Download  Print this page

Advertisement

NetVista
Кратък справочник
Вътре:

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Lenovo NetVista S42

   Related Manuals for Lenovo NetVista S42

   Summary of Contents for Lenovo NetVista S42

 • Page 1 ™ NetVista Кратък справочник Вътре:...
 • Page 3 ™ NetVista Кратък справочник...
 • Page 4 Преди да използвате тази информация и продукта, за който тя се отнася, задължително прочетете “Бележки за безопасност” на страница v, Приложение A, “Гаранционна информация” на страница 31 и Приложение B, “Бележки” на страница 49.
 • Page 5: Table Of Contents

  Съдържание Бележки за безопасност . Забележка за литиевата батерия . . vii Информация за безопасността на модема . vii Изявление за съответствие на лазера . . viii Допълнителна помощ . . xi Глава 1. Подреждане на работното място . Удобство Използване...
 • Page 6 Търговски марки. . 50 Бележки за електронно излъчване . . 51 Федерална комисия за комуникации (FCC) и изисквания на телефонните компании (отнася се за САЩ - бел. на прев.) . . 54 Бележка за захранващия кабел . . 57 ™ NetVista : Кратък...
 • Page 7: Бележки за безопасност

  Бележки за безопасност 1. Изключете всичко. 1. Изключете всичко. 2. Първо, свържете всички кабели към 2. Първо, изключете захранващите кабели устройствата. от контактите. 3. Свържете кабелите за данни към 3. Откачете кабелите за данни от съединителите. съединителите. 4. Включете захранващите кабели в 4.
 • Page 8 1. Mettez les unités hors tension. 1. Mettez les unités hors tension. 2. Commencez par brancher tous les cordons 2. Débranchez les cordons d’alimentation des sur les unités. prises. 3. Branchez les câbles d’interface sur des 3. Débranchez les câbles d’interface des connecteurs.
 • Page 9: Забележка за литиевата батерия

  Забележка за литиевата батерия Батерията не трябва: Ne pas : Информация за безопасността на модема За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване при използването на телефонно оборудване, винаги спазвайте основните мерки за сигурност: v Никога не свързвайте телефон по време на гръмотевична буря. v Никога...
 • Page 10: Изявление за съответствие на лазера

  v Избягвайте използването на телефон (освен безжичен), по време на гръмотевична буря. Съществува потенциална опасност от дистанционен токов удар по време на гръмотевична буря. v Не използвайте телефон, когато искате да уведомите властите за изтичане на газ, особено когато сте непосредствено до мястото на изтичане. Lors de l’utilisation de votre matériel téléphonique, il est important de respecter les consignes ci-après afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution et d’autres blessures :...
 • Page 11 Свалянето на капака на CD-ROM или DVD-ROM устройството може да доведе до нежелано излагане на лазерна радиация. В CD-ROM и DVD-ROM устройствата няма части, които се обслужват. Някои CD-ROM и DVD-ROM устройства имат вграден лазерен диод клас 3A или 3B. Вземете предвид следното изявление. Certains modèles d’ordinateurs personnels sont équipés d’origine d’une unité...
 • Page 12 ™ NetVista : Кратък справочник...
 • Page 13: Допълнителна помощ

  Допълнителна помощ Този Кратък справочник осигурява информацията за инсталирането на вашия ® компютър и стартирането на операционната система. Тази публикация включва още информация за основите на отстраняване на проблеми, процедурите по възстановяване на софтуер, помощ и сервизна информация, както и информация...
 • Page 14 ™ NetVista : Кратък справочник...
 • Page 15: Глава 1. Подреждане на работното място

  Глава 1. Подреждане на работното място За да извлечете максимума от компютъра си, подредете оборудването, което използвате, и работното си място така, че да подхождат на нуждите ви и типа работа, която извършвате. Удобството ви е от първостепенна важност, но източниците...
 • Page 16 61 cm (20 до 24 инча), и го разположете така, че да можете да го виждате, без да се налага да извъртате тялото си. Разположете останалото често използвано оборудване, например телефон или мишка, на удобно за достигане място. Отблясъци и отражения Поставете...
 • Page 17: Използване на безжични клавиатури и Usb съединители

  v Избягвайте използването на удължители и разклонители. Когато е възможно, свържете захранващия кабел на компютъра директно към електрически контакт. v Разположете захранващите и другите кабели така, че да не се намират на места, където минаващите може случайно да ги ритнат. За...
 • Page 18 ™ NetVista : Кратък справочник...
 • Page 19: Глава 2. Настройка на компютъра

  Глава 2. Настройка на компютъра Възможно е компютърът ви да няма всички описани в тази глава съединители. Използвайте следната информация, когато настройвате компютъра си. Потърсете малките символи на различните съединители на гърба на компютъра си. Ако компютърните кабели и панелът със съединителите имат съединители с цветово...
 • Page 20 4. Ако имате IBM двоен безжичен приемник, включете го в един от USB съединителите на гърба на машината. Подредете IBM Rapid Access III Wireless клавиатурата и ScrollPoint Wireless мишката в удобно за вас положение. 5. Свържете кабела на монитора към съединителя за монитор на компютъра. v Ако...
 • Page 21 Използвайте този двоен съединител на гърба на компютъра ви, за да свържете модема си. Свържете единия край на телефонния кабел към телефона, а другия към съединителя за телефон на гърба на компютъра. Свържете единия край на кабела на модема към съединителя за модем на гърба на компютъра, а другия край към телефонна...
 • Page 22 9. Ако имате пасивни високоговорители без адаптер за променлив ток, използвайте следните инструкции. a. Свържете кабела между високоговорителите, ако е необходимо. При някои високоговорители този кабел е неотделим. b. Свържете високоговорителите към компютъра. 10. Свържете всички допълнителни устройства, които имате. Възможно е компютърът...
 • Page 23: Включване на захранването

  1 USB Използвайте тези съединители за свързване на устройство, изискващо Universal Serial Bus (USB), например USB скенер, принтер или персонален цифров помощник (PDA). 2 Сериен Използвайте този съединител за свързване на външен модем, сериен принтер или друго устройство, изискващо 9-пинов сериен съединител.
 • Page 24: Завършване на инсталацията на софтуера

  Ако изпитвате затруднения при стартирането, вижте Глава 4, “Отстраняване на проблеми и диагностика” на страница 17 и Глава 5, “Получаване на информация, поддръжка и сервиз” на страница 25. Завършване на инсталацията на софтуера Прочетете внимателно лицензните споразумения, преди да използвате програмите...
 • Page 25: Инсталиране на други операционни системи

  фабрично инсталирания софтуер. Глава 3, “Възстановяване на софтуер” на страница 13 съдържа информацията за възстановяване на фабрично инсталирания софтуер. Инсталиране на други операционни системи Ако инсталирате собствена операционна система, следвайте инструкциите, които се доставят с компакт-дисковете или дискетите на операционната система. Не забравяйте...
 • Page 26 Типът машина, моделът и серийният номер са на етикет на вашия компютър. Използвайте следната таблица, за да запишете тази информация. Име на продукта ______________________________________________ Тип и модел на машината ______________________________________________ Сериен номер (S/N) ______________________________________________ Дата на закупуване ______________________________________________ Регистрирайте компютъра си чрез Internet, когато посетите за първи път Web сайта...
 • Page 27: Глава 3. Възстановяване на софтуер

  Глава 3. Възстановяване на софтуер Програмата Product Recovery ще инсталира отново операционната система и фабрично инсталирания софтуер. Програмата Product Recovery е разположена на отделен дял на твърдия ви диск. Уверете се, че сте прочели важните бележки под “Изпълняване на възстановяване”, преди да използвате програмата Product Recovery.
 • Page 28: Разрешаване на проблеми при възстановяване

  . Идете на “Разрешаване на проблеми при възстановяване”. 3. Когато програмата Product Recovery се стартира, може да ви предложи избор на операционна система. Ако е изведен списък с операционни системи, използвайте клавишите-стрелки (↑↓), за да изберете подходящата, и натиснете Enter. 4.
 • Page 29: Възстановяване или инсталиране на драйвери на устройства

  натиснете Enter. Ако напомнянето за F11 не бъде изведено, дискетата Recovery Repair може да бъде използвана за възстановяване на напомнянето. Създаване на дискета Recovery Repair За да създадете дискета Recovery Repair, трябва операционната система да функционира. За да създадете дискета Recovery Repair, използвайте следната процедура: 1.
 • Page 30 Последните драйвери за инсталираните от IBM устройства са достъпни и чрез World Wide Web на http://www.ibm.com/pc/support/. За да възстановите драйвер на инсталирано от IBM устройство, използвайте следната процедура: 1. Стартирайте компютъра си и операционната система. 2. Използвайте Windows Explorer, за да изведете дървото с директориите на твърдия...
 • Page 31: Глава 4. Отстраняване на проблеми и диагностика

  Глава 4. Отстраняване на проблеми и диагностика Тази глава описва някои основни средства за диагностика и отстраняване на проблеми. Ако проблемът ви не е описан тук, използвайте Access IBM за по-подробна информация за отстраняване на проблеми. Основно отстраняване на проблеми Компютърът...
 • Page 32 Rapid Access III Проверете дали: клавиатурата не работи v Компютърът е включен. v Дали клавиатурата е надеждно свързана с USB съединител на гърба на компютъра. v Няма потънали клавиши. Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервиз. Rapid Access III Wireless Когато...
 • Page 33: Ibm Enhanced Diagnostics

  ScrollPoint III Wireless Когато е инсталиран безжичният приемник, софтуерното мишката не работи. помощно средство осигурява икони за състоянието и помощна информация в долния десен ъгъл на работната площ над лентата за приложения по подразбиране на Windows. Щракнете (помощ), за да намерите повече информация за безжичната...
 • Page 34 Можете да стартирате програмата IBM Enhanced Diagnostics чрез програмата Product Recovery на твърдия ви диск. Като алтернатива можете да създадете IBM Enhanced Diagnostics дискета от програмата Product Recovery. Можете да изтеглите последната версия на програмата Enhanced Diagnostics от http://www.ibm.com/pc/support/ в World Wide Web. Наберете типа машина и номера на...
 • Page 35: Кодове на грешки

  Можете да изтеглите последната версия на диагностичната програма от http://www.ibm.com/pc/support/ в World Wide Web. В полето наберете типа машина, за да намерите специфичните за компютъра ви файлове за изтегляне. Стартиране на дискета IBM Enhanced Diagnostics Следвайте тези стъпки, за да стартирате дискетата IBM Enhanced Diagnostics: 1.
 • Page 36: Post кодове на звукови сигнали

  162 или 0251 Има изменение в Проверете дали: конфигурацията на устройство. v Всички външни устройства са включени. v Всички устройства са правилно инсталирани и надеждно свързани. Ако не можете да отстраните проблема, обърнете се към сервиз. 301, 303, 0211 Грешка в клавиатурата. Проверете...
 • Page 37 1-3-1 RAM тестът е неуспешен Отстранете и поставете отново модулите памет (DIMM). Ако проблемът не бъде отстранен, обърнете се към сервиз. Тук са изложени някои общи насоки за работа с кодове на бипкания при POST. v Запишете всяка последователност от бипкания, която чуете. Ако се обадите в сервиз, ще...
 • Page 38 ™ NetVista : Кратък справочник...
 • Page 39: Глава 5. Получаване на информация, поддръжка и сервиз

  Глава 5. Получаване на информация, поддръжка и сервиз Ако ви е необходима помощ, сервиз, техническо съдействие или просто се нуждаете от допълнителна информация, ще намерите широка гама от източници, предоставени на ваше разположение от IBM. Този раздел съдържа указания накъде да се насочите за допълнителна информация относно IBM и продуктите на...
 • Page 40 Използване на документацията и диагностичните програми Много от компютърните проблеми могат да бъдат разрешени без външна намеса. Ако имате проблем с компютъра си, мястото, от което трябва да започнете, е информацията за отстраняване на проблеми в документацията на компютъра ви. Ако смятате, че проблемът е свързан с вашия софтуер, отнесете се към...
 • Page 41 v Инсталиране и поддръжка на приложни програми. Отнесете се към IBM Ограничените гаранционни условия за пълно обяснение на гаранционните условия на IBM. На всяка цена трябва да пазите документа за покупка, на базата на който може да получите необходимата гаранционна услуга. В...
 • Page 42 Австрия Österreich 01-24 592 5901 Белгия - Холандски Belgie 02-210 9820 Белгия - Френски Belgique 02-210 9800 Канада Toronto only 416-383-3344 Канада Canada - all other 1-800-565-3344 Дания Danmark 45 20 82 00 Финландия Suomi 09-459 6960 Франция France 02 38 55 74 50 Германия...
 • Page 43: Закупуване на допълнителни услуги

  Методите и процедурите за обслужване варират според страната и някои услуги може да не са достъпни във всички страни. Международното гаранционно обслужване се доставя чрез метода за обслужване (като депо, в сервиза или обслужване на място), който е осигурен в тази страна. Възможно е сервизните центрове...
 • Page 44 ™ NetVista : Кратък справочник...
 • Page 45: Приложение A. Гаранционна информация

  Приложение A. Гаранционна информация Този раздел съдържа гаранционния период за продукта ви, информация как да получите гаранционно обслужване и поддръжка, както и IBM Изявлението за ограничаване на отговорността. Гаранционен период Гаранционният период варира според типа машина и страната или региона. v Свържете...
 • Page 46 2289 Китай (КНР) За части - 3 години За работа - 3 години Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, За части - 1 година Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур, Шри За работа - 1 година Ланка, Виетнам, Бруней, Китай (ОАР Хонг Конг), Тайван...
 • Page 47 6824 Китай (КНР) За части - 3 години За работа - 3 години Австралия, Нова Зеландия, Бангладеш, Индия, За части - 3 години Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур, Шри За работа - 1 година Ланка, Бруней, Виетнам, Китай (ОАР Хонг Конг), Тайван...
 • Page 48 8305 САЩ, Канада, Аржентина, Европа, Близък Изток, За части - 3 години Африка и Китай (КНР) За работа - 3 години Япония За части - 1 година За работа - 1 година Всички останали страни и региони в цял свят За...
 • Page 49: Гаранционно обслужване и поддръжка

  8318 Всички страни и региони в цял свят За части - 3 години За работа - 3 години 8319 САЩ, Латинска Америка, Европа, Близък Изток, За части - 3 години Африка, Австралия, Нова Зеландия и Китай (КНР) За работа - 3 години Канада, Бангладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, За...
 • Page 50 Ако не сте регистрирали Машината си към IBM, за да получите гаранционно обслужване, е възможно да ви бъде поискан документ за покупка. Преди да се обадите в сервиза Можете да разрешите множество компютърни проблеми без външно съдействие, като следвате указанията за отстраняване на проблеми, които IBM предоставя в подръчната...
 • Page 51: Ограничени гаранционни условия на Ibm Z125-4753-06 8/2000

  Ограничени гаранционни условия на IBM Z125-4753-06 8/2000 Част 1 - Общи условия Тези ограничени гаранционни условия включват Част 1 - Общи условия и Част 2 - Условия, характерни за отделни страни. Условията на Част 2 заменят или изменят тези от Част 1. Гаранциите, осигурени от IBM в настоящите Ограничени гаранционни...
 • Page 52 IBM не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на машината. Всякаква техническа или друга помощ, свързана с поправка на машина в гаранция, като например помощ по телефона чрез задаване на въпроси от типа “Как да...?” и такива относно настройката или инсталирането на компютъра, ще ви бъде осигурена За...
 • Page 53 отстраняването на части и тяхното връщане в IBM. Определена част, която е подменена с друга, автоматично прехвърля своята гаранция върху частта, която е поставена в компютъра. Преди IBM или вашият търговец да подмени машина или част, вие давате вашето съгласие за премахването на всички компоненти, части и допълнителни устройства, които...
 • Page 54 2. стойността на всички останали преки щети до размера (при повтаряемост се прилагат 12 месечни начисления), отнасящи се за машината, която е обект на иска. За целите на тази точка, терминът “Машина” включва Машинния код и Лицензирания микрокод. Това ограничение се отнася също за доставчиците на IBM продукти и за вашия...
 • Page 55 Следното замества “законите на страната, в която сте закупили машината” в първото изречение: законите на провинция Онтарио. Следното замества “законите на страната, в която сте закупили машината” в първото изречение: законите на щата Ню Йорк. Към този раздел се добавя следният параграф: Гаранциите, посочени...
 • Page 56 Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, без право на обжалване и ще бъде в писмен вид, според установените факти и правните заключения. Процесът (включително документацията по него) ще се води на английски език. Броят на арбитрите е трима, като всяка от страните има право на назначаване на един...
 • Page 57 Към този раздел се добавя следният параграф: Гаранциите, посочени в тази част, са допълнение към правата, които могат да ви бъдат дадени от Закона за гаранции на клиентите от 1993 г. или от други закони, които не могат да бъдат изключени или ограничени. Законът за гаранции на клиентите...
 • Page 58 Ако закупите IBM машина в Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария или Великобритания, може да получите гаранционно обслужване във всяка една от тези страни или (1) от риселър на IBM, който е оторизиран...
 • Page 59 на Англия и оспорванията, свързани с него, ще се разглеждат изключително в юрисдикцията на английските съдилища; и 5) в Гърция, Израел, Италия, Португалия и Испания всички законови искове, произлизащи от настоящото споразумение, ще бъдат отнесени и окончателно разрешени от компетентния съд съответно...
 • Page 60 на рекламацията. За целите на тази точка терминът “Машина” включва Машинния код и Лицензирания микрокод. Прилага се за доставчици и дистрибутори (непроменено). Посоченото по-долу замества второто изречение на първия параграф в този раздел: В такива случаи, без оглед на основанието, на което Вие предявявате претенции за...
 • Page 61 условия, или по какъвто и да е начин отнасящи се към този предмет, отговорността на IBМ се ограничава до общата сума, която Вие сте платили за машината, предмет на рекламацията. Прилага се за доставчици и дистрибутори (непроменено). Следното замества третия параграф на този раздел: Освен...
 • Page 62 ™ NetVista : Кратък справочник...
 • Page 63: Приложение B. Бележки

  Приложение B. Бележки Възможно е IBM да не предлага споменатите в този документ продукти, услуги или компоненти във всички страни. За информация, свързана с продуктите, услугите и компонентите, разпространявани в района, където се намирате, се консултирайте с местния представител на IBM. Споменаването на продукт, програма...
 • Page 64: Бележка за телевизионния изход

  Споменаването в настоящата публикация на Web сайтове, които не са свързани с IBM, е направено за ваше удобство, но в никакъв случай не служи като гаранция за информацията, предоставена в тези Web сайтове. Материалите в тези уеб-сайтове не са част от документацията на този продукт на IBM и тяхното използване...
 • Page 65: Бележки за електронно излъчване

  Бележки за електронно излъчване Следните параграфи се отнасят само за машини от типове 2251, 2271, 2292, 6058, 6059, 6343, 6349, 6350, 6568, 6569, 6578, 6579, 6648, 6649, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6823, 6825, 6826, 6830, 6831, 6832, 6833, 6840, 6841, 8208, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8317, 8318 и...
 • Page 66: Industry Canada

  да се определи посредством включване и изключване на оборудването, потребителят се може да се опита да премахне смущението, като приложи една или няколко от следните мерки: v Преориентиране или преместване на антената на приемника. v Увеличаване на разстоянието между оборудването и антената. v Свързване...
 • Page 67 неуспех е следствие от направени непрепоръчителни промени върху продукта, включително и монтаж на платки, които не са производство на IBM. Този продукт е изпитан и съответства на ограниченията за апаратура за информационни технологии от клас B в съответствие със стандарта CISPR 22, респ.
 • Page 68: Федерална комисия за комуникации (fcc) и изисквания на телефонните компании (отнася се за САЩ - бел. на прев.)

  Изявление за съответствие с EMC Директивата на Европейския съюз Този продукт е в съответствие с изискванията на Директива 89/336/EEC на Съвета на Европейската общност за хармонизиране на законите за електромагнитната съвместимост на страните членки. IBM не може да носи отговорност за неуспех при задоволяването на изискванията за защита, който неуспех...
 • Page 69 линия според указанията на REN, трябва да се обадите в районната телефонна компания, за да ви бъде уточнен максималният брой на REN за съответния район. 3. Ако устройствата по някаква причина вредят на телефонната мрежа, телефонната компания е в правото си временно да преустанови осигуряваната услуга.
 • Page 70 методи за свързване. Потребителите трябва да са наясно, че при гореспоменатите условия не е изключено да настъпи прекъсване на услугата в даден момент. Поправките на сертифицирано оборудване трябва да бъдат координирани от представител, назначен от доставчика. Отстраняването на повреди или извършването...
 • Page 71: Бележка за захранващия кабел

  L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d’inspection des installations électriques ou à un électricien, selon le cas. L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d’une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à...
 • Page 72 13F9979 Афганистан, Алжир, Андора, Ангола, Австрия, Белгия, Бенин, България, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Централно-Африканска Република, Чад, Китай (ОАР Макао), Чешка република, Египет, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Германия, Гърция, Гвинея, Унгария, Исландия, Индонезия, Иран, Кот д’Ивоар, Йордания, Ливан, Люксембург, Малагашка република, Мали, Мартиника, Мавритания, Мавриций, Монако, Мароко, Мозамбик, Холандия, Нова...
 • Page 74 Номер: 59P7521 Отпечатано в САЩ (1P) P/N: 59P7521...

This manual is also suitable for:

Netvista a30Netvista series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: