Makita DJR181 Instruction Manual

Cordless recipro saw
Hide thumbs Also See for DJR181:
Table of Contents
 • Технічні Характеристики
 • Застереження Стосовно Техніки Безпеки При Роботі З Електроприладами
 • Додаткове Приладдя
 • Технічне Обслуговування
 • Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Obsługi Elektronarzędzi
 • Ważne Zasady Bezpieczeństwa
 • Opis Działania
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Avertismente Generale de Siguranţă Pentru Unelte Electrice
 • Descriere Funcţională
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge
 • Montage
 • Wartung
 • Részletes Leírás
 • A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések
 • MűköDési Leírás
 • Opcionális Kiegészítők
 • Technické Údaje
 • Všeobecné Bezpečnostné Predpisy Pre Elektronáradie
 • Popis Funkcie
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Obecná Bezpečnostní Upozornění K Elektrickému Nářadí
 • Popis Funkce
 • Volitelné Příslušenství

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Recipro Saw
GB
Бездротова ножівка
UA
Bezprzewodowa pilarka brzeszczotowa INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
Ferăstrău alternativ cu acumulator
RO
Akku Reciprosäge
DE
Akkumulátoros orrfűrész
HU
Akumulátorová vratná píla
SK
Akumulátorová pila ocaska
CZ
DJR181
DJR182
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DJR181

 • Page 1 INSTRUCTION MANUAL Бездротова ножівка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Bezprzewodowa pilarka brzeszczotowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Ferăstrău alternativ cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku Reciprosäge BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros orrfűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová vratná píla NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorová pila ocaska NÁVOD K OBSLUZE DJR181 DJR182...
 • Page 2 012088 006898 012128 006899 006900 006901 006902 005787 005788 006665 006903 001145 006904...
 • Page 3: Specifications

  The typical A-weighted noise level determined according Work mode : cutting boards to EN60745: Vibration emission (a ) : 14.5 m/s Model DJR181 Uncertainty (K) : 1.5 m/s Sound pressure level (L ) : 86 dB (A) Work mode : cutting wooden beams...
 • Page 4: General Power Tool Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity not strike the floor, workbench, etc. Hold the tool firmly. Makita declares that the following Machine(s): Make sure the blade is not contacting the Designation of Machine: workpiece before the switch is turned on.
 • Page 5: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Do not expose battery cartridge to water or rain. A battery short can cause a large current flow, CAUTION: overheating, possible burns and even a Always be sure that the tool is switched off and the • breakdown. battery cartridge is removed before adjusting or Do not store the tool and battery cartridge in checking function on the tool.
 • Page 6: Adjusting The Shoe

  A side. • saw blade may be ejected unexpectedly during Lighting up the front lamp (For DJR181) operation. This can be extremely dangerous. Fig.6 If the lever is positioned inside the tool, switch on the...
 • Page 7: Operation

  Always wear gloves to protect your hands from hot • If you need any assistance for more details regarding flying chips when cutting metal. these accessories, ask your local Makita Service Center. Be sure to always wear suitable eye protection • Recipro saw blades •...
 • Page 8: Технічні Характеристики

  Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, Режим роботи: пиляння дощок визначений відповідно до EN60745: Вібрація (a ): 14,5 м/с Модель DJR181 Похибка (K): 1,5 м/с Рівень звукового тиску (L ): 86 дБ (A) Режим роботи: різання дерев’яних балок...
 • Page 9: Застереження Стосовно Техніки Безпеки При Роботі З Електроприладами

  захисту від сонця НЕ Є захисними окулярами. Слід уникати різання цвяхів. Перед Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: початком роботи огляньте та заберіть усі Позначення обладнання: цвяхи з деталі. Бездротова ножівка Не слід різати занадто великі деталі. № моделі/тип: DJR181, DJR182 Перед...
 • Page 10 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Не слід розбирати касету акумулятора. Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може ОБЕРЕЖНО: призвести до ризику перегріву, опіку та Завжди перевіряйте, щоб прилад був • навіть вибуху. вимкнений, а касета з акумулятором була знята, Якщо...
 • Page 11 знову натиснути на курковий перемикач. щоб не подряпати лінзу підсвітки, тому що Низька напруга акумулятора: • можна погіршити освітлювання. Залишковий ресурс акумулятора занадто Гак (для DJR181) низький, тому інструмент не буде працювати. У такому разі зніміть та зарядіть акумулятор. мал.7 Регулювання башмака ОБЕРЕЖНО: Коли...
 • Page 12: Додаткове Приладдя

  • Слід завжди вдягати засоби для захисту очей, • Оригінальний акумулятор та заряджаючий • що відповідають належним місцевим пристрій Makita стандартам. Пластмасова валіза для транспортування • Під час різання металу завжди застосовуйте • відповідний охолоджувач (охолоджувальне ПРИМІТКА: мастило). Невиконання цієї...
 • Page 13 Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w Tryb pracy: cięcie płyt oparciu o EN60745: Emisja drgań (a ): 14,5 m/s Model DJR181 Niepewność (K) : 1,5 m/s Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 86 dB (A) Tryb pracy: cięcie drewnianych belek...
 • Page 14: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Obsługi Elektronarzędzi

  Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie/-a: należy skontrolować, czy obrabiany element nie Oznaczenie maszyny: zawiera gwoździ i ewentualnie je usunąć. Bezprzewodowa pilarka brzeszczotowa Nie wolno ciąć zbyt dużych przedmiotów. Nr modelu / Typ: DJR181, DJR182 Przed przystąpieniem cięcia należy Jest...
 • Page 15: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA Akumulatora nie wolno rozbierać. Jeżeli czas pracy uległ znacznemu skróceniu, należy natychmiast przerwać pracę. Może UWAGA: bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu • poparzeń, a nawet eksplozji. narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i W przypadku przedostania się...
 • Page 16 Uważać, aby nie zarysować sytuacji należy wyjąć akumulator i go osłony lampki, gdyż może to zmniejszyć natężenie naładować. oświetlenia. Regulowanie stopki Zaczep (dla modelu DJR181) Rys.3 Rys.7 Rys.4 UWAGA: Gdy brzeszczot przestanie skutecznie ciąć w jednym Należy wcisnąć przycisk blokady od strony A, aby •...
 • Page 17: Akcesoria Opcjonalne

  że została ona zablokowana w pozycji przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, zwolnienia wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. DZIAŁANIE AKCESORIA OPCJONALNE Rys.11 UWAGA: UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • Dociskać mocno stopę do przecinanego elementu •...
 • Page 18 Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în Mod de lucru: tăierea plăcilor conformitate cu EN60745: Nivel de vibraţii (a ): 14,5 m/s Model DJR181 Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Nivel de presiune acustică (L ): 86 dB (A) Mod de lucru: tăierea buştenilor Nivel putere sonoră...
 • Page 19: Avertismente Generale De Siguranţă Pentru Unelte Electrice

  şi eliminaţi cuiele din aceasta înainte Denumirea maşinii: de începerea lucrării. Ferăstrău alternativ cu acumulator Nu tăiaţi piese supradimensionate. Model Nr./ Tip: DJR181, DJR182 Verificaţi distanţa corectă sub piesa de Este în conformitate cu următoarele directive prelucrat înainte de tăiere, astfel încât pânza europene: să...
 • Page 20: Descriere Funcţională

  DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Dacă electrolitul pătrunde în ochi, clătiţi bine ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un medic. Există risc de orbire. ATENŢIE: Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • Nu atingeţi bornele cu niciun material cartuşul acumulatorului este scos înainte de a conductor.
 • Page 21 După utilizare, apăsaţi Fig.9 întotdeauna butonul de deblocare în poziţia A. NOTĂ: Aprinderea lămpii frontale (pentru DJR181) Dacă nu introduceţi pânza de ferăstrău suficient de • adânc, aceasta poate fi ejectată brusc în timpul Fig.6 funcţionării.
 • Page 22: Accesorii Opţionale

  Scoateţi periile de carbon uzate şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Fig.13 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 23: Technische Daten

  Modell DJR182 Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt Arbeitsmodus: Schneiden von Karton gemäß EN60745: Schwingungsbelastung (a ): 14,5 m/s Modell DJR181 Abweichung (K): 1,5 m/s Schalldruckpegel (L ) : 86 dB (A) Arbeitsmodus: Schneiden von Holzbalken Schallleistungspegel (L ) : 97 dB (A)
 • Page 24: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel, und EG-Konformitätserklärung entfernen Sie diese vor der eigentlichen Arbeit. Zu große Werkstücke dürfen nicht geschnitten Makita erklärt, dass die nachfolgende(n) Maschine(n): werden. Bezeichnung der Maschine(n): Achten Sie auf genügend Abstand unter dem Akku Reciprosäge Werkstück, damit das Blatt nicht auf den...
 • Page 25 FUNKTIONSBESCHREIBUNG Der Akkublock darf nicht zerlegt werden. Falls die Betriebsdauer erheblich kürzer wird, beenden Betrieb umgehend. ACHTUNG: Andernfalls besteht Gefahr einer Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen • Überhitzung sowie das Risiko möglicher Sie den Akkublock, bevor Sie Einstellungen oder Verbrennungen und sogar einer Explosion.
 • Page 26: Montage

  Klemmschuh ein. Der Sägeblatt-Klemmhebel dreht sich, Drücken Sie die Entsperrungstaste nach dem Gebrauch und das Sägeblatt wird fixiert. Vergewissern Sie sich stets von Seite A hinein. durch Zugversuch, dass sich das Sägeblatt nicht Einschalten der vorderen Lampe (für DJR181) herausziehen lässt. Abb.6 Abb.9 ACHTUNG:...
 • Page 27: Wartung

  Makita Position eingerastet ist . durchgeführt werden. ARBEIT SONDERZUBEHÖR Abb.11 ACHTUNG: ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Drücken Sie den Schuh während des Arbeitens • beschrieben ist, empfehlen folgende stets fest gegen das Werkstück. Wird der Schuh Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden.
 • Page 28: Részletes Leírás

  Típus DJR182 A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint Működési mód: lapok vágása meghatározva: Rezgéskibocsátás (a ): 14,5 m/s Típus DJR181 Tűrés (K): 1,5 m/s Angnyomásszint (L ) : 86 dB (A) Működési mód: fagerenda vágása Hangteljesítményszint (L ) : 97 dB (A) Rezgéskibocsátás (a...
 • Page 29: A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések

  EK Megfelelőségi nyilatkozat és húzza ki belőle a szegeket. Ne vágjon túlméretes munkadarabokat. A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek): Ellenőrizze a megfelelő hézagot a munkadarab Gép megnevezése: mögött a vágás előtt, nehogy a vágószerszám Akkumulátoros orrfűrész...
 • Page 30: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi segítséget. látásának elvesztését VIGYÁZAT: okozhatja. Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki • Ne zárja rövidre az akkumulátort: van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen vezető...
 • Page 31 A használat befejezése után mindig nyomja rögzített pozícióban van, forgassa be a kireteszelőgombot az A oldalról. fűrészlapszorító kart a nyíl irányába úgy, hogy el Az elülső lámpa bekapcsolása (DJR181 típus) lehessen reteszelni a kioldott pozícióban. Fig.6 Fig.8 VIGYÁZAT: Tolja be a fűrészlapot a fűrészlapszorítóba ameddig Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a...
 • Page 32: Opcionális Kiegészítők

  Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van a csúszósarut vagy eltávolítja azt a munkadarabtól, szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, akkor erős rázkódással és/vagy keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. kicsavarodással járhat, amely következtében Orrfűrészlapok • veszélyes módon elpattanhat a penge. Eredeti Makita akkumulátor és töltő •...
 • Page 33: Technické Údaje

  Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená Pracovný režim: rezanie dosiek podľa EN60745: Emisie vibrácií (a ) : 14,5 m/s Model DJR181 Odchýlka (K) : 1,5 m/s Úroveň akustického tlaku (L ) : 86 dB (A) Pracovný režim: rezanie drevených trámov Hladina akustického výkonu (L...
 • Page 34: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy Pre Elektronáradie

  Obyčajné optické Vyhlásenie o zhode so smernicami alebo slnečné okuliare NIE sú ochranné okuliare. Európskeho spoločenstva Nerežte klince. Pred prácou skontrolujte, či na Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné obrobku sú klince prípadne zariadenie(a): odstráňte. Označenie strojného zariadenia: Nerežte obrobky nadmernej veľkosti.
 • Page 35: Popis Funkcie

  ENC007-7 POPIS FUNKCIE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POZOR: POKYNY Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja • vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok PRE JEDNOTKU AKUMULÁTORA akumulátora je vybratý. Pred použitím jednotky akumulátora Inštalácia alebo demontáž kazety akumulátora prečítajte všetky pokyny a záručné poznámky na (1) nabíjačke akumulátorov, (2) akumulátore Fig.1 a (3) produkte používajúcom akumulátor.
 • Page 36 POZNÁMKA: vždy stlačte odomykacie tlačidlo na strane A. Ak nezasuniete pílové ostrie dostatočne hlboko, • Zapnutie prednej žiarovky (pre DJR181) pílové ostrie sa môže pri práci neočakávane Fig.6 vysunúť. To môže byť veľmi nebezpečné. Ak sa páčka nachádza v nástroji, zapnite nástroj len na POZOR: sekundu, aby sa uvoľnilo ostrie, ako ukazuje obrázok.
 • Page 37: Voliteľné Príslušenstvo

  PRÁCA VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO Fig.11 POZOR: POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • Počas prevádzky vždy pritlačte pätku pevne na • doporučujeme používať toto príslušenstvo obrobok. Ak počas prevádzky pätku zdvihnete, nástavce. Pri použití iného príslušenstva či alebo ju budete držať vzdialene od obrobku, bude nástavcov može hroziť...
 • Page 38 Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy Pracovní režim: řezání desek EN60745: Emise vibrací (a ): 14,5 m/s h, B Model DJR181 Nejistota (K): 1,5 m/s Hladina akustického tlaku (L ): 86 dB (A) Pracovní režim: řezání dřevěných hranolů Hladina akustického výkonu (L ): 97 dB (A) Emise vibrací...
 • Page 39: Obecná Bezpečnostní Upozornění K Elektrickému Nářadí

  10. Nenechávejte nástroj běžet dozoru. na adrese: Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie Před vytažením kotouče z dílu vždy nástroj vypněte a počkejte, dokud se kotouč úplně 31.12.2013 nezastaví. 12. Bezprostředně...
 • Page 40: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může dojít ke POZOR: ztrátě zraku. Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Akumulátor nezkratujte: funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý Nedotýkejte se svorek žádným vodivým a je odpojen jeho akumulátor.
 • Page 41 Po použití vždy zamáčkněte odjišťovací tlačítko ze může být velice nebezpečné. strany A. Je-li páčka nastavena do polohy uvnitř nástroje, zapněte Rozsvícení pracovního osvětlení (u DJR181) na chvíli nástroj, aby mohl list vyjít ven (viz obrázek). Fig.6 Vyjměte z nástroje akumulátor.
 • Page 42: Volitelné Příslušenství

  Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat...
 • Page 44 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885249A974...

This manual is also suitable for:

Djr182Bjr181Bjr182

Table of Contents