Download  Print this page

Förberedelser; 1: Installation Av M-crew - Sony MDS-PC3 Operating Instructions Manual

Sony mds-pc3 md players: operating instruction.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Förberedelser

1: Installation av M-crew

Gör på detta sätt för att installera programmet M-crew på din dators
hårddisk. Var noga med att först starta Windows.
Observera
• Var noga med att installera detta program, innan du ansluter
systemstereoapparater till din dator. Om du inte gör det, kanske
programmet inte fungerar på rätt sätt.
• Var noga med att logga in via administratörskontot vid installation av detta
program (för Windows 2000/Windows XP).
1
Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan för M-crew i CD-ROM-
läsaren för din dator.
Fönstret öppnas medan ikonen
Observera
Om fönstret inte öppnas, skall du använda Windows Explorer för att öppna
fönstret genom att dubbelklicka på CD-ROM-skivans ikon M-crew.
2
Dubbelklicka på ikonen
Setup-fönstret öppnas.
• Om du använder PCLK-MN10/MN10A och redan har installerat
• Om du installerar M-crew i din dator med CMT-C7NT ansluten, skall du
3
Klicka på "1. Setting up PCLK-USB Driver" i Setup-fönstret.
Installationen av drivrutinen startar. Klicka på "Finish" när den
dialogruta, som visar att installationen är klar, visas.
4
Klicka på "2. Setting up M-crew" i Setup-fönstret.
Programmet för iordningsställande startar.
drivrutinen för PCLK USB i din dator, skall du gå till steg 4.
fortsätta proceduren från steg 3 även om du använder PCLK-MN10/
MN10A. Var noga med att inte hoppa över steg 3.
(InstallDlg.exe) visas.
(InstallDlg.exe).
(forts.)
7
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony MDS-PC3

This manual is also suitable for:

M-crew

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: