Download  Print this page

Acer AO533 Quick Manual Page 249

Aspire one series.
Hide thumbs

Advertisement

Tähtsamad asjad kõigepealt
Täname teid, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Aceri sülearvuti.
Teie teejuhid
Et aidata teil kasutada Aceri sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid*:
Kõigepealt aitab Lühijuhend Teil alustada oma arvuti häälestamist.
Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil produktiivsem olla, vaadake AcerSystem User Guide. Teatmik sisaldab
täpsemat informatsiooni sellistel teemadel, nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja probleemide
lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiiteavet ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on
saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laaditud teie sülearvutisse.
Märkus. Faili vaatamiseks on vajate programmi Adobe Reader. Kui Adobe Reader pole arvutisse installitud, käivitab AcerSystem
User Guide'i klõpsamine kõigepealt Adobe Readeri installimisprogrammi. Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid
juhiseid. Juhiseid Adobe Readeri kasutamiseks leiate menüüst Spikker ja Tugi.
* TÄHTIS MÄRKUS: Palun pidage silmas, et ülalmainitud juhised, nii trükitud kui elektroonilisel kujul, on ainult
teavitava iseloomuga ning välja arvatud juhtudel, kui AcerSystem User Guide'is sisalduvas spetsiifilises garantiiteabes
pole näidatud teisiti, ei kujuta miski neis juhistes toodud teabes endast Aceri esindatust või garantiid teie poolt ostetud
tootele. Acer vabastab end selgesõnaliselt igasugustest kohustustest seoses juhistes esineda võivate vigadega.
2
Lühijuhend
Lühijuhend

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer AO533

   Related Manuals for Acer AO533

This manual is also suitable for:

Aspire one pav01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: