Download  Print this page

Laser Safety Statement (For U.s.a. Only) - HP Model 705 - Workstation User Manual

Hp 12x speed cd-rom disk drive user's guide (a1658-90703)
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LASERTURVALLISUUS LOUKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER
APPARAT
HP 12x Speed CD–ROM–lukulaite sisältää laitteensisäisen CD–ROM–yksikön, joka on
laserlaite.
Kyseinen CD–ROM–yksikkö on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Nor-
maalissa käytössä yksikön suojakotelo estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.
CD–ROM–yksikön on tyyppihyväksynyt Suomessa laserturvallisuuden osalta Työminis-
teriön työsuojeluosasto. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty valtioneuvoston
päätöksen N:o 472/1985 ja standardin SFS–EN 60825–1 (1994) mukaisesti.
Tiedot CD–ROM–yksikössä käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus
Teho
1,1 W
Luokan 1 laser

Laser Safety Statement (For U.S.A. Only)

The CD-ROM mass-storage system is certified as a Class-1 laser product under the U.S.
Department of Health and Human services (DHHS) Radiation Performance Standard ac-
cording to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968.
This means that the mass-storage system does not produce hazardous laser radiation. Be-
cause laser light emitted inside the mass-storage system is completely confined within
protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine
during any phase of user operation.
790 nm
Safety and Regulatory Statements
A–5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for HP Model 705 - Workstation

  Related Manuals for HP Model 705 - Workstation