Download  Print this page

Acer AO533 Quick Manual Page 120

Aspire one series.
Hide thumbs

Advertisement

Vy över stängd framsida
# Ikon Objekt
1
Statusindikatorer
Vy från vänster
2
DC in-anslutning
3
Port för extern
bildskärm (VGA)
4
USB 2.0-port
-serien
-serien
Beskrivning
Lysdioder (LED) som tänds för att visa
statusen för datorns funktioner och
komponenter.
Ansluts till en växelströmsadapter.
Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern
bildskärm, LCD-projektor).
Ansluts till USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus,
USB-kamera).
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer AO533

   Related Manuals for Acer AO533

This manual is also suitable for:

Aspire one pav01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: