Download  Print this page

Acer AO533 Quick Manual Page 239

Aspire one series.
Hide thumbs

Advertisement

Преглед на вашия
Aspire One
След като настроите компютъра си, както е показано в
раздела "Като за начало...", ще Ви покажем какво прави
и какво има Вашият нов ноутбук Acer.
Изглед отгоре
# Икона Обект
1
Уеб камера
Acer Crystal Eye
2
Микрофон
3
Дисплей
4
Бутон за вкл./изкл. С него компютърът се включва и изключва.
5
Клавиатура
6
Индикатор на
захранването
1
Индикатор
за нивото на
батерията
1
Индикатор на
твърдия диск
Индикатор за
комуникации
1
7
Бутони за щракане
(ляв и десен)
8
Тъчпад
9
Подложка за длани Удобно място, на което да поставите ръцете си,
1. Индикаторите на предния панел остават видими дори, когато капакът на компютъра
е затворен.
4
Кратко ръководство
Кратко ръководство
Описание
Уеб камера за видео комуникация
(конфигурацията може да се различава в
зависимост от моделите).
Вътрешен микрофон за запис на звук.
Нарича се още "Течнокристален дисплей" (LCD)
и е екранът на компютъра (конфигурацията може
да се различава в зависимост от моделите).
Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви.
Показва статуса на захранване на компютъра.
Посочва статуса на батерията на компютъра.
1. Зареждане: Индикаторът свети в жълто,
докато батерията се зарежда.
2. Напълно заредена: Индикаторът свети в
синьо, когато сте в режим AC.
Посочва дали твърдият диск е активен.
Посочва статуса на 3G/безжичните LAN
комуникации.
Синя светлина вкл. Оранжева
светлина вкл.
3G вкл./WiFi вкл.
3G изкл./
3G вкл./WiFi изкл.
WiFi вкл.
Левият и десният бутони функционират като ляв
и десен бутон на мишка.
Чувствително на допир посочващо устройство,
което функционира като компютърна мишка.
когато използвате компютъра.
Не свети
3G изкл./
WiFi изкл.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer AO533

   Related Manuals for Acer AO533

This manual is also suitable for:

Aspire one pav01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: