Download  Print this page

Ytterligare Information; Användning Av Hjälpfilen - Sony MDS-PC3 Operating Instructions Manual

Sony mds-pc3 md players: operating instruction.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Ytterligare information

Användning av hjälpfilen
26
SE
Öppning av hjälpfilens innehållsförteckning
Klicka på Help-knappen på huvudraden. Då visas
innehållsförteckningen för M-crew.
Klicka för att
öppna hjälpfilen
• Dubbelklicka på
• Klicka på
för att visa en beskrivning av den valda detaljen.
• Klicka på en understruken detalj i en beskrivning för att visa en
tillhörande förklaring på en annan sida.
Sökning med hjälp av nyckelord
1 Klicka på fliken "Index" i ovanstående dialogruta över sökrubriker.
2 Skriv ett ord eller en fras som du vill söka efter, eller välj ett
nyckelord genom att bläddra i listan med nyckelord.
3 Klicka på "Display".
En rubrik som innehåller det valda nyckelordet visas i dialogrutans
högra ram.
Om dialogrutan "Topics Found" visas, skall du välja önskad rubrik
och klicka på "Display".
Att hitta rubriker med ett visst ord eller en viss fras
1 Klicka på fliken "Search" i ovanstående dialogruta över
sökrubriker.
2 Skriv ett ord eller en fras som tillhör den önskade rubriken och
klicka därefter på "List Topics". De rubriker som hittas visas i
listrutan "Select Topics to display:".
3 Välj önskad detalj och klicka på "Display".
En rubrik som motsvarar den valda detaljen visas i dialogrutans
högra ram.
för att visa de underliggande rubrikerna.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MDS-PC3

This manual is also suitable for:

M-crew

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: