Download  Print this page

Grundläggande Manövrering; Start Av M-crew - Sony MDS-PC3 Operating Instructions Manual

Sony mds-pc3 md players: operating instruction.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Grundläggande manövrering

Start av M-crew

20
SE
, På Start-menyn skall du peka på "Programs" samt "
M-crew" och därefter klicka på "M-crew".
Programmet startar och huvudraden för M-crew visas.
Raden här nedan visas omedelbart efter att M-crew startas.
Följande beskrivningar antager att M-crew har aktiverats på
en dator, till vilken CMT-C7NT har anslutits som en
systemstereoapparat.
Observera
• Under minidiskinspelning visas en dialogruta som uppmanar dig att
stoppa inspelning eller att starta M-crew.
• M-crew (version 2.0E) och Net MD-aktiverade OpenMG Jukebox kan
inte användas samtidigt.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MDS-PC3

This manual is also suitable for:

M-crew

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: