Download  Print this page

Acer AO533 Quick Manual Page 237

Aspire one series.
Hide thumbs

Advertisement

Преди всичко
Бихме желали да Ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Acer за Вашите нужди в областта на мобилните компютри.
Вашите ръководства
За да Ви помогнем при употребата на Вашия ноутбук Acer, ние изготвихме следните ръководства*:
Първо, ръководството за бърз старт Ви помага с началните настройки на компютъра.
За повече информация за това как Вашият компютър може да Ви помогне да бъдете по-продуктивни, моля вижте
ръководството на потребителя на AcerSystem (AcerSystem User Guide). То съдържа подробна информация за теми като
системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и
гаранционна информация, както и основните наредби и бележки за безопасност, свързани с Вашия ноутбук. То е в PDF формат
(Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука Ви.
Бележка: За да отворите файла, Ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра Ви,
натиснете ръководството на потребителя AcerSystem (AcerSystem User Guide), първо ще се стартира инсталационната
програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции относно
това как се използва Adobe Reader, отворете менюто "Помощ и поддръжка".
* ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Моля имайте предвид, че ръководствата отбелязани в този документ, независимо
дали са напечатани или в електронна форма, са само за Ваша справка и с изключение на съдържанието,
предоставено в специфичната гаранция на ръководството на потребителя на AcerSystem (AcerSystem User
Guide), нищо друго от тези ръководства не представлява заверка или гаранция от Acer по отношение на
продукта, който сте закупили. Acer изрично отказва да поеме отговорност за грешките, съдържащи се в тези
ръководства.
2
Кратко ръководство
Кратко ръководство

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer AO533

   Related Manuals for Acer AO533

This manual is also suitable for:

Aspire one pav01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: