Download Print this page

Philips 30261-06-16 Uživatelský Manuál Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Meet Philips at the Internet
Clock Radio
AJL308
http://www.philips.com
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Uživatelský manuál
W
AJL308
Printed in China
PDCC-JH-JiaW-0735

Advertisement

loading

  Also See for Philips 30261-06-16

  Related Manuals for Philips 30261-06-16

  Summary of Contents for Philips 30261-06-16

 • Page 1 Meet Philips at the Internet Clock Radio AJL308 http://www.philips.com Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manuál AJL308 Printed in China PDCC-JH-JiaW-0735...
 • Page 2: Ovládací Prvky

  PHOTO Česky Dodávané příslušenství – 1 X certifikovaný adaptér napájení (Vstup: 100-240 V ~50/60 Hz 0,3A~0,4A,Výstup: 9V Ovládací prvky (v 1 MENU – přepne do nastavení nabídky. 2 CLOCK – přepne do režimu hodin. 3 TUNER – přepne do režimu hodin. 4 PHOTO –...
 • Page 3 Napájení/Základní obsluha ty položek „Time Set“ (Nastavení času) a Napájení „Date (Year-Month-Day)“ (Datum (Rok- 1 Dodaný adaptér připojte k zásuvce DC 9V Měsíc-Den). na přístroji a k zásuvce pro napájení. 8 Po dokončení nastavení zavřete nabídku stisknutím tlačítka CLOCK, TUNER, Praktické...
 • Page 4 Zařízení USB/Paměťová karta (SD/MMC) tlačítka 1 2. 2 Stisknutím tlaãítka4vyberte poloÏku „Tuner Auto Program“ (Automatické programování Pro rychlý posun vpřed/vzad stiskněte a • přidržte tlačítko 2 nebo 1, dokud se v levém tuneru). 3 Stisknûte tlaãítko OK. dolním rohu obrazovky neobjeví ikona nebo ➜Dojde k naprogramování...
 • Page 5: Nabídka Nastavení

  Funkce spánku / Osvětlení Automatické nastavení Funkce spánku Chcete-li zabránit záření silného světla z jednotky Rádiobudík má vestavěný časovač, který během noci, můžete použít funkci automatického umožňuje, aby přístroj po určité době auto- ztmavení pro nastavení jasu na nejnižší úroveň. maticky vypnul zvuk během přehrávání...
 • Page 6 Nabídka nastavení Možnost Nastavení Jazyk English/Français/Deutsch/Español -3~3 Auto Dim Timer Off/On (Zapnuto/Vypnuto) (Automatické ztmavení časovače) Auto Dim - Start 21: 00 (Automatické ztmavení - Začátek) Auto Dim - End 7: 00 (Automatické ztmavení - Konec) Wall Paper (Tapeta) Blue/Green/Red/Purple (Modrá/Zelená/Červená/Nachová) Sleep Timer Music (Hudba 3 music files are preset (Předvolené...
 • Page 7: Odstraňování Závad

  Odstraňování závad V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravny, zkontrolujte ho podle níže uve- dených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis. UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě...

This manual is also suitable for:

Ajl308