Cisco 500 Series Safety Information Manual

Cisco 500 Series Safety Information Manual

Cisco systems router regulatory compliance and safety information
Hide thumbs Also See for 500 Series:

Advertisement

Regulatory Compliance and Safety Information

for the Cisco Secure Router 500 Series
Read this document before installing or servicing the Cisco Secure Router 520 Series router.
Only trained and qualified service personnel (as defined in IEC 60950-1) should service the equipment.
Note
Install the system in accordance with the U.S. National Electric Code if you are in the United States.
This document includes the following sections:

Translated Safety Warnings

The following statements include translations in multiple languages of the warnings that might appear
in the Cisco Secure Router 520 Series router documents:
Americas Headquarters:
Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134-1706 USA
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Translated Safety Warnings, page 1
European Directives, page 33
California Perchlorate Contamination Prevention Act (Title 22, California Code of Regulations,
Chapter 33), page 35
Standards Compliance, page 35
EMC Class A Notices and Warnings, page 37
Japanese Electric Appliance and Radio Laws, page 39
Telecom Approvals Listing, page 40
Obtaining Documentation, Obtaining Support, and Security Guidelines, page 42
Statement 1071—Warning Definition, page 2
Statement 12—Power Supply Disconnection Warning, page 8
Statement 19—TN Power Warning, page 9
Statement 43—Jewelry Removal Warning, page 10
Statement 94—Wrist Strap Warning, page 12

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Cisco 500 Series

 • Page 1: Table

  Statement 19—TN Power Warning, page 9 • • Statement 43—Jewelry Removal Warning, page 10 • Statement 94—Wrist Strap Warning, page 12 Americas Headquarters: Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134-1706 USA © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
 • Page 2: Table Of Contents

  Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 3 å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 4 Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning. SPARA DESSA ANVISNINGAR Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 5 Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed. GEM DISSE ANVISNINGER Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 6 Translated Safety Warnings Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 7 Translated Safety Warnings Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 8: Statement 12—Power Supply Disconnection Warning

  (CC). Varning! nnan du arbetar med ett chassi eller nära strömförsörjningsenheter skall du för växelströmsenheter dra ur nätsladden och för likströmsenheter bryta strömmen vid överspänningsskyddet. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 9: Ic Cs-03 Issue

  O dispositivo foi criado para operar com sistemas de corrente TN. ¡Advertencia! El equipo está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación tipo TN. Varning! Enheten är konstruerad för användning tillsammans med elkraftssystem av TN-typ. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 10: Statement 43—Jewelry Removal Warning

  Tag av alla smycken (inklusive ringar, halsband och armbandsur) innan du arbetar på utrustning som är kopplad till kraftledningar. Metallobjekt hettas upp när de kopplas ihop med ström och jord och kan förorsaka allvarliga brännskador; metallobjekt kan också sammansvetsas med kontakterna. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 11 Translated Safety Warnings Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 12: Statement 94—Wrist Strap Warning

  Usartiras conectadas a tierra en las muñecas durante este procedimiento para evitar daños en la tarjeta causados por descargas electrostáticas. No tocar el plano posterior con las manos ni con ninguna herramienta metálica, ya que podría producir un choque eléctrico. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 13: Statement 119-Unit Short Circuit Protection

  (tous les conducteurs porteurs de courant). Le fusible ou le disjoncteur (maximum 240 V CA, 16 à 20 A [aux USA, maximum 120 V CA, 20 A]) doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur dans votre pays. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 14: Statement 150-Power Off Before Working On System

  Varoitus Katkaise virta valmiustila/virtakytkimellä varustetusta laitteesta ennen sen käyttämistä painamalla virtakytkin valmiusasentoon ja irrottamalla sähköjohto. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 15: Statement 162-Eu Public Network Port Warning

  Port nicht an ein öffentliches Netzwerk anschließen, daß den Standards der Europäischen Gemeinschaft folgt. Das Anschließen des Port an ein solches Netzwerk kann zu schweren Verletzungen führen oder Ihren Router beschädigen. OL-12893-01 Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series Translated Safety Warnings...
 • Page 16: Statement 199-Emergency Access Warning

  Dieses Gerät ist nicht geeignet für Notruftelefonate, wenn die Stromzufuhr ausfällt. Für das Kontaktieren von Notfalldiensten sollten alternative Maßnahmen geplant werden. Das Kontaktieren von Notfalldiensten kann von jeder der anrufsperrenden Funktionen dieses Gerätes beeinträchtigt werden. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 17: Statement 245B-Explosive Device Proximity Wireless Network Device

  Non utilizzare la periferica di rete senza fili in prossimità di un detonatore non protetto o di esplosivi a meno che la periferica non sia stata modificata a tale proposito. OL-12893-01 Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series Translated Safety Warnings caps or in an explosive...
 • Page 18: Statement 332-Antenna Installation Warning

  Para estar de acordo com as normas FCC de limites de exposição para freqüência de rádio (RF), as antenas devem estar distantes no mínimo 20 cm (7,9 pol) do corpo de qualquer pessoa. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 19: Statement 1001-Work During Lightning Activity

  No operar el sistema ni conectar o desconectar cables durante el transcurso de descargas eléctricas en la atmósfera. Varning! Vid åska skall du aldrig utföra arbete på systemet eller ansluta eller koppla loss kablar. OL-12893-01 Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series Translated Safety Warnings...
 • Page 20: Statement 1004-Installation Instructions

  Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à fonte de energia. ¡Advertencia! Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la red de alimentación. Varning! Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till strömförsörjningsenheten. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 21: Statement 1021-Selv Circuit

  LAN (Lokaal netwerk) poorten bevatten SELV circuits en WAN (Regionaal netwerk) poorten bevatten TNV circuits. Sommige LAN en WAN poorten gebruiken allebei RJ-45 connectors. Ga voorzichtig te werk wanneer u kabels verbindt. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 22 (SELV-kretsar) till kretsar med telefonnätspänning (TNV-kretsar). LAN-portar innehåller SELV-kretsar och WAN-portar innehåller TNV-kretsar. Vissa LAN- och WAN-portar är försedda med RJ-45-kontakter. Iaktta försiktighet vid anslutning av kablar. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 23: Statement 1023-No. 26 Awg

  Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas terminais de fio de telecomunicações Nº. 26 AWG ou superiores. Advertencia Para reducir el riesgo de incendios, usar sólo líneas de telecomunicaciones de calibre No. 26 AWG o más gruesas. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 24: Statement 1030-Equipment Installation

  Solamente el personal calificado debe instalar, reemplazar o utilizar este equipo. Varning! Endast utbildad och kvalificerad personal bör få tillåtelse att installera, byta ut eller reparera denna utrustning. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 25 Somente uma equipe treinada e qualificada tem permissão para instalar, substituir ou dar manutenção a este equipamento. Advarsel Kun uddannede personer må installere, udskifte komponenter i eller servicere dette udstyr. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 26: Statement 1040-Product Disposal

  Deitar fora este produto em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais. ¡Advertencia! Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y reglamentos nacionales. Varning! Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och bestämmelser. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 27 O descarte definitivo deste produto deve estar de acordo com todas as leis e regulamentações nacionais. Endelig bortskaffelse af dette produkt skal ske i henhold til gældende love og regler. Advarsel Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 28: Statement 1072-Shock Hazard From Interconnections

  È possibile accedere alla zona riservata solamente utilizzando gli appositi elementi di sicurezza. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 29 åtkomst måste vara medvetna om risken. Ett begränsat område kan bara nås med ett speciellt verktyg eller lås, en speciell nyckel eller någon annan säkerhetsmetod. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 30: Statement 1073-No User-Serviceable Parts

  Sem peças sujeitas a manutenção pelo utilizador. Não abrir. ¡Advertencia! No contiene partes que puedan ser arregladas por el usuario. No abrir. Varning! Det finns inga delar som användare kan utföra service på. Öppna inte. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 31: Statement 1074-Comply With Local And National Electrical Codes

  Bij installatie van de apparatuur moet worden voldaan aan de lokale en nationale elektriciteitsvoorschriften. Varoitus Laitteisto tulee asentaa paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukaisesti. Attention L'équipement doit être installé conformément aux normes électriques nationales et locales. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 32 ¡Advertencia! La instalación del equipo debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales. Varning! Installation av utrustningen måste ske i enlighet med gällande elinstallationsföreskrifter. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 33: European Directives

  Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC. [Icelandic]: Italiano Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva [Italian]: 1999/5/CE. Latviski [Latvian]: OL-12893-01 Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series European Directives...
 • Page 34 Declaration of Conformity with Regard to the Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC This equipment complies with the essential requirements and other provisions of Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC. For more information, please refer to the Declaration of Conformity. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 35: Standards Compliance

  Router 520 Series is in compliance with national and international standards as described in OL-12893-01 California Perchlorate Contamination Prevention Act (Title 22, California Code of Regulations, Chapter 33) Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series Table...
 • Page 36 Standards Compliance Table 1 Standards Compliance Specification Safety Radio—2.4 GHz 802.11 systems Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series Description UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950.1 ITU-T K.21(2003) 47CFR Part 15 Class A (FCC Regulations)
 • Page 37: Class A Notice For Fcc

  RTTE Directive (199/5/EC) ITU-G.992.1 ITU-G.992.3 ITU-G.992.5 HKTA 2032 HKTA 2033 I_DCA_18_02 Res. 225-540-788 RRL No.2005-96 PTC 270 OA-105 ETR-328 IDA TS ADSL ADSL01 Taiwan Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series EMC Class A Notices and Warnings...
 • Page 38: Emc Class A Notices And Warnings

  This equipment is a class A product and should be used and installed properly according to the Hungarian EMC Class A requirements (MSZEN55022). Class A equipment is designed for typical commercial establishments for which special conditions of installation and protection distance are used. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 39: Statement 257-Class A Notice For Taiwan And Other Traditional Chinese Markets

  Statement 371—Power Cable and AC Adapter, page 39 • Statement 372—Wireless LAN Products, page 40 Statement 371—Power Cable and AC Adapter OL-12893-01 Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series Japanese Electric Appliance and Radio Laws...
 • Page 40: Telecom Approvals Listing

  If you have trouble with this equipment, please contact Cisco Systems, Inc. for repair and warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company can request that you remove the equipment from the network until the problem is resolved.
 • Page 41 Telecom Approvals Listing Figure 1 Figure 1: Cisco Supplier's Declaration of Conformity Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Secure Router 500 Series OL-12893-01...
 • Page 42: Obtaining Documentation, Obtaining Support, And Security Guidelines

  Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Table of Contents