Download  Print this page

Användning Av M-crew; Huvudraden - Sony MDS-PC3 Operating Instructions Manual

Sony mds-pc3 md players: operating instruction.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Användning av M-crew
Detta avsnitt ger en kort beskrivning av grundläggande funktioner
samt användning av de rader och fönster som finns tillgängliga i
M-crew.
För ytterligare upplysningar om användningen av M-crew hänvisas till
hjälpfilen (sidan 26).

Huvudraden

Huvudraden har grundläggande funktioner för spelning av en CD-
skiva/minidisk och manövrering av tunern.
A SONY-logo
Drag logon med den vänstra musknappen för att flytta huvudraden
uppåt eller nedåt.
Högerklicka på logon för att visa en snabbmeny.
B Funktionsnamnsdisplay
Klicka på denna och välj en funktion (CD, MD, TUNER, etc.).
C Display för skivinformation (radioband)
Visar namnet för den valda CD-skivan/minidisken eller det valda
radiobandet, i enlighet med vilken funktion, CD/MD eller TUNER,
som du har valt på funktionsnamnsdisplayen.
D Display för melodinummer/melodinamn (snabbvalsnummer/
stationsnamn)
Visar melodinummer/melodinamn eller snabbvalsnummer/
stationsnamn, i enlighet med vilken funktion, CD/MD eller
TUNER, som du har valt på funktionsnamnsdisplayen.
(forts.)
21
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MDS-PC3

This manual is also suitable for:

M-crew

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: