Download  Print this page

Felsökning - Sony MDS-PC3 Operating Instructions Manual

Sony mds-pc3 md players: operating instruction.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Felsökning
Om du upplever något av följande problem under användning av detta
program, skall du använda denna felsökningsguide för att åtgärda
problemet. Om något problem inte försvinner, skall du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare. Se också bruksanvisningen för din dator
samt filen "Readme.txt", som har installerats på hårddisken
tillsammans med programmet. För att öppna filen "Readme" skall du
gå till Start-menyn och välja "Programs" samt "M-crew" och därefter
klicka på "View Readme".
Problem
M-crew stängs av automatiskt.
Meddelandet "Equipment does
not respond. Check connections."
tänds.
Orsak/Åtgärd
OpenMG Jukebox har aktiverats.
t M-crew och OpenMG Jukebox kan inte vara
aktiverade samtidigt. Om du därför startar
OpenMG Jukebox medan M-crew används,
kan M-crew stängas av. För att återstarta
M-crew skall du stänga OpenMG Jukebox och
därefter dubbelklicka på ikonen för M-crew i
funktionsfacket för Desktop. Du kan också
välja "Restart M-crew" på den meny som kan
öppnas genom att du högerklickar på
Desktop.
USB-kabeln har inte anslutits på rätt sätt till USB-
porten på datorn.
t Kontrollera USB-kontaktens anslutning.
t Försök med att lossa USB-kabeln från datorn
och därefter ansluta den igen.
USB-kabeln har inte anslutits på rätt sätt till
systemstereoapparaten.
t Kontrollera USB-kontaktens anslutning.
t Kontrollera att systemstereoapparatens
nätkabel har anslutits till ett vägguttag.
(forts.)
27
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MDS-PC3

This manual is also suitable for:

M-crew

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: