Download Print this page

Voorzorgsmaatregelen Voor Gebruik - Kenwood KCA-iP100 Instruction Manual

Usb direct connection cable for ipod (audio)
Hide thumbs Also See for KCA-iP100:

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
■ Nederlands ■
Een te bedienen iPod
Wanneer u de volgende iPod met de
KCA-iP100 op de basiseenheid aansluit,
kunt u de iPod vanaf de basiseenheid als
een geluidsbron bedienen.
Te bedienen iPod:
• iPod nano
• iPod nano (tweede generatie)
• iPod nano (derde generatie)
• Vijfde generatie iPod (iPod met video)
• iPod classic
• iPod touch
Gebruik de meest recente versie van de iPod-software.
U kunt de meest recente iPod-update downloaden
vanaf de website van Apple.
Basiseenheden die kunnen worden
aangesloten
Ga naar het volgende internetadres:
http://www.kenwood.com/i/ip100/

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

• Als u de iPod op de basiseenheid aansluit en de
EQ-functie (equalizer) is ingeschakeld, kan dit
geluidsvervorming tot gevolg hebben.
• De instelling kan verschillend zijn voordat u de iPod
op de basiseenheid aansluit en nadat u de iPod
van de basiseenheid hebt losgekoppeld. Voer de
instellingen desgewenst opnieuw in.
• Het soort en het aantal tekens dat kan worden
weergegeven, is afhankelijk van het model van de
basiseenheid.
• Verwijder alle accessoires zoals een hoofdtelefoon
van de iPod voordat u deze op de basiseenheid
aansluit. Als u de iPod op de basiseenheid aansluit
terwijl accessoires zijn aangesloten, kunt u de iPod
niet bedienen.
• Laat uw iPod niet in de auto achter. Uw iPod
kan door blootstelling aan direct zonlicht, hoge
temperaturen, enz., defect raken.
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
basiseenheid voor informatie over hoe u de iPod
kunt besturen.
Aansluiting
USB-aansluiting
• De locatie van de USB-aansluiting is afhankelijk
van het model van de basiseenheid. Zie de
gebruiksaanwijzing van de basiseenheid voor details
over de USB-aansluiting.
Informatie over het weggooien van
elektrische en elektronische apparatuur
(particulieren)
Dit symbool geeft aan dat gebruikte
elektrische en elektronische producten niet
bij het normale huishoudelijke afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden
geaccepteerd en op de juiste manier
worden verwerkt, teruggewonnen en
hergebruikt. Voor inleveradressen zie
www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.
stibat.nl. Wanneer u dit product op de
juiste manier als afval inlevert, spaart u
waardevolle hulpbronnen en voorkomt
u potentiële negatieve gevolgen voor
de volksgezondheid en het milieu, die
anders kunnen ontstaan door een onjuiste
verwerking van afval.
Apple and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries.
iPod
KCA-iP100 (1.5m)
5

Advertisement

loading