Download Table of Contents Print this page
Miele A 306/1 Operating Instructions Manual

Miele A 306/1 Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 25

Quick Links

A 306/1
cs
Návod k obsluze Injektorový modul
el
Οδηγίες χρήσης µονάδα με εγχυτήρες
en
Operating instructions Injector module
hu
Használati utasítás Injektormodul
ja
取扱説明書 インジェクターモジュール
pl
Instrukcja użytkowania Moduł iniekcyjny
ro
Instrucțiuni de utilizare Modul de injecție
ru
Инструкция по эксплуатации Инжекторный модуль
sk
Návod na použitie Injektorový modul
tr
Kullanım Kılavuzu Enjektör Modülü
M.-Nr. 10 318 290

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele A 306/1

 • Page 1 A 306/1 Návod k obsluze Injektorový modul Οδηγίες χρήσης µονάδα με εγχυτήρες Operating instructions Injector module Használati utasítás Injektormodul 取扱説明書 インジェクターモジュール Instrukcja użytkowania Moduł iniekcyjny Instrucțiuni de utilizare Modul de injecție Инструкция по эксплуатации Инжекторный модуль Návod na použitie Injektorový modul Kullanım Kılavuzu Enjektör Modülü...
 • Page 2 cs ............................el ............................15 en ............................26 hu ............................37 ja ............................48 pl ............................59 ro ............................70 ru ............................81 sk ............................92 tr ............................103...
 • Page 3: Table Of Contents

  - Obsah Upozornění k návodu ...................... 4 Dotazy a technické problémy....................4 Používání ke stanovenému účelu.................. 5 Součásti dodávky ........................ 6 Součásti dodávky A 306/1 ....................6 Likvidace obalového materiálu ..................... 6 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění .............. 7 Montáž.......................... 8 Injektorové trysky ........................8 Potřebné...
 • Page 4: Upozornění K Návodu

  Výrazy zobrazené na displeji se vyznačují zvláštním typem písma na- podobujícím písmo na zobrazovačích. Příklad: Nastavení  Menu Dotazy a technické problémy Při dotazech nebo technických problémech se prosím obracejte na Miele. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně návodu k obsluze svého mycího a dezinfekčního automatu nebo na www.miele.com/professional.
 • Page 5: Používání Ke Stanovenému Účelu

  Modul A 306/1 je koncipovaný pro přípravu odměrných válců o obje- mu 1000 ml a 2000 ml. Modulu dokáže pojmout odměrné válce níz- kého i vysokého provedení až do max. délky 500 mm.
 • Page 6: Součásti Dodávky

  - Součásti dodávky Součásti dodávky A 306/1 – injektorový modul A 306/1 – výška 418 mm, šířka 235 mm, hloubka 471 mm – max. osazovací výška (od podložek injektorových trysek) 500 mm Obsah dodávky – 4 injektorové trysky s plastovými opěrami pro přípravu odměrných válců, délka 210 mm, Ø 6 mm...
 • Page 7: Bezpečnostní Pokyny A Varovná Upozornění

   Modul je schválený výhradně pro oblasti použití uvedené v tomto návodu k obsluze v kapitole „Technika používání“. Komponenty, jako jsou např. trysky, smí být nahrazeny jen komponenty Miele nebo ori- ginálními náhradními díly výrobce.  Před prvním použitím musí být nové mycí koše omyty v mycím au- tomatu bez předmětů...
 • Page 8: Montáž

  cs - Montáž Injektorové trysky Potřebné nářadí: – plochý klíč, velikost klíče 9 mm (SW 9) Zašroubování in- jektorových try- Zvedněte dosed na injektorové trysce a zašroubujte trysku na poža-  dované pozici . Utáhněte trysku plochým klíčem .  Zasouvejte dosed dolů, dokud nedosedne na rozvodu vody . ...
 • Page 9: Montáž Přídržných Rámů

  cs - Montáž Montáž přídržných rámů Přídržné rámy se montují nad tryskami na horní příčce modulu, po 2 na každé straně. Zkosené rohy přídržných rámů vystřeďují odměrné válce během přípravy. Po montáži musí směřovat dolů. Přiložte přídržný rám na jednu z bočních opěr modulu. Čepy přídrž- ...
 • Page 10: Technika Používání

  cs - Technika používání Injektorové moduly  Do košů dávejte vždy jen prázdné moduly bez předmětů k mytí. Před každým naplněním zkontrolujte správnou aretaci. Moduly musí být před vyjmutím úplně vyprázdněny. Při nasazování nebo vyjímání osazených modulů se mohou poško- dit myté předměty a např. v případě rozbití skla vést k poranění. Nasazení...
 • Page 11: Uložení Předmětů K Mytí

  cs - Technika používání Uložení předmětů k mytí  Poškození odměrných válců. Pokud se odměrné válce během přípravy navzájem dotýkají nebo dosedají na stěnu mycího prostoru, může dojít k poškození v místě dotyku, například vzniknou škrábance nebo praskne sklo. Ukládejte odměrné válce tak, aby se nedotýkaly navzájem nebo ne- dosedaly na stěnu mycího prostoru.
 • Page 12: Odměrné Válce Vysokého Tvaru

  cs - Technika používání Odměrné válce vysokého tvaru Otvory odměrných válců musí dosedat celou plochou na podložky in- jektorových trysek. Válce se nesmí dotýkat modulu nebo injekto- rových trysek, aby se zabránilo poškození jako například prasknutí skla během přípravy. Přesaďte případně přídržné rámy, aby otvory dosedaly celou plochou.
 • Page 13: Při Plnění A Před Každým Spuštěním Programu Zkontrolujte

  cs - Technika používání Při plnění a před každým spuštěním programu zkont- rolujte: – Jsou pevně zašroubovaná mycí zařízení jako např. mycí pouzdra a trysky?  Aby byl pro všechna mycí zařízení k dispozici dostatečně stan- dardizovaný mycí tlak, musí být všechny šroubovací nástavce opatřeny tryskami, adaptéry, mycími pouzdry nebo zaslepovacími šrouby.
 • Page 14 - Πίνακας περιεχομένων Υποδείξεις οδηγιών ...................... 15 Ερωτήσεις και τεχνικά προβλήματα ..................15 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ................ 16 Περιεχόμενα συσκευασίας .................... 17 Περιεχόμενα συσκευασίας A 306/1 ..................17 Αξιοποίηση της συσκευασίας ....................17 Υποδείξεις ασφαλείας....................... 18 Τοποθέτηση ........................ 19 Ακροφύσια εκτοξευτήρα...................... 19 Απαραίτητα...
 • Page 15: Υποδείξεις Οδηγιών

  γραμματοσειρά η οποία προσομοιάζει τη γραφή της οθόνης. Παράδειγμα: ρυθμίσεις  Μενού Ερωτήσεις και τεχνικά προβλήματα Σε περίπτωση ερωτήσεων ή τεχνικών προβλημάτων να απευθύνεστε στη Miele. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην πίσω σελίδα των οδηγιών χρήσης της δικής σας συσκευής καθαρισμού ή στη διεύθυνση www.miele.com/professional.
 • Page 16: Χρήση Σύμφωνα Με Τους Κανονισμούς

  νων σκευών και εργαλείων εργαστηρίου για καθαρισμό-απολύμανση, που μπορούν να επεξεργαστούν μηχανικά για καθαρισμό-απολύμαν- ση, με συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης Miele για γυάλινα σκεύη και εργαλεία εργαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνο- νται υπόψη οι οδηγίες χρήσης της συσκευής καθαρισμού και...
 • Page 17: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  - Περιεχόμενα συσκευασίας Περιεχόμενα συσκευασίας A 306/1 – Μονάδα εκτοξευτήρα A 306/1 – Ύψος 418 mm, πλάτος 235 mm, βάθος 471 mm – Μέγιστο ύψος πλήρωσης (από βάσεις ακροφυσίων) 500 mm Στη συσκευασία περιέχονται – 4 Ακροφύσια με πλαστικά στόμια, για την επεξεργασία καθαρισμού- απολύμανσης...
 • Page 18: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Η μονάδα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις εφαρμογές που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο Τεχνική εφαρμογής. Εξαρτήματα, όπως π. χ. ακροφύσια, επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο με Miele εξαρτήματα ή αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή.  Πριν την πρώτη χρήση οι καινούργιοι φορείς φορτίου πρέπει να...
 • Page 19: Τοποθέτηση

  el - Τοποθέτηση Ακροφύσια εκτοξευτήρα Απαραίτητα εργα- – Διπλό κλειδί, διάσταση κλειδιού 9 χιλστ. (SW 9) λεία: Βίδωμα των ακροφυσίων εκτοξευτήρα Ανασηκώστε τη βάση στήριξης του ακροφύσιου εκτοξευτήρα και  βιδώστε το ακροφύσιο στην επιθυμητή θέση . Σφίξτε το ακροφύσιο εκτοξευτήρα με ανοικτό κλειδί . ...
 • Page 20: Τοποθέτηση Πλαισίου Συγκράτησης

  el - Τοποθέτηση Τοποθέτηση πλαισίου συγκράτησης Τα πλαίσια συγκράτησης τοποθετούνται πάνω από τα ακροφύσια στην πάνω εγκάρσια ράβδο της μονάδας, ανά 2 σε κάθε πλευρά. Οι κομμένες γωνίες των πλαισίων συγκράτησης κεντράρουν τους δοκιμαστικούς σωλήνες κατά την επεξεργασία καθαρισμού- απολύμανσης. Μετά από την τοποθέτηση πρέπει να δείχνουν προς τα...
 • Page 21: Τεχνική Εφαρμογής

  el - Τεχνική εφαρμογής Μονάδες εκτοξευτήρων  Τοποθετείτε πάντα μόνο άδειες μονάδες, χωρίς ιατροτεχνολογικά εργαλεία, στα κάνιστρα. Πριν από κάθε φόρτωση να ελέγχετε τη σωστή τοποθέτηση και ασφάλιση. Οι μονάδες πρέπει να αδειάζουν πλήρως πριν την αφαίρεση τους. Κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση φορτωμένων μονάδων μπορεί...
 • Page 22: Τοποθέτηση Ιατροτεχνολογικών Εργαλείων

  el - Τεχνική εφαρμογής Τοποθέτηση ιατροτεχνολογικών εργαλείων  Ζημιές σε δοκιμαστικούς σωλήνες. Αν οι δοκιμαστικοί σωλήνες εφάπτονται μεταξύ τους κατά την επεξεργασία καθαρισμού-απολύμανσης ή βρίσκονται στο τοίχωμα του χώρου πλύσης, μπορεί να προκληθούν ζημιές στα σημεία επαφής, π.χ. γρατζουνιές ή σπάσιμο του γυαλιού. Τακτοποιήστε...
 • Page 23: Δοκιμαστικοί Σωλήνες Μέτρησης Μεγάλου Μήκους

  el - Τεχνική εφαρμογής Δοκιμαστικοί σω- λήνες μέτρησης μεγάλου μήκους Οι οπές των δοκιμαστικών σωλήνων πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως πάνω στη βάση των ακροφυσίων εκτοξευτήρα. Οι κύλινδροι δεν πρέπει να εφάπτονται με τη μονάδα ή τα ακροφύσια εκτοξευτήρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές όπως π.χ. το σπάσιμο γυαλικών κατά...
 • Page 24: Κατά Τη Φόρτωση Και Πριν Από Κάθε Έναρξη Προγράμματος Ελέγχετε

  el - Τεχνική εφαρμογής Κατά τη φόρτωση και πριν από κάθε έναρξη προγράμ- ματος ελέγχετε: – Είναι οι διατάξεις πλύσης, όπως π.χ. οι κύλινδροι πλύσης και τα ακροφύσια, σταθερά βιδωμένα;  Για να υπάρχει μία επαρκώς τυποποιημένη πίεση ξεβγάλματος για όλα τα εξαρτήματα ξεβγάλματος πρέπει όλες οι βιδωτές βάσεις να...
 • Page 25 - Contents Notes about these instructions.................. 26 Queries and technical problems..................26 Intended use ........................ 27 Items supplied ........................ 28 Scope of delivery A 306/1 ....................28 Disposal of the packing material ..................28 Warning and Safety instructions.................. 29 Installation.......................... 30 Injector nozzles........................30 Tools required: ........................
 • Page 26: Notes About These Instructions

  Example: Settings  menu. Queries and technical problems In the event of queries or technical problems, please contact Miele. Contact details can be found at the end of the operating instructions for your cleaning machine or at www.miele.com/professional.
 • Page 27: Intended Use

  - Intended use This module can be used to reprocess machine-reprocessable labor- atory glassware and utensils in a Miele washer-disinfector for laborat- ory glassware and utensils. Follow the operating instructions for your washer-disinfector as well as the instructions of the glassware and utensil manufacturer on how to reprocess their items by machine.
 • Page 28: Items Supplied

  - Items supplied Scope of delivery A 306/1 – Injector module A 306/1 – Height 418 mm, width 235 mm, depth 471 mm – Max. vertical clearance (from injector nozzle supports) 500 mm Items supplied – 4 injector nozzles with plastic supports for reprocessing measuring cylinders, length 210 mm, Ø 6 mm...
 • Page 29: Warning And Safety Instructions

   The module is approved solely for the applications specified in the “Areas of application” chapter of these operating instructions. Com- ponents such as nozzles may only be replaced with Miele compon- ents or genuine original spare parts.  New load carriers must be cleaned in the washer-disinfector without a load prior to first use.
 • Page 30: Installation

  en - Installation Injector nozzles Tools required: – 9 mm Spanner (WAF 9) Screwing in in- jector nozzles Lift up the injector nozzle support and screw the nozzle into the re-  quired position . Use the spanner to tighten the injector nozzle . ...
 • Page 31: Mounting The Holder Frames

  en - Installation Mounting the holder frames The holder frames are mounted above the nozzles on the upper cross strut of the module, with 2 frames mounted on each side. The slanted corners of the holder frames centre the measuring cylinders during reprocessing.
 • Page 32: Areas Of Application

  en - Areas of application Injector modules  Only place empty, unloaded modules in baskets. Check that they are correctly engaged before loading them. Modules must be completely emptied before taking them out. Placing loaded modules in baskets or removing them can cause damage to the wash load and cause injury should glassware be broken.
 • Page 33: Preparing The Load

  en - Areas of application Preparing the load  Damage to the measuring cylinders. If the measuring cylinders touch each other during reprocessing or rest against the wash cabinet walls, damage can occur at the points of contact. For example, the items may become scratched or the glass may break.
 • Page 34: Measuring Cylinder, Tall

  en - Areas of application Measuring cylin- der, tall The openings of the measuring cylinders must rest completely on the injector nozzle supports. The cylinders must not touch the module or the injector nozzles in order to prevent damage such as glass break- age during reprocessing.
 • Page 35: Before Loading The Machine And Before Starting A Programme

  en - Areas of application Before loading the machine and before starting a programme – Check that fittings such as irrigation sleeves and injector nozzles are securely screwed into position.  Make sure that all screw connectors are fitted with injector nozzles, adapters, irrigation sleeves or blind stoppers to ensure that all fittings in use are supplied with sufficient standardised pressure.
 • Page 36 - Tartalom Útmutatások a leíráshoz.................... 37 Kérdések és technikai problémák ..................37 Rendeltetésszerű használat ..................... 38 Szállítási csomag....................... 39 Szállítási csomag A 306/1 ....................39 A csomagolóanyag megsemmisítése ................. 39 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.............. 40 Szerelés .......................... 41 Injektorfúvókák ........................41 Szükséges eszközök: ..................... 41 Az injektorfúvókák becsavarozása ................
 • Page 37: Kérdések És Technikai Problémák

  Példa: Menü Beállítások  Kérdések és technikai problémák Kérdések vagy technikai problémák esetén kérjük, forduljon a Miele munkatársaihoz. Az elérhetőségi adatokat a tisztítóautomata haszná- lati utasításnak hátoldalán vagy a www.miele.com/professional felüle- ten találja.
 • Page 38: Rendeltetésszerű Használat

  és fertőtlenítő berendezés használati útmutató- ját, valamint a laborüvegek és laboreszközök gyártóinak tájékoztatóit. Az A 306/1 modul 1000 ml és 2000 ml térfogatú mérőhengerek előké- szítésére szolgál. A modul legfeljebb 500 mm maximális hosszúságú, alacsony és magas kivitelű mérőhengerek felvételére alkalmas.
 • Page 39: Szállítási Csomag

  - Szállítási csomag Szállítási csomag A 306/1 – A 306/1 injektormodul – 418 mm magas, 235 mm széles, 471 mm mély – Max. berakodási magasság: (az injektorfúvókák tartóitól szá- mítva) 500 mm A szállítási csomag tartalmazza: – 4 injektorfúvóka műanyag támaszokkal, mérőhengerek előkészíté- séhez, hossz: 210 mm, átmérő: 6 mm...
 • Page 40: Biztonsági Utasítások És Figyelmeztetések

   A modul kizárólag a használati útmutató „Alkalmazási technika” című fejezetében megadott felhasználási területeken használható. Az alkatrészeket, így például a fúvókákat csak Miele alkatrészekkel vagy a gyártó eredeti alkatrészeivel szabad helyettesíteni.  Az első használat előtt az új műszertartó kocsit a tisztító automatá- ban mosogatnivaló...
 • Page 41: Injektorfúvókák

  hu - Szerelés Injektorfúvókák Szükséges eszkö- – 9 mm-es villáskulcs (SW 9) zök: Az injektorfúvó- kák becsavarozá- Emelje meg az injektorfúvóka tartóját, és csavarozza be a fúvókát a  kívánt pozícióban . Húzza meg az injektorfúvókát a villáskulccsal .  Nyomja lefelé...
 • Page 42: A Tartókeretek Felszerelése

  hu - Szerelés A tartókeretek felszerelése A tartókereteket a modul felső keresztrúdján található fúvókák fölé kell felszerelni, 2-2 db-ot mindegyik oldalon. Az előkészítés során a tartókeretek lekerekített sarkai középre igazítják a mérőhengereket. A szerelés után lefelé kell nézniük. Helyezze a tartókeretet a modul egyik oldalsó rúdjára. A művelet so- ...
 • Page 43: Injektormodulok

  hu - Alkalmazástechnika Injektormodulok  Mindig üres, mosogatnivaló eszköz nélküli modulokat helyezzen a kosárba. Minden betöltés előtt ellenőrizze a helyes rögzítést. A modulok kiemelése előtt teljesen ki kell pakolni azokat. A bepakolt modulok behelyezése vagy kiemelése közben a moso- gatnivaló eszközök megsérülhetnek, és pl. üvegtörés esetén sérü- lést okozhatnak.
 • Page 44: A Mosogatnivaló Elrendezése

  hu - Alkalmazástechnika A mosogatnivaló elrendezése  A mérőhengerek sérülései. Ha az előkészítés során a mérőhengerek egymáshoz érnek vagy a mosogatótér falára kerülnek, akkor az érintkezési ponton megsérül- hetnek, pl. megkarcolódhatnak vagy eltörhetnek. Válogassa szét a mérőhengereket oly módon, hogy ne érhessenek egymáshoz, és ne kerüljenek a mosogatótér falára.
 • Page 45: Magas Kivitelű Mérőhengerek

  hu - Alkalmazástechnika Magas kivitelű mérőhengerek A mérőhengerek nyílásainak a teljes felületen fel kell feküdniük az in- jektorfúvókák tartóira. Az előkészítés során a sérülések (pl. üvegtörés) elkerülése érdekében a hengerek nem érhetnek hozzá a modulhoz, il- letve az injektorfúvókákhoz. Adott esetben helyezze át a tartókerete- ket, hogy a nyílások a teljes felületen fel tudjanak feküdni.
 • Page 46: A Bepakolásnál És Minden Programstart Előtt Ellenőrizze

  hu - Alkalmazástechnika A bepakolásnál és minden programstart előtt ellenőriz- – Az öblítő berendezések, mint pl. az öblítő hüvelyek és a fúvókák szorosan be vannak csavarozva.  Annak érdekében, hogy minden öblítőberendezéshez adott le- gyen a kielégítően standardizált víznyomás, minden csavaros részt fúvókákal, adapterekkel, öblítőhüvelyekkel vagy vakcsavarokkal kell ellátni.
 • Page 47 - 目次 本説明書に関する注意事項 ............................ 48 ご質問および技術的な問題 ..................................48 使用目的 .................................. 49 付属品.................................. 50 納入品目 A 306/1 ....................................50 梱包材の処分 ......................................50 警告および安全の指示...............................  51 設置 ...................................  52 インジェクターノズル....................................52 必要な工具: ....................................... 52 インジェクターノズルの取付 ................................52 ホルダーフレームの取り付け ................................... 53 アプリケーション分野...............................  54 インジェクターモジュール...
 • Page 48: ご質問および技術的な問題

  ja - 本説明書に関する注意事項 重要な警告  安全のため、重要な情報は、太枠のフレームボックスに入れ、警告マークで強調されてい ます。この注意は、人体の怪我または器物破損の潜在的危険に対しての警告です。 これらの警告を注意深く読み、説明されている指示および実施基準を厳守してください。 注意 厳守しなければならない特に重要な情報は、太枠のフレームボックスで強調されています。 追加情報とコメント 追加情報とコメントは、細枠のフレームに入っています。 操作手順 操作手順は黒い四角で箇条書きになっています。 例:  矢印ボタンを使ってオプションを選択し、 OK を押して選択内容を保存します。 ディスプレイ 特定の機能は、ディスプレイに機能として使用されるのと同じフォントを使用して、ディスプレイ メッセージに表示されます。 例: 設定  メニュー ご質問および技術的な問題 ミーレ ご質問および技術的な問題は、 または販売元までお問い合わせください。お問い合わせ 先の詳細は、お使いの洗浄機の取扱説明書の最後をご覧ください。...
 • Page 49 - 使用目的 このモジュールは、ミーレの実験ガラス器具用洗浄機で、再生処理可能なラボ用ガラス製品または 器具の再生処理を行う目的に使用できます。本洗浄機の操作説明書、ならびにガラス製品およびガ ラス器具メーカーが推奨する機械による再生処理手順に従ってください。 A 306/1  モジュールは、容量1,000~2,000 mlのメスシリンダーの再生処理用に設計されて います。このモジュールには、最大500 mmまでの長短どちらのメスシリンダーも搭載できま す。 このモジュールは高さがあるため、下段バスケットでのみ使用できます。上段バスケットを同時に 使用することはできません。 モジュールは次のバスケットでのみ使用できます。 A 150 – 下段バスケット 再生処理可能なラボ用ガラス製品や器具の再生処理には、特別な再生処理プログラムが必要です。 これらのプログラムは、工場出荷時に次の洗浄消毒機にインストールされているか、必要に応じて ミーレカスタマーサービスが次の機器にインストール、作成、または有効にすることができます。 – PG 8504 – PG 8583 – PG 8583 CD – PG 8593 この取扱説明書では、洗浄機を“機器”と称しています。再生処理可能な実験用ガラス製品やガラ ス器具は、詳細な定義が与えられている場合を除き“アイテム”と呼ばれます。...
 • Page 50: 付属品

  - 付属品 納入品目 A 306/1 A 306/1 – インジェクターモジュール  – 高さ  mm、幅  mm、奥行  mm – 縦方向のクリアランス(インジェクターノズルサポートから)  mm 付属品 – インジェクターノズル  本、メスシリンダーを再生処理するためのプラスチック製サポート付 き、長さ210 mmおよびØ 6 mm – ホルダーフレーム  つ、コーティング付き、最大Ø 110 mmのメスシリンダー用 梱包材の処分 包装は機器を輸送の際の損傷から保護するものです。梱包材は廃棄する際に環境への影響が少ない 材質を使用しているため、リサイクルすることを推奨します。 梱包材をリサイクルすることで、製造工程での材料の使用、また、埋め立て地での廃棄物の量を削 減することができます。...
 • Page 51 ja - 警告および安全の指示  また、ご使用の取扱機の操作説明書をよく読み、特に警告および安全指示に注意してくだ さい。 モジュールは取扱説明書の"アプリケーションテクノロジー"で指定されている目的でのみ承 ミーレ 認されています。ノズルなどの構成部品を交換する際は、 の純正部品のみご使用く ださい 新しいロードキャリアを初めてお使いになる前に、洗浄機に設置し、アイテムを搭載せず洗 浄する必要があります。 洗浄機の取扱説明書の「メンテナンス」セクションの説明に従い、モバイルユニット、バス ケット、モジュール、インサートはすべて点検してください。 製造元により機械での再生処理に適していると認められたアイテムのみ再生処理できます。 再生処理は製造元の指示に従う必要があります。 割れたガラスは、器具を出し入れする時に重傷を招く可能性があります。割れたガラスのア イテムは機器で処理してはいけません。 何も搭載していない空のモジュールをバスケットへ置き、正しく取り付けられるか確認して ください。 モジュールを取り外すときは完全に空になっていなければなりません。 アイテムを搭載したモジュールを取り付けたり取り外すことにより、洗浄アイテムが割れる などの破損や、怪我の原因となります。 必要に応じて、目視チェックだけでなく適切な試験法を用いて再生処理の結果を確認する必 要があります。...
 • Page 52: インジェクターノズル

  ja - 設置 インジェクターノズル 必要な工具: – 9 mm スパナ (WAF 9) インジェクターノズルの 取付  インジェクターノズルサポートを持ち上げ、ノズルの位置決めをします。  インジェクターノズルの固定にはスパナを使用してください。  サポートを給水パイプに載るまで下向きにスライドさせます。...
 • Page 53: ホルダーフレームの取り付け

  ja - 設置 ホルダーフレームの取り付け ホルダーフレームは、モジュールの上部支柱に、ノズルの上に位置するよう各側に2つずつ取り付 けます。斜めになっているホルダーフレームの角により、再生処理中にメスシリンダーを中央に固 定できます。この部分が下向きになるよう取り付けます。  ホルダーフレームをモジュールのどちらかの横支柱に配置します。ホルダーフレームのピンが モジュールの支柱を両側から挟むように位置を合わせます。このとき、フレームが支柱の外側 にくるように、またフレームのコーナー部分が下向きになるようにします 。  ホルダーフレームをモジュールの上部支柱の上側に移動します 。  ホルダーフレームをノッチの1つにはめ込みます 。  フレームは順番に両側に取り付けます。反対側も同じプロセスを繰り返します。...
 • Page 54: インジェクターモジュール

  ja - アプリケーション分野 インジェクターモジュール  何も搭載していない空のモジュールをバスケットへ置き、正しく取り付けられるか確認し てください。 モジュールを取り外すときは完全に空になっていなければなりません。 アイテムを搭載したモジュールを取り付けたり取り外すことにより、洗浄アイテムが割れるな どの破損や、怪我の原因となります。 A 150 インジェクターモジュールは、下段バスケット での使用にのみ適しています。インジェク インジェクターモジュー ターノズルは上向きでなければなりません。 ルの挿入  インジェクターモジュールを慎重にスライドさせて、給水接続部に接続します。  次に、モジュールを押し下げて、バスケットのレールに固定します。 インジェクターモジュー  洗浄機からバスケットを取り出す際、モジュールを保持しないでください。 ルの取り外し モジュールが緩くなったり、給水口が破損する可能性があります。  モジュールをロック機構から解放し、水平に給水口から引っ張り出します。角度を付けて取り 出した場合、レバーアクションにより給水口やコネクタが破損する可能性があります。...
 • Page 55: 搭載物の準備

  ja - アプリケーション分野 搭載物の準備  メスシリンダーの損傷について。 再生処理中にメスシリンダーが互いに接触したり、洗浄キャビネットの壁に接触すると、損傷 が発生する恐れがあります。例えば、アイテムに傷がついたりガラスが割れたりすることがあ ります。 メスシリンダーは、互いに接触したり、洗浄キャビネットの壁に接触したりしないように配置 してください。 損傷を防ぐために、必要に応じてホルダーフレームまたはノズルのプラスチックサポートを移 動させメスシリンダーの位置を調整するか、モジュールの搭載物の位置を変えます。 必要に応じてプラスチック製の支持脚を取り外し、個別に再生処理します。 長尺のメスシリンダーまたは幅広の支持脚を備えたメスシリンダーは、洗浄機で再生処理しな いでください。  メスシリンダーをホルダーフレームに通し、シリンダーをインジェクターノズルに配置しま す。 メスシリンダーの形状に応じて、次の点に注意する必要があります。...
 • Page 56: 長尺のメスシリンダー

  ja - アプリケーション分野 長尺のメスシリンダー メスシリンダーの開口部は、インジェクターノズルの支持体の上に完全に置く必要があります。再 処理中のガラス破損などの損傷を防ぐために、シリンダーがモジュールまたはインジェクターノズ ルに触れてはなりません。必要に応じてホルダーフレームを移動させ、開口部がサポートに完全に 載るようにします。 短尺のメスシリンダー メスシリンダーは、インジェクターノズルのプラスチック製の支持体の上に置く必要があります。 ただし、ノズル自体に触れないようにしてください。再生処理中にメスシリンダーがノズル上にあ ると、ガラスが破損するなどの損傷が発生する場合があります。必要に応じてノズル上のホルダー フレームまたはプラスチック製サポートを移動し、メスシリンダーの位置を調整します。...
 • Page 57: 機器にアイテムを搭載してプログラムを開始する前に

  ja - アプリケーション分野 機器にアイテムを搭載してプログラムを開始する前に – 注水スリーブやインジェクターノズルなどのアクセサリーが所定の位置にしっかり固定されて いることを確認します。  インジェクターノズル、アダプタ、注水スリーブ、ブラインドストッパーが正しく装着さ れ、使用中のアクセサリーに十分な圧力がかかっていることを確認します。 インジェクターノズル、アダプタ、注水スリーブやなどのアクセサリーに傷がある場合は使用 しないでください。 洗浄アイテムが搭載されていない箇所のブラインドストッパーを交換する必要はありません。 – バスケットとモジュールが正しく給水に接続されていることを確認してください。 – メスシリンダーは、互いに接触したり、洗浄キャビネットの壁に接触したりしないように注意 してください。 再生処理  シリンダーを搭載したモジュールとともに、下部バスケットをゆっくりと慎重に洗浄機に入れ ます。 メスシリンダーの支持脚がドアの開口部やシールに突き出たり、洗浄キャビネットの壁にぶつ かったりしないようにしてください。  キャビネットのドアを注意深く閉めます。 メスシリンダーがドア付近に突き出ていると、ドアを閉めるときまたは再生処理中に損傷する 恐れがあります。...
 • Page 58 - Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji.................. 59 Pytania i problemy techniczne .................... 59 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ................. 60 Zawartość zestawu ...................... 61 Zakres dostawy A 306/1...................... 61 Utylizacja opakowania transportowego ................61 Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia .............. 62 Montaż.......................... 63 Dysze iniekcyjne ........................63 Potrzebne narzędzia .......................
 • Page 59: Pytania I Problemy Techniczne

  Przykład: Menu Ustawienia  Pytania i problemy techniczne W razie pytań lub problemów technicznych proszę się zwrócić do Miele. Dane kontaktowe znajdują się na okładce instrukcji użytkowa- nia myjni lub pod adresem www.miele.com/professional.
 • Page 60 Moduł A 306/1 jest przeznaczony do przygotowywania cylindrów miarowych o pojemności 1000 ml i 2000 ml. Moduł może zmieścić niższe lub wyższe cylindry miarowe o maksymalnej długości do 500 mm.
 • Page 61: Zakres Dostawy A 306/1

  - Zawartość zestawu Zakres dostawy A 306/1 – Moduł iniekcyjny A 306/1 – wysokość 418 mm, szerokość 235 mm, głębokość 471 mm – maks. wysokość załadunku (od nakładek dysz iniekcyjnych) 500 mm Zakres dostawy – 4 dysze iniekcyjne z króćcami plastikowymi do przygotowywania cylindrów miarowych, długość...
 • Page 62 Moduł jest dopuszczony wyłącznie do zastosowań określonych w tej instrukcji użytkowania w rozdziale Technika zastosowań. Kompo- nenty, takie jak np. dysze, mogą zostać zastąpione wyłącznie przez komponenty Miele lub oryginalne części zamienne producenta.  Przed pierwszym użyciem nowy nośnik ładunku musi zostać umyty w myjni bez ładunku.
 • Page 63: Dysze Iniekcyjne

  pl - Montaż Dysze iniekcyjne Potrzebne – klucz płaski 9 mm (SW 9) narzędzia Wkręcanie dysz iniekcyjnych Podważyć nakładkę dyszy iniekcyjnej i wkręcić dyszę iniekcyjną w  wybranym miejscu . Dokręcić dyszę iniekcyjną za pomocą klucza płaskiego .  Przesunąć nakładkę na dyszy iniekcyjnej do dołu, aż oprze się ona ...
 • Page 64: Montaż Ramek Podtrzymujących

  pl - Montaż Montaż ramek podtrzymujących Ramki podtrzymujące montuje się nad dyszami na górnych poprzecz- kach modułu, po 2 z każdej strony. Ścięte brzegi ramki podtrzymują- cej centrują cylinder miarowy podczas przygotowywania. Po montażu muszą być one skierowane do dołu. Przyłożyć...
 • Page 65: Moduł Iniekcyjny

  pl - Technika zastosowań Moduł iniekcyjny  Zawsze wkładać do koszy tylko puste moduły bez ładunku. Przed każdym załadunkiem sprawdzić poprawność zamocowania. Przed wyjęciem moduły muszą zostać całkowicie opróżnione. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu załadowanych modułów ładunek może zostać uszkodzony a np. w przypadku stłuczenia szkła moż- na się...
 • Page 66: Układanie Ładunku

  pl - Technika zastosowań Układanie ładunku  Uszkodzenia cylindrów miarowych. Gdy cylindry miarowe dotykają się podczas przygotowywania lub przylegają do bocznych ścianek komory mycia, w miejscach kon- taktu może dojść do uszkodzeń, np. zarysowań lub pęknięć szkła. Układać cylindry miarowe w taki sposób, żeby się nawzajem nie dotykały ani nie przylegały do ścianek komory mycia.
 • Page 67: Wysokie Cylindry Miarowe

  pl - Technika zastosowań Wysokie cylindry miarowe Otwory cylindrów miarowych muszą przylegać całą powierzchnią do nakładek dysz iniekcyjnych. Cylindry nie mogą dotykać modułu lub dysz iniekcyjnych, aby uniknąć uszkodzeń takich jak np. stłuczenie szkła podczas przygotowywania. Przesunąć ew. ramki podtrzymują- ce, żeby otwory przylegały całą...
 • Page 68: Skontrolować Przy Załadunku I Przed Każdym Startem Programu

  pl - Technika zastosowań Skontrolować przy załadunku i przed każdym startem programu: – Czy urządzenia myjące, jak np. tuleje i dysze, są dobrze wkręcone?  Aby na wszystkich przyłączach myjących było wystarczająco standaryzowane ciśnienie mycia, wszystkie gniazda gwintowe mu- szą być zaopatrzone w dysze, adaptery, tuleje lub śruby zaślepiają- Nie wolno stosować...
 • Page 69 - Cuprins Note privind instrucţiunile .................... 70 Întrebări şi probleme tehnice....................70 Întrebuinţare adecvată...................... 71 Conținutul ambalajului ...................... 72 Conţinutul ambalajului A 306/1 ................... 72 Aruncarea ambalajului de transport ................... 72 Instrucțiuni de siguranță și avertismente................ 73 Montare .......................... 74 Duze cu injector........................74 Unelte necesare......................
 • Page 70: Întrebări Şi Probleme Tehnice

  Exemplu: Meniu Setări  Întrebări şi probleme tehnice Dacă aveți întrebări sau probleme tehnice, vă rugăm să vă adresați la Miele. Datele de contact se găsesc pe verso-ul acestor instrucţiuni de utilizare ale automatului dumneavoastră de curățare sau la www.miele.com/professional.
 • Page 71 Cu ajutorul acestui cărucior, sticlăria de laborator și ustensilele de la- borator a căror spălare la mașină este permisă pot fi curățate automat într-un automat de curățare și dezinfectare Miele pentru sticlărie și us- tensile. Respectați instrucțiunile de utilizare a aparatului de curățare și dezinfectare, precum și informațiile producătorilor de sticlărie de la-...
 • Page 72: Conţinutul Ambalajului A 306/1

  - Conținutul ambalajului Conţinutul ambalajului A 306/1 – Modul de înjecție A 306/1 – Înălțime 418 mm, lățime 235 mm, adâncime 471 mm – Spațiu liber maxim pe înălțime (de la suporturile duzelor de in- jectare) 500 mm Ambalajul de livrare conţine: – 4 Duze de injectare cu suporturi din plastic pentru curățarea cilindri- lor gradați, lungime 210 mm, Ø 6 mm...
 • Page 73  Modulul este autorizat exclusiv pentru domeniile de utilizare menți- onate în aceste instrucţiuni de utilizare în secțiunea Tehnica de utiliza- re. Componentele precum duzele pot fi înlocuite doar cu Miele com- ponente sau piese originale.  Înainte de prima utilizare, dispozitivele de încărcare noi trebuie clă- tite în automatul de curăţare, fără...
 • Page 74: Duze Cu Injector

  ro - Montare Duze cu injector Unelte necesare – Cheie fixă, deschiderea de 9 mm (SW 9) Înșurubarea duze- lor cu injector Ridicați suportul duzei cu injector și înșurubați duza în poziția dorită  . Strângeți duza cu injector cu cheia fixă . ...
 • Page 75: Montarea Ramei Suport

  ro - Montare Montarea ramei suport Ramele suport sunt montate deasupra duzelor de pe tija transversală superioară a modulului, câte 2 pe fiecare parte. Colțurile teșite ale ra- mei suport centrează cilindrii gradați în timpul procesării. Trebuie să fie îndreptați în jos după montare. Puneți rama suport pe una dintre barele laterale ale modulului.
 • Page 76: Module De Injecţie

  ro - Tehnica de utilizare Module de injecţie  Introduceţi exclusiv module goale fără vase în coşuri. Înainte de încărcare, verificaţi blocarea corectă. Înainte de a fi scoase, modulele trebuie golite complet. Dacă sunt introduse sau scoase module pline cu vase, vasele pot fi deteriorate şi pot duce la răniri în cazul spargerii sticlei.
 • Page 77: Ordonarea Vaselor

  ro - Tehnica de utilizare Ordonarea vaselor  Deteriorarea cilindrilor gradați. În cazul în care cilindrii gradați se ating între ei sau de peretele ca- merei de spălare în timpul procesului, pot apărea deteriorări în punctele de atingere, de ex. zgârieturi sau fisuri ale sticlei. Grupați cilindrii gradați astfel încât să...
 • Page 78: Cilindru Gradat Înălțime Formă

  ro - Tehnica de utilizare Cilindru gradat înălțime formă Gura cilindrilor gradați trebuie să se sprijine complet pe suporturile duzelor de injectare. Cilindrii nu trebuie să atingă modulul sau duzele de injectare pentru a preveni deteriorarea, cum ar fi evitarea spargerii sticlei în timpul procesării.
 • Page 79: La Încărcare Şi Înainte De Fiecare Pornire A Programului Controlaţi Următoarele

  ro - Tehnica de utilizare La încărcare şi înainte de fiecare pornire a programului controlaţi următoarele: – Toate dispozitivele de clătire precum manşoanele de clătire şi duze- le sunt înşurubate bine?  Pentru ca la toate dispozitivele de clătire să existe o presiune de spălare standardizată...
 • Page 80 - Содержание Указания по инструкции .................... 81 Вопросы и технические проблемы .................. 81 Надлежащее использование .................. 82 Комплект поставки...................... 83 Комплект поставки A 306/1 ....................83 Утилизация транспортной упаковки ................83 Указания по безопасности и предупреждения ............ 84 Монтаж .......................... 85 Инжекторные сопла ......................85 Необходимые...
 • Page 81: Указания По Инструкции

  Установки  Меню Вопросы и технические проблемы При возникновении вопросов и технических проблем обращай- тесь в компанию Miele. Контактные данные можно найти на по- следней странице обложки руководства по эксплуатации к ва- шему автомату для мойки или на сайте www.miele.com/professional.
 • Page 82: Надлежащее Использование

  для мойки и дезинфекции, а также обратить внимание на инфор- мацию производителей лабораторной посуды и лабораторных принадлежностей. Модуль A 306/1 предназначен для мойки мерных цилиндров объёмом 1000 мл и 2000 мл. В модуль можно вставить низкие и высокие мерные цилиндры длиной не более 500 мм.
 • Page 83: Комплект Поставки

  - Комплект поставки Комплект поставки A 306/1 – Инжекторный модуль A 306/1 – Высота: 418 мм, ширина: 235 мм, глубина: 471 мм – Максимальная высота размещаемых предметов: (от опор инжекторных сопел) 500 мм В комплект поставки входят – 4 Инжекторные сопла с пластиковыми опорами для мойкимер- ных...
 • Page 84: Указания По Безопасности И Предупреждения

   Модуль разрешено использовать исключительно в сферах применения, описанных в главе «Особенности используемой тех- ники» в данной инструкции по эксплуатации. Компоненты, напри- мер, сопла, разрешается заменять только компонентами Miele или оригинальными запчастями производителя.  Перед первым использованием новые загрузочные устройства...
 • Page 85: Монтаж

  ru - Монтаж Инжекторные сопла Необходимые – Гаечный ключ, размер 9 мм (SW 9) инструменты Вкручивание инжекторных со- пел Приподнимите подложку инжекторного сопла и прикрутите  сопло в нужное место . Плотно затяните инжекторное сопло гаечным ключом .  Сдвигайте подложку вниз до тех пор, пока она не будет приле- ...
 • Page 86: Установите Каркасную Раму

  ru - Монтаж Установите каркасную раму Каркасные рамы устанавливаются выше сопел на верхней попе- речине модуля, по две с каждой стороны. Скошенные углы кар- касных рам отцентровывают мерные цилиндры во время мойки. После монтажа они должны быть направлены вниз. Приложите каркасную раму к одной из боковых опор модуля. ...
 • Page 87: Особенности Используемой Техники

  ru - Особенности используемой техники Инжекторный модуль  В корзины всегда вставляйте только пустые модули без об- рабатываемого материала. Перед каждой загрузкой проверьте корректность фиксации. Перед выниманием модули должны быть полностью освобо- ждены от обрабатываемого материала. При установке и вынимании укомплектованных модулей обра- батываемый...
 • Page 88: Размещение Обрабатываемого Материала

  ru - Особенности используемой техники Размещение обрабатываемого материала  Повреждения мерных цилиндров. Если мерные цилиндры соприкасаются друг с другом во время мойки или прижимаются к стенке моечной камеры, то в месте соприкосновения могут появиться повреждения, например, ца- рапины, или стекло может разбиться. Расположите...
 • Page 89: Мерные Цилиндры Большой Высоты

  ru - Особенности используемой техники Мерные цилин- дры большой вы- соты Отверстия мерных цилиндров должны по всей площади приле- гать к опорам инжекторных сопел. Во избежание повреждений, например, боя стекла во время мойки, цилиндры не должны при- касаться к модулю или инжекторным соплам. Сдвиньте при необ- ходимости...
 • Page 90: Производите Проверку При Загрузке И Перед Каждым Запуском Программы

  ru - Особенности используемой техники Производите проверку при загрузке и перед каждым запуском программы: – Плотно ли привернуты моечные устройства, например, промы- вочные втулки и сопла?  Для того, чтобы все промывочные устройства обеспечивали достаточное стандартное давление мойки, для всех резьбовых насадок...
 • Page 91 - Obsah Upozornenia k návodu ...................... 92 Otázky a technické problémy....................92 Používanie na stanovený účel .................. 93 Súčasti dodávky ........................ 94 Súčasti dodávky A 306/1 ....................94 Likvidácia obalového materiálu ..................94 Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia............... 95 Montáž.......................... 96 Injektorové trysky ........................ 96 Potrebné...
 • Page 92: Otázky A Technické Problémy

  Výrazy zobrazené na displeji sa vyznačujú špeciálnym typom písma napodobňujúcim písmo na zobrazovačoch. Príklad: Menu Nastavenia  Otázky a technické problémy Pri otázkach a technických problémoch sa obráťte prosím na Miele. Kontaktné údaje nájdete na zadnej strane návodu na použitie Vašej umývacieho automatu alebo v www.miele.com/professional.
 • Page 93 Modul A 306/1 je koncipovaný pre prípravu odmerných valcov s ob- jemom 1000 ml a 2000 ml. Do modulu je možné vložiť odmerné valce nízkeho a aj vysokého prevedenia do max. dĺžky 500 mm.
 • Page 94: Súčasti Dodávky

  - Súčasti dodávky Súčasti dodávky A 306/1 – Injektorový modul A 306/1 – výška 418 mm, šírka 235 mm, hĺbka 471 mm – max. osadzovcia výška (od podložiek injektorových trysiek) 500 mm Obsah dodávky – 4 injektorové trysky s plastovými oporami pre prípravu odmerných valcov, dĺžka 210 mm, Ø 6 mm...
 • Page 95  Modul je schválený výlučne pre použitia uvedené v tomto návode na obsluhu v kapitole Technika používania. Komponenty ako napr. trysky môžu byť nahradené len Miele komponentami alebo originálny- mi náhradnými dielmi výrobcu.  Pred prvým použitím musia byť nové umývacie koše umyté v umý- vacom automate bez predmetov na umývanie.
 • Page 96: Injektorové Trysky

  sk - Montáž Injektorové trysky Potrebné náradie: – plochý kľúč, veľkosť kľúča 9 mm Zaskrutkovanie injektovorých try- siek Nadvihnite dosadaciu plochu na injektorovej tryske a zaskrutkujte  trysku na požadovanú pozíciu . Injektorovú trysku utiahnite plochým kľúčom .  Dosadaciu plochu posúvajte smerom dolu, pokým nedosadne na ...
 • Page 97: Monáž Rámu S Držiakom

  sk - Montáž Monáž rámu s držiakom Rámy s držiakom sa montujú nad tryskami na hornej priečke modulu, po 2 na každej strane. Skosené rohy rámov s držiakom vystreďujú od- merné valce počas prípravy. Po montáži musia smerovať nadol. Priložte rám s držiakom na jednu z bočných opier modulu. Čapy rá- ...
 • Page 98: Injektorové Moduly

  sk - Technika používania Injektorové moduly  Do košov dávajte vždy len prázdne moduly bez predmetov na umývanie. Pred každým naplnením skontrolujte správnu aretáciu. Moduly musia byť pred vybratím úplne vyprázdnené. Pri nasadzovaní alebo vyberaní osadených modulov sa môžu po- škodiť...
 • Page 99: Uloženie Predmetov Na Umývanie

  sk - Technika používania Uloženie predmetov na umývanie  Poškodenie odmerných valcov. Ak sa počas prípravy odmerné valce navzájom dotýkajú, alebo opierajú o stenu umývacieho priestoru, môže dôjsť v mieste kontak- tu k poškodeniu, napr. ku poškriabaniu alebo prasknutiu skla. Ukladajte odmerné...
 • Page 100: Odmerné Valce Vysokého Tvaru

  sk - Technika používania Odmerné valce vysokého tvaru Otvory odmerných valcov musia dosadať celou plochou na podložky injektorových trysiek. Valce sa nesmú dotýkať modulu alebo injektoro- vých trysiek, aby sa zabránilo poškodeniu ako napr. prasknutiu skla počas prípravy. Preložte prípadne rámy s držiakom, aby otvory dosa- dali celou plochou.
 • Page 101: Pri Plnení A Pred Každým Spustením Programu Skontrolujte

  sk - Technika používania Pri plnení a pred každým spustením programu skontro- lujte: – Sú umývacie zariadenia ako napr. umývacie puzdrá a trysky pevne zaskrutkované?  Aby bol pre všetky umývacie zariadenia k dispozícii dostatočne štandardizovaný umývací tlak, musia byť všetky skrutkovacie nad- stavce vybavené...
 • Page 102 - İçindekiler Kılavuza ilişkin bilgiler..................... 103 Sorular ve teknik sorunlar....................103 Amacına uygun kullanım.................... 104 Teslimat kapsamı...................... 105 A 306/1 teslimat kapsamı ....................105 Ambalajın Elden Çıkarılması ....................105 Güvenlik Talimatları ve Uyarılar.................. 106 Montaj.......................... 107 Enjektör uçları........................107 Gerekli Aletler ....................... 107 Enjektör uçlarının takılması ..................107 Tutucu çerçevenin monte edilmesi ..................
 • Page 103: Sorular Ve Teknik Sorunlar

  Ekranda gösterilen ifadeler, ekran yazısı olarak geliştirilmiş olan özel bir yazı fontu ile gösterilir. Örnek: Ayarlar  Menüsü. Sorular ve teknik sorunlar Sorularınız olduğunda veya teknik sorunlar yaşadığınızda, lütfen Miele firmasına başvurunuz. İletişim bilgileri, yıkama makineninizin kullanım kılavuzunun arka sayfasında yazılıdır veya www.miele.com.tr/professional adresinde sunulmaktadır.
 • Page 104 ürün üreticileri veya laboratuvar cam malzemeleri ve laboratuvar aletleri üreticileri tarafından verilen bilgiler de dikkate alınmalıdır. A 306/1 modülü, 1000 ml ve 2000 ml kapasiteli mezürlerin yeniden iş- lenmesine yöneliktir. Modüle, maks. 500 mm uzunluğa kadar alçak ve yüksek biçimli mezürler yerleştirilebilir.
 • Page 105: Teslimat Kapsamı

  - Teslimat kapsamı A 306/1 teslimat kapsamı – Enjektör modülü A 306/1 – Yükseklik 418 mm, Genişlik 235 mm, Derinlik 471 mm – Maks. doldurma yüksekliği (enjektör memeleri taşıyıcılarından itibaren) 500 mm Teslimat kapsamında şunlar bulunur: – 4 210 mm uzunluğundaki ve Ø 6 mm mezürlerin yeniden hazırlan- ması...
 • Page 106: Güvenlik Talimatları Ve Uyarılar

   Bu modül, sadece bu kullanım kılavuzunun Uygulama Tekniği bölü- münde belirtilen uygulama alanlarına yöneliktir. Örneğin püskürtme uçları gibi bileşenler sadece Miele bileşenleri veya üreticinin orijinal yedek parçaları ile değiştirilebilir.  Yeni yük taşıyıcılar ilk kullanımdan önce malzemesiz olarak otoma- tik yıkama makinesinde yıkanmalıdır.
 • Page 107: Enjektör Uçları

  tr - Montaj Enjektör uçları Gerekli Aletler – Ayar anahtarı, Genişlik 9 mm (SW 9) Enjektör uçlarının takılması Enjektör ucunun taşıyıcısını kaldırın ve enjektör ucunu istenen konu-  ma vidalayınız . Enjektör ucunu bir somun anahtarı ile sıkınız .  Enjektör ucunun taşıyıcısını aşağıya doğru, su bağlantısına dayana- ...
 • Page 108: Tutucu Çerçevenin Monte Edilmesi

  tr - Montaj Tutucu çerçevenin monte edilmesi Tutucu çerçeveler, memenin üst tarafında modülün üst enine tutucu mesnedine monte edilir; her tarafa 2 şer adet. Tutucu çerçevelerin eğimli köşeleri, yeniden işleme sırasında mezürleri merkezler. Bunlar, montaj sonrası aşağı doğru bakmalıdır. Tutucu çerçeveyi modülün yan tutucu mesnetlerinden birine yerleş- ...
 • Page 109: Enjektör Modülleri

  tr - Uygulama tekniği Enjektör Modülleri  Sepetlere daima boş modülleri malzemesiz olarak yerleştiriniz. Her yüklemeden önce ayarları kontrol ediniz. Modüller çıkarılmadan önce tamamen boş olmalıdır. Yerleştirilen modüllerin takılması veya çıkarılmasında malzemeler zarar görebilir, cam kırıkları yaralanmalarea sebep olabilir. Enjektör Modülle- Enjektör modülünü...
 • Page 110: Yıkanacak Malzemelerin Yerleştirilmesi

  tr - Uygulama tekniği Yıkanacak malzemelerin yerleştirilmesi  Mezürlerin hasar görmesi. Yeniden işleme sırasında mezürler birbirlerine temas ettiğinde veya yıkama kabini duvarına dayandığında, örneğin çizikler gibi temas yerlerinde hasarlar meydana gelebilir veya cam kırılabilir. Mezürleri, birbirlerine temas etmeyecek veya yıkama kabini duvarı- na dayanmayacak şekilde diziniz.
 • Page 111: Yüksek Biçimli Mezür

  tr - Uygulama tekniği Yüksek biçimli mezür Mezürlerin açıklıkları, tüm yüzeyiyle enjektör memelerinin desteklerinin üzerinde yer almalıdır. Silindirler, örneğin yeniden işleme sırasında cam kırılmasının önlenmesi amacıyla modüle veya enjektör memeleri- ne temas etmemelidir. Açıklıklar tüm yüzeyiyle dayanması için gerekti- ğinde tutucu çerçevelerin konumunu değiştiriniz. Alçak biçimli me- zür Mezürler, enjektör memesinin plastik desteklerinin üzerinde yer almalı-...
 • Page 112: Yükleme Sırasında Ve Program Başlatılmadan Önce Şunları Kontrol Ediniz

  tr - Uygulama tekniği Yükleme sırasında ve program başlatılmadan önce şun- ları kontrol ediniz: – Sulama manşonları ve püskürtme uçları gibi yıkama donanımları sı- kıca vidalanmış mı?  Yıkama donanımlarının hepsine yeterli standartta yıkama basıncı sağlamak için vidalı bağlantılar püskürtme uçları, adaptörler, sula- ma manşonları...
 • Page 116 Manufacturer: Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Manufacturing site: Miele & Cie. KG Mielestraße 2 33611 Bielefeld Germany Internet: www.miele.com/professional Alteration rights reserved/2019-12-13 M.-Nr. 10 318 290 / 00 ...

Table of Contents