Download Table of Contents Print this page
Miele A 312 Operating Instructions Manual

Miele A 312 Operating Instructions Manual

Injector module for reprocessing viscometers
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 23

Quick Links

A 312
cs
Návod k obsluze Injektorový modul
el
Οδηγίες χρήσης µονάδα με εγχυτήρες
en
Operating instructions Injector module
hu
Használati utasítás Injektormodul
ja
取扱説明書 インジェクターモジュール
사용 설명서 인젝터 모듈
ko
pl
Instrukcja użytkowania Moduł iniekcyjny
ro
Instrucțiuni de utilizare Modul de injecție
ru
Инструкция по эксплуатации Инжекторный модуль
sk
Návod na použitie Injektorový modul
tr
Kullanım Kılavuzu Enjektör Modülü
操作说明书 注射器模块
zh
M.-Nr. 11 309 200

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele A 312

 • Page 1 A 312 Návod k obsluze Injektorový modul Οδηγίες χρήσης µονάδα με εγχυτήρες Operating instructions Injector module Használati utasítás Injektormodul 取扱説明書 インジェクターモジュール 사용 설명서 인젝터 모듈 Instrukcja użytkowania Moduł iniekcyjny Instrucțiuni de utilizare Modul de injecție Инструкция по эксплуатации Инжекторный модуль Návod na použitie Injektorový modul Kullanım Kılavuzu Enjektör Modülü...
 • Page 2 cs ............................el ............................14 en ............................24 hu ............................34 ja ............................44 ko ............................53 pl ............................63 ro ............................73 ru ............................83 sk ............................93 tr ............................103 zh ............................113...
 • Page 3: Table Of Contents

  - Obsah Upozornění k návodu ...................... Dotazy a technické problémy.................... Definice pojmů ........................Používání ke stanovenému účelu................... Součásti dodávky ......................Součásti dodávky A 312 ....................Likvidace obalového materiálu ..................Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění ..............Montáž..........................Potřebné nářadí: ........................ Injektorové trysky ......................
 • Page 4: Upozornění K Návodu

  Příklad: Nastavení  Menu Dotazy a technické problémy Při dotazech nebo technických problémech se prosím obracejte na Miele. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně návodu k obsluze svého mycího a dezinfekčního automatu nebo na www.miele.com/professional. Definice pojmů Mycí a dezinfekč- V tomto návodu k obsluze se tento přístroj označuje jako mycí a dez- ní...
 • Page 5: Používání Ke Stanovenému Účelu

  - vzdálenost střed kapiláry – střed plnicí trubič- asi 20-25 mm Modul má 8 trysek pro přípravu 8 kapilárových viskozimetrů. Až 2 injektorové moduly lze nasadit do spodního koše A 150. Na šarži lze připravovat max. 16 kapilárových viskozimetrů. Při používání injektorového modulu A 312 nelze používat horní koše.
 • Page 6: Součásti Dodávky

  - Součásti dodávky Součásti dodávky A 312 - injektorový modul A 312 - výška 73 mm, šířka 133 mm, hloubka 475 mm - max. osazovací výška (od podložek injektorových trysek) 310 mm Obsah dodávky - A 867, injektorová tryska s 2 mycími zařízeními pro viskozimetry;...
 • Page 7: Bezpečnostní Pokyny A Varovná Upozornění

   Modul je schválený výhradně pro oblasti použití uvedené v tomto návodu k obsluze v kapitole „Technika používání“. Komponenty, jako jsou např. trysky, smí být nahrazeny jen komponenty Miele nebo ori- ginálními náhradními díly výrobce.  Denně kontrolujte všechny vozíky, koše, moduly a nástavce podle údajů...
 • Page 8: Montáž

  - plochý klíč, velikost klíče 13 mm (SW 13) Injektorové trysky Trysky modulu A 312 jsou tvořeny dílem tvaru Y se 2 mycími přípoj- kami. Vývody dílu tvaru Y musí být osazeny přiloženými tryskami. Na delší vývod dílu tvaru Y našroubujte injektorovou trysku ...
 • Page 9: Zkrácení Plastové Hadičky

  cs - Montáž Zkrácení plastové Plastová hadička trysky A 867 musí být přiříznuta na výšku viskozi- hadičky metrů. K tomu nasaďte viskozimetr s kapilárou na trysku s plastovou pod-  ložkou. Viskozimetr musí dosedat na plastovou podložku. Viskozimetr otáčejte, dokud se plnicí trubička nebude nacházet ve- ...
 • Page 10: Technika Používání

  cs - Technika používání Injektorové moduly  Do košů dávejte vždy jen prázdné moduly bez předmětů k mytí. Před každým naplněním zkontrolujte správnou aretaci. Moduly musí být před vyjmutím úplně vyprázdněny. Při nasazování nebo vyjímání osazených modulů se mohou poško- dit myté předměty a např. v případě rozbití skla vést k poranění. Nasazení...
 • Page 11: Uložení Předmětů K Mytí

  - Technika používání Uložení předmětů k mytí Injektorový modul A 312 je koncipovaný pro přípravu skleněných kapilárových viskozimetrů s následujícími rozměry: - výška max. 310 mm min.  3,0 mm - vnitřní průměr kapiláry - vnitřní průměr plnicí trubičky min.  5,0 mm - vzdálenost střed kapiláry – střed plnicí trubič- asi 20-25 mm...
 • Page 12: Při Plnění A Před Každým Spuštěním Programu Zkontrolujte

  cs - Technika používání Při plnění a před každým spuštěním programu zkont- rolujte: - Jsou pevně zašroubovaná mycí zařízení jako např. mycí pouzdra a trysky?  Aby byl pro všechna mycí zařízení k dispozici dostatečně stan- dardizovaný mycí tlak, musí být všechny šroubovací nástavce opatřeny tryskami, adaptéry, mycími pouzdry nebo zaslepovacími šrouby.
 • Page 13 Ερωτήσεις και τεχνικά προβλήματα .................. 14 Ορισμοί ..........................14 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ................15 Περιεχόμενα συσκευασίας ....................16 Περιεχόμενα συσκευασίας A 312..................16 Αξιοποίηση της συσκευασίας .................... 16 Υποδείξεις ασφαλείας..................... 17 Τοποθέτηση ........................18 Απαραίτητα εργαλεία: ....................... 18 Ακροφύσια...
 • Page 14: Υποδείξεις Οδηγιών

  ρυθμίσεις  Μενού Ερωτήσεις και τεχνικά προβλήματα Σε περίπτωση ερωτήσεων ή τεχνικών προβλημάτων να απευθύνεστε στη Miele. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην πίσω σελίδα των οδηγιών χρήσης της δικής σας συσκευής καθαρισμού ή στη διεύθυνση www.miele.com/professional. Ορισμοί Αυτόματη συ- Στις...
 • Page 15: Χρήση Σύμφωνα Με Τους Κανονισμούς

  Σε ένα κάτω κάνιστρο A 150 μπορούν να τοποθετηθούν έως 2 μονάδες εκτοξευτήρα. Σε κάθε φόρτωση της συσκευής μπορεί να γίνει επεξεργασία έως και 16 τριχοειδών ιξωδόμετρων κατά μέγιστο. Κατά τη χρήση της μονάδας εκτοξευτήρα A 312 δεν είναι δυνατή η χρήση επάνω κάνιστρων.
 • Page 16: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  - Περιεχόμενα συσκευασίας Περιεχόμενα συσκευασίας A 312 - Μονάδα εκτοξευτήρα A 312 - Ύψος 73 mm, πλάτος 133 mm, βάθος 475 mm - Μέγιστο ύψος πλήρωσης (από βάσεις ακροφυσίων) 310 mm Στη συσκευασία περιέχονται - A 867, ακροφύσιο εκτοξευτήρα με 2 διατάξεις έκπλυσης για...
 • Page 17: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Η μονάδα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις εφαρμογές που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο Τεχνική εφαρμογής. Εξαρτήματα, όπως π. χ. ακροφύσια, επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο με Miele εξαρτήματα ή αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή.  Ελέγχετε καθημερινά όλα τα βαγονέτα, τα κάνιστρα, τις μονάδες...
 • Page 18: Τοποθέτηση

  - Διπλό κλειδί, διάσταση κλειδιού 9 χιλστ. (SW 9) - Ανοιχτό κλειδί, διαστάσεις κλειδιού 13 mm (SW 13) Ακροφύσια εκτοξευτήρα Τα ακροφύσια της μονάδας A 312 αποτελούνται από έναν σύνδεσμο Y με 2 συνδέσμους έκπλυσης. Τα στόμια εξόδου του συνδέσμου Y πρέπει να εφοδιαστούν με τα συνοδευτικά ακροφύσια.
 • Page 19: Μείωση Μήκους Εύκαμπτου Πλαστικού Σωλήνα

  el - Τοποθέτηση Μείωση μήκους Ο εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας του ακροφυσίου A 867 πρέπει να εύκαμπτου πλα- κοπεί στο ύψος του ιξωδόμετρου. στικού σωλήνα Τοποθετήστε το ιξωδόμετρο με τον τριχοειδή σωλήνα πάνω στο  ακροφύσιο με το πλαστικό παρέμβυσμα. Το ιξωδόμετρο πρέπει να εφάπτεται...
 • Page 20: Τεχνική Εφαρμογής

  el - Τεχνική εφαρμογής Μονάδες εκτοξευτήρων  Τοποθετείτε πάντα μόνο άδειες μονάδες, χωρίς ιατροτεχνολογικά εργαλεία, στα κάνιστρα. Πριν από κάθε φόρτωση να ελέγχετε τη σωστή τοποθέτηση και ασφάλιση. Οι μονάδες πρέπει να αδειάζουν πλήρως πριν την αφαίρεση τους. Κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση φορτωμένων μονάδων μπορεί...
 • Page 21: Τοποθέτηση Ιατροτεχνολογικών Εργαλείων

  - Τεχνική εφαρμογής Τοποθέτηση ιατροτεχνολογικών εργαλείων Η μονάδα εκτοξευτήρα A 312 προορίζεται για την επεξεργασία (καθα- ρισμός και απολύμανση) τριχοειδών ιξωδόμετρων από γυαλί με τις ακόλουθες διαστάσεις: - Ύψος έως 310 mm - Εσωτερική διάμετρος τριχοειδούς σωλήνα από  3,0 mm - Εσωτερική διάμετρος σωλήνα πλήρωσης...
 • Page 22: Κατά Τη Φόρτωση Και Πριν Από Κάθε Έναρξη Προγράμματος Ελέγχετε

  el - Τεχνική εφαρμογής Κατά τη φόρτωση και πριν από κάθε έναρξη προγράμ- ματος ελέγχετε: - Είναι οι διατάξεις πλύσης, όπως π.χ. οι κύλινδροι πλύσης και τα ακροφύσια, σταθερά βιδωμένα;  Για να υπάρχει μία επαρκώς τυποποιημένη πίεση ξεβγάλματος για όλα τα εξαρτήματα ξεβγάλματος πρέπει όλες οι βιδωτές βάσεις να...
 • Page 23 Queries and technical problems..................24 Definition of terms ......................24 Appropriate use ....................... 25 Items supplied ......................... 26 Scope of delivery A 312 ....................26 Disposal of the packing material ..................26 Warning and Safety instructions..................27 Installation........................28 Tools required: ........................28 Injector nozzles........................
 • Page 24: Notes About These Instructions

  Settings  menu. Queries and technical problems In the event of queries or technical problems, please contact Miele. Contact details can be found at the end of the operating instructions for your cleaning machine or at www.miele.com/professional. Definition of terms Cleaning machine In these operating instructions, the washer-disinfector is referred to as “the cleaning machine”.
 • Page 25: Appropriate Use

  The module has 8 nozzles for reprocessing 8 capillary viscometers. Up to 2 injector modules can be used in one A 150 lower basket. A maximum of 16 capillary viscometers can be reprocessed per cycle. No upper baskets can be used when the A 312 injector module is used.
 • Page 26: Items Supplied

  - Items supplied Scope of delivery A 312 - A 312 injector module - Height 73 mm, width 133 mm, depth 475 mm - Max. vertical clearance (from injector nozzle supports) 310 mm Items supplied - A 867, injector nozzle with 2 irrigation connectors for viscometer;...
 • Page 27: Warning And Safety Instructions

   The module is approved solely for the applications specified in the “Areas of application” chapter of these operating instructions. Com- ponents such as nozzles may only be replaced with Miele compon- ents or genuine original spare parts.  Inspect all mobile units, baskets, modules and inserts daily as de- scribed in the “Maintenance”...
 • Page 28: Installation

  - 9 mm Spanner (WAF 9) - 13 mm spanner (WAF 13) Injector nozzles The nozzles of the A 312 module consist of a Y-piece with 2 irrigation connections. The supplied nozzles must be attached to the branches of the Y-piece. Screw the injector nozzle with the plastic support onto the longer ...
 • Page 29: Shortening The Plastic Hose

  en - Installation Shortening the The plastic hose of the A 867 nozzle must be cut to the height of the plastic hose viscometers. To do this, place the viscometer with the capillary tube on the  nozzle with the plastic support. The viscometer must rest on the plastic support.
 • Page 30: Areas Of Application

  en - Areas of application Injector modules  Only place empty, unloaded modules in baskets. Check that they are correctly engaged before loading them. Modules must be completely emptied before taking them out. Placing loaded modules in baskets or removing them can cause damage to the wash load and cause injury should glassware be broken.
 • Page 31: Preparing The Load

  - Areas of application Preparing the load The A 312 injector module is designed for reprocessing glass capil- lary viscometers with the following dimensions: - Height Max. 310 mm Min.  3.0 mm - Capillary tube inner diameter Min.  5.0 mm - Filling tube inner diameter - Centre of capillary tube to centre of filling Approx.
 • Page 32: Before Loading The Machine And Before Starting A Programme

  en - Areas of application Before loading the machine and before starting a programme - Check that fittings such as irrigation sleeves and injector nozzles are securely screwed into position.  Make sure that all screw connectors are fitted with injector nozzles, adapters, irrigation sleeves or blind stoppers to ensure that all fittings in use are supplied with sufficient standardised pressure.
 • Page 33 Kérdések és technikai problémák ..................34 A kifejezések meghatározása .................... 34 Rendeltetésszerű használat ................... 35 Szállítási csomag......................36 Szállítási csomag A 312 ....................36 A csomagolóanyag megsemmisítése ................36 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések..............37 Szerelés ..........................38 Szükséges eszközök: ......................38 Injektorfúvókák ........................
 • Page 34: Útmutatások A Leíráshoz

  Példa: Menü Beállítások  Kérdések és technikai problémák Kérdések vagy technikai problémák esetén kérjük, forduljon a Miele munkatársaihoz. Az elérhetőségi adatokat a tisztítóautomata haszná- lati utasításnak hátoldalán vagy a www.miele.com/professional felüle- ten találja. A kifejezések meghatározása...
 • Page 35: Rendeltetésszerű Használat

  Miele tisztító és fertőtlenítő berendezésben. Ehhez figyelem- be kell venni a tisztító és fertőtlenítő berendezés használati útmutató- ját, valamint a laborüvegek és laboreszközök gyártóinak tájékoztatóit. Az A 312 injektormodul az alábbi méretű, üvegből készült kapilláris viszkoziméterek előkészítésére lett tervezve: - Magasság max.
 • Page 36: Szállítási Csomag

  - Szállítási csomag Szállítási csomag A 312 - A 312 injektormodul - 73 mm magas, 133 mm széles, 475 mm mély - max. berakodási magasság (az injektorfúvókák tartóitól számít- va): 310 mm A szállítási csomag tartalmazza: - A 867, injektorfúvóka viszkoziméterhez tartozó 2 öblítőkészülékkel;...
 • Page 37: Biztonsági Utasítások És Figyelmeztetések

   A modul kizárólag a használati útmutató „Alkalmazási technika” című fejezetében megadott felhasználási területeken használható. Az alkatrészeket, így például a fúvókákat csak Miele alkatrészekkel vagy a gyártó eredeti alkatrészeivel szabad helyettesíteni.  Naponta ellenőrizze az összes kocsit, kosarat, modult és betétet a tisztító...
 • Page 38: Szerelés

  - 9 mm-es villáskulcs (SW 9) - 13 mm-es villáskulcs (SW 13) Injektorfúvókák Az A 312 modul fúvókái egy 2 öblítési csatlakozással ellátott Y-darab- ból állnak. Az Y-darab kinyúló részeit fel kell szerelni a mellékelt fúvó- kákkal. Csavarja rá az injektorfúvókát a műanyag tartóval együtt az Y-darab ...
 • Page 39: A Műanyag Tömlő Lerövidítése

  hu - Szerelés A műanyag tömlő Az A 867 fúvóka műanyag tömlőjét a viszkoziméter magasságához lerövidítése igazodva méretre kell vágni. Ehhez helyezze a viszkozimétert a kapilláriscsővel együtt a  műanyag tartóval rendelkező fúvókára. A viszkoziméternek fel kell feküdnie a műanyag tartóra. Fordítsa el a viszkozimétert oly módon, hogy a feltöltőcső...
 • Page 40: Alkalmazástechnika

  hu - Alkalmazástechnika Injektormodulok  Mindig üres, mosogatnivaló eszköz nélküli modulokat helyezzen a kosárba. Minden betöltés előtt ellenőrizze a helyes rögzítést. A modulok kiemelése előtt teljesen ki kell pakolni azokat. A bepakolt modulok behelyezése vagy kiemelése közben a moso- gatnivaló eszközök megsérülhetnek, és pl. üvegtörés esetén sérü- lést okozhatnak.
 • Page 41: A Mosogatnivaló Elrendezése

  - Alkalmazástechnika A mosogatnivaló elrendezése Az A 312 injektormodul az alábbi méretű, üvegből készült kapilláris viszkoziméterek előkészítésére lett tervezve: - Magasság max. 310 mm min.  3,0 mm - Kapilláris cső belső átmérője - Feltöltőcső belső átmérője min.  5,0 mm - A kapilláris cső és a feltöltőcső közepének tá- kb.
 • Page 42: A Bepakolásnál És Minden Programstart Előtt Ellenőrizze

  hu - Alkalmazástechnika A bepakolásnál és minden programstart előtt ellenőriz- - Az öblítő berendezések, mint pl. az öblítő hüvelyek és a fúvókák szorosan be vannak csavarozva.  Annak érdekében, hogy minden öblítőberendezéshez adott le- gyen a kielégítően standardizált víznyomás, minden csavaros részt fúvókákal, adapterekkel, öblítőhüvelyekkel vagy vakcsavarokkal kell ellátni.
 • Page 43 - 目次 本説明書に関する注意事項 ............................ ご質問および技術的な問題 ............................. 用語の定義 ..................................正しい用途................................付属品..................................納入品目 A 312................................梱包材の処分 ................................... 警告および安全の指示............................設置 ..................................必要な工具: ..................................インジェクターノズル ..............................プラスチック製ホースの短縮 ............................ アプリケーション分野............................インジェクターモジュール ............................. インジェクターモジュールの挿入..........................インジェクターモジュールの取り外し........................搭載物の準備 ..................................機器にアイテムを搭載してプログラムを開始する前に....................
 • Page 44: 本説明書に関する注意事項

  ja - 本説明書に関する注意事項 重要な警告  安全のため、重要な情報は、太枠のフレームボックスに入れ、警告マークで強調 されています。この注意は、人体の怪我または器物破損の潜在的危険に対しての警告 です。 これらの警告を注意深く読み、説明されている指示および実施基準を厳守してくださ い。 注意 厳守しなければならない特に重要な情報は、太枠のフレームボックスで強調されてい ます。 追加情報とコメント 追加情報とコメントは、細枠のフレームに入っています。 操作手順 操作手順は黒い四角で箇条書きになっています。 例:  矢印ボタンを使ってオプションを選択し、 OK を押して選択内容を保存します。 ディスプレイ 特定の機能は、ディスプレイに機能として使用されるのと同じフォントを使用して、デ ィスプレイメッセージに表示されます。 例: メニュー 設定  ご質問および技術的な問題 ご質問および技術的な問題は、販売元までお問い合わせください。お問い合わせ先の詳 細は、お使いの洗浄機の取扱説明書の最後をご覧ください。 用語の定義 洗浄機 この取扱説明書では、洗浄消毒機を“洗浄機”と称しています。 洗浄アイテム “洗浄アイテム“という用語は、処理されるアイテムの詳細が明記されていない場合に 常に使用されます。 洗浄水 “洗浄水”という用語は、水と洗剤を混合したものを指します。...
 • Page 45: 正しい用途

  - 正しい用途 このモジュールは、ミーレの実験ガラス器具用洗浄機で、再生処理可能なラボ用ガラス 製品または器具の再生処理を行う目的に使用できます。本洗浄機の操作説明書、ならび にガラス製品およびガラス器具メーカーが推奨する機械による再生処理手順に従ってく ださい。 インジェクターモジュールは、ガラス製キャピラリー粘度計を以下の寸法で再生 A 312 処理するために設計されています: 最大 310 mm - 高さ 最小  3,0 mm - キャピラリーチューブの内径 最小  5,0 mm - 充填チューブ内径 - キャピラリーチューブの中心から充填チューブの中心 約 20-25 mm モジュールには、8つのキャピラリー粘度計を再生処理するための 8つのノズルがあり ます。 1つの 下段バスケットには 2つまでのインジェクターモジュールを使用できま A 150 す。最大 16のキャピラリー粘度計を 1サイクルで再生処理できます。 インジェクターモジュールが使用されている時は、上段バスケットを使用できま A 312...
 • Page 46: 付属品

  - 付属品 納入品目 A 312  インジェクターモジュール A 312 - 高さ  mm、幅  mm、奥行  mm - 縦方向の最大クリアランス (インジェクターノズルサポートから)  mm 付属品 、粘度計用の 2つの洗浄コネクタを備えたインジェクターノズルの内容: 長さ A 867 110 mm、直径 2.5 mm のプラスチックサポート付きノズルx1、工場出荷時の長 さ約 300 mm、直径 3 mm のプラスチック製ホースx1 梱包材の処分 包装は機器を輸送の際の損傷から保護するものです。梱包材は廃棄する際に環境への影 響が少ない材質を使用しているため、リサイクルすることを推奨します。 梱包材をリサイクルすることで、製造工程での材料の使用、また、埋め立て地での廃棄 物の量を削減することができます。...
 • Page 47: 警告および安全の指示

  ja - 警告および安全の指示  また、ご使用の取扱機の操作説明書をよく読み、特に警告および安全指示に注意 してください。 モジュールは取扱説明書の"アプリケーションテクノロジー"で指定されている目的でのみ承認され ています。ノズルなどの構成部品を交換する際は、ミーレの純正部品のみご使用ください 洗浄機の取扱説明書の「メンテナンス」セクションの説明に従い、モバイルユニット、バスケッ ト、モジュール、インサートはすべて毎日点検してください。 製造元により機械での再生処理に適していると認められたアイテムのみ再生処理できます。再生処 理は製造元の指示に従う必要があります。 新しいロードキャリアを初めてお使いになる前に、洗浄機に設置し、アイテムを搭載せず洗浄する 必要があります。 割れたガラスは、器具を出し入れする時に重傷を招く可能性があります。割れたガラスのアイテム は機器で処理してはいけません。 処理中にインジェクタノズル、アダプター、ホルダーから外れた中空のアイテムは、もう一度再生 処理される必要があります。 何も搭載していない空のモジュールをバスケットへ置き、正しく取り付けられるか確認してくださ い。 モジュールを取り外すときは完全に空になっていなければなりません。 アイテムを搭載したモジュールを取り付けたり取り外すことにより、洗浄アイテムが割れるなどの 破損や、怪我の原因となります。 必要に応じて、目視チェックだけでなく適切な試験法を用いて再生処理の結果を確認する必要があ ります。...
 • Page 48: 必要な工具

  - 設置 必要な工具: - 9 mm スパナ (WAF 9) - 13 mm スパナ (WAF 13) インジェクターノズル モジュール のノズルは、2つの洗浄コネクタを備えた Y ピースで構成されていま A 312 す。付属のノズルは、Y ピースの枝部に取り付けてください。 プラスチック製サポートが付いたインジェクターノズルを、Y ピースの長い方の枝に  ねじ留めします。 プラスチック製ホースが付いたノズルを、Y ピースの短い方の枝にねじ留めします。  スパナを使って、両方のノズルをしっかりと締めます。  Y ピースをモジュールのホルダーのいずれかにねじ留めし、スパナで締めます。  ノズルがすべてのモジュールのネジ付きホルダーに取り付けられるまで、これを繰り  返します。...
 • Page 49: プラスチック製ホースの短縮

  ja - 設置 プラスチック製ホースの ノズルの プラスチック製ホースは、粘度計の高さにカットする必要があります。 A 867 短縮 これには、キャピラリーチューブを備えた粘度計をプラスチック製サポートの付いた  ノズルに配置します。粘度計は、プラスチック製サポートに配置する必要がありま す。 充填チューブがプラスチック製ホースに並ぶまで、粘度計を回転させます。  プラスチック製ホースは、キャピラリーチューブと充填チューブの間にある接続ピース の容器 (リザーバ、バルブ) 上で止まるようにする必要があります。再生処理には、ホ ースを正確にカットすることが大切です。 鋭利で頑丈なハサミで、プラスチック製ホースを先端がノズルの方を向くように、約  45°の角度で慎重にカットします。ホースの低い方の端がノズルの方を向くように する必要があります。...
 • Page 50: アプリケーション分野

  ja - アプリケーション分野 インジェクターモジュール  何も搭載していない空のモジュールをバスケットへ置き、正しく取り付けられる か確認してください。 モジュールを取り外すときは完全に空になっていなければなりません。 アイテムを搭載したモジュールを取り付けたり取り外すことにより、洗浄アイテムが 割れるなどの破損や、怪我の原因となります。 インジェクターモジュー インジェクターモジュールは、下段バスケット での使用にのみ適しています。イン A 150 ルの挿入 ジェクターノズルは上向きでなければなりません。 インジェクターモジュールを慎重にスライドさせて、給水接続部に接続します。  次に、モジュールを押し下げて、バスケットのレールに固定します。  インジェクターモジュー  洗浄機からバスケットを取り出す際、モジュールを保持しないでください。 ルの取り外し モジュールが緩くなったり、給水口が破損する可能性があります。 モジュールをロック機構から解放し、水平に給水口から引っ張り出します。角度を付  けて取り出した場合、レバーアクションにより給水口やコネクタが破損する可能性が あります。...
 • Page 51: 搭載物の準備

  - アプリケーション分野 搭載物の準備 インジェクターモジュールは、ガラス製キャピラリー粘度計を以下の寸法で再生 A 312 処理するために設計されています: 最大 310 mm - 高さ 最小  3,0 mm - キャピラリーチューブの内径 最小  5,0 mm - 充填チューブ内径 約 20-25 mm - キャピラリーチューブの中心から充填チューブの中心 粘度計とキャピラリーをブロックするものがないことを確認します。  インジェクターノズルに粘度計を置きます。  A 867 - キャピラリーチューブを、プラスチック製サポート付きのインジェクターノズルに接 続します。 - 充填チューブをプラスチック製ホースが付いたノズルに接続します。 - 換気チューブがある場合は、追加でクリーニングする必要はありません。 プラスチック製ホースの先端が粘度計のガラス壁に触れないようにしてください。 触れていると、容器を十分洗浄できません。 プラスチック製サポートの高さは調整できます。必要に応じて、プラスチック製サポ...
 • Page 52 설명서에 대한 참고 사항....................53 질문 및 기술 문제 ......................53 용어의 정의........................53 올바른 사용........................54 제공되는 품목 ........................55 배송 범위 A 312......................... 55 포장재 폐기 ........................55 경고 및 안전 지침 ......................56 설치 ........................... 57 필요한 공구:........................57 인젝터...
 • Page 53: 설명서에 대한 참고 사항

  예시: 설정  메뉴. 질문 및 기술 문제 질문 또는 기술 문제가 있는 경우 연락하십시오 밀레. 연락처 상세 정보 는 세척기 사용 설명서 후면 또는 www.miele.com/professional에서 확 인할 수 있습니다. 용어의 정의 세척 기기 본 설명서에서는 세척기를 “세척 기기”로 지칭합니다.
 • Page 54: 올바른 사용

  모듈에는 8개의 모세관 점도계를 재처리하는 8개의 노즐이 있습니다. 최대 2 개의 인젝터 모듈을 하나의 A 150 하단 바스켓에서 사용할 수 있습니다. 1 사이클에 최대 16개의 모세관 점도계를 재처리할 수 있습 니다. 상단 바스켓은 A 312 인젝터 모듈 사용 중에 사용할 수 없습니다.
 • Page 55: 제공되는 품목

  - 제공되는 품목 배송 범위 A 312 - A 312 인젝터 모듈 - 높이 73 mm, 너비 133 mm, 깊이 475 mm - 최대 수직 간극(인젝터 노즐 지지대에서) 310 mm 제공되는 품목 - A 867, 점도계용 2 개의 급수 연결부가 있는 인젝터 노즐; 포함: 플라...
 • Page 56: 경고 및 안전 지침

  ko - 경고 및 안전 지침 사고 및 본 모듈 파손을 방지하기 위해, 처음 사용 전 본 설명서를 주 의깊게 읽어 주십시오. 본 설명서를 안전하고 언제나 모든 사용자가 확인할 수 있는 장소에 보관하십시오.  해당 세척기용 사용 설명서도 읽어보시고 특히 경고 및 안전 지침 에...
 • Page 57: 필요한 공구

  필요한 공구: - 9 mm 스패너(WAF 9) 인젝터 노즐 A 312 모듈의 노즐은 2 개의 급수 연결부가 있는 Y자 부품입니다. 제공 된 노즐은 반드시 Y자 부품의 나뉘어진 연결부에 연결해야 합니다. 플라스틱 지지대가 있는 인젝터 노즐을 Y자 부품의 긴 연결부 위로 ...
 • Page 58: 플라스틱 호스 길이 줄이기

  ko - 설치 플라스틱 호스 길이 A 867 노즐의 플라스틱 호스는 반드시 점도계의 높이에 맞춰 잘라야 합 줄이기 니다. 이를 위해 모세관 튜브가 있는 점도계를 플라스틱 지지대가 있는 노  즐 위에 올립니다. 점도계는 반드시 플라스틱 지지대 위에 있어야 합 니다.
 • Page 59: 적용 분야

  ko - 적용 분야 인젝터 모듈  비어 있고 투입되지 않은 모듈만 바스켓에 놓으십시오. 투입하기 전에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 모듈을 탈착하기 전에 완전히 비워야 합니다. 투입된 모듈을 바스켓에 놓거나 제거하는 행위는 세척물에 손상을 가져올 수 있으며 유리 용기가 깨지면 부상으로 이어질 수도 있습니 다.
 • Page 60: 투입 준비

  - 적용 분야 투입 준비 A 312 인젝터 모듈은 유리 모세관 점도계를 재처리하기 위해 설계되었 으며, 사용 가능한 점도계의 치수는 다음과 같습니다. - 높이 최대 310 mm - 모세관 내부 직경 최소  3,0 mm 최소  5,0 mm - 주입 튜브 내부 직경...
 • Page 61: 기기에 세척 품목을 투입하기 전과 프로그램을 시작하기 전

  ko - 적용 분야 기기에 세척 품목을 투입하기 전과 프로그램을 시작하기 전 - 관개수 보호관 및 인젝터 노즐과 같은 장착물이 제위치에 안전하게 나사로 잠겨 있는지 확인하십시오.  모든 나사 연결부가 인젝터 노즐, 어댑터, 관개수 보호관 또는 블 라인드 스토퍼에 장착되어 있는지 확인하여 사용하는 모든 장착물에 충분한...
 • Page 62 Pytania i problemy techniczne ..................63 Definicje pojęć........................63 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ............... 64 Zawartość zestawu ......................65 Zakres dostawy A 312....................... 65 Utylizacja opakowania transportowego ................65 Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ..............66 Montaż..........................67 Potrzebne narzędzia ......................67 Dysze iniekcyjne ........................
 • Page 63: Wskazówki Dotyczące Instrukcji

  Menu Ustawienia  Pytania i problemy techniczne W razie pytań lub problemów technicznych proszę się zwrócić do Miele. Dane kontaktowe znajdują się na okładce instrukcji użytkowa- nia myjni lub pod adresem www.miele.com/professional. Definicje pojęć Automat myjący W tej instrukcji użytkowania urządzenie myjąco-dezynfekujące jest określane jako automat myjący lub myjnia.
 • Page 64: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Moduł dysponuje 8 dyszami do przygotowywania 8 wiskozymetrów kapilarnych. W jednym koszu dolnym A 150 można założyć do 2 modułów iniek- cyjnych. Maks. można przygotować 16 wiskozymetrów kapilarnych na wsad. Przy zastosowaniu modułu iniekcyjnego A 312 nie można korzystać z żadnych koszy górnych.
 • Page 65: Zawartość Zestawu

  - Zawartość zestawu Zakres dostawy A 312 - Moduł iniekcyjny A 312 - wysokość 73 mm, szerokość 133 mm, głębokość 475 mm - maks. wysokość załadunku (od nakładek dysz iniekcyjnych) 310 mm Zakres dostawy - A 867, dysza iniekcyjna z 2 końcówkami myjącymi dla wiskozyme- trów;...
 • Page 66: Wskazówki Bezpieczeństwa I Ostrzeżenia

  Moduł jest dopuszczony wyłącznie do zastosowań określonych w tej instrukcji użytkowania w rozdziale Technika zastosowań. Kompo- nenty, takie jak np. dysze, mogą zostać zastąpione wyłącznie przez komponenty Miele lub oryginalne części zamienne producenta.  Skontrolować codziennie wszystkie wózki, kosze, moduły i wkłady zgodnie ze wskazówkami w rozdziale „Czynności serwisowe“...
 • Page 67: Montaż

  - klucz płaski 13 mm (SW 13) Dysze iniekcyjne Dysze modułu A 312 składają się ze złączki Y z 2 przyłączami myjący- mi. Wyloty złączki Y muszą zostać połączone z dostarczonymi dysza- Na dłuższy wylot złączki Y należy nakręcić dyszę iniekcyjną z na- ...
 • Page 68: Skracanie Wężyka Plastikowego

  pl - Montaż Skracanie wężyka Wężyk plastikowy dyszy A 867 musi zostać przycięty na wysokość plastikowego wiskozymetru. W tym celu należy założyć wiskozymetr stroną z kapilarą na dyszę z  plastikową nakładką. Wiskozymetr musi przylegać do plastikowej nakładki. Obrócić wiskozymetr, tak żeby rurka przelewowa znalazła się obok ...
 • Page 69: Technika Zastosowań

  pl - Technika zastosowań Moduł iniekcyjny  Zawsze wkładać do koszy tylko puste moduły bez ładunku. Przed każdym załadunkiem sprawdzić poprawność zamocowania. Przed wyjęciem moduły muszą zostać całkowicie opróżnione. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu załadowanych modułów ładunek może zostać uszkodzony a np. w przypadku stłuczenia szkła moż- na się...
 • Page 70: Układanie Ładunku

  - Technika zastosowań Układanie ładunku Moduł iniekcyjny A 312 jest przeznaczony do przygotowywania wi- skozymetrów kapilarnych ze szkła o następujących wymiarach: - wysokość maks. 310 mm min.  3,0 mm - średnica wewnętrzna kapilary min.  5,0 mm - średnica wewnętrzna rurki przelewowej - odstęp od środka kapilary do środka rurki ok.
 • Page 71: Skontrolować Przy Załadunku I Przed Każdym Startem Programu

  pl - Technika zastosowań Skontrolować przy załadunku i przed każdym startem programu: - Czy urządzenia myjące, jak np. tuleje i dysze, są dobrze wkręcone?  Aby na wszystkich przyłączach myjących było wystarczająco standaryzowane ciśnienie mycia, wszystkie gniazda gwintowe mu- szą być zaopatrzone w dysze, adaptery, tuleje lub śruby zaślepiają- Nie wolno stosować...
 • Page 72 Note privind instrucţiunile ....................73 Întrebări şi probleme tehnice..................... 73 Definiții termeni........................73 Întrebuințare adecvată....................74 Conținutul ambalajului ....................75 Conţinutul ambalajului A 312 .................... 75 Aruncarea ambalajului de transport ................. 75 Instrucțiuni de siguranță și avertismente..............76 Montare ..........................77 Unelte necesare......................... 77 Duze cu injector.........................
 • Page 73: Note Privind Instrucţiunile

  Setări  Întrebări şi probleme tehnice Dacă aveți întrebări sau probleme tehnice, vă rugăm să vă adresați la Miele. Datele de contact se găsesc pe verso-ul acestor instrucţiuni de utilizare ale automatului dumneavoastră de curățare sau la www.miele.com/professional. Definiții termeni Automat de În aceste instrucțiuni de utilizare, aparatul de curățare și dezinfectare...
 • Page 74: Întrebuințare Adecvată

  Modulul are 8 duze pentru procesarea a 8 vâscozimetre capilare. Într-un coș inferior pot fi introduse până la 2 module de injecție A 150. Se pot procesa maximum 16 vâscozimetre capilare per lot. La folosirea modulului de injecție A 312 nu se pot utiliza coșuri supe- rioare.
 • Page 75: Conținutul Ambalajului

  - Conținutul ambalajului Conţinutul ambalajului A 312 - Modul de injecție A 312 - Înălțime 73 mm, lățime 133 mm, adâncime 475 mm - Spațiu liber maxim pe înălțime (de la suporturile duzelor de in- jectare) 310 mm Ambalajul de livrare conţine: - A 867, Duză injectoare cu 2 dispozitive de clătire pentru vâscozime- tre;...
 • Page 76: Instrucțiuni De Siguranță Și Avertismente

   Modulul este autorizat exclusiv pentru domeniile de utilizare menți- onate în aceste instrucţiuni de utilizare în secțiunea Tehnica de utiliza- re. Componentele precum duzele pot fi înlocuite doar cu Miele com- ponente sau piese originale.  Controlaţi în fiecare zi toate cărucioarele, coşurile, modulele şi in- serţiile conform indicaţiilor din capitolul „Măsuri de întreţinere“...
 • Page 77: Montare

  - Cheie fixă, deschiderea de 13 mm (SW 13) Duze cu injector Duzele modulului A 312 constau dintr-o piesă în Y cu 2 racorduri de spălare. Extensiile piesei în Y trebuie să fie echipate cu duzele anexa- Înșurubați duza injectoare pe extensia mai lungă a piesei în Y cu su- ...
 • Page 78: Scurtarea Furtunului Din Plastic

  ro - Montare Scurtarea furtu- Furtunul din plastic al duzei A 867 trebuie tăiat la înălțimea vâscozi- nului din plastic metrului. Pentru a efectua acest lucru, așezați vâscozimetrul cu tubul capilar  pe duza cu suportul din plastic. Vâscozimetrul trebuie să se sprijine pe suportul din plastic.
 • Page 79: Tehnica De Utilizare

  ro - Tehnica de utilizare Module de injecţie  Introduceţi exclusiv module goale fără vase în coşuri. Înainte de încărcare, verificaţi blocarea corectă. Înainte de a fi scoase, modulele trebuie golite complet. Dacă sunt introduse sau scoase module pline cu vase, vasele pot fi deteriorate şi pot duce la răniri în cazul spargerii sticlei.
 • Page 80: Ordonarea Vaselor

  - Tehnica de utilizare Ordonarea vaselor Modulul de injecție A 312 este conceput pentru procesarea vâscozi- metrelor capilare din sticlă cu următoarele dimensiuni: - Înălțime max. 310 mm min.  3,0 mm - Diametrul interior al tubului capilar min.  5,0 mm - Diametrul interior al tubului de umplere - Distanța de la mijlocul tubului capilar până...
 • Page 81: La Încărcare Şi Înainte De Fiecare Pornire A Programului Controlaţi Următoarele

  ro - Tehnica de utilizare La încărcare şi înainte de fiecare pornire a programului controlaţi următoarele: - Toate dispozitivele de clătire precum manşoanele de clătire şi duze- le sunt înşurubate bine?  Pentru ca la toate dispozitivele de clătire să existe o presiune de spălare standardizată...
 • Page 82 Вопросы и технические проблемы ................83 Определение терминов ....................83 Надлежащее использование ..................84 Комплект поставки......................85 Комплект поставки A 312....................85 Утилизация транспортной упаковки ................85 Указания по безопасности и предупреждения ............86 Монтаж ..........................87 Необходимые инструменты .................... 87 Инжекторные...
 • Page 83: Указания По Инструкции

  Меню Вопросы и технические проблемы При возникновении вопросов и технических проблем обращай- тесь в компанию Miele. Контактные данные можно найти на по- следней странице обложки руководства по эксплуатации к ва- шему автомату для мойки или на сайте www.miele.ru/professional. Определение терминов...
 • Page 84: Надлежащее Использование

  следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомата для мойки и дезинфекции, а также обратить внимание на инфор- мацию производителей лабораторной посуды и лабораторных принадлежностей. Инжекторный модуль A 312 предназначен для обработки капил- лярных вискозиметров из стекла, имеющих следующие размеры: - высота макс. 310 мм...
 • Page 85: Комплект Поставки

  - Комплект поставки Комплект поставки A 312 - Инжекторный модуль A 312 - Высота: 73 мм, ширина: 133 мм, глубина: 475 мм - Максимальная высота размещаемых предметов: (от опор инжекторных сопел) 310 мм В комплект поставки входят - A 867, инжекторное сопло с 2 устройствами для промывания...
 • Page 86: Указания По Безопасности И Предупреждения

  Модуль разрешено использовать исключительно в сферах применения, описанных в главе «Особенности используемой тех- ники» в данной инструкции по эксплуатации. Компоненты, напри- мер, сопла, разрешается заменять только компонентами Miele или оригинальными запчастями производителя.  Ежедневно проверяйте все тележки, корзины, модули и встав- ки...
 • Page 87: Монтаж

  - Гаечный ключ, размер 9 мм (SW 9) - Гаечный ключ, размер 13 мм (SW 13) Инжекторные сопла Сопла модуля A 312 состоят из Y-образного тройника с 2 разъ- ёмами для моечных устройств. Ответвления Y-образного тройни- ка должны быть оснащены прилагаемыми соплами. Прикрутите инжекторное сопло с пластиковой подложкой к...
 • Page 88: Укорачивание Пластикового Шланга

  ru - Монтаж Укорачивание Пластиковый шланг сопла A 867 необходимо подрезать по высо- пластикового те вискозиметра. шланга Для этого установите вискозиметр с капиллярной трубкой на  сопло с пластиковой подложкой. Вискозиметр должен налегать на пластиковую подложку. Поверните вискозиметр таким образом, чтобы наливная трубка ...
 • Page 89: Особенности Используемой Техники

  ru - Особенности используемой техники Инжекторный модуль  В корзины всегда вставляйте только пустые модули без об- рабатываемого материала. Перед каждой загрузкой проверьте корректность фиксации. Перед выниманием модули должны быть полностью освобо- ждены от обрабатываемого материала. При установке и вынимании укомплектованных модулей обра- батываемый...
 • Page 90: Размещение Обрабатываемого Материала

  - Особенности используемой техники Размещение обрабатываемого материала Инжекторный модуль A 312 предназначен для обработки капил- лярных вискозиметров из стекла, имеющих следующие размеры: - высота макс. 310 мм мин.  3,0 мм - внутренний диаметр капиллярной трубки мин.  5,0 мм - внутренний диаметр наливной трубки...
 • Page 91: Производите Проверку При Загрузке И Перед Каждым Запуском Программы

  ru - Особенности используемой техники Производите проверку при загрузке и перед каждым запуском программы: - Плотно ли привернуты моечные устройства, например, промы- вочные втулки и сопла?  Для того, чтобы все промывочные устройства обеспечивали достаточное стандартное давление мойки, для всех резьбовых насадок...
 • Page 92 Otázky a technické problémy.................... 93 Definícia pojmov........................ 93 Používanie na stanovený účel ..................94 Súčasti dodávky ......................95 Súčasti dodávky A 312...................... 95 Likvidácia obalového materiálu ..................95 Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia............. 96 Montáž..........................97 Potrebné náradie: ......................97 Injektorové...
 • Page 93: Upozornenia K Návodu

  Príklad: Menu Nastavenia  Otázky a technické problémy Pri otázkach a technických problémoch sa obráťte prosím na Miele. Kontaktné údaje nájdete na zadnej strane návodu na použitie Vašej umývacieho automatu alebo v www.miele.com/professional. Definícia pojmov Umývací a dezin- V tomto návode na použitie sa tento umývací...
 • Page 94: Používanie Na Stanovený Účel

  Injektorový modul A 312 je zostavený pre prípravu sklenených kapilá- rových viskozimetrov s nasledujúcimi rozmermi: - výška max. 310 mm - vnútorný...
 • Page 95: Súčasti Dodávky

  - Súčasti dodávky Súčasti dodávky A 312 - Injektorový modul A 312 - výška 73 mm, šírka 133 mm, hĺbka 475 mm - max. osadzovcia výška (od podložiek injektorových trysiek) 310 mm Obsah dodávky - A 867, injektorová tryska s 2 umývacími zariadeniami pre viskozi- metre;...
 • Page 96: Bezpečnostné Pokyny A Varovné Upozornenia

   Modul je schválený výlučne pre použitia uvedené v tomto návode na obsluhu v kapitole Technika používania. Komponenty ako napr. trysky môžu byť nahradené len Miele komponentami alebo originálny- mi náhradnými dielmi výrobcu.  Denne kontrolujte všetky vozíky, koše, moduly a nadstavce podĺa údajov v kapitole „Opatrenia na údržbu“...
 • Page 97: Montáž

  - plochý kľúč, veľkosť kľúča 13 mm (SW 13) Injektorové trysky Trysky modulu A 312 pozostávajú z tvaru Y s 2 umývacími prípojkami. Vývody tvaru Y musia byť osadené priloženými tryskami. Na dlhší vývod tvaru Y naskrutkujte injektorovú trysku s plastovou ...
 • Page 98: Skrátenie Plastovej Hadičky

  sk - Montáž Skrátenie Plastová hadička trysky A 867 musí byť narezanána na výšku viskozi- plastovej hadičky metra. K tomu nasaďte viskozimeter s kapilárou na trysku s plastovou pod-  ložkou. Viskozimeter musí dosadnúť na plastovú podložku. Viskozimeter otáčajte, pokým sa plniaca trubička nebude nachá- ...
 • Page 99: Technika Používania

  sk - Technika používania Injektorové moduly  Do košov dávajte vždy len prázdne moduly bez predmetov na umývanie. Pred každým naplnením skontrolujte správnu aretáciu. Moduly musia byť pred vybratím úplne vyprázdnené. Pri nasadzovaní alebo vyberaní osadených modulov sa môžu po- škodiť...
 • Page 100: Uloženie Predmetov Na Umývanie

  - Technika používania Uloženie predmetov na umývanie Injektorový modul A 312 je zostavený pre prípravu sklenených kapilá- rových viskozimetrov s nasledujúcimi rozmermi: - výška max. 310 mm min.  3,0 mm - vnútorný priemer kapiláry min.  5,0 mm - vnútorný priemer plniacej trubky - vzdialenosť...
 • Page 101: Pri Plnení A Pred Každým Spustením Programu Skontrolujte

  sk - Technika používania Pri plnení a pred každým spustením programu skontro- lujte: - Sú umývacie zariadenia ako napr. umývacie puzdrá a trysky pevne zaskrutkované?  Aby bol pre všetky umývacie zariadenia k dispozícii dostatočne štandardizovaný umývací tlak, musia byť všetky skrutkovacie nad- stavce vybavené...
 • Page 102 Kılavuza ilişkin bilgiler..................... 103 Sorular ve teknik sorunlar....................103 Terminoloji tanımı....................... 103 Amacına uygun kullanım....................104 Teslimat kapsamı......................105 A 312 teslimat kapsamı ..................... 105 Ambalajın Elden Çıkarılması ....................105 Güvenlik Talimatları ve Uyarılar..................106 Montaj..........................107 Gerekli Aletler ........................107 Enjektör uçları........................
 • Page 103: Kılavuza Ilişkin Bilgiler

  Örnek: Ayarlar  Menüsü. Sorular ve teknik sorunlar Sorularınız olduğunda veya teknik sorunlar yaşadığınızda, lütfen Miele firmasına başvurunuz. İletişim bilgileri, yıkama makineninizin kullanım kılavuzunun arka sayfasında yazılıdır veya www.miele.com.tr/professional adresinde sunulmaktadır. Terminoloji tanımı Yıkama makinesi Bu kullanım kılavuzunda, yıkama ve dezenfeksiyon makinesi 'Yıkama...
 • Page 104: Amacına Uygun Kullanım

  ürün üreticileri veya laboratuvar cam malzemeleri ve laboratuvar aletleri üreticileri tarafından verilen bilgiler de dikkate alınmalıdır. Enjektör modülü A 312, aşağıda belirtilen ölçülerdeki cam kapiler viz- kozimetrelerin yeniden işlenerek kullanıma hazırlanması için tasarlan- mıştır: - Yükseklik...
 • Page 105: Teslimat Kapsamı

  - Teslimat kapsamı A 312 teslimat kapsamı - Enjektör modülü A 312 - Yükseklik 73 mm, Genişlik 133 mm, Derinlik 475 mm - Maks. doldurma yüksekliği (enjektör uçları taşıyıcılarından itiba- ren) 310 mm Teslimat kapsamında şunlar bulunur: - A 867, vizkozimetre için 2 adet yıkama düzenekli enjektör ucu; içe- rik: Plastik destekli 1 adet meme, uzunluk 110 mm, Ø 2,5 mm ve...
 • Page 106: Güvenlik Talimatları Ve Uyarılar

   Bu modül, sadece bu kullanım kılavuzunun Uygulama Tekniği bölü- münde belirtilen uygulama alanlarına yöneliktir. Örneğin püskürtme uçları gibi bileşenler sadece Miele bileşenleri veya üreticinin orijinal yedek parçaları ile değiştirilebilir.  Mobil raf ünitelerini, modülleri ve ek bölmeleri her gün yıkama ma- kinenizin kullanım kılavuzunun “Bakım tedbirleri”...
 • Page 107: Montaj

  - Somun anahtarı, Anahtar ağzı genişliği 9 mm (SW 9) - Somun anahtarı, Anahtar ağzı genişliği 13 mm (SW 13) Enjektör uçları A 312 modülünün enjektör uçları 2 adet yıkama bağlantılı Y parçadan oluşmaktadır. Y parçanın çıkış ağızlarına modülle birlikte verilen enjek- tör uçları takılmalıdır.
 • Page 108: Plastik Hortumun Kısaltılması

  tr - Montaj Plastik hortumun A 867 enjektör ucunun plastik hortumu vizkozimetre yüksekliğine uy- kısaltılması gun şekilde kısaltılmalıdır. Vizkozimetreyi kapiler boru ile plastik destekli enjektör ucuna takı-  nız. Vizkozimetre plastik desteğe dayanmalıdır. Vizkozimetreyi, doldurma borusu plastik hortumun yanına gelene ...
 • Page 109: Uygulama Tekniği

  tr - Uygulama tekniği Enjektör Modülleri  Sepetlere daima boş modülleri malzemesiz olarak yerleştiriniz. Her yüklemeden önce bunların düzgün bir şekilde kenetlenip kenet- lenmediğini kontrol ediniz. Modüller çıkarılmadan önce tamamen boşaltılmalıdır. Yerleştirilen modüllerin takılması veya çıkarılmasında malzemeler zarar görebilir, cam kırıkları yaralanmalarea sebep olabilir. Enjektör Modülle- Enjektör modülünü...
 • Page 110: Yıkanacak Malzemelerin Yerleştirilmesi

  - Uygulama tekniği Yıkanacak malzemelerin yerleştirilmesi Enjektör modülü A 312, aşağıda belirtilen ölçülerdeki cam kapiler viz- kozimetrelerin yeniden işlenerek kullanıma hazırlanması için tasarlan- mıştır: - Yükseklik Maks. 310 mm Min.  3,0 mm - Kapiler boru iç çapı Min.  5,0 mm - Doldurma borusu iç çapı...
 • Page 111: Yükleme Sırasında Ve Program Başlatılmadan Önce Şunları Kontrol Ediniz

  tr - Uygulama tekniği Yükleme sırasında ve program başlatılmadan önce şun- ları kontrol ediniz: - Sulama manşonları ve püskürtme uçları gibi yıkama donanımları sı- kıca vidalanmış mı?  Yıkama donanımlarının hepsine yeterli standartta yıkama basıncı sağlamak için vidalı bağlantılar püskürtme uçları, adaptörler, sula- ma manşonları...
 • Page 112 - 内容 关于本说明书的解释 ......................113 查询和技术问题 ......................... 113 术语定义 ..........................113 预期用途 ..........................114 提供的物品......................... 115 交货范围 A 312........................115 包装材料的处理 ........................ 115 警告和安全说明 ......................... 116 安装 ........................... 117 所需工具:......................... 117 注射器喷嘴......................... 117 缩短塑料软管 ......................... 117 应用领域 ..........................118 注射式模块.........................
 • Page 113: 关于本说明书的解释

  - 关于本说明书的解释 重要警告  重要安全信息在带有警告符号的厚边框中突出显示。这些信息旨 在提醒您会发生人身伤害或财产损失的潜在危险。 仔细阅读这些警告注意事项,并遵守所描述的程序说明和操作规程。 注意事项 必须遵守厚边框中突出显示的特别重要信息。 其他信息和注释 在简框内包含其他信息和注释。 操作步骤 操作步骤以黑色正方形号点句表示。 示例: 使用箭头按钮选择某个选项,然后点击 确定 保存您的选择。 显示屏 在显示屏消息中会显示某些功能,所采用的字体与显示屏中显示的功能 字体相同。 示例: 菜单。 设置 查询和技术问题 如有查询和技术问题,请联系 Miele。详细联系信息可见清洗机操作说 明书的末尾,或访问网站 www.miele.com/professional。 术语定义 清洗机 在操作说明中,清洗消毒机被称为“清洗机”。 装载物 术语“装载物”用于未对待处理的物品进行更详细定义的情况。 清洁液 术语“清洁液”用于水和助剂的混合物。...
 • Page 114: 预期用途

  - 预期用途 该模块可以用来在适用于实验室玻璃器皿和器具的 Miele 清洗消毒机中 再处理可借由机器再处理的实验室玻璃器皿和器具。请遵循清洗消毒机 的操作说明以及玻璃器皿和器具的制造商说明,以了解如何使用机器再 处理物品。 A 312 注射式模块旨在对下列尺寸的玻璃毛细管粘度计进行再处理: - 高度 最大 310 毫米 - 毛细管内径 最小  3,0 毫米 - 填注管内径 最小  5,0 毫米 - 毛细管中心到填注管中心距离 约 20-25 毫米 该模块配有 8 个喷嘴,可对 8 个毛细管粘度计进行再处理。 一个 A 150 下层篮架中最多可使用 2 个注射式模块。每个周期最多可 对 16 个毛细管粘度计进行再处理。 当使用 A 312 注射式模块时,不可使用上层篮架。...
 • Page 115: 提供的物品

  - 提供的物品 交货范围 A 312 - A 312 注射式模块 - 高度 73 毫米,宽度 133 毫米,深度 475 毫米 - 最大垂直净空(从注射式喷嘴支架起)310 毫米 提供的物品 - A 867,注射式喷嘴带有 2 个可用于粘度计的冲洗接头;包括:1 个 带有塑料支架的喷嘴,长度 110 毫米,Ø 2.5 毫米,以及 1 根塑料软 管,出厂长度约为 300 毫米,Ø 3 毫米 包装材料的处理 此包装旨在防止在运输过程中损坏。所用的包装材料选用在处置时对环 境无害的材料,应被回收利用。 回收包装可减少制造过程中原材料的使用,并减少垃圾填埋场的废料 量。...
 • Page 116: 警告和安全说明

  - 警告和安全说明 为避免发生事故或损坏此款模块,安装和首次使用之前请务必仔细阅 读此类说明书。 请将此类说明书保存在方便使用者随时取拿的安全位置。  同时,还请阅读清洗消毒机操作说明书,尤其要注意警告和安全 说明。 此款模块仅获准用于操作说明书“应用技术”章节中指定的应用。喷嘴  等组件仅可使用 Miele 组件或正版原装备件进行更换。 根据清洗消毒机操作说明书“维护”部分所述,要每日检查所有移动装  置、篮架、模块及插件。 只有制造商声明的、适合机器再处理的物品才能进行处理。必须遵守  制造商的特定再处理说明。 首次使用前,全新的负载支架必须在无负载的前提下于清洗消毒机中  清洁干净。 若在装取玻璃器皿时发生破损,可能会造成重伤。不得将破损的玻璃  物品放在机器中进行处理。 任何在程序进行中与其喷射喷嘴、适配器或支架脱离的中空物品都必  须重新进行处理。 仅将空的无负载模块放在篮架中。装载前请检查模块是否已适当接  合。 取出模块前必须将模块彻底清空。 将负载模块放入篮架或是取出可能会对洗涤量造成损害,且在玻璃器皿 破碎的情况下会造成人员伤害。 必要时,还可采用适当的检测方法对再处理效果进行检查,而不仅仅  是通过目视检查。...
 • Page 117: 所需工具

  - 安装 所需工具: - 9 毫米扳手 (WAF 9) - 13 毫米扳手 (WAF 13) 注射器喷嘴 A 312 模块喷嘴包含一个带有 2 个冲洗连接的 Y 型三通管。随附的喷嘴 必须连接在 Y 型三通管的分支处。 将带有塑料支架的注射式喷嘴拧到 Y 型三通管的较长分支上。  将带有塑料软管的喷嘴拧到 Y 型三通管的较短分支上。  使用扳手拧紧两个喷嘴。  将 Y 型三通管拧入模块的一个托架中,并使用扳手将其拧紧。  重复该过程,直至将喷嘴连接到模块的所有螺纹托架上。  缩短塑料软管 必须将 A 867 喷嘴的塑料软管剪切至粘度计的高度。...
 • Page 118: 应用领域

  zh - 应用领域 注射式模块  仅将空的无负载模块放在篮架中。装载前请检查模块是否已适当 接合。 取出模块前必须将模块彻底清空。 将负载模块放入篮架或是取出可能会对洗涤量造成损害,且在玻璃器 皿破碎的情况下会造成人员伤害。 插入注射式模块 此注射式模块仅适用于下层篮架 A 150中。注射式喷嘴必须朝上。 小心地滑动注射式模块,并将其连接到水连接点上。  然后按下模块,将其固定在篮内的轨道上。  拆卸注射式模块  在将注射式模块从清洗机器中拆卸时,不要通过注射式模块握住 篮架。 这样做,模块会变松动,或损坏水连接。 将模块从锁紧机构中释放,然后以水平角度将其从水连接中拉出。如  果模块以过陡角度拆卸,杠杆作用可能会损坏连接点和连接器。...
 • Page 119: 准备装载物

  - 应用领域 准备装载物 A 312 注射式模块旨在对下列尺寸的玻璃毛细管粘度计进行再处理: - 高度 最大 310 毫米 - 毛细管内径 最小  3,0 毫米 - 填注管内径 最小  5,0 毫米 - 毛细管中心到填注管中心距离 约 20-25 毫米 检查粘度计,尤其是毛细管是否无堵塞。  将粘度计放置在 A 867 注射式喷嘴上。  - 毛细管必须通过塑料支架连接到注射式喷嘴上。 - 填注管必须通过塑料软管连接到喷嘴。 - 如果有任何通风管,则不需要进行额外清洁。 确保塑料软管的末端不会接触到粘度计的玻璃壁。 如果接触到,则容器的清洁效果不会达到理想状态。 可调节塑料支架的高度。如有必要,可移动塑料支架。例如,如果粘 ...
 • Page 120 Manufacturer: Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Manufacturing site: Miele & Cie. KG Mielestraße 2 33611 Bielefeld Germany Internet: www.miele.com/professional Alteration rights reserved/2021-03-04 M.-Nr. 11 309 200 / 00 ...

Table of Contents