Download Table of Contents Print this page

Makita DJR181RTE Instruction Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

Cordless Recipro Saw
GB
Бездротова ножівка
UA
Bezprzewodowa pilarka brzeszczotowa INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
Ferăstrău alternativ cu acumulator
RO
Akku Reciprosäge
DE
Akkumulátoros orrfűrész
HU
Akumulátorová vratná píla
SK
Akumulátorová pila ocaska
CZ
DJR181
DJR182
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DJR181RTE

 • Page 1 Cordless Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL Бездротова ножівка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Bezprzewodowa pilarka brzeszczotowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Ferăstrău alternativ cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku Reciprosäge BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros orrfűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová vratná píla NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorová pila ocaska NÁVOD K OBSLUZE DJR181 DJR182...
 • Page 2 012088 006898 012128 006899 006900 006901 006902 005787 005788 006665 006903 001145 006904...
 • Page 3: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) Explanation of general view 1-1. Red indicator 4-2. Shoe 8-3. Fixed position 1-2. Button 5-1. Lock-off button 9-1. Blade 1-3. Battery cartridge 5-2. Switch trigger 10-1. Blade clamp lever 2-1. Star marking 6-1. Lamp 12-1. Limit mark 3-1.
 • Page 4 EC Declaration of Conformity not strike the floor, workbench, etc. Hold the tool firmly. Makita declares that the following Machine(s): Make sure the blade is not contacting the Designation of Machine: workpiece before the switch is turned on.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Do not expose battery cartridge to water or rain. A battery short can cause a large current flow, CAUTION: overheating, possible burns and even a Always be sure that the tool is switched off and the • breakdown. battery cartridge is removed before adjusting or Do not store the tool and battery cartridge in checking function on the tool.
 • Page 6 ASSEMBLY Adjusting the shoe Fig.3 CAUTION: Fig.4 Always be sure that the tool is switched off and the When the blade loses its cutting efficiency in one place • battery cartridge is removed before carrying out along its cutting edge, reposition the shoe to utilize a any work on the tool.
 • Page 7: Operation

  Always wear gloves to protect your hands from hot • If you need any assistance for more details regarding flying chips when cutting metal. these accessories, ask your local Makita Service Center. Be sure to always wear suitable eye protection • Recipro saw blades •...
 • Page 8: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції) Пояснення до загального виду 1-1. Червоний індикатор 4-2. Башмак 8-2. Розблоковане положення 1-2. Кнопка 5-1. Кнопка блокування вимкненого 8-3. Фіксоване положення 1-3. Касета з акумулятором положення 9-1. Полотно 2-1. Маркувальна зірочка 5-2. Кнопка вимикача 10-1. Важіль затиску полотна 3-1.
 • Page 9 захисту від сонця НЕ Є захисними окулярами. Слід уникати різання цвяхів. Перед Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: початком роботи огляньте та заберіть усі Позначення обладнання: цвяхи з деталі. Бездротова ножівка Не слід різати занадто великі деталі. № моделі/тип: DJR181, DJR182 Перед...
 • Page 10 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Не слід розбирати касету акумулятора. Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може ОБЕРЕЖНО: призвести до ризику перегріву, опіку та Завжди перевіряйте, щоб прилад був • навіть вибуху. вимкнений, а касета з акумулятором була знята, Якщо...
 • Page 11 Якщо інструмент неможливо запустити, це ПРИМІТКА: означає, що акумулятор перегрівся. У такому Для видалення бруду з лінзи підсвітки • разі дайте акумулятору охолонути, перш ніж користуйтесь сухою тканиною. Будьте обережні, знову натиснути на курковий перемикач. щоб не подряпати лінзу підсвітки, тому що Низька...
 • Page 12: Додаткове Приладдя

  • Слід завжди вдягати засоби для захисту очей, • Оригінальний акумулятор та заряджаючий • що відповідають належним місцевим пристрій Makita стандартам. Пластмасова валіза для транспортування • Під час різання металу завжди застосовуйте • відповідний охолоджувач (охолоджувальне ПРИМІТКА: мастило). Невиконання цієї...
 • Page 13 POLSKI (Oryginalna instrukcja) Objaśnienia do widoku ogólnego 1-1. Czerwony element 4-2. Stopa 8-3. Pozycja mocowania 1-2. Przycisk 5-1. Przycisk blokady 9-1. Brzeszczot 1-3. Akumulator 5-2. Spust przełącznika 10-1. Dźwignia zacisku brzeszczotu 2-1. Znak gwiazdki 6-1. Lampka 12-1. Znak ograniczenia 3-1. Stopa 7-1.
 • Page 14 Deklaracja zgodności UE przeciwsłoneczne NIE są okularami ochronnymi. Nie tnij gwoździ. Przed przystąpieniem do pracy Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie/-a: należy skontrolować, czy obrabiany element nie Oznaczenie maszyny: zawiera gwoździ i ewentualnie je usunąć. Bezprzewodowa pilarka brzeszczotowa Nie wolno ciąć...
 • Page 15: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA Akumulatora nie wolno rozbierać. Jeżeli czas pracy uległ znacznemu skróceniu, należy natychmiast przerwać pracę. Może UWAGA: bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu • poparzeń, a nawet eksplozji. narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i W przypadku przedostania się...
 • Page 16 Niskie napięcie akumulatora: • UWAGA: Za niski poziom naładowania akumulatora, Użyć suchej tkaniny aby zetrzeć zanieczyszczenia • aby narzędzie mogło pracować. W takiej z osłony lampki. Uważać, aby nie zarysować sytuacji należy wyjąć akumulator i go osłony lampki, gdyż może to zmniejszyć natężenie naładować.
 • Page 17: Akcesoria Opcjonalne

  że została ona zablokowana w pozycji przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, zwolnienia wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. DZIAŁANIE AKCESORIA OPCJONALNE Rys.11 UWAGA: UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • Dociskać mocno stopę do przecinanego elementu •...
 • Page 18 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) Explicitarea vederii de ansamblu 1-1. Indicator roşu 4-2. Sabot 8-3. Poziţie fixă 1-2. Buton 5-1. Buton de deblocare 9-1. Pânză de ferăstrău 1-3. Cartuşul acumulatorului 5-2. Trăgaciul întrerupătorului 10-1. Pârghie de strângere a pânzei 2-1. Marcaj în stea 6-1.
 • Page 19 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este 10. Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina disponibil de la: numai când o ţineţi cu mâinile. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Opriţi întotdeauna maşina şi aşteptaţi ca pânza să se oprească complet înainte de a 31.12.2013 scoate pânza din piesa prelucrată.
 • Page 20 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiţi bine ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un medic. Există risc de orbire. ATENŢIE: Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • Nu atingeţi bornele cu niciun material cartuşul acumulatorului este scos înainte de a conductor.
 • Page 21 Reglarea sabotului Pentru a folosi cârligul, ridicaţi pur şi simplu cârligul până când se blochează în poziţie deschisă. Fig.3 Când nu-l folosiţi, coborâţi întotdeauna cârligul până Fig.4 când se blochează în poziţie închisă. Când pânza îşi pierde eficienţa de tăiere într-o porţiune MONTARE de-a lungul muchiei tăietoare, repoziţionaţi sabotul pentru a folosi o porţiune ascuţită, neutilizată, a muchiei...
 • Page 22: Accesorii Opţionale

  Scoateţi periile de carbon uzate şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Fig.13 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 23: Technische Daten

  DEUTSCH (Originalbetriebsanleitung) Erklärung der Gesamtdarstellung 1-1. Rote Anzeige 4-2. Schuh 8-3. Verriegelte Stellung 1-2. Taste 5-1. Entsperrungstaste 9-1. Sägeblatt 1-3. Akkublock 5-2. Schalter 10-1. Sägeblatt-Klemmhebel 2-1. Sternmarkierung 6-1. Lampe 12-1. Grenzmarke 3-1. Schuh 7-1. Haken 13-1. Kohlenhalterdeckel 3-2. Schuhknopf 8-1. Sägeblatt-Klemmring 13-2.
 • Page 24 Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel, und EG-Konformitätserklärung entfernen Sie diese vor der eigentlichen Arbeit. Zu große Werkstücke dürfen nicht geschnitten Makita erklärt, dass die nachfolgende(n) Maschine(n): werden. Bezeichnung der Maschine(n): Achten Sie auf genügend Abstand unter dem Akku Reciprosäge Werkstück, damit das Blatt nicht auf den...
 • Page 25 FUNKTIONSBESCHREIBUNG Der Akkublock darf nicht zerlegt werden. Falls die Betriebsdauer erheblich kürzer wird, beenden Betrieb umgehend. ACHTUNG: Andernfalls besteht Gefahr einer Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen • Überhitzung sowie das Risiko möglicher Sie den Akkublock, bevor Sie Einstellungen oder Verbrennungen und sogar einer Explosion.
 • Page 26: Montage

  Wenn das Werkzeug nicht startet, ist der ANMERKUNG: Akku überhitzt. Lassen Sie in dieser Situation Verwenden Sie für das Abwischen der Unreinheiten • den Akku erst abkühlen, bevor Sie wieder von der Lichtlinse einen trockenen Lappen. Achten den Ein/Aus-Schalter betätigen. Sie darauf, dass Sie die Lichtlinse nicht zerkratzen, Spannung des Akkus zu niedrig: •...
 • Page 27: Wartung

  Makita Position eingerastet ist . durchgeführt werden. ARBEIT SONDERZUBEHÖR Abb.11 ACHTUNG: ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Drücken Sie den Schuh während des Arbeitens • beschrieben ist, empfehlen folgende stets fest gegen das Werkstück. Wird der Schuh Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden.
 • Page 28: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti útmutató) Az általános nézet magyarázata 1-1. Piros rész 4-2. Csúszósaru 8-3. Rögzített pozíció 1-2. Gomb 5-1. Kireteszelőgomb 9-1. Fűrészlap 1-3. Akkumulátor 5-2. Kapcsoló kioldógomb 10-1. Fűrészlapszorító kar 2-1. Csillag jelzés 6-1. Lámpa 12-1. Határjelzés 3-1. Csúszósaru 7-1. Övtartó 13-1.
 • Page 29 EK Megfelelőségi nyilatkozat és húzza ki belőle a szegeket. Ne vágjon túlméretes munkadarabokat. A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): Ellenőrizze a megfelelő hézagot a munkadarab Gép megnevezése: mögött a vágás előtt, nehogy a vágószerszám Akkumulátoros orrfűrész...
 • Page 30: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi segítséget. látásának elvesztését VIGYÁZAT: okozhatja. Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki • Ne zárja rövidre az akkumulátort: van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen vezető...
 • Page 31 Az akkumulátor töltöttsége alacsony: Akasztó (DJR181 típus) • Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége túl Fig.7 alacsony, szerszámot tudja VIGYÁZAT: működtetni. Ilyenkor távolítsa el, és töltse fel Nyomja le a kireteszelőgombot az A oldalról a • az akkumulátort. kioldókapcsoló elreteszeléséhez állásban. A csúszósaru beállítása (Tájékozódjon a "kapcsoló...
 • Page 32 Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van a csúszósarut vagy eltávolítja azt a munkadarabtól, szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, akkor erős rázkódással és/vagy keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. kicsavarodással járhat, amely következtében Orrfűrészlapok • veszélyes módon elpattanhat a penge. Eredeti Makita akkumulátor és töltő •...
 • Page 33: Technické Údaje

  SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny) Vysvetlenie všeobecného zobrazenia 1-1. Červený indikátor 4-2. Pätka 8-3. Fixovaná poloha 1-2. Tlačidlo 5-1. Tlačidlo odomknutia 9-1. Čepeľ 1-3. Kazeta akumulátora 5-2. Spúšť 10-1. Páčka svorky ostria 2-1. Označenie hviezdičkou 6-1. Svetlo 12-1. Medzná značka 3-1. Pätka 7-1.
 • Page 34 Obyčajné optické Vyhlásenie o zhode so smernicami alebo slnečné okuliare NIE sú ochranné okuliare. Európskeho spoločenstva Nerežte klince. Pred prácou skontrolujte, či na Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné obrobku sú klince prípadne zariadenie(a): odstráňte. Označenie strojného zariadenia: Nerežte obrobky nadmernej veľkosti.
 • Page 35: Popis Funkcie

  ENC007-7 POPIS FUNKCIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POZOR: POKYNY Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja • vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok PRE JEDNOTKU AKUMULÁTORA akumulátora je vybratý. Pred použitím jednotky akumulátora Inštalácia alebo demontáž kazety akumulátora prečítajte všetky pokyny a záručné poznámky na (1) nabíjačke akumulátorov, (2) akumulátore Fig.1 a (3) produkte používajúcom akumulátor.
 • Page 36 MONTÁŽ Nastavenie pätky Fig.3 POZOR: Fig.4 Pred vykonaním akejkoľvek práce na nástroji vždy Keď ostrie stratí svoju účinnosť rezania na jednom • skontrolujte, či je nástroj vypnutý a kazeta mieste pozdĺž rezného okraja, zmeňte polohu pätky tak, akumulátora je vybratá. aby ste využili ostrú, nepoužitú...
 • Page 37: Voliteľné Príslušenstvo

  PRÁCA VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO Fig.11 POZOR: POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • Počas prevádzky vždy pritlačte pätku pevne na • doporučujeme používať toto príslušenstvo obrobok. Ak počas prevádzky pätku zdvihnete, nástavce. Pri použití iného príslušenstva či alebo ju budete držať vzdialene od obrobku, bude nástavcov može hroziť...
 • Page 38 ČESKÝ (originální návod k obsluze) Legenda všeobecného vyobrazení 1-1. Červený indikátor 4-2. Patka 8-3. Pevná poloha 1-2. Tlačítko 5-1. Odjišťovací tlačítko 9-1. List 1-3. Akumulátor 5-2. Spoušť 10-1. Páčka svorky listu 2-1. Značka hvězdičky 6-1. Světlo 12-1. Mezní značka 3-1. Patka 7-1.
 • Page 39 10. Nenechávejte nástroj běžet dozoru. na adrese: Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie Před vytažením kotouče z dílu vždy nástroj vypněte a počkejte, dokud se kotouč úplně 31.12.2013 nezastaví. 12. Bezprostředně...
 • Page 40: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke POZOR: ztrátě zraku. Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Akumulátor nezkratujte: funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý Nedotýkejte se svorek žádným vodivým a je odpojen jeho akumulátor.
 • Page 41 MONTÁŽ Seřízení patky Fig.3 POZOR: Fig.4 Před prováděním libovolných prací na nástroji se Jakmile pilový list ztratí svoji řeznou kapacitu na jednom • vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a je místě svého břitu, přemístěte patku a takto budete moci odpojen jeho akumulátor.
 • Page 42: Volitelné Příslušenství

  Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...
 • Page 44 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885249A974...

This manual is also suitable for:

Djr182Djr181

Table of Contents