεση Διαδικασίας Εφεδρικής Αποθήκευσης

  Recovery σε Windows 7, κάντε τα εξής: 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Ενισχυμένες λειτουργίες εφεδρικής αποθήκευσης και επαναφοράς (Enhanced Backup and Restore). Ανοίγει το πρόγραμμα Rescue and Recovery.
 • Page 48: Χρήση Του Χώρου Εργασίας Του Rescue And Recovery

  2. Στο κύριο παράθυρο του προγράμματος Rescue and Recovery, επιλέξτε Launch advanced Rescue and Recovery. 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Restore your system from a backup. 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση μιας διαδικασίας αποκατάστασης από το χώρο εργασίας...
 • Page 49: Δημιουργία Και Χρήση Αποθηκευτικών Μέσων Έκτακτης Ανάγκης

  • Για να δημιουργήσετε ένα αποθηκευτικό μέσο έκτακτης ανάγκης σε Windows 7, κάντε τα εξής: 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Ενισχυμένες λειτουργίες εφεδρικής αποθήκευσης και επαναφοράς (Enhanced Backup and Restore). Ανοίγει το πρόγραμμα Rescue and Recovery.
 • Page 50: Χρήση Αποθηκευτικών Μέσων Έκτακτης Ανάγκης

  δίσκου του υπολογιστή (συνήθως στη μονάδα C:), στο φάκελο SWTOOLS\DRIVERS. Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης για τις εργοστασιακά εγκατεστημένες συσκευές βρίσκονται επίσης στη διεύθυνση http://support.lenovo.com. Άλλα προγράμματα οδήγησης συσκευών βρίσκονται στα μέσα αποθήκευσης λογισμικού που παρέχονται με κάθε συσκευή.
 • Page 51: Ορισμός Συσκευής Έκτακτης Ανάγκης Στη Σειρά Εκκίνησης

  Για να εγκαταστήσετε ή να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης για μια εργοστασιακά εγκατεστημένη συσκευή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 2. Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows ή την επιλογή Ο υπολογιστής μου (My Computer) για να εμφανίσετε τη δομή καταλόγων της μονάδας σκληρού δίσκου σας. 3.
 • Page 52 έκτακτης ανάγκης, η μονάδα δισκέτας ή η συσκευή αποκατάστασης στη σειρά συσκευών εκκίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Ορισμός συσκευής έκτακτης ανάγκης στη σειρά εκκίνησης” στη σελίδα 45 . Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αποθηκευτικό μέσο έκτακτης ανάγκης, μια δισκέτα αποκατάστασης και επισκευής, και...
 • Page 53: Κεφάλαιο 10. Πληροφορίες, Βοήθεια Και Υπηρεσίες

  εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και επιχειρήσετε να ανοίξετε ένα αρχείο PDF, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και στη συνέχεια θα καθοδηγηθείτε στη διαδικασία εγκατάστασης του Adobe Reader. 2. Τα εγχειρίδια διατίθεται επίσης σε άλλες γλώσσες στον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Lenovo στη διεύθυνση: http://support.lenovo.com...
 • Page 54: Ασφάλεια Και Εγγύηση

  διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Δικτυακός τόπος της Lenovo (http://www.lenovo.com) Στο δικτυακό τόπο της Lenovo μπορείτε να βρείτε επίκαιρες πληροφορίες και υπηρεσίες που σας βοηθούν να αγοράσετε, να αναβαθμίσετε και να συντηρήσετε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε τα...
 • Page 55: Χρήση Της Τεκμηρίωσης Και Των Διαγνωστικών Προγραμμάτων

  • Διαχείριση μηχανικών τροποποιήσεων - Μετά την πώληση του προϊόντος ίσως χρειαστεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Η Lenovo ή ο μεταπωλητής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν θα προβεί σε κατάλληλες μηχανικές τροποποιήσεις (Engineering Changes) για τον υλικό εξοπλισμό σας.
 • Page 56: Χρήση Άλλων Υπηρεσιών

  Για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας καλύπτεται από Διεθνείς υπηρεσίες εγγύησης και να δείτε τον κατάλογο των χωρών στις οποίες είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες αυτές, μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://support.lenovo.com, επιλέξτε Product & Service Warranty (Εγγύηση προϊόντος και υπηρεσιών) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Page 57: Παράρτημα A. Εντολές Για Τον Προγραμματισμό Του Modem

  επιστροφή στην κατάσταση εκτέλεσης εντολών (Command Mode) μετά την κλήση DS=n Κλήση ενός από τους τέσσερις αριθμούς τηλεφώνου (n=0-3) που είναι αποθηκευμένοι στη μη πτητική (non-volatile) μνήμη. Δεν γίνεται αντήχηση (echoing) εντολών Γίνεται αντήχηση (echoing) εντολών © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 58 Εντολή Λειτουργία Χαρακτήρες διαφυγής - Μετάβαση από κατάσταση μεταφοράς δεδομένων (Data Mode) σε κατάσταση εκτέλεσης εντολών (εντολή T.I.E.S.) Επιβολή κατεβάσματος ακουστικού modem (“hang up”) Επιβολή ανεβάσματος ακουστικού modem (“off-hook”) Σημείωση: Η εντολή H1 δεν υποστηρίζεται για την Ιταλία Παρουσίαση κωδικού αναγνώρισης προϊόντος Δοκιμή...
 • Page 59: Εντολές Extended At

  Εντολή Λειτουργία Ίδια με X1 συν εντοπισμό τόνου κλήσης Ίδια με X1 συν εντοπισμό κατειλημμένου σήματος/τυφλή κλήση Όλες οι αποκρίσεις καθώς και ο εντοπισμός τόνου κλήσης και κατειλημμένου σήματος Επαναφορά και ανάκτηση ενεργού προφίλ 0 Επαναφορά και ανάκτηση ενεργού προφίλ 1 Εντολές...
 • Page 60 Εντολή Λειτουργία &S1 DSR απενεργοποιημένο σε κατάσταση εκτέλεσης εντολών (Command Mode), ενεργοποιημένο σε κατάσταση σύνδεσης (On-line Mode) &T_ &T0 Τερματισμός δοκιμής σε εξέλιξη &T1 Εκτέλεση τοπικής αναλογικής δοκιμής ανακύκλωσης (loopback) &T3 Εκτέλεση τοπικής ψηφιακής δοκιμής ανακύκλωσης &T4 Ικανοποίηση αίτησης εξ αποστάσεως ψηφιακής δοκιμής ανακύκλωσης...
 • Page 61: Εντολές Mnp/V.42/V.42Bis/V.44

  Εντολές MNP/V.42/V.42bis/V.44 Εντολή Λειτουργία Απενεργοποίηση συμπίεσης δεδομένων MNP Class 5 και V.42bis Ενεργοποίηση συμπίεσης δεδομένων MNP Class 5 μόνο Ενεργοποίηση συμπίεσης δεδομένων V.42bis μόνο Ενεργοποίηση συμπίεσης δεδομένων MNP Class 5 και V.42bis &Q_ &Q0 Απευθείας ζεύξη δεδομένων (direct data link) μόνο (ίδια με \N1) &Q5 Ζεύξη...
 • Page 62: Εντολές Φωνής

  +FDCC= Παράμετροι δυνατοτήτων DCE +FDCS: Αναφορά τρέχουσας συνεδρίας +FDCS= Αποτελέσματα τρέχουσας συνεδρίας +FDIS: Αναφορά δυνατοτήτων εξ αποστάσεως λειτουργίας +FDIS= Παράμετροι τρέχουσας συνεδρίας +FDR Αρχή ή συνέχιση λήψης δεδομένων φάσης C +FDT= Μετάδοση δεδομένων +FDTC: Αναφορά δυνατοτήτων σταθμοσκοπούμενου σταθμού +FET: Απόκριση PPM (post page message) +FET=N Μετάδοση...
 • Page 63 #VRX Κατάσταση λήψης φωνής #VSDB Συντονιστής διαγραφής σιωπής (silence deletion tuner) #VSK Ρύθμιση εφεδρικής ενδιάμεσης μνήμης (buffer skid) #VSP Περίοδος εντοπισμού σιωπής #VSR Επιλογή ρυθμού δειγματοληψίας (sampling rate) #VSS Συντονιστής διαγραφής σιωπής (silence deletion tuner) #VTD Δυνατότητα αναφοράς τόνου DTMF #VTM Ενεργοποίηση...
 • Page 64 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 65: Παράρτημα B. Ταχύτητα Μνήμης Συστήματος

  X5560, X5570, W3503, 1066 MHz W3505, W3520, W3530, 4 έως 6 W3540, W3550, W3565, W3570, W3580, W3670, W5580, W5590 Intel Xeon E5645, E5649, X5650, X5660, X5667, X5670, X5672, X5675, 1333 MHz X5677, X5680, X5687, X5690, W3680, W3690 © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 66 Πίνακας 2. Τύπος και ταχύτητα μονάδας DIMM: PC3-8500U Αριθμός εγκατεστημένων Μέγεθος (χωρητικότητα) Μοντέλο μονάδων DIMM ανά Συχνότητα μονάδας μονάδας DIMM μικροεπεξεργαστή σύνολο CPU (CPU bank) Intel Xeon E5502, E5503, 800 MHz E5504, E5506, E5507 Intel Xeon E5520, E5530, E5540, E5620, E5603, E5606, E5607, E5630, E5640, E5645, E5647, E5649, X5550, X5560,...
 • Page 67: Παράρτημα C. Ειδικές Παρατηρήσεις

  Παράρτημα C. Ειδικές παρατηρήσεις Η Lenovo ενδέχεται να μη διαθέτει σε όλες τις χώρες τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή σας, συμβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο της Lenovo. Οποιαδήποτε...
 • Page 68: Σημείωση Σχετικά Με Την Έξοδο Τηλεόρασης

  Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχάνευση (reverse engineering) και η αποσυναρμολόγηση. Σήμα συμμόρφωσης CE για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) Εμπορικά σήματα Οι ακόλουθοι όροι είναι εμπορικά σήματα της Lenovo στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες: Lenovo Λογότυπο της Lenovo Rescue and Recovery...
 • Page 69: Πληροφορίες Ανακύκλωσης Μπαταριών Για Την Ταϊβάν

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 70 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 71: Ευρετήριο

  επίλυση προβλημάτων αποκατάστασης επίλυση προβλημάτων, διάγνωση εγκατάσταση επισκόπηση λογισμικού λειτουργικό σύστημα εσωτερικές μονάδες λογισμικό εφεδρική αποθήκευση και αποκατάσταση, διαδικασίες προγράμματα οδήγησης συσκευών εγκατάσταση εξωτερικών προαιρετικών συσκευών εγκατάσταση σε ράφι ικριώματος Η ειδικές ρυθμίσεις ειδοποιήσεις ηλεκτρικές πρίζες εισαγωγή © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 72 Κ πρόγραμμα Setup Utility, έναρξη προγράμματα οδήγησης συσκευών καθαρισμός οπτικού ποντικιού εγκατάσταση καλώδια, μήκος επανεγκατάσταση κάρτες επέκτασης προγράμματα συστήματος, ενημέρωση κέντρο υποστήριξης πελατών προσωρινή συσκευή εκκίνησης κωδικοί πρόσβασης, θέματα κωδικοί πρόσβασης, χρήση κωδικός πρόσβασης Ρ διαχειριστή θέματα ράφι ικριώματος, εγκατάσταση ορισμός, αλλαγή, διαγραφή...
 • Page 73 2 εντολές Lenovo Solution Center Lenovo ThinkVantage Toolbox Lenovo ThinkVantage Tools MNP/V.42/V.42bis/V.44, εντολές PC-Doctor for Rescue and Recovery Rescue and Recovery χώρος εργασίας του Rescue and Recovery Setup Utility, έξοδος Setup Utility, πρόγραμμα © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 74 ThinkStation Οδηγός χρήσης...
 • Page 76 Part Number: 53Y4314 (1P) P/N: 53Y4314 *53Y4314*...

This manual is also suitable for:

Thinkstation 4105Thinkstation 4157Thinkstation 4217

Table of Contents