Silvercrest 104412 Assembly, Operation And Safety Instructions
Silvercrest 104412 Assembly, Operation And Safety Instructions

Silvercrest 104412 Assembly, Operation And Safety Instructions

Premium wireless doorbell
Table of Contents
 • Magyar

  • Alkatrészek Áttekintése
  • Rendeltetésszerű Használat
  • A Szállítmány Tartalma
  • Biztonság
  • Műszaki Adatok
  • Általános Biztonsági Utasítások
  • Biztonsági Tudnivalók Az Elemekkel Kapcsolatban
  • Szerelés
  • Az Elemek Behelyezése / Cseréje
  • Üzembe Helyezés
  • A Jelzési MóD Beállítása
  • Az Adó / Vevő Szinkronizálása
  • A Hangerő Beállítása
  • A Jelzési Hang Beállítása
  • Adó a MegléVő Ajtócsengőrendszernél / MegléVő Ajtócsengő Hozzácsatolása
  • Adó Csatlakoztatása Egy MegléVő
  • Egy MegléVő Csengő-Gombhoz Való Csatlakoztatás
  • Hiba Megszüntetése
  • Megsemmisítés
  • Tisztítás És Ápolás
  • Megfelelőségi Nyilatkozat
  • Garancia
 • Slovenščina

  • Predvidena Uporaba
  • Pregled Delov
  • Obseg Dobave
  • Splošni Varnostni Napotki
  • Tehnični Podatki
  • Varnost
  • Varnostni Napotki Za Uporabo Baterij
  • Montaža
  • Vstavitev/Menjava Baterij
  • Začetek Uporabe
  • Sinhroniziranje Oddajnika/Sprejemnika
  • Izbira Signalnega Tona
  • Nastavitev Glasnosti
  • Nastavitev Vrste Signala
  • Priklop Oddajnika Na ObstoječI Sistem Vratnega Zvonca/Vratni Zvonec
  • Priklop Oddajnika Na Obstoječo Napravo Za Zvonenje
  • Priklop Oddajnika Na Obstoječo Tipko Za Zvonenje
  • Odprava Napak
  • Odstranjevanje
  • ČIščenje in Nega
  • Izjava O Skladnosti
  • Garancijski List
 • Čeština

  • Popis Dílů
  • Použití Ke Stanovenému Účelu
  • Obsah Dodávky
  • Bezpečnost
  • Technické Údaje
  • Všeobecná Bezpečnostní Upozornění
  • Bezpečnostní Upozornění K BateriíM
  • Montáž
  • Uvedení Do Provozu
  • Vložení a VýMěna Baterií
  • Nastavení Typu Signálu
  • Synchronizace Vysílače a Přijímače
  • Nastavení Hlasitosti
  • Volba Tónu Zvonění
  • Připojení Vysílače Na Již ExistujíCí SystéM Dveřního Zvonku Nebo Dveřní Zvonek
  • Připojení Vysílače Na Již ExistujíCí Zvonkové Zařízení
  • Odstranění Poruch
  • Připojení Na Již ExistujíCí Zvonkové Tlačítko
  • Odstranění Do Odpadu
  • Čistění a Ošetřování
  • Prohlášení O Shodě
  • Záruka
 • Slovenčina

  • Používanie V Súlade S UrčenýM Účelom
  • Prehľad Častí
  • Obsah Dodávky
  • Bezpečnosť
  • Technické Údaje
  • Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia
  • Bezpečnostné Upozornenia K Batériam
  • Montáž
  • Uvedenie Do Prevádzky
  • Výmena / Vkladanie Batérií
  • Synchronizácia Vysielača / Prijímača
  • Nastavenie Druhu Signálu
  • Nastavenie Hlasitosti
  • Voľba Signálneho Tónu
  • Zapojenie Vysielača Na Prítomnom Zvončekovom Systéme / Prítomnom Domovom Zvončeku
  • Zapojenie Na Prítomné Tlačidlo Zvončeka
  • Zapojenie Vysielača Na Prítomné Zvončekové Zariadenie
  • Odstraňovanie Porúch
  • Čistenie a Údržba
  • Likvidácia
  • Konformitné Vyhlásenie
  • Záruka
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Teileübersicht
  • Lieferumfang
  • Allgemeine Sicherheitshinweise
  • Sicherheit
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise zu Batterien
  • Montage
  • Batterien Einsetzen / Wechseln
  • Inbetriebnahme
  • Sender / Empfänger Synchronisieren
  • Lautstärke Einstellen
  • Signalart Einstellen
  • Sender an Bestehendes Türklingelsystem/ Bestehende Türklingel Anschließen
  • Signalton Auswählen
  • Sender an eine Vorhandene Klingelanlage Anschließen
  • An eine Vorhandene Klingeltaste Anschließen
  • Fehler Beseitigen
  • Entsorgung
  • Reinigung und Pflege
  • Konformitätserklärung
  • Garantie

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

PREMIUM WIRELESS DOORBELL
PREMIUM WIRELESS
DOORBELL
Assembly, operating and safety instructions
DIZAJNERSKI BREZŽIČNI
ZVONEC
Navodila za montažo, uporabo in
varnostna navodila
ZVONČEK
Pokyny pre montáž, obsluhu a
bezpečnostné pokyny
IAN 104412
RÁDIÓS AJTÓCSENGŐ
Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók
DESIGNOVÝ BEZDRÁTOVÝ
ZVONEK
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní
pokyny
DESIGN-FUNKTÜRKLINGEL
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest 104412

 • Page 1 Assembly, operating and safety instructions DIZAJNERSKI BREZŽIČNI DESIGNOVÝ BEZDRÁTOVÝ ZVONEC ZVONEK Navodila za montažo, uporabo in Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní varnostna navodila pokyny ZVONČEK DESIGN-FUNKTÜRKLINGEL Pokyny pre montáž, obsluhu a Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise bezpečnostné pokyny IAN 104412...
 • Page 2 Assembly, operating and safety instructions Page Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók Oldal Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila Stran Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE / AT / CH Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 3 You need Szüksége van ø 6 mm Potrebujete Potřebujete Budete potrebovať Sie benötigen: 104412-14-01 104412-14-02...
 • Page 7 12 18 C B A...
 • Page 8 4 - 12V, AC/ 4 - 12V, DC...
 • Page 9: Table Of Contents

  Introduction Intended use .................Page 10 Parts and features ................Page 10 Included items ................Page 11 Technical data ................Page 12 Safety General safety information ............Page 12 Safety instructions for batteries ...........Page 13 Assembly ...................Page 14 Preparing for use Inserting / replacing the batteries ..........Page 15 Synchronising transmitter / receiver ..........Page 16 Setting the signal type ..............Page 17 Setting the volume ................Page 17...
 • Page 10: Intended Use

  Premium Wireless Doorbell Introduction Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation. Intended use This product is intended for the wireless transmission of the doorbell signal.
 • Page 11: Included Items

  Transmitter Chime button Name plate Lock Holder (for wall mounting) Battery compartment Inner cover Mounting Rubber cover Screw Dowel Cable exit hole Cable holder Included items 1 Transmitter 1 Receiver 3 Batteries 1.5 V , type AA (receiver) 1 Battery 3 V , type CR2032 (transmitter) 3 Screws (for transmitter and for mounting the receiver on a wall) 3 Dowels...
 • Page 12: Technical Data

  Technical data Range: 150 m (unobstructed area) Transmission frequency: 434 MHz Battery types: Receiver: 3 x 1.5 V (type AA / LR6), Transmitter: 1 x 3 V (type CR2032) Receiver: Audible signal volume (at maximum volume setting): approx. 73 dB (at a distance of 1 m from the device) Ingress protection rating of the transmitter:...
 • Page 13: Safety Instructions For Batteries

  appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Check that all parts are in sound condition. If you use damaged parts when assembling the device, you risk injury.
 • Page 14: Assembly

  Failure to observe these instructions may result in the battery dis- charging beyond its end voltage, which poses a risk of leakage. If the battery in your instrument has leaked, have it removed im- mediately to prevent damage to the instrument. Avoid contact with skin, eyes and mucous membrane.
 • Page 15: Preparing For Use

  Preparing for use Inserting / replacing the batteries Insert the batteries to provide power to the device before prepar- ing it for use. CAUTION! Use the indicated battery types only. Failure to ob- serve this advice may result in damage to the product. Receiver (see Fig.
 • Page 16: Synchronising Transmitter / Receiver

  Synchronising transmitter / receiver The doorbell works on 434MHz which is a quite common frequency. To ensure that the function gets no influenced be doorbells in the neighborhood, the transmitter and the receiver hence have to be syn- chronized in regard of the encryption. Every transmitter is working with a different encryption of the signal.
 • Page 17: Setting The Signal Type

  Setting the signal type The receiver can indicate the reception of a door signal either both optically and acoustically, acoustically or optically. Using the signal type selector button , select whether the signal is to be indicated both optically and acoustically or acous- tically or optically.
 • Page 18: Selecting The Chime

  Selecting the chime Note: The doorbell has 16 different chimes. Press the melody selection button . The first audible signal sounds. Press the melody selection button again to move on to the next audible signal. Repeat this process until you have selected your desired audible signal.
 • Page 19: Connecting The Transmitter To A Existing Bell System

  Connecting the transmitter to a existing bell system (see Fig. I) Extension of an already existing doorbell system: An already existing doorbell system can be extended with this wire- less doorbell. The operating voltage of the doorbell system must be between 4–12 V. It makes no difference whether this comes from direct current or 50 Hz alternating current.
 • Page 20: Troubleshooting

  terminals are to this purpose with a two-core cable connected to the bell push. The bell push may only be connected to the transmitter. Troubleshooting After the influence of extraordinary environmental conditions (e.g. a strong electromagnetical field) the function of the item may be af- fected.
 • Page 21: Disposal

  Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste.
 • Page 22: Declaration Of Conformity

  We, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckar- sulm, hereby declare under our sole responsibility that the product: Premium Wireless Doorbell, Model No.: 104412-14-01 / 104412-14-02, Version: 03 / 2015, to which this declaration refers, complies with the standards / normative documents of 1999 / 5 / EC.
 • Page 23 three years from the date of purchase, we will repair or replace it - at our choice - free of charge to you. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.
 • Page 24 Bevezető Rendeltetésszerű használat ............Oldal 25 Alkatrészek áttekintése .............. Oldal 25 A szállítmány tartalma ............... Oldal 26 Műszaki adatok ................. Oldal 27 Biztonság Általános biztonsági utasítások ..........Oldal 27 Biztonsági tudnivalók az elemekkel kapcsolatban ....Oldal 28 Szerelés ..................Oldal 29 Üzembe helyezés Az elemek behelyezése / cseréje..........
 • Page 25: Rendeltetésszerű Használat

  Rádiós ajtócsengő Bevezető Őrizze meg jól ezt az utasítást. A termék harmadik félnek történő továbbadása esetén adja át a teljes dokumentációt Rendeltetésszerű használat Ez a termék ajtócsengő- jel vezetéknélküli átvitelére való. A terméket nem közületi felhasználásra szánták. Alkatrészek áttekintése Vevő Jelzés- kijelző...
 • Page 26: A Szállítmány Tartalma

  Adó Csengőgomb Névtábla Retesz Tartó (a falra szereléshez) Elemrekesz Belső borító Szerelés Gumiborítás Csavar Tipli Kábel kimenet Kábeltartó A szállítmány tartalma 1 db adó 1 db vevő 3 db elem 1,5 V , AA típus (vevő) 1 db elem 3 V , CR2032 típus (adó) 3 db csavar (az adó...
 • Page 27: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Hatótávolság: 150 m (nyílt területen) Adófrekvencia: 434 MHz Elemtípusok: Vevő: 3 db 1,5 V (AA / LR6 típus), Adó: 1 db 3 V (CR2032 típus) Vevő: Jelzési hangerő (max. nahgerő beállításnál): kb. 73 dB (1 m-es távolságra a készüléktől) Adó...
 • Page 28: Biztonsági Tudnivalók Az Elemekkel Kapcsolatban

  használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Ellenőrizze minden rész sértetlenségét. A sérült részek beszere- lése esetén sérülésveszély áll fenn. Biztonsági tudnivalók az elemekkel kapcsolatban ÉLETVESZÉLY! Az elemeket le lehet nyelni, és az életveszélyes lehet.
 • Page 29: Szerelés

  Tartsa gyermekektől távol, ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne szedje szét az elemet. Az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása esetén az elemek a végső feszültségük alá merülhetnek. Ebben az esetben kifolyás veszélye áll fenn. Ha a készülékében az elem kifolyna, a készü- lék megkárosodásának a megelőzésére vegye azt ki azonnal a készülékből! Kerülje el a kifolyt elemeknek a bőrrel, a szemmel és a nyálkahár-...
 • Page 30: Üzembe Helyezés

  Üzembe helyezés Az elemek behelyezése / cseréje A készülék üzembevétele előtt helyezze be abba az energiaellá- táshoz szükséges elemeket. VIGYÁZAT! Kizárólag a megadott típusú elemeket használja. Ellenkező esetben a termék károsodhat. Vevő (lásd B ábra): Távolítsa el a készülék hátoldalán található elemrekesz fedelét Adott esetben távolítsa el az elhasznált elemeket.
 • Page 31: Az Adó / Vevő Szinkronizálása

  Az adó / vevő szinkronizálása Az ajtócsengő 434 MHz-en működik, ami egy meglehetősen elterjedt frekvencia. Ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az ajtócsengő működését a szomszéd ajtócsengők nem befolyásolják, az adónsk és a vevőnek a jelzés kódolásának vonatkozásában szinkronban kell lennie. Minden egyes adónak saját jelzés-kódolása van. Végezze el az adó...
 • Page 32: A Hangerő Beállítása

  Válassza ki a jelzési beállító gomb segítségével, hogy a jel- zés akusztikusan és optikailag is vagy akusztikusan vagy optikai- lag jelezzen. Nyomja meg 1-szer a jelzési beállító gombot . Egy akusztikus jelzés felhangzik és a kijelző ezt követően felvillan. A vevő a jelzőhangot akusztikusan és optikailag is visszaadja.
 • Page 33: Adó A Meglévő Ajtócsengőrendszernél / Meglévő Ajtócsengő Hozzácsatolása

  Ismételje meg ezt az eljárást addig, amíg a kívánt jelzési hangot be nem állította. Az utoljára kiválasztott jelzési hangot a készülék automatikusan tárolja. Adó a meglévő ajtócsengőrendszernél / meglévő ajtócsengő hozzácsatolása Távolítsa el az adó hátoldalán található tartót úgy, hogy közben lenyomja a reteszt és távolítsa el a gumiborítást (lásd C1 ábra).
 • Page 34: Egy Meglévő Csengő-Gombhoz Való Csatlakoztatás

  A csengő-berendezés üzemi feszültsége 4 és 12 V között lehet. Ez ugyanakkor lehet egyenáram, vagy 50 Hz-es váltóáram is. Ha a meg- lévő csengőberendezés egyenáram-üzemű készülék, akkor a csengő plusz-pólusát az adó C-kontaktjára és a minusz-pólusát az adó A-kontaktjára kell csatlakoztatni. FONTOS! Soha ne cserélje fel a polaritást.
 • Page 35: Hiba Megszüntetése

  Hiba megszüntetése Különleges környezeti hatást követően (pl. erős mágneses tér) a termék esetlegesen nem működik többé kifogástalanul. Ilyen esetben vegye ki kb. 2 percre az elemet mindkét készülékből. Végezze el az adó és a vevő szinkronizálását a következőképpen. Az elektrosztatikus kisülések működési zavarokhoz vezethetnek. Ilyen működési zavarok előállása esetén távolítsa el a készülékből rövid időre az elemet és utána helyezze azt újra vissza.
 • Page 36: Megfelelőségi Nyilatkozat

  Mi az OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Nec- karsulm (Németország), ezúton a felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy termékünk, rádiós ajtócsengő, modell-sz.: 104412-14-01 / 104412-14-02 verzió: 03 / 2015, amelyre ez a nyilatkozat vonatko- zik, az 1999 / 5 / EC normáknak / normativ dokumentumoknak meg- felel.
 • Page 37: Garancia

  A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a www.owim.com oldalon. Garancia A készüléket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan gyár- tottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a készüléken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával szemben törvé- nyes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a következők- ben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.
 • Page 38 A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki azokra a termékrészekre, melyek normál kopásnak vannak kitéve és ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl. elemek), vagy a törékeny részekre sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk, vagy üvegből készült részek. 38 HU...
 • Page 39 Uvod Predvidena uporaba ..............Stran 40 Pregled delov ................Stran 40 Obseg dobave ................Stran 41 Tehnični podatki ................Stran 42 Varnost Splošni varnostni napotki ............Stran 42 Varnostni napotki za uporabo baterij ........Stran 43 Montaža ..................Stran 44 Začetek uporabe Vstavitev / menjava baterij ............
 • Page 40: Predvidena Uporaba

  Dizajnerski brezžični zvonec Uvod Ta navodila dobro shranite. Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite tudi vse dokumente. Predvidena uporaba Ta izdelek je predviden za brezžični prenos signala vratnega zvonca. Izdelek ni predviden za poslovno uporabo. Pregled delov Sprejemnik Prikaz signala Zvočnik Tipka za izbiro vrste signala...
 • Page 41: Obseg Dobave

  Oddajnik Tipka za zvonec Ploščica za ime Zapora Držalo (za stensko montažo) Predal za baterije Notranji pokrov Montaža Gumijast pokrov Vijak Vložek Izhod za kabel Kabelsko držalo Obseg dobave 1 oddajnik 1 sprejemnik 3 baterije 1,5 V , tip AA (sprejemnik) 1 baterija 3 V , tip CR2032 (oddajnik) 3 vijaki (za oddajnik in za stensko montažo sprejemnika)
 • Page 42: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Doseg: 150 m (odprto območje) Oddajna frekvenca: 434 MHz Vrsta baterije: sprejemnik: 3 x 1,5 V (vrsta AA / LR6), oddajnik: 1 x 3 V (vrsta CR2032) Sprejemnik: glasnost signalnega tona (pri maks. nastavitvi glasnosti): pribl. 73 dB (v primeru razdalje naprave 1 m) Vrsta zaščite oddajnika: IP44 (zaščiteno pred brizgajočo vodo)
 • Page 43: Varnostni Napotki Za Uporabo Baterij

  smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in vzdrževanja. Vse dele preglejte glede nepoškodovanosti. Pri montaži poškodo- vanih delov obstaja nevarnost nastanka nesreče. Varnostni napotki za uporabo baterij SMRTNA NEVARNOST! Otroci lahko baterije pogoltnejo, kar je lahko smrtno nevarno. Če je kdo pogoltnil baterijo, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
 • Page 44: Montaža

  Baterije hranite zunaj dosega otrok, ne mečite jih v ogenj, ne povzročite kratkega stika baterij in jih ne razstavljajte. V primeru neupoštevanja navodil se lahko baterije izpraznijo preko končne napetosti. V tem primeru obstaja nevarnost izteka- nja. Če bi baterije v vaši napravi iztekale, jih takoj vzemite ven, da preprečite škodo na napravi! Izogibajte se stiku s kožo, z očmi in s sluznicami.
 • Page 45: Začetek Uporabe

  Začetek uporabe Vstavitev/menjava baterij Pred začetkom uporabe v napravo vstavite baterije za oskrbo z energijo. POZOR! Uporabljajte izključno navedeni tip baterije. V naspro- tnem primeru lahko pride do poškodb izdelka. Sprejemnik (glej sliko B): Odstranite pokrov predalčka za baterije na hrbtni strani naprave.
 • Page 46: Sinhroniziranje Oddajnika/Sprejemnika

  Sinhroniziranje oddajnika/sprejemnika Vratni zvonec deluje preko 434 MHz, kar je zelo razširjena frekvenca. Zakodirani signal oddajnika in sprejemnika morate sinhronizirati, saj boste le-tako lahko preprečili vpliv drugih vratnih zvoncev v soseščini na delovanje Vašega vratnega zvonca. Vsak oddajnik ima svoje kodiranje signala.
 • Page 47: Nastavitev Vrste Signala

  Nastavitev vrste signala Sprejemnik lahko sprejeti signal vrat prikaže bodisi akustično in optično, ali akustično ali optično. S pomočjo tipke za izbiro vrste signala izberite, ali naj bo signal prikazan bodisi optično ali akustično, bodisi optično in tudi akustično. 1x pritisnite tipko za izbiro tona zvonjenja e .
 • Page 48: Priklop Oddajnika Na Obstoječi Sistem Vratnega Zvonca/Vratni Zvonec

  Ponovno pritisnite tipko za izbiro tona zvonjenja , da pridete do naslednjega signalnega tona. Ta postopek ponavljajte, da izberete želeni signalni ton. Zadnji izbrani signalni ton se avtomatsko shrani. Priklop oddajnika na obstoječi sistem vratnega zvonca/vratni zvonec Odstranite držalo na hrbtni strani oddajnika tako, da pritisnite na zaporo , in odstranite gumijast pokrov (glej sliko C1).
 • Page 49: Priklop Oddajnika Na Obstoječo Tipko Za Zvonenje

  Obratovalna napetost naprave za zvonenje sme biti med 4–12 V. Pri tem je vseeno, ali gre za enosemrno ali 50 Hz izmenično napetost. Če gre pri obstoječi napravi za zvonenje za napravo, ki deluje na enosmerno napetost, morate zvončev plus priključiti na oddajnikov C kontakt in minus pol na oddajnikov A kontakt.
 • Page 50: Odprava Napak

  Odprava napak Zaradi vpliva izjmnih vremenskih vplivov (npr. močnega elektroma- gnetnega polja)mogoče izdelek ne bo več brezhibno deloval. V tem primeru iz obeh naprav odstranite baterije za pribl. 2 minuti. Nato ukrepajte kot je opisano v „Sinhroniziranje oddajnika /sprejemnika“ beschrieben. Elektrostatične razelektritve lahko privedejo do motenj v delovanju.
 • Page 51: Izjava O Skladnosti

  Podjetje OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm na lastno odgovornost izjavlja, da je izdelek: dizajnerski brezžični zvonec, št. modela: 104412-14-01 / 104412-14-02, razli- čica: 03 / 2015, na katerega se nanaša izjava, skladen s standardi/ normativnimi dokumenti 1999 /5 / ES.
 • Page 52 Celotno izjavo o skladnosti najdete na spletni strani www.owim.com. 52 SI...
 • Page 53: Garancijski List

  OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraβe 1 74167 Neckarsulm Deutschland Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Owim GmbH & Co. KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Page 54 7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajal- čeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
 • Page 55 Úvod Použití ke stanovenému účelu ..........Strana 56 Popis dílů ...................Strana 56 Obsah dodávky ................Strana 57 Technické údaje ................Strana 58 Bezpečnost Všeobecná bezpečnostní upozornění ........Strana 58 Bezpečnostní upozornění k bateriím ........Strana 59 Montáž ..................Strana 60 Uvedení do provozu Vložení a výměna baterií............Strana 61 Synchronizace vysílače a přijímače ........Strana 62 Nastavení...
 • Page 56: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Designový bezdrátový zvonek Úvod Tento návod si dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetí osobě předávejte současně i všechny jeho podklady. Použití ke stanovenému účelu Tento výrobek určen na bezdrátové přenášení signálu dveřního zvonku. Výrobek není určen ke komerčnímu využívání. Popis dílů Přijímač...
 • Page 57: Obsah Dodávky

  Vysílač Tlačítko zvonku Jmenovka Aretace Držák (pro montáž na stěnu) Přihrádka na baterie Vnitřní kryt Montáž Gumový kryt Šroub Hmoždinka Výstup pro kabel Držák kabelu Obsah dodávky 1 vysílač 1 přijímač 3 baterie 1,5 V , typ AA (příjemce) 1 baterie 3 V , typ CR2032 (vysílač) 3 šrouby (pro vysílač...
 • Page 58: Technické Údaje

  Technické údaje Dosah: 150 m (v otevřeném prostoru) Frekvence vysílání: 434 MHz Typy baterií: přijímač: 3 x 1,5 V (typ AA / LR6), vysílač: 1 x 3 V (typ CR2032) Přijímač: Hlasitost signálního tónu (při maximální hlasitosti): cca 73 dB (při odstupu zařízení...
 • Page 59: Bezpečnostní Upozornění K Bateriím

  porozuměly možným ohrožením. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dohledu. Zkontrolujte všechny díly, jestli nejsou poškozené. Při montáži poškozených dílů hrozí nebezpečí zranění. Bezpečnostní upozornění k bateriím NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA! Baterie lze spolknout, což může být životu nebezpečné. V případě spolknutí...
 • Page 60: Montáž

  Při nerespektování pokynů se mohou baterie vybít pod jejich zbyt- kové napětí. Potom hrozí nebezpečí vytečení baterií. V případě, že již baterie vytekly, okamžitě je odstraňte z výrobku, aby jste zamezili jeho poškození! Vyhýbejte se kontaktu baterií nebo uniklé kyseliny s pokožkou, očima a sliznicemi.
 • Page 61: Uvedení Do Provozu

  Uvedení do provozu Vložení a výměna baterií Před uvedením do provozu vložte do přístroje baterie. POZOR! Použijte výhradně udaný typ baterie. V opačném případě hrozí poškození výrobku. Přijímač (viz obr. B): Otevřete víko schránky na baterie na zadní straně přístroje. Popřípadě...
 • Page 62: Synchronizace Vysílače A Přijímače

  Synchronizace vysílače a přijímače Dveřní zvonek funguje se signály na frekvenci 434 MHz, což je velmi často používaná frekvence. Aby se vyloučilo ovlivnění funkce zvonku zvonky Vašich sousedů, je zapotřebí synchronizovat vysílač a přijímač k používání společného kódování signálu. Každý vysílač má vlastní kódování...
 • Page 63: Nastavení Hlasitosti

  Zvolte pomocí tlačítka volby druhu signálu , má-li se signál oznámit opticky nebo akusticky nebo jak opticky, tak i akusticky. Stiskněte 1x tlačítko pro volbu druhu signálu . Zazní akustický signál a ukazatel se rozsvítí. Nyní oznamuje přijímač příjem signálu akusticky a opticky. Stiskněte znovu tlačítko volby druhu signálu .
 • Page 64: Připojení Vysílače Na Již Existující Systém Dveřního Zvonku Nebo Dveřní Zvonek

  Připojení vysílače na již existující systém dveřního zvonku nebo dveřní zvonek Sejměte držák na zadní straně vysílače stisknutím aretace a odstraňte gumový kryt (viz obr. C1). Odšroubujte křížovým šroubovákem vnitřní kryt (viz obr. F). Odstraňte šroubovákem umělohmotný klip na výstupu pro kabel (viz obr.
 • Page 65: Připojení Na Již Existující Zvonkové Tlačítko

  Svorky A a C nacházející se na platině vysílače, jak je znázorněno na obrázku I, musí být přímo spojeny s elektrickými přípojkami signali- začního zařízení (např. zvonku). Tlačítko vysílače je při tomto druhu provozu rovněž použitelné. Upozornění: Jestliže máte problémy s intalací, kontaktujte odbor- ného elektrikáře.
 • Page 66: Čistění A Ošetřování

  Čistění a ošetřování V žádném případě nepožívejte na čištění výrobku tekutiny nebo čistící prostředky, může dojít k jeho poškození. Zařízení čistěte jen zvenku měkkou suchou tkaninou. Odstranění do odpadu Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních střediscích. O možnostech likvidace vysloužilých zařízení...
 • Page 67: Prohlášení O Shodě

  My, firma OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že odpovídá provedení našeho výrobku: Designový bezdrátový zvonek, model č.: 104412-14-01 / 104412-14-02, verze: 03 / 2015, normativním podkladům a normě 1999 / 5 / EC. Kompletní prohlášení o konformitě najdete na webové stránce: www.owim.com.
 • Page 68 máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou. Vážený zákazníku, na tento výrobek dostáváte 3 roky záruku ode dne zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.
 • Page 69 Úvod Používanie v súlade s určeným účelom ........Strana 70 Prehľad častí ................Strana 70 Obsah dodávky ................Strana 71 Technické údaje ................Strana 72 Bezpečnosť Všeobecné bezpečnostné upozornenia ........Strana 72 Bezpečnostné upozornenia k batériam ........Strana 73 Montáž ..................Strana 74 Uvedenie do prevádzky Výmena / vkladanie batérií ............Strana 75 Synchronizácia vysielača / prijímača ........Strana 76 Nastavenie druhu signálu ............Strana 77 Nastavenie hlasitosti ..............Strana 77...
 • Page 70: Používanie V Súlade S Určeným Účelom

  Zvonček Úvod Tento návod si dobre uschovajte. Ak prístroj odovzdáte tretím osobám, priložte k nemu aj všetky podklady. Používanie v súlade s určeným účelom Tento produkt je určený pre bezdrôtový prenos signálu domového zvončeka. Tento výrobok nie je určený na podnikateľské účely. Prehľad častí...
 • Page 71: Obsah Dodávky

  Vysielač Tlačidlo zvončeka Štítok pre meno Uzáver Držiak (pre nástennú montáž) Priečinok pre batérie Vnútorný kryt Montáž Gumený kryt Skrutka Hmoždinka Výstup kábla Upevnenie kábla Obsah dodávky 1 vysielač 1 prijímač 3 batérie 1,5 V , typ AA (prijímač) 1 batéria 3 V , typ CR2032 (vysielač) 3 skrutky (pre vysielač...
 • Page 72: Technické Údaje

  Technické údaje Dosah: 150 m (otvorená oblasť) Frekvencia vysielača: 434 MHz Typy batérií: prijímač: 3 x 1,5 V (typ AA / LR6), vysielač: 1 x 3 V (typ CR2032) Prijímač: hlasitosť signálu (pri max. nastavení hlasitosti): cca. 73 dB (pri odstupe prístroja 1 m) Druh ochrany vysielač: IP44 (s ochranou proti striekajúcej vode)
 • Page 73: Bezpečnostné Upozornenia K Batériam

  používaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru. Skontrolujte všetky časti ohľadom prípadných poškodení. Pri mon- táži poškodených častí vzniká nebezpečenstvo poranenia sa. Bezpečnostné upozornenia k batériam NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA! Môže dôjsť k prehltnutiu batérií, čo môže byť životu nebezpečné.
 • Page 74: Montáž

  Batérie držte mimo dosahu detí, nevhadzujte ich do ohňa, neskratujte ich, ani ich nerozoberajte. Pri nedodržaní upozornení sa batérie môžu vybiť nad konečné napätie. V takom prípade vzniká nebezpečenstvo vytečenia. Ak batérie v prístroji vytiekli, ihneď ich vyberte, aby ste predišli poškodeniu prístroja! Vyhýbajte sa styku s pokožkou, očami a sliznicami.
 • Page 75: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky Výmena / vkladanie batérií Pred uvedením prístroja do prevádzky vložte batérie pre zásobovanie energiou. POZOR! Používajte výhradne uvedený typ batérií. Produkt sa môže v dôsledku pôsobenia vlhkosti poškodiť. Prijímač (pozri obr. B): Odstráňte kryt priečinka pre batérie na zadnej strane prístroja.
 • Page 76: Synchronizácia Vysielača / Prijímača

  Synchronizácia vysielača / prijímača Domový zvonček funguje prostredníctvom 434 MHz, čo je naozaj ďaleko rozšírená frekvencia. Aby bolo zabezpečené, že funkcie Vášho domového zvončeka nebudú ovplyvnené inými zvončekmi vo Vašom susedstve, musia byť vysielač a prijímač zosynchronizované ohľadom zakódovania signálu. Každý vysielač má vlastné kódovanie signálu. Zosynchronizujte vysielač...
 • Page 77: Nastavenie Druhu Signálu

  Nastavenie druhu signálu Prijímač môže prijímaný signál zobraziť akusticky ako aj opticky alebo akusticky alebo opticky. Pomocou tlačidla pre voľbu druhu signálu vyberte, či má byť signál zobrazený akusticky ako aj opticky alebo akusticky alebo opticky. 1x stlačte tlačidlo pre voľbu druhu signálu .
 • Page 78: Voľba Signálneho Tónu

  Voľba signálneho tónu Poznámka: Domový zvonček disponuje 16 rôznymi signálnymi tónmi. Stlačte tlačidlo pre voľbu melódie zvonenia . Zaznie prvý signálny tón. Znovu stlačte tlačidlo pre voľbu melódie zvonenia , aby ste prešli k ďalšiemu signálnemu tónu. Opakujte tento proces, až kým si nevyberiete Váš želaný signálny tón.
 • Page 79: Zapojenie Vysielača Na Prítomné Zvončekové Zariadenie

  Zapojenie vysielača na prítomné zvončekové zariadenie (pozri obr. I) Rozšírenie prítomného zvončekového zariadenia: Prítomné zvončekové zariadenie možno rozšíriť pomocou tohto produktu. Prevádzkové napätie zvončekového zariadenia smie byť 4–12 V. Nezáleží pritom na tom, či ide o jednosmerné napätie alebo o 50 Hz striedavé...
 • Page 80: Odstraňovanie Porúch

  budú za týmto účelom zapojené s dvojžilovým vedením na tlačidle zvončeka. Tlačidlo zvončeka smie byť spojené výlučne s vysielačom. Odstraňovanie porúch Po vplyve nezvyčajných okolitých vplyvov (napr. silné elektromagne- tické pole) je možné, že produkt už nefunguje bezchybne. V takom prípade vyberte batérie na cca.
 • Page 81: Likvidácia

  Likvidácia Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať prostredníctvom miestnych recyklačných stredísk. O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe. Zariadenie, ktoré doslúžilo, v záujme ochrany životného prostredia neodhadzujte do domového odpadu, ale ho odovzdajte na odbornú...
 • Page 82: Konformitné Vyhlásenie

  My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckar- sulm, vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že produkt: Zvonček, model č.: 104412-14-01 / 104412-14-02 , verzia: 03 / 2015, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, zodpovedá normám / normatívnym dokumentom smernice 1999 / 5 / EC.
 • Page 83 si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe. Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto zariadenia vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, zariadenie Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol prístroj poškodený, neodborne používaný...
 • Page 84 Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ..........Seite 85 Teileübersicht ................Seite 85 Lieferumfang .................Seite 86 Technische Daten .................Seite 87 Sicherheit Allgemeine Sicherheitshinweise ..........Seite 87 Sicherheitshinweise zu Batterien ..........Seite 88 Montage ..................Seite 89 Inbetriebnahme Batterien einsetzen / wechseln ............Seite 90 Sender / Empfänger synchronisieren ..........Seite 91 Signalart einstellen ...............Seite 92 Lautstärke einstellen ..............Seite 92 Signalton auswählen ..............Seite 93...
 • Page 85: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Design-Funktürklingel Einleitung Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte eben- falls mit aus. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt ist zur drahtlosen Übertragung des Türklingelsignals bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
 • Page 86: Lieferumfang

  Sender Klingeltaste Namensschild Sperre Halterung (für Wandmontage) Batteriefach Innenabdeckung Montage Gummiabdeckung Schraube Dübel Kabelausgang Kabelhalterung Lieferumfang 1 Sender 1 Empfänger 3 Batterien 1,5 V , Typ AA (Empfänger) 1 Batterie 3 V , Typ CR2032 (Sender) 3 Schrauben (für Sender und für Wandmontage des Empfängers) 3 Dübel 5 Namensschilder (für die Türklingel) 1 Bedienungsanleitung...
 • Page 87: Technische Daten

  Technische Daten Reichweite: 150 m (offener Bereich) Sendefrequenz: 434 MHz Batterietypen: Empfänger: 3 x 1,5 V (Typ AA / LR6), Sender: 1 x 3 V (Typ CR2032) Empfänger: Signaltonlautstärke (bei max. Lautstärkeeinstellung): ca. 73 dB (bei Geräteabstand von 1 m) Schutzart Sender: IP44 (spritzwassergeschützt) Sicherheit...
 • Page 88: Sicherheitshinweise Zu Batterien

  spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kontrollieren Sie alle Teile auf ihre Unversehrtheit. Bei der Mon- tage beschädigter Teile besteht Verletzungsgefahr. Sicherheitshinweise zu Batterien LEBENSGEFAHR! Batterien können verschluckt werden, was lebensgefährlich sein kann. Nehmen Sie sofort ärzt- liche Hilfe in Anspruch, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
 • Page 89: Montage

  Halten Sie Batterien von Kindern fern, werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie Batterien nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander. Bei Nichtbeachtung der Hinweise können die Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Ge- fahr des Auslaufens.
 • Page 90: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Batterien einsetzen / wechseln Legen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes Batterien zur Energieversorgung ein. VORSICHT! Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts. Empfänger (siehe Abb. B): Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes.
 • Page 91: Sender / Empfänger Synchronisieren

  Sender / Empfänger synchronisieren Die Türklingel funktioniert über 434 MHz, was eine recht weit verbrei- tete Frequenz ist. Um sicherzustellen, dass die Funktionen Ihrer Türklin- gel nicht von anderen Türklingeln in Ihrer Nachbarschaft beeinflusst wird, müssen Sender und Empfänger in Bezug auf die Verschlüsse- lung des Signals synchronisiert werden.
 • Page 92: Signalart Einstellen

  Signalart einstellen Der Empfänger kann ein empfangenes Türsignal entweder akustisch als auch optisch oder akustisch oder optisch anzeigen. Wählen Sie mithilfe der Signalart-Auswahltaste aus, ob das Signal sowohl akustisch als auch optisch oder akustisch oder optisch angezeigt werden soll. Drücken Sie 1x die Signalart-Auswahltaste .
 • Page 93: Signalton Auswählen

  Signalton auswählen Hinweis: Die Türklingel verfügt über 16 unterschiedliche Signaltöne. Drücken Sie die Klingelton-Auswahltaste . Der erste Signalton erklingt. Drücken Sie die Klingelton-Auswahltaste erneut, um zum nächsten Signalton zu gelangen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie Ihren gewünschten Signalton ausgewählt habe. Der zuletzt ausgewählte Signalton wird automatisch gespeichert.
 • Page 94: Sender An Eine Vorhandene Klingelanlage Anschließen

  Sender an eine vorhandene Klingelanlage anschließen (siehe Abb. I) Vorhandene Klingelanlage erweitern: Eine bereits vorhandene Klingelanlage kann mit diesem Produkt erweitert werden. Die Betriebsspannung der Klingelanlage darf zwischen 4–12 V lie- gen. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um Gleichspannung oder um eine 50 Hz Wechselspannung handelt.
 • Page 95: An Eine Vorhandene Klingeltaste Anschließen

  An eine vorhandene Klingeltaste anschließen (siehe Abb. J) Die Klingeltaste darf nicht mit der vorhandenen Klingelanlage verbun- den sein. Die Batterie muss im Sender bleiben. Die Anschlussklemmen B und C werden zu diesem Zweck mit einer zweiadrigen Leitung an der Klingeltaste angeschlossen. Die Klingeltaste darf ausschließlich mit dem Sender verbunden sein.
 • Page 96: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Verwenden Sie in keinem Fall Flüssigkeiten und keine Reinigungs- mittel, da diese das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem weichen, trocke- nen Tuch. Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
 • Page 97: Konformitätserklärung

  Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckar- sulm, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: Design- Funktürklingel, Modell-Nr.: 104412-14-01 / 104412-14-02, Version: 03 / 2015, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den Nor- men / normativen Dokumenten der 1999 / 5 / EC übereinstimmt.
 • Page 98: Garantie

  Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produ- ziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts ge- setzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Page 99 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm Model no.: 104412-14-01 / 104412-14-02 Version: 03 / 2015 Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 03 / 2015 · Ident.-No.:...

Table of Contents