Download Table of Contents Print this page

Lenovo ThinkStation S20 Användarhandbok

(swedish) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkStation S20:
Table of Contents

Advertisement

ThinkStation
Användarhandbok
Maskintyper: 4105, 4157 och 4217

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo ThinkStation S20

 • Page 1 ThinkStation Användarhandbok Maskintyper: 4105, 4157 och 4217...
 • Page 2 Bilaga C ”Anmärkningar” på sidan 51. Femte utgåvan (December 2011) © Copyright Lenovo 2009, 2011. MEDDELANDE OM BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER: Om data eller datorprogram eller tjänster levereras under ett General Services Administration-avtal (”GSA”-avtal) omfattas användning, reproduktion och spridning av begränsningar enligt...
 • Page 3: Table Of Contents

  POST-/BIOS-uppdatering ..Program som tillhandahålls av Lenovo . . . Lenovo Solution Center ..Kapitel 8. Felsökning och testning . . 27 Lenovo ThinkVantage Toolbox ..
 • Page 4 Lenovo ThinkVantage Tools ..Bilaga C. Anmärkningar ..51 Lenovo Welcome ... . Information om funktioner för TV .
 • Page 5: Inledning

  återställer programvara och återställer hela innehållet på hårddisken till ett tidigare sparat tillstånd. • Kapitel 10 ”Information, hjälp och service” på sidan 39 innehåller information om det breda utbudet ® av användbara resurser hos Lenovo • Bilaga A ”Manuella modemkommandon” på sidan 43 innehåller listor över kommandon för manuell programmering av modemet.
 • Page 6 ThinkStation Användarhandbok...
 • Page 7: Kapitel 1. Viktig Säkerhetsinformation

  Genom att sätta dig in i säkerhetsinformationen minskar du risken för att du själv eller produkten skadas. Om du inte har kvar ditt exemplar av ThinkStation Säkerhets- och garantiinformation kan du hämta ett exemplar i PDF-format på Lenovos supportwebbplats på: http://support.lenovo.com. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 8 ThinkStation Användarhandbok...
 • Page 9: Kapitel 2. Ordna Arbetsutrymmet

  Eftersom sådana filter kan göra skärmbilden svårare att se bör du dock först försöka få bort reflexerna med andra metoder. Damm kan ge störande reflexer och påverka skärmbilden. Torka av bildskärmen regelbundet med en mjuk trasa enligt anvisningarna i dokumentationen till bildskärmen. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 10: Luftcirkulation

  Luftcirkulation Datorn och bildskärmen avger värme. Genom datorns ventilationsgaller dras kall luft in och varm luft strömmar ut. Bildskärmen avger värme via ventilationsöppningar. Om du täcker för ventilationsöppningarna kan utrustningen skadas genom överhettning. Placera därför datorn och bildskärmen så att inte ventilationsöppningarna blockeras.
 • Page 11: Kapitel 3. Installera Datorn

  3. Anslut bildskärmskabeln till datorns bildskärmsport. Anm: Beroende på datormodell kan det finnas en LFH-port (Low Force Helix) på datorns baksida. Till den porten kan du ansluta upp till fyra bildskärmar. I standardutförande har LFH-porten två © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 12 breakoutkablar för VGA (Video Graphics Array) eller DVI (Digital Video Interface). Den här lösningen ger dig frihet att ansluta en rad olika kombinationer av skärmar. För att du ska kunna använda LFH-porten måste datorn ha ett grafikkort som hanterar flera skärmar. Anslut breakoutkablarna till LFH-porten så som visas i bilden och anslut sedan VGA- eller DVI-kablar till breakoutkablarna.
 • Page 13 Linjeingång för ljud Tar emot ljudsignaler från en extern ljudenhet, t.ex. en stereoanläggning. När du ansluter en extern ljudenhet till din dator, ansluter du kabeln till enhetens ljudutgång och datorns ljudingång. Linjeutgång för ljud (främre högtalare) Via den här kontakten sänds ljudsignaler från datorn till externa ljudenheter, t.ex.
 • Page 14 SPDIF-ingång (Sony Philips Digital Tar emot 5.1 digitala ljudsignaler från externa enheter, som Interconnect Format) en mottagare eller andra multimedieenheter, via en optisk TOSLINK-kabel (ToshibaLink). Optisk SPDIF-utkontakt Skickar 5.1 digitala ljudsignaler från datorn till en extern enhet, t.ex. förstärkare eller receiver via en optisk TOSLINK-kabel (ToshibaLink).
 • Page 15: Starta Datorn

  USB-kontakt För enheter med USB-anslutning, till exempel USB-tangentbord, USB-mus, USB-skanner eller USB-skrivare. Om du har fler än tio USB-enheter kan du skaffa en USB-hubb och ansluta USB-enheterna via hubben. Serieport För anslutning av ett externt modem, en seriell skrivare eller någon annan enhet med 9-polig seriell kontakt.
 • Page 16: Slutföra Programinstallationen

  Uppdatera antivirusprogram Datorn levereras med antivirusprogram som letar upp och oskadliggör datorvirus. Lenovo tillhandahåller en fullständig version av antivirusprogrammet med en kostnadsfri 30-dagars prenumeration. Efter 30 dagar måste du förnya licensen för att fortsätta att få uppdateringar av antivirusprogrammet.
 • Page 17: Stänga Av Datorn

  Stänga av datorn När du ska stänga av datorn är det viktigt att du använder operativsystemets avstängningsfunktion. Då riskerar du inte att förlora data eller att dina program skadas. • Du avslutar Microsoft Windows 7 genom att öppna Start-menyn från Windows-skrivbordet och klicka på Stäng av.
 • Page 18 • Kortläsare (tillval) • Intern SATA- (Serial Advanced Technology Attachment) eller SAS-hårddisk (Serial attached SCSI) • Optisk enhet Grafiksystem • Grafikkort (varierar beroende på modell) Ljudsystem • Integrerat HD-ljud • Kontakter för hörlurar och mikrofon på framsidan • Åtta ljudkontakter på baksidan (linjeingång för ljud, linjeutgång för främre högtalare, mikrofonkontakt, linjeutgång för ljud, subwoofer/mitthögtalar, linjeutgång för bakre högtalare, linjeutgång för sidohögtalare, optisk SPDIF-ingång samt optisk SPDIF-utgång) •...
 • Page 19: Specifikationer

  De operativsystem som räknas upp här håller på att certifieras eller testas för kompatibilitet när den här publikationen trycks. Lenovo kan komma att identifiera andra operativsystem som är kompatibla med datorn efter det att handboken har tryckts. Listan ändras kontinuerligt genom rättelser och tillägg. Om du vill veta om ett visst operativsystem är certifierat eller har testats kan du kontrollera det på...
 • Page 20 Mått Bredd: 175 mm (6,9 tum) Höjd: 478 mm (18,8 tum) från golv till handtagets överkant Djup: 460 mm (18,1 tum) Vikt Största konfiguration: 16,33 kg Mått vid rackmontering: Bredd: 427 mm (16,8 tum) Höjd: 210 mm (8,0 tum) Djup: 579 mm (22,8 tum) Miljö...
 • Page 21: Kapitel 4. Översikt Över Programvaran

  Lenovo ThinkVantage Tools Programmet Lenovo ThinkVantage Tools guidar dig till en mängd informationskällor och ger enkel åtkomst till olika verktyg som hjälper dig att arbeta mer enkelt och säkert. Mer information finns i ”Lenovo ThinkVantage Tools” på sidan 39. Anm: Programmet Lenovo ThinkVantage Tools finns endast på datorer förinstallerade med Windows 7 från Lenovo.
 • Page 22: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  Lenovo Solution Center finns i ”Lenovo Solution Center” på sidan 29. Lenovos ThinkVantage Toolbox hjälper dig att underhålla din dator, öka säkerheten, felsöka datorproblem, bekanta dig med innovativ teknik från Lenovo, och få mer information om din dator. I ”Lenovo ThinkVantage Toolbox” på sidan 29 finns mer information.
 • Page 23: Kapitel 5. Använda Setup Utility

  • det ska vara minst åtta tecken långt • det ska innehålla minst en bokstav och en siffra • lösenord till Setup Utility och hårddiskarna är inte skiftberoende • de är inte desamma som ditt namn eller användarnamn © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 24: User Password

  • de är inte vanliga ord eller vanliga namn • de skiljer sig markant från tidigare lösenord User Password Om det finns ett användarlösenord kan datorn inte användas förrän ett giltigt lösenord har skrivits från tangentbordet. Administrator Password Genom att lägga in ett administratörslösenord kan du hindra obehöriga från att ändra inställningar i inställningsprogrammet.
 • Page 25: Välja En Startenhet

  Anm: Om du inte vill spara inställningarna väljer du Exit the Setup Utility without saving. Så här ställer du in Legacy diskette A: 1. Starta inställningsprogrammet Setup Utility. Se ”Starta inställningsprogrammet Setup Utility” på sidan 2. På Setup Utility-menyn väljer du Devices ➙ Legacy diskette A. 3.
 • Page 26: Avsluta Inställningsprogrammet (Setup Utility)

  Avsluta inställningsprogrammet (Setup Utility) När du är klar med att kontrollera eller ändra inställningarna trycker du på Esc så kommer du tillbaka till inställningsprogrammets huvudmeny (du kan behöva trycka på Esc flera gånger). Om du vill spara de nya inställningarna väljer du Save Settings eller Save and exit the Setup Utility. Annars sparas inte ändringarna. ThinkStation Användarhandbok...
 • Page 27: Kapitel 6. Installera Hårddiskar Och Konfigurera Raid

  2. Välj Devices ➙ IDE Drives Setup och tryck på Enter. 3. Markera SATA RAID Enable och tryck på Enter. 4. Markera Enabled och tryck på Enter. 5. Tryck på F10 så sparas de nya inställningarna och inställningsprogrammet avslutas. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 28: Skapa Raid-Enheter

  Skapa RAID-enheter I det här avsnittet beskrivs hur du skapar RAID-volymer med hjälp av Intel Matrix Storage Manager option ROM configuration utility. 1. Tryck på Ctrl+I när du blir tillfrågad så startas Intel Matrix Storage Manager option ROM configuration utility. Anm: Med verktyget gör du tillräckligt antal fysiska hårddiskenheter tillgängliga för att kunna skapa en RAID-volym.
 • Page 29: Installera Sas-Hårddiskar

  Installera SAS-hårddiskar Datorn måste ha minst det antal SAS-hårddiskar som anges nedan för att kunna hantera respektive RAID-nivå: • RAID-nivå 0 – diskuppsättning med striping – Minst två hårddiskar – Bättre prestanda ingen feltolerans • RAID-nivå 1 – Speglad diskuppsättning –...
 • Page 30: Konfigurera En Reservdisk Med Hjälp Av Marvell Bios Setup

  Konfigurera en reservdisk med hjälp av Marvell BIOS Setup Så här konfigurerar du en reservdisk med hjälp av Marvell BIOS Setup: 1. Starta datorn och tryck på Ctrl+M när du blir tillfrågad om du vill starta Marvell BIOS Setup. 2. På panelen Marvell BIOS Setup markerar du RAID Config med hjälp av piltangenterna och trycker på Enter.
 • Page 31: Kapitel 7. Uppdatera Systemprogram

  Lenovo gör ibland ändringar och förbättringar av POST och BIOS. Allteftersom nya uppdateringar blir tillgängliga kan du hämta dem från Lenovos webbplats på adressen http://www.lenovo.com. Anvisningar om hur du använder uppdateringar av POST/BIOS finns i en textfil (.txt) som finns bland de nedlästa filerna.
 • Page 32: Uppdatera (Flasha) Bios Från Operativsystemet

  Uppdatera (flasha) BIOS från operativsystemet Anm: Eftersom Lenovo gör ständiga förbättringar av webbplatsen kan webbsidans innehåll ändras utan föregående meddelande, inklusive de länkar som refereras till i följande procedur. 1. Gå till http://support.lenovo.com. 2. Leta rätt på de filer som kan hämtas till din typ av dator.
 • Page 33: Kapitel 8. Felsökning Och Testning

  • tangentbordet är ordentligt anslutet till datorns tangentbordsport • Inga tangenter har fastnat. Om felet kvarstår måste du lämna in datorn på service. I säkerhets- och garantiinformationen som följer med datorn finns en telefonlista för service och support. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 34: Felsökningsprogram

  • Lenovo ThinkVantage Toolbox (Windows) • PC-Doctor for Rescue and Recovery (används när ditt Windows-operativsystem inte går att starta) Anmärkningar: 1. Du kan också hämta PC-Doctor for DOS från http://www.lenovo.com/support. I ”PC-Doctor for DOS” på sidan 30 finns mer information. ThinkStation Användarhandbok...
 • Page 35: Lenovo Solution Center

  Om du vill köra programmet Lenovo Solution Center i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Systemets tillstånd och felsökning. Följ anvisningarna på skärmen.
 • Page 36: Pc-Doctor For Dos

  Du kan också hämta den senaste versionen av felsökningsprogrammet PC-Doctor for DOS på http://support.lenovo.com. Felsökningsprogrammet PC-Doctor for DOS fungerar oberoende av Windows. Använd PC-Doctor for DOS om du inte har kunnat starta Windows eller om du inte har kunnat hitta ett misstänkt fel med hjälp av de två...
 • Page 37 3. Vänd på musen och granska linsen. a. Om det är en fläck på linsen, rengör försiktigt området med en vanlig bomullstopp. b. Om det är skräp på linsen, blås försiktigt bort det från området. 4. Kontrollera ytan där du använder musen. Om musunderlaget har ett komplicerat mönster har den digitala signalprocessorn (DSP) svårt att upptäcka förändringar i musens läge.
 • Page 38 ThinkStation Användarhandbok...
 • Page 39: Kapitel 9. Återställningsinformation

  Windows Vista och Windows XP kan du endast skapa återställningsmedier med skivor. • Om du vill skapa återställningsmedier i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Disks. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 • Page 40: Använda Återställningsmedier

  Använda återställningsmedier I det här avsnittet finns anvisningar för hur du använder återställningsmedier i olika operativsystem. • Så här använder du återställningsmedier i Windows 7 eller Windows Vista: Obs: När du återställer fabriksinställningarna från återställningsmedierna i Windows 7 eller Windows Vista tas alla filer på...
 • Page 41: Utföra En Återställning

  • Så här säkerhetskopierar du med hjälp av Rescue and Recovery-programmet i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas. 2. Klicka på pilen Starta avancerat Rescue and Recovery i huvudfönstret i Rescue and Recovery.
 • Page 42: Skapa Och Använda Räddningsmedier

  • Återställ hårddisken till fabriksinställningarna Från arbetsutrymmet i Rescue and Recovery kan du återställa hela innehållet på hårddisken till fabriksinställningarna. Om du har flera partitioner på hårddisken, kan du välja att återställa fabriksinställningarna till C: och lämna de andra partitionerna orörda. Eftersom arbetsutrymmet i Rescue and Recovery fungerar oberoende av Windows kan du återställa fabriksinställningarna även om du inte kan starta Windows.
 • Page 43: Skapa Räddningsmedier

  I det här avsnittet finns anvisningar för hur du skapar räddningsmedier i olika operativsystem. • Så här skapar du ett räddningmedium i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas.
 • Page 44: Ange En Räddningsenhet I Startordningen

  3. Gå till katalogen C:\SWTOOLS. 4. Öppna mappen DRIVERS. I mappen DRIVERS finns flera undermappar som har namn efter olika enheter som är installerade i datorn, som AUDIO eller VIDEO. 5. Öppna den undermapp du behöver. 6. Gör något av följande: •...
 • Page 45: Kapitel 10. Information, Hjälp Och Service

  Anm: Programmet Lenovo ThinkVantage Tools finns endast på datorer förinstallerade med Windows 7 från Lenovo. Du når Lenovo ThinkVantage Tools genom att klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Lenovo Welcome I Lenovos välkomstprogram presenteras en del av Lenovos inbyggda funktioner.
 • Page 46: Lenovos Webbplats (Http://Www.lenovo.com)

  • hämta de senaste drivrutinerna och programuppdateringarna till din dator • få tillgång till onlinehandböcker till dina produkter • få tillgång till Lenovo Statement of Limited Warranty. • få tillgång till information om felsökning och support till din datormodell och andra berättigade produkter •...
 • Page 47: Ringa Efter Service

  Lenovoåterförsäljare om du vill ha mer information om uppdateringar av maskinvaran (ECs). Följande omfattas inte av garantin: • byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller Lenovodelar utan garanti • identifiering av orsaker till programfel •...
 • Page 48: Köpa Tilläggstjänster

  Under garantitiden och efter dess utgång kan du köpa tilläggstjänster, till exempel support för maskinvara samt för program, installation och konfigurering av nätverk, uppgraderad eller utökad reparationsservice för maskinvara samt anpassningar av installationer. Tjänsternas tillgänglighet och benämning varierar från land till land. Mer information om dessa tjänster finns på: http://www.lenovo.com ThinkStation Användarhandbok...
 • Page 49: Bilaga A. Manuella Modemkommandon

  Kommandon körs utan eko Kommandon körs med eko Skifttecken - Växla från dataläge till kommandoläge (kommandot T.I.E.S.) Tvinga modemet att lägga på Tvinga modemet lyfta luren (gör upptaget) Obs! Kommandot H1 kan inte användas i Italien © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 50 Kommando Funktion Visa kod för produkt-ID Fabriks-ROM kontrollsummetest Internminnestest ID inbyggd programvara Reserverat ID Låg högtalarvolym Låg högtalarvolym Medelhög högtalarvolym Hög högtalarvolym Intern högtalare avstängd Intern högtalare på tills bärvåg avkänts Intern högtalare alltid på Intern högtalare på tills bärvåg avkänts och av under uppringning Endast inkluderad för kompatibilitet, har ingen effekt Återgå...
 • Page 51: Utökade At-Kommandon

  Utökade AT-kommandon Kommando Funktion &C_ &C0 Tvinga avkänning av bärvågssignal hög (PÅ) &C1 Starta CD när fjärrbärvåg finns &D_ &D0 Modemet ignorerar DTR-signalen &D1 Modemet återgår till kommandoläge efter DTR-växling &D2 Modemet lägger på, återgår till kommandoläge efter DTR-växling &D3 Återställer modemet efter DTR-växling &F_ &F...
 • Page 52: Mnp/V.42/V.42Bis/V.44 Commands

  Kommando Funktion &W1 Lagrar den aktiva profilen som Profil 1 Avaktivera auto-återställning Aktivera auto-återställning +MS? Visar aktuella inställningar för Välj modulering +MS=? Visar en lista över alternativ som kan användas för Välj modulering +MS=a,b,c,e,f Välj modulering där: a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69; b=0-1;...
 • Page 53: Fax Klass 2 Kommandon

  +FTM=n Överför data +FTS=n Avbryt överföring och vänta Fax Klass 2 kommandon +FCLASS=n Serviceklass. +FAA=n Adaptivt svar. +FAXERR Faxfelvärde. +FBOR Fas C databitordning. +FBUF? Buffertstorlek (skrivskyddad). +FCFR Ange bekräftelse på att ta emot. +FCLASS= Serviceklass. +FCON Svar från faksimilanslutning. +FCIG Ställ in identifiering för avfrågningsstation.
 • Page 54: Röstkommandon

  +FSPT Aktivera avfrågning. +FTSI: Rapportera ID för sändande station. Röstkommandon #BDR Välj hastighet i baud #CID Aktivera nummerpresentation och rapporteringsformat #CLS Välj data, fax eller tal/ljud Identifiera modell #MDL? #MFR? Identifiera tillverkare #REV? Identifiera revisionsnivå Ljudutmatning, överföringsnivå #VBQ? Fråga buffertstorlek #VBS Bitar per sampel (ADPCM eller PCM) #VBT...
 • Page 55: Bilaga B. Systemminnets Hastighet

  X5560, X5570, W3503, 1066 MHz W3505, W3520, W3530, 4 till 6 W3540, W3550, W3565, W3570, W3580, W3670, W5580, W5590 Intel Xeon E5645, E5649, X5650, X5660, X5667, X5670, X5672, X5675, 1333 MHz X5677, X5680, X5687, X5690, W3680, W3690 © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 56 Tabell 2. DIMM-typ och -hastighet: PC3-8500U Antal installerade DIMM-storlek (kapacitet) DIMM-moduler per Processormodell Minnesfrekvens processorbank Intel Xeon E5502, E5503, 800 MHz E5504, E5506, E5507 Intel Xeon E5520, E5530, E5540, E5620, E5603, E5606, E5607, E5630, E5640, E5645, E5647, E5649, X5550, X5560, X5570, X5650, X5660, 1 GB, 2 GB, 4 GB 1 till 6...
 • Page 57: Bilaga C. Anmärkningar

  Lenovo. Däremot vilar ansvaret för utvärdering och kontroll av funktionen hos andra produkter, program eller tjänster hos användaren. Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till: Lenovo (United States), Inc.
 • Page 58: Ce-Märkning (Enligt Eg-Direktiven)

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 59: Information Om Batteriåtervinning I Eu

  återvinning och hantering av batterier och ackumulatorer. Det är viktigt att kunderna tar sitt ansvar för att minimera miljö- och hälsopåverkan som kan uppstå på grund av farliga ämnen i batterier och ackumulatorer. Information om korrekt insamling och behandling finns på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Bilaga C. Anmärkningar...
 • Page 60 ThinkStation Användarhandbok...
 • Page 61: Index

  TV drivrutiner information, TV-funktioner installera installera installera om drivrutiner operativsystem programvara installera externa tillbehör eluttag installera om enkel, felsökning drivrutiner Ethernet installera, rackhylla © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 62 MNP/V.42/V.42bis/V.44 Rescue and Recovery taltelefoni arbetsutrymme, Rescue and Recovery köpa tilläggstjänster resurser, information räddningsenhet, startordning räddningsmedier, skapa och använda rösttelefoni, kommandon Lenovo Solution Center Lenovo ThinkVantage Toolbox Lenovo ThinkVantage Tools ljudsystem service ljus, reflexer customer support center lösa återställningsproblem få...
 • Page 63 Å återställa efter en felaktig POST-/BIOS-uppdatering programvara återställa startblocket återställning problem, lösa startblock åtgärder, säkerhetskopiering och återställningsmedier, skapa och använda åtgärder, säkerhetskopiering och återställning Ä ändra lösenord startordning Ö översikt, programvara © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 64 ThinkStation Användarhandbok...
 • Page 66 PN: 53Y4321 (1P) P/N: 53Y4321 *53Y4321*...

This manual is also suitable for:

Thinkstation 4105Thinkstation 4157Thinkstation 4217

Table of Contents