Download  Print this page

Sony MDS-PC3 Operating Instructions Manual Page 148

Sony mds-pc3 md players: operating instruction.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
SE
Observera
Windows Installer krävs för att installera M-crew. Nedanstående fönster
öppnas, om Windows Installer inte har installerats i din dator. Om detta
inträffar skall du klicka på "Restart" för att återstarta din dator. När du
återstartar din dator, skall du inte ta bort CD-ROM-skivan.
5
Klicka på "Next".
6
Välj ett av alternativen för Setup-typ och klicka därefter på "Next".
Complete:
Alla filer för M-crew på CD-ROM-skivan installeras.
Detta alternativ ger dig inte möjlighet att specificera i
vilken mapp filerna för M-crew skall installeras.
(Normalt installeras filerna i mappen "C:\Program
Files\M_crew".)
Custom:
Du kan specificera den mapp, i vilken filerna för
M-crew skall installeras.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MDS-PC3

This manual is also suitable for:

M-crew

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: