Lenovo ThinkStation S20 Brugervejledning

(danish) user guide
Hide thumbs Also See for ThinkStation S20:
Table of Contents

Advertisement

ThinkStation
Brugervejledning
Maskintyper: 4105, 4157 og 4217

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo ThinkStation S20

 • Page 1 ThinkStation Brugervejledning Maskintyper: 4105, 4157 og 4217...
 • Page 2 Tillæg C “Bemærkninger” på side 51. Femte udgave (December 2011) © Copyright Lenovo 2009, 2011. MEDDELELSE OM BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER: Hvis data eller software leveres i henhold til en GSA-aftale (General Services Administration), sker brug, reproduktion og videregivelse i henhold til de begrænsninger, der er angivet i...
 • Page 3: Table Of Contents

  Programmer, der leveres sammen med Windows . Opdatéring af BIOS (flash) fra en disk ..Programmer fra Lenovo ..Opdatér BIOS fra styresystemet (flash) ..
 • Page 4 Varemærker ....Lenovo ThinkVantage Tools ..Lenovo Welcome ... . Oplysninger vedrørende genbrug for Brasilien . .
 • Page 5: Introduktion

  • Tillæg A “Manuelle modemkommandoer” på side 43 viser kommandoer, som du kan bruge til manuelt at programmere modemet. • Tillæg B “Systemhukommelseshastighed” på side 49 indeholder oplysninger om den understøttede systemhukommelseshastighed for din computermodel. • Tillæg C “Bemærkninger” på side 51 indeholder bemærkninger og oplysninger om varemærker. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 6 ThinkStation Brugervejledning...
 • Page 7: Kapitel 1. Vigtige Sikkerhedsforskrifter

  Ved at læse og forstå disse sikkerhedsforskrifter reducerer du risikoen for personskade eller beskadigelse af produktet. Hvis du ikke længere har en kopi af ThinkStation Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, kan du hente en PDF-version fra Lenovos supportwebsted på: http://support.lenovo.com © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 8 ThinkStation Brugervejledning...
 • Page 9: Kapitel 2. Indretning Af Arbejdspladsen

  Skærmfiltre kan imidlertid påvirke skarpheden af billedet på skærmen, så det bør du kun benytte, hvis de andre metoder ikke hjælper. Støv, der samles på skærmen, øger problemerne med genskin. Husk at rengøre skærmen med jævne mellemrum. Brug en blød klud som beskrevet i dokumentationen til skærmen. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 10: Ventilation

  Ventilation Både computeren og skærmen producerer varme. I computeren sidder en blæser, der suger frisk luft ind og sender varm luft ud. Skærmen sender den varme luft ud gennem et luftgitter. Hvis ventilationshullerne blokeres, kan enhederne blive overophedet og ikke fungere korrekt eller blive beskadigede. Placér computeren og skærmen, så...
 • Page 11: Kapitel 3. Klargøring Af Computeren

  3. Slut skærmkablet til skærmstikket. Bemærk: Afhængig af modeltype kan din computer have et LFH-stik (Low Force Helix) på bagsiden, hvor du kan tilslutte op til fire skærme. Standard LFH-stikket har to VGA-kabelsplittere (Video Graphics © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 12 Array) eller to DVI-kabelsplittere (Digital Video Interface). Det giver dig mulighed for at have forskellige skærmkonfigurationer. Hvis du vil bruge LFH-stikket, skal din computer have et grafikkort med mulighed for at benytte flere skærme. Tilslut kabelsplitterne til LFH-stikket som vist på tegningen, og tilslut derefter VGA- eller DVI-kablerne til kabelsplitterne.
 • Page 13 Stik til lydindgang Bruges til at modtage lydsignaler fra en ekstern lydenhed, f.eks. et stereoanlæg. Når du tilslutter en ekstern lydenhed, skal kablet tilsluttes enhedens lydudgangsstik og computerens lydindgangsstik. Stik til lydudgang (forreste højtaler) Bruges til at sende lydsignaler fra computeren til eksterne lydenheder, f.eks.
 • Page 14 Stik til lydudgang (sidehøjtaler) Når systemet bruges med 7.1-surround-højtalere, skal dette stik være sluttet til de venstre og højre sidehøjtalere. Optisk SPDIF-indgangsstik (Sony Philips Bruges til at modtage digitale 5.1-lydsignaler fra en ekstern Digital Interconnect Format) enhed, f.eks. en modtager eller andre multimedieenheder, via et optisk TOSLINK-kabel (ToshibaLink).
 • Page 15: Tænd For Computeren

  USB-stik Bruges til at tilslutte udstyr, der bruger en USB-forbindelse, f.eks. et USB-tastatur, en USB-mus, en USB-scanner eller en USB-printer. Hvis du har mere end ti USB-enheder, kan du købe en USB-boksenhed, der kan bruges til at tilslutte flere USB-enheder. Brug dette stik til at tilslutte et eksternt modem, en seriel printer eller en anden Seriel port enhed, der bruger en 9-bens seriel port.
 • Page 16: Afslutning Af Programinstallationen

  Læs Kapitel 10 “Oplysninger, hjælp og service” på side 39, hvis der opstår problemer under starten. Du kan få telefonisk hjælp og information hos kundesupportcentret. Du kan finde den sidste nye Service og support-telefonliste på: http://support.lenovo.com Afslutning af programinstallationen Vigtigt: Læs licensaftalerne nøje, før du bruger de programmer, der leveres med denne computer. I aftalerne beskrives dine rettigheder, forpligtelser samt garantier for de programmer, der leveres sammen med computeren.
 • Page 17: Opdatering Af Antivirusprogrammet

  Opdatering af antivirusprogrammet Computeren leveres med et antivirusprogram, som du kan bruge til at finde og eliminere virus. Lenovo leverer et komplet antivirusprogram på harddisken med et gratis 30-dages abonnement. Efter 30 dage skal du forny licensen for fortsat at kunne modtage opdateringer til antivirusprogrammet.
 • Page 18 Hastigheden af systemhukommelsen bestemmes pga. dette design af en række forskellige faktorer, herunder mikroprocessormodel og -type, hastighed, størrelse (kapacitet) og antallet af installerede DIMM-moduler. Afsnittet Tillæg B “Systemhukommelseshastighed” på side 49indeholder oplysninger om den understøttede systemhukommelseshastighed for din computermodel. Interne drev •...
 • Page 19 • To IEEE 1394-stik på bagsiden (ekstraudstyr) • To lydstik (mikrofon og hovedtelefon) på forsiden • Stik til VGA- eller DVI-skærm (kræver videokort) Udvidelsesmuligheder • To båse til optiske drev • En drevbås til et 3,5-tommers diskettedrev eller en kortlæser •...
 • Page 20: Specifikationer

  De styresystemer, der vises her, certificeres eller testes for kompatibilitet på det tidspunkt, hvor denne vejledning trykkes. Andre styresystemer anerkendes måske af Lenovo som værende kompatible med computeren, efter at denne bog er trykt. Der kan forekomme rettelser og tilføjelser til denne liste. Du kan afgøre, om et styresystem er blevet certificeret eller testet for kompatibilitet, ved at besøge leverandørens websted.
 • Page 21: Kapitel 4. Oversigt Over Programmer

  • ThinkVantage System Update Lenovo ThinkVantage Tools Programmet Lenovo ThinkVantage Tools fører dig til en række oplysninger, og giver nem adgang til forskellige værktøjer, som kan hjælpe dig til at udføre dit arbejde på nem og sikker vis. Der er flere oplysninger i afsnittet “Lenovo ThinkVantage Tools”...
 • Page 22: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  Programmet Lenovo Solution Center giver dig mulighed for at fejlfinde og løse computerproblemer. Det omfatter fejlfindingstest, indsamling af systemoplysninger, sikkerhedsstatus og supportoplysninger samt råd og tip til at opnå maksimal systemydeevne. Der er flere oplysninger i “Lenovo Solution Center” på side 28. Lenovo ThinkVantage Toolbox Bemærk: Afhængigt af den dato, hvor din computer blev fremstillet, er din computer enten forudinstalleret...
 • Page 23: Kapitel 5. Brug Af Programmet Setup Utility

  • De er på mindst otte tegn. • De indeholder mindst et bogstav og et tal. • Kodeord til programmet Setup Utility og harddisken skelner ikke mellem store og små bogstaver. • Indeholder ikke dit navn eller brugernavn. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 24: User Password

  • Er ikke et almindeligt ord eller navn. • Er meget forskelligt fra de tidligere kodeord. User Password Når der er angivet et brugerkodeord, kan du først bruge computeren, når du har indtastet et gyldigt kodeord. Administrator Password Administratorkodeordet forhindrer uautoriserede brugere i at ændre konfigurationsindstillingerne. Hvis du er ansvarlig for at vedligeholde indstillingerne på...
 • Page 25: Valg Af Startenhed

  2. Vælg Devices ➙ Legacy diskette A på Setup Utility-programmenuen. 3. Markér indstillingerne, og tryk på Enter. 4. Vend tilbage til Setup Utility-programmenuen, og vælg Exit ➙ Save and exit the Setup Utility. Bemærk: Vælg Exit the Setup Utility without saving, hvis du ikke vil gemme indstillingerne. Valg af startenhed Hvis computeren mod forventning ikke starter fra en enhed, f.eks.
 • Page 26 ThinkStation Brugervejledning...
 • Page 27: Kapitel 6. Installation Af Harddiske Og Konfiguration Af Raid

  1. Tryk på F1 for at åbne BIOS-konfigurationsprogrammet. Læs afsnittet “Start af programmet Setup Utility” på side 17. 2. Vælg Devices ➙ IDE Drives Setup, og tryk på Enter. 3. Markér SATA RAID Enable, og tryk på Enter. 4. Markér Enabled, og tryk på Enter. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 28: Oprettelse Af Raid-Diskenheder

  5. Tryk på F10 for at gemme de nye indstillinger og afslutte. Oprettelse af RAID-diskenheder Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger hjælpeprogrammet Intel Matrix Storage Manager option ROM configuration utility til at oprette RAID-diskenheder. 1. Tryk på Ctrl + I, når du bliver bedt om det, for at starte hjælpeprogrammet Intel Matrix Storage Manager option ROM configuration utility.
 • Page 29: Installation Af Sas-Harddiske Og Konfiguration Af Raid

  Installation af SAS-harddiske og konfiguration af RAID Dette afsnit indeholder oplysninger om det påkrævede antal SAS-harddiske til det understøttede RAID- og SAS RAID-niveau. Installation af SAS-harddiske Der skal som minimum være installeret dette antal SAS-harddiske i computeren for følgende understøttede RAID-niveauer: •...
 • Page 30: Konfiguration Af Marvell Bios Setup Til Aktivering Af En Valgfri "Hot Spare"-Harddisk

  Bemærk: Det er kun gyldige RAID-niveauer, der er aktive. 7. Vælg det ønskede RAID-niveau (RAID 0, RAID 1 eller RAID 5), og tryk på Enter. 8. På menuen Stripe size kan du ændre fordelingsstørrelsen eller beholde standardværdien. 9. Skriv et arraynavn i feltet Array name. 10.
 • Page 31: Kapitel 7. Opdatering Af Systemprogrammer

  FLASH-disk, når du starter computeren med en disk til opdatering af systemprogrammet, eller ved at udføre et særligt opdateringsprogram fra styresystemet. Lenovo ændrer eller udvider muligvis POST og BIOS. Når opdateringerne offentliggøres, vil de være tilgængelige i filer, som du kan hente på Lenovos websted http://www.lenovo.com. Oplysninger om, hvordan du bruger POST/BIOS-opdateringer, findes i en TXT-fil, der leveres sammen med de opdaterede filer.
 • Page 32: Opdatér Bios Fra Styresystemet (Flash)

  Opdatér BIOS fra styresystemet (flash) Bemærk: Lenovo forbedrer hele tiden webstedet, så indholdet på websiden kan ændres uden varsel, herunder også de link, der er omtalt i det følgende. 1. Gå til http://support.lenovo.com. 2. Gør følgende for at finde de filer, der kan downloades til din maskintype: a.
 • Page 33: Kapitel 8. Fejlfinding Og Problemløsning

  • tastaturet er korrekt tilsluttet et USB-stik på forsiden eller bagsiden af computeren. • Ingen af tasterne sidder fast. Hvis du ikke kan løse problemet, skal computeren efterses. Der er en oversigt over relevante telefonnumre i de sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der leveres sammen med computeren. © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 34: Fejlfindingsprogrammer

  Lenovo-tekniker. Lenovo Solution Center Programmet Lenovo Solution Center giver dig mulighed for at fejlfinde og løse computerproblemer. Det omfatter fejlfindingstest, indsamling af systemoplysninger, sikkerhedsstatus og supportoplysninger samt råd og tip til at opnå maksimal systemydeevne.
 • Page 35: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  Hvis programmet ikke er forudinstalleret på din Windows 7-model, kan du overføre det fra http://www.lenovo.com/diagnose. • Hvis du bruger Windows Vista eller Windows XP, skal du gå til http://www.lenovo.com/diagnose for at få de nyeste oplysninger vedrørende fejlfinding på din computer.
 • Page 36: Pc-Doctor For Dos

  PC-Doctor for DOS Du kan også overføre den sidste nye udgave af fejlfindingsprogrammet PC-Doctor for DOS fra http://support.lenovo.com. Fejlfindingsprogrammet PC-Doctor for DOS udføres uafhængigt af Windows-styresystemet. Brug PC-Doctor for DOS, hvis du ikke kan starte Windows-styresystemet, eller hvis de to fejlfindingsprogrammer ikke har kunnet isolere et muligt problem. Du kan udføre PC-Doctor for DOS fra en fejlfindingsdisk, du har oprettet.
 • Page 37 5. Slut musekablet til computeren igen. 6. Tænd for computeren igen. Kapitel 8 Fejlfinding og problemløsning...
 • Page 38 ThinkStation Brugervejledning...
 • Page 39: Kapitel 9. Oplysninger Om Retablering

  Bemærk: I Windows 7 kan du oprette retableringsmedier vha. diske eller eksterne USB-lagerenheder. I Windows Vista og Windows XP kan du kun oprette retableringsmedier vha.diske. • Gør følgende for at oprette retableringsmedier i Windows 7: Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-diske. Følg herefter vejledningen på skærmbilledet.
 • Page 40: Brug Af Retableringsmedier

  Brug af retableringsmedier Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du bruger retableringsmedier på forskellige styresystemer. • Gør følgende for at bruge retableringmedier i Windows 7 eller Windows Vista: Vigtigt: Alle filer, der aktuelt findes på harddisken, bliver slettet og erstattet af standardindstillingerne fra fabrikken, når du bruger retableringsmedierne til at retablere computeren i Windows 7 eller Windows Vista.
 • Page 41: Udførelse Af Sikkerhedskopiering

  • Gør følgende for at udføre en sikkerhedskopiering med programmet Rescue and Recovery i Windows 7: 1. Fra Windows-skrivebordet skal du klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Udvidet sikkerhedskopiering og retablering. Programmet Rescue and Recovery starter.
 • Page 42: Oprettelse Og Brug Af Genopretningsmedier

  sikkerhedskopi. Du kan også genoprette individuelle filer fra en Rescue and Recovery-sikkerhedskopi på den lokale harddisk, en USB-enhed eller et netværksdrev. • Retablér harddisken fra en Rescue and Recovery-sikkerhedskopi Hvis du har sikkerhedskopieret harddisken ved hjælp af programmet Rescue and Recovery, kan du retablere harddisken fra en Rescue and Recovery-sikkerhedskopi, også...
 • Page 43: Opret Genopretningsmedie

  Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du opretter genopretningsmedier på forskellige styresystemer. • Gør følgende for at oprette et genopretningsmedie i Windows 7: 1. Fra Windows-skrivebordet skal du klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Udvidet sikkerhedskopiering og retablering. Programmet Rescue and Recovery starter.
 • Page 44: Angivelse Af En Genopretningsenhed I Startsekvensen

  Gør følgende for at installere eller geninstallere et styreprogram til en fabriksinstalleret enhed: 1. Tænd for computeren. 2. Brug Windows Stifinder eller Denne computer til at få vist harddiskens biblioteksstruktur. 3. Skift til biblioteket C:\SWTOOLS. 4. Åbn folderen DRIVERS. Denne folder indeholder flere underfoldere, som har navn efter de forskellige enheder, der er installeret i computeren, f.eks.
 • Page 45: Kapitel 10. Oplysninger, Hjælp Og Service

  Bemærk: Programmet Lenovo ThinkVantage Tools findes kun på computere, hvor Windows 7 er forudinstalleret af Lenovo. Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools for at få adgang til programmet Lenovo ThinkVantage Tools. Lenovo Welcome Programmet Lenovo Welcome introducerer dig til nogle innovative, indbyggede Lenovo-faciliteter og fører...
 • Page 46: Sikkerhedsforskrifter Og Garantioplysninger

  • Download de sidste nye styreprogrammer og programopdateringer til din computermodel. • Få adgang til onlinebøger til dit udstyr. • Få adgang til Lenovo Servicebevis. • Få adgang til fejlfindings- og supportoplysninger til din computermodel og andre understøttede produkter. • Find telefonnumrene til service og support i dit land eller område.
 • Page 47: Telefonservice

  ændringer (EC'er), der gælder for din computers hardware, til rådighed. Følgende dækkes ikke af garantien. • Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, som Lenovo ikke stiller garanti for •...
 • Page 48: Køb Af Flere Serviceydelser

  Du kan se, om din computer er berettiget til den verdensomspændende service, og du kan også få vist en oversigt over de lande, hvor denne service gives, ved at gå til http://support.lenovo.com, klikke på Product & Service Warranty (Produkt- og servicegaranti) og følge vejledningen på skærmen.
 • Page 49: Tillæg A. Manuelle Modemkommandoer

  Kommandoer vises ikke Kommandoer vises Escape-tegn - Skift fra datatilstand til kommandotilstand (T.I.E.S.-kommando) Tving modemet til at lægge på Tving modemet til at forblive aktivt Bemærk: H1-kommandoen kan ikke anvendes i Italien © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 50 Kommando Funktion Vis produkt-id Test kontrolsum for fabriks-ROM Test intern hukommelse Firmware-id Reserveret id Lav lydstyrke Lav lydstyrke Medium lydstyrke Høj lydstyrke Intern højtaler slukket Intern højtaler tændt, indtil indgående signal er registreret Intern højtaler er altid tændt Intern højtaler tændt, indtil indgående signal er registreret, og slukket, når der ringes Kun inkluderet af kompatibilitetsgrunde.
 • Page 51: Udvidede At-Kommandoer

  udvidede AT-kommandoer Kommando Funktion &C_ &C0 Gennemtving høj registrering af indgående signal (ON) &C1 Aktivér indgående signal, når eksternt signal er tilstede &D_ &D0 Modem ignorerer DTR-signalet &D1 Modem vender tilbage til kommandotilstand efter DTR-skift &D2 Modem lægger på, og vender tilbage til kommandotilstand efter DTR-skift &D3 Nulstiller modem efter DTR-skift...
 • Page 52: Mnp/V.42/V.42Bis/V.44-Kommandoer

  Kommando Funktion &W1 Gem den aktive profil som profil 1 Deaktivér automatisk genforhandling Aktivér automatisk genforhandling +MS? Vis de aktuelle moduleringsindstillinger +MS=? Vis en liste over understøttede moduleringsfunktioner Vælg modulering, hvor: a = 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, +MS=a,b,c,e,f 69;...
 • Page 53: Faxklasse 2-Kommandoer

  +FTM=n Overfør data +FTS=n Stop overførsel og vent faxklasse 2-kommandoer +FCLASS=n Serviceklasse. +FAA=n Tilpasset svar. +FAXERR Faxfejlværdi. +FBOR Rækkefølge af databit i fase C. +FBUF? Bufferstørrelse (skrivebeskyttet). Angiv bekræftelse af modtagelse. +FCFR +FCLASS= Serviceklasse. +FCON Svar på faxforbindelse. +FCIG Angiv id for pollstation. +FCIG: Rapportér id for pollstation.
 • Page 54: Stemmekommandoer

  +FSPT Aktivér polling. +FTSI: Rapportér sendestationens id. stemmekommandoer #BDR Angiv baud-hastighed #CID Aktivér registrering af opkalds-id og rapportformat #CLS Vælg Data, Fax eller Stemme/Lyd #MDL? Identificér model #MFR? Identificér producent #REV? Identificér opdateringsniveau Sendeniveau på lydoutput #VBQ? Oplys bufferstørrelse #VBS Bit pr.
 • Page 55: Tillæg B. Systemhukommelseshastighed

  X5560, X5570, W3503, 1066 MHz W3505, W3520, W3530, 4 til 6 W3540, W3550, W3565, W3570, W3580, W3670, W5580, W5590 Intel Xeon E5645, E5649, X5650, X5660, X5667, X5670, X5672, X5675, 1333 MHz X5677, X5680, X5687, X5690, W3680, W3690 © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 56 Tabel 2. DIMM-type og hastighed: PC3-8500U Antal installerede DIMM-størrelse DIMM-moduler pr. Mikroprocessormodel Hukommelsesfrekvens (kapacitet) CPU-bank Intel Xeon E5502, E5503, 800 MHz E5504, E5506, E5507 Intel Xeon E5520, E5530, E5540, E5620, E5603, E5606, E5607, E5630, E5640, E5645, E5647, E5649, X5550, X5560, X5570, X5650, X5660, 1 GB, 2 GB, 4 GB 1 til 6...
 • Page 57: Tillæg C. Bemærkninger

  Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes.
 • Page 58: Ce-Mærke For Overholdelse Af Eu-Krav

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 59: Oplysninger Vedrørende Genbrug Af Batterier For Den Europæiske Union

  Kundernes medvirken er vigtig for at minimere den eventuelle påvirkning af miljøet og menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af skadelige stoffer. Der findes oplysninger om korrekt indsamling og behandling på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Tillæg C. Bemærkninger...
 • Page 60 ThinkStation Brugervejledning...
 • Page 61: Stikordsregister

  Ethernet installér igen styreprogrammer interne drev introduktion faciliteter faxklasse 1 kommandoer faxklasse 2 kabellængder kommandoer klargøring fejl, retablering efter POST/BIOS-fejl computer © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 62 Rescue and Recovery arbejdsområde, Rescue and Recovery Lenovo Solution Center Rescue and Recovery-arbejdsområdet Lenovo ThinkVantage Toolbox retablér Lenovo ThinkVantage Tools fra fejl under POST/BIOS-opdatering lydsubsystem programmer...
 • Page 63 © Copyright Lenovo 2009, 2011...
 • Page 64 ThinkStation Brugervejledning...
 • Page 66 Partnummer: 53Y4309 (1P) P/N: 53Y4309 *53Y4309*...

This manual is also suitable for:

Thinkstation 4105Thinkstation 4157Thinkstation 4217

Table of Contents